Deosebirile pe teren probator între binomul cheltuieli-venituri și achiziții-livrări/prestări

1. Considerații introductive. În materia deductibilității cheltuielilor și a TVA, trebuie examinat dacă există vreo diferența teoretică semnificativă între sintagma “în scopul desfășurării activității economice”, utilizată de Codul fiscal în materia impozitelor directe și sintagma „în folosul operațiunilor taxabile” utilizată în materia TVA. Analiza pleacă de la modul de argumentare, întâlnit în multe cazuri în practică, prin care organele de inspecție fiscală se străduiesc să fundamenteze refuzul dreptului de deducere al TVA pe aceleași constatări/elemente de fapt cu cele de la… Citește mai multDeosebirile pe teren probator între binomul cheltuieli-venituri și achiziții-livrări/prestări

Regimul documentelor justificative în dreptul contabil și în dreptul fiscal

Considerații introductive. În perioada ultimilor ani, după intrarea în vigoare a Codului fiscal 2003 și în continuare, în multe cazuri, practicienii fiscalității și ai dreptului fiscal se confruntă adeseori cu negarea, de către organele de inspecție fiscală, a realității tranzacțiilor reflectate În evidențele contribuabililor, cu punerea În discuție a valorii probante a documentelor deținute de către contribuabili despre care se afirmă deseori că nu reflectă realitatea, că nu sunt apte a dovedi realitatea tranzacțiilor/operațiunilor pe care le consemnează, cu concluzia… Citește mai multRegimul documentelor justificative în dreptul contabil și în dreptul fiscal