Cât de actual este sistemul recompensă-sancțiune?

Motto: Autonomia relativă în activitate, perfecționarea continuă și urmărirea unor scopuri nobile sunt elementele indispensabile succesului omului și, totodată, cele care îi pot asigura continuitatea pe Pământ. Orice activitate umană conștientă are la bază cel puțin un mobil (resort, imbold, motiv determinant). În lipsa certă a unui imbold, o conduită apare ca aparținând unui iresponsabil (nebun, persoană fără discernământ sau fără control asupra comportamentului propriu). Sigur, resorturile psihice care însoțesc comportamentele umane din prezent sunt de multe ori complexe sau… Citește mai multCât de actual este sistemul recompensă-sancțiune?

Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (1)

Scopul informării Având în vedere amploarea incidenței dispozițiilor europene recente asupra exercițiului profesiei de avocat  și faptul că acestea trebuie transpuse în legislația națională în următoarele 18 luni, este recomandabilă implicarea activă a avocaților în realizarea propunerilor legislative ce vizează implementarea directivelor privind prezumția de nevinovăție,  garanțiile speciale pentru copii și asistența judiciară în materie penală. Conducerea executivă a UNBR a propus și  propune în continuare tuturor Consiliilor barourilor  sa consulte avocații, în timp util, cu privire la proiectele de… Citește mai multStadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (1)

Probleme controversate privitoare la contractul de mandat

Unul din cele mai importante și complexe contracte, mandatul, deși beneficiază de o nouă reglementare cuprinsă în NCC (noul Cod civil), continuă să rămână învăluit într-un oarecare halou de terra incognita, în dreptul nostru fiind tratat de cele mai multe ori simplist. Dintre problemele dificile și controversate privitoare la acest contract ne-am propus în prezentul studiu să le abordăm pe cele referitoare la: obiectul prestației mandatarului (I); întinderea mandatului (II); Depășirea limitelor mandatului (III); dreptul mandatarului la remunerație (IV); mandatul… Citește mai multProbleme controversate privitoare la contractul de mandat

Logica și retorica în comunicare (ii)

RETORICA Motto: Când vorbești să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit 1. Ce este retorica? La fel ca logica, retorica este știință, tehnică și, totodată, artă. Retorica este arta oratorului (retorului) de a convinge auditoriul cu privire la justețea ideilor sale[1]. Sau, într-o altă formulare, retorica este arta al cărei obiectiv este elocvența[2] (elocința)[3]. Despre retorică, romanii spuneau că este fie arta de a vorbi… Citește mai multLogica și retorica în comunicare (ii)

Implicații ale azilului în procedura extrădării

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș 1. Introducere Recent, presa internațională a mediatizat intens demersul liderului separatist catalan, Carles Puigdemont, învinuit, după declararea independenţei Cataloniei, de rebeliune, răzvrătire şi deturnare de fonduri, de a se refugia în Belgia, speculându-se posibila intenție a acestuia de a solicita azil, în vederea evitării predării sale în Spania, în baza unui mandat european de arestare. În acest context, menționăm că, din punct de vedere statistic, anul trecut în Belgia s-au înregistrat… Citește mai multImplicații ale azilului în procedura extrădării

Logica și retorica în comunicare (i)

1. LOGICA ÎN COMUNICARE Motto 1. Mintea intuitivă e un dar sfânt, iar logica un servitor credincios (A. Einstein) Motto 2. În afara logicii totul este întâmplare (L. Wittgenstein) Motto 3. Logica nu este o doctrină, ci o imagine în oglindă a lumii (L. Wittgenstein) 1.1. Scurtă introducere Cât de importante sunt retorica și logica în cadrul relațiilor sociale, în general, sau pentru comunicarea de succes, în special? Întrebarea este mai degrabă retorică, răspunsul nu poate fi decât unul singur:… Citește mai multLogica și retorica în comunicare (i)

Despre efectul de turmă

Motto: „În grupurile sociale cu scopuri licite pot exista atât oi albe, cât și oi negre, după cum și în grupurile sociale cu scopuri ilicite pot fi întâlnite ambele categorii de membri; ceea ce diferă, însă, este proporția, care în primul caz este în favoarea oilor albe, iar în al doilea este în avantajul oilor negre”. Fiecare om, volens nolens, face parte dintr-un grup social. Sunt de părere că cel mai întâlnit grup social este familia[2] (în mod excepțional familia… Citește mai multDespre efectul de turmă

Legile justiției. Unele sugestii privind Inspecția Generală de Justiție de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii

1. Necesitatea reformării Inspecţiei judiciare 1.1. Actuala formulă instituțională, sub denumirea de „Inspecţia judiciară”, datând din anul 2005, şi-a dovedit, cu prisosinţă, ineficienţa, consacrându-se, cum am mai subliniat, repetat, ca o secţie disciplinară, de sesizări şi reclamaţii, a CSM. Această stare – ca reglementare instituţională, rol şi atribuţii – este, în vădită contradicţie cu tradiţia interbelică privind misiunea şi funcţiile exercitate de Inspecţia judiciară, cu exigenţele actuale şi cu experienţa din celelalte state europene. Inspecţia judiciară sau Inspecţia Generală de… Citește mai multLegile justiției. Unele sugestii privind Inspecția Generală de Justiție de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii

Temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența – elementele esențiale ale personalității omului

Motto: 1 „Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”; Motto 2: „Caracterul este barometrul moralității omului”; Motto 3: „Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”; Motto 4: „Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”. În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de însușiri stabile ce caracterizează mental și comportamental un om[1]. Fiecare ființă umană este, mai mult sau mai puțin, diferită față de toate celelalte ființe. Altfel… Citește mai multTemperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența – elementele esențiale ale personalității omului

Infracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș 1) Introducere Fenomenul corupției s-a dovedit a fi multifațetat, iar practica judiciară a arătat că acesta poate lua diverse forme, în mod progresiv mai insidioase, una dintre acestea fiind traficarea influenței. Corupția vine în contradicție în ultimă instanță cu noțiunea fundamentală de democrație[1]. În acest context, nu este întâmplător că Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019 menționează corupția printre vulnerabilitățile aflate în legătură cu securitatea și apărarea naționale,… Citește mai multInfracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale