Moralizarea arbitrajului comercial. Avizul Consiliului Europei nr. 7 din 27.10.2014 privind criteriile de evaluare a arbitrilor

1. CEDO. Arbitraj Comercial. Frauda arbitrală. Lipsa de imparțialitate a unui colegiu arbitral, datorită unor legături strânse cu una din părțile litigiului comercial. Hotărârea CEDO din 20.05.2021 în cauza BEG SpA c. Italia (nr. 5312/2011) – încălcarea art. 6 (1) din Convenție – dreptul la un proces echitabil. 1.1. Obiectul cauzei privește arbitrajul unui litigiu izvorând dintr-un contract de aprovizionare cu energie hidroelectrică în vederea producției de electricitate în Albania, implicând societatea reclamantă și ENEL POWER, derivată din ENEL. Încălcarea… Citește mai multMoralizarea arbitrajului comercial. Avizul Consiliului Europei nr. 7 din 27.10.2014 privind criteriile de evaluare a arbitrilor

CEDO. Prima decizie a Marii Camere asupra vaccinării infantile obligatorii

I. Circumstanțele concrete ale cauzei. 1. Prin decizia Marii Camere din 08.04.2021 (cauza nr. 47621/13-Vavřička și 5 alții reclamanți vs. Republica Cehă), definitivă, conform art. 44 din Convenție, CEDO a statuat, cu majoritatea de 15 judecători[1], că NU a fost încălcat dreptul la viață privată, garantat de art. 8 din Convenție. 2. Principalele fapte.[2] 2.1. Cererea nr. 47621/13-Vavřička vs. Republica Cehă, înregistrată la 23.07.2013 (cu aproape 8 ani în urmă) privește condamnarea la amendă administrativă a reclamantului P.V., în 2003, pentru… Citește mai multCEDO. Prima decizie a Marii Camere asupra vaccinării infantile obligatorii

Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre. Unele observații privind Mecanismul Statului de Drept 2020 al UE vs. Mecanismul de Cooperare și Verificare – MCV, România și Bulgaria – 2007-2019

Sumar I. Preeminența dreptului într-o societate democratică 1. Evoluția conceptului și Statul de drept 2. Preeminența dreptului și securitatea juridică 2.1. Statul de drept și ideologia drepturilor omului 2.2. Securitatea juridică – principiu fundamental al statului de drept 3. Observații succinte asupra jurisprudenței europeane privind evoluția și conținutul principiului preeminenței dreptului II. Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre. Sinteza de texte, de doctrină și de jurisprudență 1. Obiectul și limitele stabilite de TUE și de TFUE… Citește mai multRaportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre. Unele observații privind Mecanismul Statului de Drept 2020 al UE vs. Mecanismul de Cooperare și Verificare – MCV, România și Bulgaria – 2007-2019

Jurisdicții constituționale în UE. Observații succinte asupra compoziției curților constituționale, desemnării și calificării membrilor acestora: Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia, România

I. Curți constituționale ale unor State membre UE 1. Consiliul Constituțional al Franței 1.1. Compunerea: a) este compus din 9 membri, cu mandate pe o durată de 9 ani, NUMIȚI de: președintele Republicii (3) și de președinții celor două camere parlamentare – Senatul (3) și Adunarea națională (3). b) Foștii președinți ai Republicii sunt membrii de drept ai Consiliului Constituțional. c) Președintele CCF este numit de președintele Republicii si are votul decisiv în caz de egalitate. 1.2. Membrii CCF din… Citește mai multJurisdicții constituționale în UE. Observații succinte asupra compoziției curților constituționale, desemnării și calificării membrilor acestora: Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia, România

Cyberjustiția. Unele considerații asupra DIGITALIZĂRII procedurilor judiciare

SUMAR I. Perspectivele trasate de Rapoartele CEPEJ și de Proiectele Uniunii Europene 1. Unele concluzii și orientări din Raportul CEPEJ, Comisia Europeană pentru Eficacitatea Justiției, privind “evaluarea aprofundată a utilizării tehnologiilor de informații (TI) în sistemele judiciare ale Statelor membre din Consiliul Europei” 2. ”Carta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare”, adoptată de CEPEJ la 04.12.2018 – principiile etice și ghidul de acțiune[2] 3. ”Rezoluția nr. (2015/2103-INL) a Parlamentului European din 16.02.2017 relativă la recomandările către Comisia… Citește mai multCyberjustiția. Unele considerații asupra DIGITALIZĂRII procedurilor judiciare

Noul Cod maritim al Regatului Belgiei, publicat la 01.08.2019 și intrat în vigoare la 01.09.2020

SUMAR 1. Premizele și obiectivele pregătitoare 1.1. Comisia regală de revizuire, inițiatorii și redactorii 1.2. Etapele elaborării și dezbaterii proiectului 1.3. Necesitatea revizuirii legii maritime belgiene 2. Obiectivele tematice ale revizurii 3. Privire succintă asupra Codului * 1. Premizele și obiectivele pregătitoare 1.1. Comisia regală de revizuire, inițiatorii și redactorii Inițiativa pregătirii și elaborării Codului maritim belgian se regăsește în ziua de 16.05.2006, în care Institutul European de Drept Maritim și al Transporturilor de pe lângă Universitatea din Anvers, în colaborate… Citește mai multNoul Cod maritim al Regatului Belgiei, publicat la 01.08.2019 și intrat în vigoare la 01.09.2020

Jurisprudență CEDO privind protecția datelor cu caracter personal

SUMAR  I. Colectarea datelor cu caracter personal 1. Informații privind ADN-ul și amprente digitale 1.1. Date G.P.S. 1.2. Date medicale 2. Interceptarea comunicațiilor, a convorbirilor telefonice și supravegherea secretă 3. Monitorizarea utilizării calculatorului de către angajați 4. Eșantioane de voce 5. Supraveghere video II. Stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal 1. În contextul sistemului de justiție penală 2. În contextul sănătății 3. În procedurile din domeniul asigurărilor sociale 4. Stocarea în registre secrete 5. Date ale furnizorilor de servicii… Citește mai multJurisprudență CEDO privind protecția datelor cu caracter personal

Jurisprudență CEDO privind violența în familie și violența împotriva femeilor

SUMAR I. Violența în familie 1. Dreptul la viață (art. 2 Convenție) 2. Interzicerea torturii, a tratamentelor inumane și degradante (art. 3 Convenție) 3. Pretinsele deficiențe în cazul investigării plângerilor privind violența în familie 4. Presupusul risc de a fi supus violenței în familie în caz de expulzare 5. Dreptul la un proces echitabil (art. 6) 6. Dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 8) 6.1. Plasamentul unui copil provenit dintr-un mediu abuziv 6.2. Obligația statului de a… Citește mai multJurisprudență CEDO privind violența în familie și violența împotriva femeilor

Jurisprudență CEDO privind persoanele vârstnice și sfârșitul vieții

A. PERSOANELE VÂRSTNICE 1. Dreptul la viaţă (art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) 1.1. Moartea pretins cauzată de condiţiile precare din spital şi/sau de un tratament neadecvat Cereri pendinte 1. Volintiru împotriva Italiei (cererea nr. 8530/08) Cerere comunicată Guvernului italian la 19 martie 2013 În februarie 2007, mama în vârstă de 85 de ani a reclamantei a fost dusă de urgenţă la spital pentru hipoglicemie şi leziuni neurologice grave, stare comatoasă, prezenţa simultană a unei infecţii a fluxului… Citește mai multJurisprudență CEDO privind persoanele vârstnice și sfârșitul vieții

Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DNA și DIICOT – calificate „AUTORITĂȚI JUDICIARE” în Raportul Președintelui ÎCCJ nr. 1314, publicat pe 14.08.2020

1. Potrivit art. 30 indice 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară: „(1) Semestrial sau ori de câte ori este nevoie, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau unul dintre judecătorii anume desemnați de către acesta verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor prevăzut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire… Citește mai multParchetul de pe lângă ÎCCJ, DNA și DIICOT – calificate „AUTORITĂȚI JUDICIARE” în Raportul Președintelui ÎCCJ nr. 1314, publicat pe 14.08.2020