Cyberjustiția. Unele considerații asupra DIGITALIZĂRII procedurilor judiciare

SUMAR I. Perspectivele trasate de Rapoartele CEPEJ și de Proiectele Uniunii Europene 1. Unele concluzii și orientări din Raportul CEPEJ, Comisia Europeană pentru Eficacitatea Justiției, privind “evaluarea aprofundată a utilizării tehnologiilor de informații (TI) în sistemele judiciare ale Statelor membre din Consiliul Europei” 2. ”Carta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare”, adoptată de CEPEJ la 04.12.2018 – principiile etice și ghidul de acțiune[2] 3. ”Rezoluția nr. (2015/2103-INL) a Parlamentului European din 16.02.2017 relativă la recomandările către Comisia… Citește mai multCyberjustiția. Unele considerații asupra DIGITALIZĂRII procedurilor judiciare

Noul Cod maritim al Regatului Belgiei, publicat la 01.08.2019 și intrat în vigoare la 01.09.2020

SUMAR 1. Premizele și obiectivele pregătitoare 1.1. Comisia regală de revizuire, inițiatorii și redactorii 1.2. Etapele elaborării și dezbaterii proiectului 1.3. Necesitatea revizuirii legii maritime belgiene 2. Obiectivele tematice ale revizurii 3. Privire succintă asupra Codului * 1. Premizele și obiectivele pregătitoare 1.1. Comisia regală de revizuire, inițiatorii și redactorii Inițiativa pregătirii și elaborării Codului maritim belgian se regăsește în ziua de 16.05.2006, în care Institutul European de Drept Maritim și al Transporturilor de pe lângă Universitatea din Anvers, în colaborate… Citește mai multNoul Cod maritim al Regatului Belgiei, publicat la 01.08.2019 și intrat în vigoare la 01.09.2020

Jurisprudență CEDO privind protecția datelor cu caracter personal

SUMAR  I. Colectarea datelor cu caracter personal 1. Informații privind ADN-ul și amprente digitale 1.1. Date G.P.S. 1.2. Date medicale 2. Interceptarea comunicațiilor, a convorbirilor telefonice și supravegherea secretă 3. Monitorizarea utilizării calculatorului de către angajați 4. Eșantioane de voce 5. Supraveghere video II. Stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal 1. În contextul sistemului de justiție penală 2. În contextul sănătății 3. În procedurile din domeniul asigurărilor sociale 4. Stocarea în registre secrete 5. Date ale furnizorilor de servicii… Citește mai multJurisprudență CEDO privind protecția datelor cu caracter personal

Jurisprudență CEDO privind violența în familie și violența împotriva femeilor

SUMAR I. Violența în familie 1. Dreptul la viață (art. 2 Convenție) 2. Interzicerea torturii, a tratamentelor inumane și degradante (art. 3 Convenție) 3. Pretinsele deficiențe în cazul investigării plângerilor privind violența în familie 4. Presupusul risc de a fi supus violenței în familie în caz de expulzare 5. Dreptul la un proces echitabil (art. 6) 6. Dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 8) 6.1. Plasamentul unui copil provenit dintr-un mediu abuziv 6.2. Obligația statului de a… Citește mai multJurisprudență CEDO privind violența în familie și violența împotriva femeilor

Jurisprudență CEDO privind persoanele vârstnice și sfârșitul vieții

A. PERSOANELE VÂRSTNICE 1. Dreptul la viaţă (art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) 1.1. Moartea pretins cauzată de condiţiile precare din spital şi/sau de un tratament neadecvat Cereri pendinte 1. Volintiru împotriva Italiei (cererea nr. 8530/08) Cerere comunicată Guvernului italian la 19 martie 2013 În februarie 2007, mama în vârstă de 85 de ani a reclamantei a fost dusă de urgenţă la spital pentru hipoglicemie şi leziuni neurologice grave, stare comatoasă, prezenţa simultană a unei infecţii a fluxului… Citește mai multJurisprudență CEDO privind persoanele vârstnice și sfârșitul vieții

Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DNA și DIICOT – calificate „AUTORITĂȚI JUDICIARE” în Raportul Președintelui ÎCCJ nr. 1314, publicat pe 14.08.2020

1. Potrivit art. 30 indice 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară: „(1) Semestrial sau ori de câte ori este nevoie, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau unul dintre judecătorii anume desemnați de către acesta verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor prevăzut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire… Citește mai multParchetul de pe lângă ÎCCJ, DNA și DIICOT – calificate „AUTORITĂȚI JUDICIARE” în Raportul Președintelui ÎCCJ nr. 1314, publicat pe 14.08.2020

Jurisprudența CEDO privind supravegherea în masă, supravegherea la locul de muncă și incitarea la ură

A. SUPRAVEGHEREA ÎN MASĂ Art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că: „1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondenţei sale. 2. Nu este admisă ingerinţa unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât cum ar fi în conformitate cu legislaţia si necesară într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al siguranţei publice sau… Citește mai multJurisprudența CEDO privind supravegherea în masă, supravegherea la locul de muncă și incitarea la ură

CEDO. Jurisprudență selectivă privind drepturile copilului și protecția minorului

SUMAR A. Drepturile copilului 1. Dreptul de acces la o instanță 2. Dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 8) 2.1. Adopție 2.2. Dreptul la reîntregirea familiei 2.3. Recunoașterea legală a copiilor născuti prin maternitatea de substituție 2.4. Autoritatea parintească, încredințarea copilului și dreptul de acces 2.5. Dreptul la cunoașterea propriei origini 2.6. Educația sexuală în școlile publice 2.7. Libertatea de gândire, de conștiință și de religie 2.8. Libertatea de exprimare 2.9. Interzicerea discriminării. Drepturi în materie de… Citește mai multCEDO. Jurisprudență selectivă privind drepturile copilului și protecția minorului

CEDO. Jurisprudență selectivă privind protecția reputației, dreptul la propria imagine și identitatea de gen

A. DREPTUL LA PROTECȚIA REPUTAȚIEI[1]       SUMAR  I. Protecția reputației ca o limită pentru libertatea de exprimare 1. Asociații, organizații neguvernamentale s.a. 2. Autori și editori de carte 3. Medici și alți lucrători din sănătate 4. Angajați 5. Istorici 6. Jurnaliști și editori 7. Avocați 8. Notari 9. Personalități politice 10. Persoane particulare 11. Funcționari publici 12. Profesori și conferențiari universitari 13. Sindicaliști II. Dreptul la protecția reputației legată de respectarea vieții private 1. Personalități istorice 2. Persoane arestate sau urmărite… Citește mai multCEDO. Jurisprudență selectivă privind protecția reputației, dreptul la propria imagine și identitatea de gen

Jurisprudență selectivă a CEDO privind sănătatea

SUMAR 1. Accesul la tratamente și medicamente experimentale 2. Accesul la dosarul medical personal 3. Pretinsa neacordare de îngrijiri medicale adecvate 4. Vaccinarea obligatorie 5. Confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal privind sănătatea 6. Proceduri disciplinare împotriva personalului medical 7. Discriminarea pe motive de sănătate 8. Expulzarea persoanelor bolnave 9. Expunerea la pericolele de mediu 10. Intervenţii sau tratamente medicale forţate 11. Neglijenţa medicală şi răspunderea personalului medical 12. Transplantul de organe 13. Furnizarea de informaţii medicale publicului 14. Rambursarea cheltuielilor… Citește mai multJurisprudență selectivă a CEDO privind sănătatea