Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1050-1053 C. proc. civ.)

I. Precizări prealabile În practica judiciară au fost pronunțate soluții contradictorii cu privire la domeniul de aplicare al procedurii speciale reglementate în Codul de procedură civilă actual, în art. 1050-1053. Potrivit unei prime soluții, această procedură este aplicabilă nu numai cererilor prin care se invocă uzucapiunea extratabulară, pe temeiul art. 930 C. civ., ci și cererilor prin care se invocă uzucapiunea întemeiată pe dispozițiile Codului civil din 1864 sau pe dispozițiile Decretului-lege nr. 115/1938[1]. În sens contrar[2], s-a hotărât că… Citește mai multDomeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1050-1053 C. proc. civ.)