Considerații privind executarea silită împotriva moștenitorilor

„Motto: Festina lente!” 1. Precizări prealabile. Potrivit art. 1.159 C.civ., titlurile executorii obținute împotriva defunctului pot fi puse în executare împotriva moștenitorilor acestuia, în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă care cuprinde, la rândul lui, unele dispoziții speciale (art. 687-689). Chiar dacă textul de lege sugerează ideea unei hotărâri judecătorești obținute împotriva defunctului, în realitate, este acoperită și ipoteza titlurilor executorii nejurisdicționale care constată raporturi juridice născute între creditori și de cuius, căci decesul debitorului (inițial) nu schimbă natura… Citește mai multConsiderații privind executarea silită împotriva moștenitorilor

Până la urmă… stilul chiar contează!

În concepția lui Freud, omul este ”dirijat” (împins, condus, mânat) de instincte biologice. Cu alte cuvinte, în vâltoarea vieții, individul este condus de instincte, pe care el trebuie să le controleze și apoi să se împace cu ele. Potrivit părintelui psihanalizei, subconștientul prevalează asupra conștientului. În schimb, Adler – unul dintre contestatarii cei mai categorici ai psihanalizei freudiene și rolului dominant al energiilor sexuale în viața psihică – este de părere că omul are un comportament dirijat de energii sociale,… Citește mai multPână la urmă… stilul chiar contează!