Despre inadmisibilitatea candidaturii membrilor Consiliului UNBR pe lista delegaților baroului la Congresul avocaților

Conform art. 51 alin. (2) lit. c), art. 61 alin. (1) coroborat cu art. 63 alin. (1) lit. b), art. 64 alin. (1)-(3) din Legea nr. 51/1995, corelat cu art. 81 alin. (4)-(5) și art. 84 alin. (1)-(2) din Statutul profesiei de avocat, Congresul avocaților este constituit din: – delegați ai fiecărui barou aleși de adunările generale ale barourilor (norma de reprezentare: un delegat la 200 de avocați); – membrii Consiliului U.N.B.R., organ de conducere format din decanii barourilor (membri… Citește mai multDespre inadmisibilitatea candidaturii membrilor Consiliului UNBR pe lista delegaților baroului la Congresul avocaților

ODISEEA și consecințele adoptării noului caz de nedemnitate reglementat prin Legea nr. 32/2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Primul caz de nedemnitate[1] – reglementat la art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat[2] (în continuare, Legea), text ce se corelează cu dispozițiile art. 26 lit. d) din Lege, fiind totodată și caz de încetare a calității de avocat – a vizat, într-o redactare ce s-a aplicat vreme îndelungată, situația celui condamnat definitiv prin hotărâre judecăto­rească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei…. Citește mai mult<em>ODISEEA</em> și consecințele adoptării noului caz de nedemnitate reglementat prin Legea nr. 32/2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat