Marieta Avram: Așa cum ghiocelul rămâne un simbol peren al sărbătorii de 1 Martie, copilul este gingașul ghiocel care însuflețește viața de familie

Alina Matei: Mulțumesc, stimată doamnă Profesoară Marieta Avram, avocat fondator AVRAM LAW, pentru timpul alocat cititorilor JURIDICE.ro. Vom discuta despre mărțișoare și 1 Martie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră 1 Martie? Marieta Avram: Mărțișorul este o sărbătoare strâns legată de vechiul cult al Soarelui, bazat pe regenerarea naturii la începutul primăverii, în succesiunea celor patru anotimpuri. La origini era o sărbătoare păgână, anterioară creștinismului, amuleta mărțișorului având o funcție magică. În prezent este o sărbătoare neutră, cu vocație universală, o zi… Citește mai multMarieta Avram: Așa cum ghiocelul rămâne un simbol peren al sărbătorii de 1 Martie, copilul este gingașul ghiocel care însuflețește viața de familie

WOMEN IN LAW. Marieta Avram: O comunitate juridică solidă se bazează și pe virtutea prieteniei profesionale între femei și bărbați

Alina Matei: Mulțumesc, stimată doamnă Profesor Marieta Avram, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. WOMEN IN LAW este despre femei, despre ceea ce fac ele în viața profesională și nu numai. O să vă rog să ne spuneți ce vă definește pe dumneavoastră ca profesionist. Marieta Avram: Vorbind despre femei în viața profesională, este mai ușor să spunem ceea ce nu le definește, pentru că, altfel, sunt foarte multe lucruri care definesc un bun profesionist, însă acestea sunt comune atât bărbaților,… Citește mai mult<font color='#bb0000'><strong>WOMEN IN LAW. Marieta Avram</strong></font>: O comunitate juridică solidă se bazează și pe virtutea prieteniei profesionale între femei și bărbați

Piua! Suspendarea judiciară în contenciosul administrativ. Aspecte practice

I. INTRODUCERE 1. Suspendarea judiciară a executării unui act administrativ a fost recunoscută drept instituție de bază a contenciosului administrativ, reglementată pentru acele situații în care pentru petent există interesul de a se pune la adăpost de efectele vătămătoare, ireparabile[1] ale unui act al autorității publice, al cărui destinatar este, până la pronunțarea unei soluții definitive de anulare a actului vizat[2]. 2. Reglementarea actuală, prevăzută în art. 14 și art. 15 ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (denumită în continuare… Citește mai multPiua! Suspendarea judiciară în contenciosul administrativ. Aspecte practice

Contestația la executare. Efecte controversate cu privire la soarta dreptului de proprietate asupra imobilului urmărit

Declanșarea unei proceduri de urmărire silită imobiliară sau efectuarea anumitor acte de executare specifice acesteia poate fi contestată pentru motive de nelegalitate, contestatorul putând fi, după caz, debitorul urmărit (care va putea invoca atât aspecte generale legate de creanța pusă în executare, prescripția dreptului de a obține executarea silită, necompetența executorului judecătoresc etc., cât și probleme specifice acestei forme execuționale), creditorul urmăritor sau chiar un creditor intervenient, ca participanți la procedura de executare silită [art. 644 alin. (1) pct. 1-… Citește mai multContestația la executare. Efecte controversate cu privire la soarta dreptului de proprietate asupra imobilului urmărit

Considerații privind executarea silită împotriva moștenitorilor

„Motto: Festina lente!” 1. Precizări prealabile. Potrivit art. 1.159 C.civ., titlurile executorii obținute împotriva defunctului pot fi puse în executare împotriva moștenitorilor acestuia, în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă care cuprinde, la rândul lui, unele dispoziții speciale (art. 687-689). Chiar dacă textul de lege sugerează ideea unei hotărâri judecătorești obținute împotriva defunctului, în realitate, este acoperită și ipoteza titlurilor executorii nejurisdicționale care constată raporturi juridice născute între creditori și de cuius, căci decesul debitorului (inițial) nu schimbă natura… Citește mai multConsiderații privind executarea silită împotriva moștenitorilor

Notificările de non-dare în plată în contextul Legii nr. 77/2016, modificată și completată prin Legea nr. 52/2020

 I. NOȚIUNEA DE NOTIFICARE DE NON-DARE ÎN PLATĂ 1. Legea nr. 77/2016 a reglementat în mod detaliat notificarea de dare în plată a imobilului ipotecat (art. 5)[1], ca o procedură specială față de dreptul comun, având în vedere că, în cuprinsul art. 1271 C. civ.[2], și cu atât mai puțin în Codul civil din 1864, nu regăsim o reglementare similară a unei notificări în materia impreviziunii[3]. 2. Noțiunea de notificare de non-dare în plată, pe care o propunem, acoperă ipotezele… Citește mai multNotificările de non-dare în plată în contextul Legii nr. 77/2016, modificată și completată prin Legea nr. 52/2020

Un nou virus în procedura executării silite: înscrierea în RNPM a titlurilor executorii sub semnătură privată 

* A se vedea și dezbaterea Registrul National al Titlurilor Executorii? (art. 4 alin. 3 din Legea nr. 196/2020) Totuși, nu găsim și nici nu putem găsi ceva care să își fie sieși cauză eficientă, fiindcă ar trebui să își fie anterior, ceea ce este imposibil. Nu este însă posibil ca în cauzele eficiente să înaintăm la infinit. (…), arăta, preluând tezele aristotelice cu privire la noțiunea de cauză[1], Toma din Aquino în Summa Theologica[2], propunând câteva argumente pentru a… Citește mai multUn nou virus în procedura executării silite: înscrierea în RNPM a titlurilor executorii sub semnătură privată 

Prescripția extinctivă în procedura insolvenței debitorului profesionist, precum și în raporturile cu cei obligați alături sau pentru acesta

Precizări introductive. În dreptul civil român, viziunea legiuitorului asupra instituției prescripției extinctive[1] a fost diferită în cadrul reglementărilor care s-au succedat începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, în sistemul Codului civil de la 1864, pe temeiul dispozițiilor art. 1091 și art. 1837, prescripțiunea liberatorie reprezenta un caz de stingere a obligației și, implicit, a dreptului subiectiv civil corelativ[2]. În plan procesual, prescripția reprezenta un mijloc de apărare pe care numai debitorul[3] putea să îl opună creditorului… Citește mai multPrescripția extinctivă în procedura insolvenței debitorului profesionist, precum și în raporturile cu cei obligați alături sau pentru acesta

Protecția consumatorului se face ”ca sarea în bucate”: prin măsuri necesare și fără excese (Despre Ordonanța CJUE în cauza C-75/19)

Prin Ordonanța din 6 noiembrie 2019 în cauza C-75/19, contopind cele două întrebări puse de Tribunalul Mureș, Curtea a stabilit că ”Directiva 93/13/CEE trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată… Citește mai multProtecția consumatorului se face ”ca sarea în bucate”: prin măsuri necesare și fără excese (Despre Ordonanța CJUE în cauza C-75/19)

Considerații privind accesiunea imobiliară artificială, cu privire specială asupra situației în care constructorul a constituit un drept de ipotecă asupra construcției

1. Aspecte introductive. În materia accesiunii imobiliare artificiale, elementele de continuitate în plan legislativ arată faptul că, atât sub imperiul Codului civil de la 1864, cât și în reglementarea Codului civil în vigoare, această instituție stabilește regula potrivit căreia bunul accesoriu își pierde individualitatea prin încorporarea sa în bunul principal, astfel încât bunul accesoriu îi revine proprietarului bunului principal – art. 577 C.civ. și art. 493 și 494 C.civ. 1864. Astfel, accesiunea conduce, în mod obișnuit, la modificarea obiectului dreptului… Citește mai multConsiderații privind accesiunea imobiliară artificială, cu privire specială asupra situației în care constructorul a constituit un drept de ipotecă asupra construcției