Art. 13 LCA între funcția strict probatorie și funcția constitutivă de motive noi de nulitate

Textul legal în discuție, cuprins în art. 13 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ (în continuare LCA) reglementează două obligații procedurale; una privește citarea părților si revine instanței judecătorești să îndeplinească această obligație, iar alta privește depunerea actului atacat împreună cu toată documentația care a stat la baza emiterii actului atacat, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei, obligație ce revine autorității publice emitente a actului atacat. Particularități speciale prezintă obligația (N.B. născută ope legis și nu… Citește mai multArt. 13 LCA între funcția strict probatorie și funcția constitutivă de motive noi de nulitate