Documentele constatatoare finale – (cvasi)certitudini

Prolegomene Prezență relativ recentă în dreptul pozitiv român, documentele constatatoare finale au ridicat, și continuă să o facă, numeroase probleme teoretice, precum și semnificative probleme practice. În mod firesc, trecerea timpului, înregistrarea unui număr mare de cazuri și instrumentele juridice de stabilire a interpretării corecte a legii și de unificare a practicii judiciare conduc inevitabil la clarificarea problemelor controversate, la o înțelegere unanim acceptată și o aplicare previzibilă și unitară a oricărei dispoziții legale inițial problematică. Din nefericire, în situația… Citește mai multDocumentele constatatoare finale – (cvasi)certitudini