Profesia de avocat independentă – condiție a justiției independente și imparțiale

Alături de mesajul adresat în numele Corpului profesional al avocaților pentru reușita Conferinței cu tema „Independența și imparțialitatea justiției în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”, îmi fac datoria să evoc, pe scurt, câteva aspecte ce configurează „independența avocatului” și raporturile dintre aceasta și „independența justiției”. Un sistem eficace de administrare a justiției presupune nu numai o justiție independentă și nepărtinitoare ci și o profesie de avocat independentă. Independența nu este numai o stare de spirit ci și un statut… Citește mai multProfesia de avocat independentă – condiție a justiției independente și imparțiale

Profesia de avocat în România în anul aniversării Centenarului Marii Uniri. Dăinuirea identității Baroului român

În istorie există momente-cheie de care depind, în mod fundamental, perspectivele unei profesii. Unirea din 1918 a determinat, obiectiv, unificarea Barourilor din România întregită, împrejurare decisivă în evoluția Baroului român. Fără a ignora împrejurarea esențială că Barourile sunt alcătuite din avocați care, deopotrivă cu semenii lor ,au trăit și trăiesc „sub vremuri”, avocații au pus umărul la construirea și consolidarea identității vieții juridice românești, dar și la consolidarea și dezvoltarea Statului român pe baza regulilor de drept! Cinstim în acest… Citește mai multProfesia de avocat în România în anul aniversării Centenarului Marii Uniri. Dăinuirea identității Baroului român

Serviciile juridice nu mai sunt rezervate exclusiv avocaţilor

Loredana Voiculescu: Care este, pe scurt, rolul Uniunii Naționale a Barourilor din România? Gheorghe Florea: Rolul Uniunii Naţionale a Barourilor din România este de autoreglementare a profesiei și de apărare a acesteia în raport cu autoritățile. Totodată, UNBR are un rol important în apărarea prestigiului avocaturii, prin instituirea regulilor deontologice și vegherea la respectarea acestora. Rolul UNBR, format din barouri, este sintetizat în art. 10 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat: ”Barourile şi UNBR asigură… Citește mai multServiciile juridice nu mai sunt rezervate exclusiv avocaţilor

Mărirea și decăderea secretului profesional al avocatului. Reinterpretări ale acestui principiu în contextul spectacolului judiciar

– Secretul și era transparenței – Avocatul care acționează într-un domeniu care depășește sarcina sa specifică de apărare sau de reprezentare în justiție și de consiliere juridică poate depăși limitele de protecție a secretului profesional – Secretul profesional nu poate camufla interese ilegale ale clienților, nici consultanță și asistență juridică în vederea realizării unor astfel de interese Asistăm la un declin sistematic al secretului profesional al avocatului. Cauzele sunt multiple: – legislația agresivă împotriva crimei organizate, a spălării banilor, a… Citește mai multMărirea și decăderea secretului profesional al avocatului. Reinterpretări ale acestui principiu în contextul spectacolului judiciar

De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea a III a). Secretul profesional în contextul obligațiilor de a raporta suspiciuni ale avocaților, prevăzute de reglementările privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

Una dintre reglementările europene cu un impact semnificativ asupra profesiei de avocat și a secretului profesional este DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (în continuare Directiva) Aceasta a avut termen… Citește mai multDe ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea a III a). Secretul profesional în contextul obligațiilor de a raporta suspiciuni ale avocaților, prevăzute de reglementările privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (II)  

A se vedea articolul „De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea I)”, publicat pe JURIDICE ESSENTIALS. Secretul profesional și secretul comercial în perspectiva Directivei (UE) 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. DIRECTIVA (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale extinde noțiunea de… Citește mai multDe ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (II)  

De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea I)

A rămas mai puțin de o lună până la Congresul Avocaților 2018, iar tematica centrală a acestui Congres, ”Secretul profesional  al avocatului” cere o implicare susținută din partea avocaților, care au fost solicitați de UNBR să expună păreri în acest sens, în funcție de expertiza lor și de aspectele întâlnite în practică, pentru a se crea un documentar bazat pe realităţi, apt a permite dezbaterea subiectului cu maximă implicare. După ce am trecut cu bine de o parte din piedicile… Citește mai multDe ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea I)

Noi provocări pe teme vechi privind starea avocaturii: secretul profesional, autonomia și independența barourilor, Casa de Asigurări a Avocaților

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Președinte Gheorghe Florea pentru că ați acceptat să acordați un interviu pentru cititorii JURIDICE ESSENTIALS. De ce un Congres al Avocaților cu veșnica temă privind „secretul profesional”? Gheorghe Florea: Pot spune că din 2014, când am abordat pe larg secretul profesional cu ocazia Zilei Europene a Avocaților, acest principiu s-a confruntat cu multe obstacole și a venit momentul să fie din nou analizat și întărit. O serie de evenimente din ultimii ani, legate de escaladarea terorismului,… Citește mai multNoi provocări pe teme vechi privind starea avocaturii: secretul profesional, autonomia și independența barourilor, Casa de Asigurări a Avocaților

Impactul Regulamentului general privind protecția datelor personale asupra activității avocaților. Noi responsabilități, noi oportunități

A mai rămas extrem de puțin timp până la intrarea în vigoare a noilor reglementări europene privind protecția datelor personale, care vor produce o schimbare de paradigmă în activitatea de zi cu zi a avocaților, în legătură cu modul în care abordăm datele personale ale clienților, dar și pe cele ale terților, atunci când luăm cunoștință de acestea de la clienți, de exemplu. Este important să regândim aceste reguli noi în contextul principiilor fundamentale privind secretul profesional și confidențialitatea comunicărilor… Citește mai multImpactul Regulamentului general privind protecția datelor personale asupra activității avocaților. Noi responsabilități, noi oportunități

Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (2)

*A se vedea prima parte a articolului aici. Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (în continuare, Directiva) este întemeiată pe prevederile articolului 82 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (în continuare TFUE), care atribuie Parlamentului European și Consiliului, în baza procedurii legislative ordinare competența de a adopta norme… Citește mai multStadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (2)