Actualități constituționale (aprilie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale: Scurtă cronică a Primului Congres Internațional de Drept Comparat și Constituțional „Cuba CON-PARA 2023” – prof. Teodoro Yan Guzman Hernández, prof. Silvia Bagni

I. JURISPRUDENȚA RELEVANTĂ A CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI (CCR) 1. Ordinea de examinare a condițiilor de admisibilitate a excepției de neconstituționalitate; 2. Regimul juridic al ordonanțelor de urgență ale Guvernului; 3. Participarea publicului în activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și accesul la justiție în aceeași materie. II. EVENIMENTE INTERNAȚIONALE[1] 1. Scurtă cronică a Primului Congres Internațional de Drept Comparat și Constituțional „Cuba CON-PARA 2023” (autori: Prof. Teodoro Yan Guzman Hernández – Universitatea din Havana, Prof. Silvia Bagni… Citește mai multActualități constituționale (aprilie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale: Scurtă cronică a Primului Congres Internațional de Drept Comparat și Constituțional „Cuba CON-PARA 2023” – prof. Teodoro Yan Guzman Hernández, prof. Silvia Bagni

Actualități constituționale (martie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente naționale și internaționale

I. JURISPRUDENȚA RELEVANTĂ În perioada de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al României decizii ale Curții Constituționale (CCR) pronunțate în exercitarea următoarelor atribuții: – Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare [art. 146 lit. a) din Constituție]; – Soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor [art. 146 lit. d) din Constituție]; – Controlul de constituționalitate al a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, [art. 146 lit…. Citește mai multActualități constituționale (martie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente naționale și internaționale

Actualități constituționale (februarie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente naționale și internaționale

I. JURISPRUDENȚA RELEVANTĂ În perioada de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al României decizii ale Curții Constituționale (CCR)  pronunțate în exercitarea următoarelor atribuții: – Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare [art.146 lit.a) din Constituție]; – Soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor [art.146 lit.d) din Constituție]. Față de această jurisprudență, vom aborda în cele ce urmează aspecte  vizând relevanța normelor de tehnică legislative în controlul de constituționalitate, cu referire  la Decizia nr. 473 din 27 octombrie 2022,… Citește mai multActualități constituționale (februarie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente naționale și internaționale

Actualități constituționale (ianuarie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente naționale și internaționale

I. JURISPRUDENȚA RELEVANTĂ. Elemente de CONTENCIOS CONSTITUȚIONAL[1]: inadmisibilitatea excepției de neconstituționalitate determinată de lipsa de relevanță a dispozițiilor criticate în soluţionarea cauzei a quo; insuficiența/generalitatea motivării sesizărilor adresate Curții; posibilitatea CCR de a solicita informații, documente, consultații de specialitate. În perioada de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al României decizii ale Curții Constituționale (CCR) pronunțate în exercitarea următoarelor atribuții: – Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare [art. 146 lit. a) din Constituție]; – Soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate a… Citește mai multActualități constituționale (ianuarie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente naționale și internaționale

Actualități constituționale (octombrie – decembrie 2022). Indexul supremației constituționale (The Constitutional Supremacy Index: CSI)

pentru că în unele țări ”este un decalaj uriaș între textul constituțional și realitatea constituțională”[1] I. Introducere Ultimul trimestru al anului 2022 a fost marcat de două evenimente mondiale de mare semnificație pentru dreptul constituțional în general și justiția constituțională în special: al 5-lea Congres al Conferinței Mondiale pentru Justiția Constituțională (WCCJ)[2] care a avut loc în perioada 4-7 octombrie 2022 în Bali, Indonezia, și Congresul Mondial de Drept Constituțional (WCCL)[3], care a avut loc în perioada 5-9 decembrie 2022,… Citește mai multActualități constituționale (octombrie – decembrie 2022). Indexul supremației constituționale (The Constitutional Supremacy Index: CSI)

Actualități constituționale (septembrie 2022). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații

I. JURISPRUDENȚĂ RELEVANTĂ A CCR – DIN NOU DESPRE LIMITE DE COMPETENŢĂ – controlul de constituţionalitate versus activitatea de legiferare şi, respectiv, interpretare şi aplicare a legii În perioada de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al României decizii ale Curții Constituționale (CCR) pronunțate în exercitarea atribuțiilor de soluționare a excepțiilor de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor [art. 146 lit. d) din Constituție]. Față de numărul considerabil de decizii cuprinzând considerente care delimitează competența Curții Constituționale de cea a legiuitorului… Citește mai multActualități constituționale (septembrie 2022). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații

Justiţia constituţională europeană. Prea mult drept constituţional în Uniunea Europeană?

I. Introducere Observând, într-o lucrarea recentă[1], mișcările ”tectonice” la nivelul Uniunii Europene (UE) ilustrate prin decizii ale instanțelor constituționale naționale și Curtea de Justiție (CJUE) care demonstrează o persistență a conflictelor în jurul subiectului prioritate versus supremație a dreptului UE, ca temă centrală în spațiul constituțional european, exprimam opinia că se impune o analiză mai amplă a ansamblului și cronologiei evenimentelor în raporturile dintre CJUE și instanțele – mai ales cele constituționale din statele membre UE, pentru a stabili dacă jurisprudența recentă… Citește mai multJustiţia constituţională europeană. Prea mult drept constituţional în Uniunea Europeană?

Dezlegările date conflictelor juridice de natură constituțională

Autori: prof. univ. dr. Tudorel TOADER, conf. univ. dr. Marieta SAFTA I. Atribuția Curții Constituționale de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională 1. Cadrul constituțional și legal Această atribuție a Curţii Constituţionale a fost introdusă cu prilejul revizuirii Constituţiei în anul 2003. Este reglementată de art. 146 lit. e) din Constituție, potrivit căruia Curtea ”soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului‑ministru sau a preşedintelui… Citește mai multDezlegările date conflictelor juridice de natură constituțională

Codexul soluţiilor legislative neconstituţionale

Autori: prof. univ. dr. Tudorel TOADER, lector univ. dr. Marieta SAFTA Ideea necesității unui Codex al soluțiilor legislative neconstituționale a pornit de la o evoluție a terminologiei pe care Curtea Constituțională a României o utilizează în redactarea deciziilor pronunțate, în sensul statuării exprese, în chiar dispozitivul acestora, a constatării neconstituționalității soluției legislative stabilite prin norma supusă controlului de constituționalitate. Am evidențiat cu alte prilejuri[1] această evoluție. Identificând apoi, din deciziile prin care Curtea a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor legale, soluțiile legislative… Citește mai multCodexul soluţiilor legislative neconstituţionale

Repere legislative și jurisprudențiale privind votul prin corespondență

Autori: prof. univ. dr. Tudorel TOADER, lector univ. dr. Marieta SAFTA Din examinarea reglementărilor în materie, se constată că această modalitate de votare se referă, în esență, la transmiterea votului prin poștă, fie direct la autoritatea electorală corespunzătoare din circumscripția electorală a alegătorului din țara de origine, fie la ambasada sau consulatul țării care are jurisdicție asupra alegătorului. De regulă, buletinul de vot este transmis alegătorului prin poștă, împreună cu un plic interior și unul exterior. Buletinul de vot completat… Citește mai multRepere legislative și jurisprudențiale privind votul prin corespondență