ODISEEA și consecințele adoptării noului caz de nedemnitate reglementat prin Legea nr. 32/2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Primul caz de nedemnitate[1] – reglementat la art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat[2] (în continuare, Legea), text ce se corelează cu dispozițiile art. 26 lit. d) din Lege, fiind totodată și caz de încetare a calității de avocat – a vizat, într-o redactare ce s-a aplicat vreme îndelungată, situația celui condamnat definitiv prin hotărâre judecăto­rească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei…. Citește mai mult<em>ODISEEA</em> și consecințele adoptării noului caz de nedemnitate reglementat prin Legea nr. 32/2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat