Rațiuni care impun reforma Codului civil (X)

« Partea a IX-a I. Modalitățile obligațiilor A. Dispoziții generale Art. 1396. Categorii de obligații. Obligațiile pot fi pure și simple, obligații simple sau afectate de modalități. Obligațiile pure și simple nu sunt susceptibile de modalități. Art. 1397. Obligațiile simple. (1) Obligația simplă nu este afectată de termen sau condiție și poate fi executată imediat, din proprie inițiativă sau la cererea creditorului. (2) Obligația este simplă, iar nu condițională, dacă eficacitatea sau desființarea ei depinde de un eveniment care, fără… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (X)

Rațiuni care impun reforma Codului civil (IX)

« Partea a VIII-a I. Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1357. Condiţiile răspunderii. (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. 1. Comentarii 1.1. Fundamentul răspunderii delictuale. Enunţul de la art. 1357 alin. (1) C. civ. reformulează principiul tradiţional al răspunderii delictuale înscris în art. 998 din vechiul Cod civil, potrivit căruia “orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu,… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (IX)

Rațiuni care impun reforma Codului civil (VIII)

« Partea a VII-a  I. Cesiunea contractului  Art. 1315. Noţiune.  (1) O parte poate să îşi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta. (2) Sunt exceptate cazurile anume prevăzute de lege. 1. Comentarii 1.1. Noţiune. Cesiunea de contract face parte din noutăţile actualului Cod civil, a cărei reglementare a fost inspirată, în principal, de Codul civil italian, dar și de Principiile Unidroit precum și… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (VIII)

Rațiuni care impun reforma Codului civil (VII)

« Partea a VI-a I. Efectele contractului Art. 1270. Forța obligatorie. (1) Contractul valabil contract are putere de lege între părțile contractante. (2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege. 1. Comentarii 1.1. Pacta sunt servanda. Vigoarea oferită de lege contractului legal încheiat este o consecinţă firească a libertăţii de a contracta, consacrată de art. 1169 C. civ. Dacă părţile sunt libere să încheie sau nu orice contracte şi să le determine… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (VII)

Rațiuni care impun reforma Codului civil (VI)

« Partea a V-a I. Nulitatea contractului Art. 1246. Nulitatea. (1) Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune. (2) Nulitatea poate fi absolută sau relativă. (3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatată sau declarată prin acordul părților. (4) Prin acordul părților nu pot fi instituite și nici suprimate cauze de nulitate. Orice convenție sau clauză contrară este considerată nescrisă…. Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (VI)

Rațiuni care impun reforma Codului civil (V)

« Partea a IV-a I. Obiectul contractului Art. 1225. Obiectul contractului. (1) Obiectul contractului îl reprezintă operaţiunea juridică, precum vânzarea, locaţiunea, împrumutul şi altele asemenea, convenită de părţi, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor contractuale. (2) Obiectul contractului trebuie să fie determinat şi licit, sub sancţiunea nulităţii absolute. (3) Obiectul este ilicit atunci când este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri. 1. Comentarii 1.1. Noţiune. Obiectul contractului este o noţiune dintre cele mai… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (V)

Rațiuni care impun reforma Codului civil (IV)

« Partea a III-a Viciile de consimțământ Art. 1206. Cazuri. (1) Consimţământul este viciat când este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violenţă. (2) De asemenea, consimţământul este viciat în caz de leziune.  1. Comentarii 1.1. Enumerare. Primul alineat evocă “trilogia clasică a viciilor de consimţământ”[1], calificate de acelaşi autor ca “măsuri curative”, de protecţie a consimţământului. Potrivit doctrinei de drept civil, “expresia vicii de voinţă este mai exactă decât expresia vicii de consimţământ, deoarece, pe de… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (IV)

Rațiuni care impun reforma Codului civil (III)

« Partea a II-a Motto: „Cine pornește de la certitudini, va ajunge la îndoieli, dar dacă va porni de la îndoieli, va ajunge la certitudini”. (Sir Francis Bacon) I. Formarea contractului Art. 1182. Încheierea contractului. (1) Contractul se încheie prin negocierea lui de către părţi sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta. (2) Este suficient ca părţile să se pună de acord asupra elementelor esenţiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (III)

O viziune critică asupra Proiectului de lege al Ministerului Justiției pentru modificarea Codului civil

I. Preliminarii Propunerile pentru “aproape 80 de modificări ale Codului civil”, cum au fost ele denumite prin Proiectul de lege pentru modificarea Codului civil supus dezbaterii publice de Ministerul Justiției la 29 iulie 2021, reprezintă, într-o bună măsură, un eșec al celor care și le-au asumat, motiv pentru care, în opinia noastră, se impune revizuirea lor, în regim de urgență, printr-un efort colectiv la care să fie antrenați sau consultați specialiștii din domeniul supus reglementărilor, cu preocuparea de a identifica… Citește mai multO viziune critică asupra Proiectului de lege al Ministerului Justiției pentru modificarea Codului civil

Rațiuni care impun reforma Codului civil (II)

« Partea I 1. Preliminarii Dacă în prima parte a acestui studiu au fost evidențiate câteva dintre construcțiile juridice discutabile ale actualului Cod civil, în cele ce urmează ne propunem o analiză mai aplicată a unora dintre cele mai reprezentative reglementări ale obligațiilor civile, privite în contextul proiectelor europene, cu specială privire la Ordonanța franceză din 10 februarie 2016 privind reforma dreptului contractelor și a regimului general de probă a obligațiilor. Chiar dacă actualul Cod civil a preluat (de multe ori, tale quale) o serie… Citește mai multRațiuni care impun reforma Codului civil (II)