Documentele constatatoare finale – (cvasi)certitudini

Prolegomene Prezență relativ recentă în dreptul pozitiv român, documentele constatatoare finale au ridicat, și continuă să o facă, numeroase probleme teoretice, precum și semnificative probleme practice. În mod firesc, trecerea timpului, înregistrarea unui număr mare de cazuri și instrumentele juridice de stabilire a interpretării corecte a legii și de unificare a practicii judiciare conduc inevitabil la clarificarea problemelor controversate, la o înțelegere unanim acceptată și o aplicare previzibilă și unitară a oricărei dispoziții legale inițial problematică. Din nefericire, în situația… Citește mai multDocumentele constatatoare finale – (cvasi)certitudini

Admisibilitatea recursului împotriva hotărârilor de respingere a acţiunii în anularea hotărârii arbitrale

Autori: prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU, dr. Cosmin VASILE Notă critică la o decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția a II-a, civilă Decizia criticată Prin decizia nr. 1780, pronunţată în ședinţă publică, în data de 25 iunie 2015, în dosarul nr. 303/35/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (în continuare „ICCJ”) a respins ca inadmisibil recursul declarat de recurenta SC Compania de Apă Oradea SA împotriva sentinţei nr. 2/C/2014 – P.I. din 19 noiembrie 2014… Citește mai multAdmisibilitatea recursului împotriva hotărârilor de respingere a acţiunii în anularea hotărârii arbitrale