Extrădare pasivă. Aplicarea principiului ne bis in idem în relația dintre România și Statele Unite ale Americii

Abstract Principiul ne bis in idem este, sub aspect material, un drept fundamental al omului, cu valență universală, iar sub aspect procesual reprezintă o garanție a securității juridice a persoanelor menită să asigure caracterul echitabil al procedurii și prestigiul justiției. Relația dintre Legea nr. 302/2004 și Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii în privința regulii ne bis in idem în materia extrădării este caracterizată prin compatibilitate și complementaritate, ceea ce impune aplicarea dispozițiilor ambelor acte normative…. Citește mai multExtrădare pasivă. Aplicarea principiului <em>ne bis in idem</em> în relația dintre România și Statele Unite ale Americii

Considerații privitoare la (in)admisibilitatea cererilor de sesizare a CJUE în vederea pronunțării cu titlu preliminar asupra interpretării unor dispoziții comunitare în legătură cu prescripția răspunderii penale, precum și a cererilor de suspendare a judecății întemeiate pe dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 11 Cod procedură civilă

1. Rezumat În termeni solemni, legea noastră fundamentală dispune, în art. 124 alin. (2): “Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.“ Din nefericire, o atare statuare apodictică pare să fie încă un deziderat dificil de atins/menținut. Ne referim îndeosebi la flagelul, nepermis de extins, al practicii neunitare, care vădește inclusiv inegalitatea justiției. În acest context, de domeniul evidenței este că astăzi, în materia prescripției răspunderii penale (prin raportare la deciziile C.C.R. și Î.C.C.J., menționate în aval), pare să se… Citește mai multConsiderații privitoare la (in)admisibilitatea cererilor de sesizare a CJUE în vederea pronunțării cu titlu preliminar asupra interpretării unor dispoziții comunitare în legătură cu prescripția răspunderii penale, precum și a cererilor de suspendare a judecății întemeiate pe dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 1<sup>1 </sup>Cod procedură civilă

Măsurile asiguratorii în procesul penal (II). Contestare. Durată. Efecte

» Măsurile asigurătorii în procesul penal (I) 1. Contestarea măsurii asigurătorii 1.1. Aspecte comune Calea de atac specifică în domeniul măsurilor asigurătorii este contestația, care urmează regulile statornicite prin art. 250 și art. 2501 Cod procedură penală (acest din urmă articol fiind introdus prin O.U.G. nr.18/2016), completate, în mod corespunzător, cu dreptul comun în materia contestației penale – adică dispozițiile art. 4251 Cod procedură penală. Acest act normativ permite atât contestarea luării măsurii asigurătorii, cât și a modului de aducere la… Citește mai multMăsurile asiguratorii în procesul penal (II). Contestare. Durată. Efecte

Măsurile asigurătorii în procesul penal (I)

1. Aspecte preliminare Măsurile asigurătorii în procesul penal au generat numeroase discuţii cu privire reglementarea şi aplicabilitatea acestora. Prin prezentarea şi analiza legislaţiei în materie, completată de deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție şi ale Curţii Constituţionale a României doresc să abordez punctele nevralgice ale textelor care reglementează instituirea măsurilor asigurătorii în procesul penal. Primele controverse se nasc chiar din analiza textelor de lege care normează condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii, care urmează a fi analizate mai jos…. Citește mai multMăsurile asigurătorii în procesul penal (I)

Implicații ale azilului în procedura extrădării

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș 1. Introducere Recent, presa internațională a mediatizat intens demersul liderului separatist catalan, Carles Puigdemont, învinuit, după declararea independenţei Cataloniei, de rebeliune, răzvrătire şi deturnare de fonduri, de a se refugia în Belgia, speculându-se posibila intenție a acestuia de a solicita azil, în vederea evitării predării sale în Spania, în baza unui mandat european de arestare. În acest context, menționăm că, din punct de vedere statistic, anul trecut în Belgia s-au înregistrat… Citește mai multImplicații ale azilului în procedura extrădării

Infracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș 1) Introducere Fenomenul corupției s-a dovedit a fi multifațetat, iar practica judiciară a arătat că acesta poate lua diverse forme, în mod progresiv mai insidioase, una dintre acestea fiind traficarea influenței. Corupția vine în contradicție în ultimă instanță cu noțiunea fundamentală de democrație[1]. În acest context, nu este întâmplător că Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019 menționează corupția printre vulnerabilitățile aflate în legătură cu securitatea și apărarea naționale,… Citește mai multInfracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale

Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș I. Considerații introductive Extrădarea poate fi definită ca fiind un act juridic bilateral prin care un stat, pe al cărui teritoriu s-a refugiat o persoană care a săvârșit o infracțiune sau care a fost condamnată pe teritoriul altui stat, o predă, la cererea acestui din urmă stat, în vederea urmăririi penale, judecării ori punerii în executare a pedepsei la care a fost condamnată. Rolul extrădării este de a evita sustragerea… Citește mai multExtrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice