Impactul Regulamentului general privind protecția datelor personale asupra activității avocaților. Noi responsabilități, noi oportunități

A mai rămas extrem de puțin timp până la intrarea în vigoare a noilor reglementări europene privind protecția datelor personale, care vor produce o schimbare de paradigmă în activitatea de zi cu zi a avocaților, în legătură cu modul în care abordăm datele personale ale clienților, dar și pe cele ale terților, atunci când luăm cunoștință de acestea de la clienți, de exemplu. Este important să regândim aceste reguli noi în contextul principiilor fundamentale privind secretul profesional și confidențialitatea comunicărilor… Citește mai multImpactul Regulamentului general privind protecția datelor personale asupra activității avocaților. Noi responsabilități, noi oportunități

Știm și la ce ne ajută că știm?

La întrebarea: Cât de importantă este cunoaşterea?, cei mai mulţi dintre noi vom răspunde că este foarte importantă, chiar esenţială. Plecând de la această premisă – că majoritatea oamenilor consideră cunoaşterea un aspect esenţial al vieţii omului – apare ca fiind cel puţin utilă, dacă nu necesară, o aprofundare a acestei chestiuni. Să luăm exemplul culturii generale, care poate fi dobândită în familie, şcoala primară, gimnaziu, liceu sau în alte împrejurări. Este important să posedăm cunoştinţe de bază din domenii… Citește mai multȘtim și la ce ne ajută că știm?

Despre hazard, noroc și ghinion în viață

Motto: Orice om este norocos pentru că s-a născut, întrucât existau atâtea posibilități să nu se nască și totuși și-a făcut apariția pe Terra, dar după norocul originar restul vieții omului este influențat sau determinat, într-o măsură mai mare sau mai mică, de hazard, adică de noroc și ghinion. Despre toți oamenii care se nasc viabili, se poate spune că sunt norocoși, înțelegând prin noroc, evident, faptul că, deși exista posibilitatea foarte mare ca aceștia să nu fi existat, prin jocul… Citește mai multDespre hazard, noroc și ghinion în viață

Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (2)

*A se vedea prima parte a articolului aici. Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (în continuare, Directiva) este întemeiată pe prevederile articolului 82 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (în continuare TFUE), care atribuie Parlamentului European și Consiliului, în baza procedurii legislative ordinare competența de a adopta norme… Citește mai multStadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (2)

Cât de actual este sistemul recompensă-sancțiune?

Motto: Autonomia relativă în activitate, perfecționarea continuă și urmărirea unor scopuri nobile sunt elementele indispensabile succesului omului și, totodată, cele care îi pot asigura continuitatea pe Pământ. Orice activitate umană conștientă are la bază cel puțin un mobil (resort, imbold, motiv determinant). În lipsa certă a unui imbold, o conduită apare ca aparținând unui iresponsabil (nebun, persoană fără discernământ sau fără control asupra comportamentului propriu). Sigur, resorturile psihice care însoțesc comportamentele umane din prezent sunt de multe ori complexe sau… Citește mai multCât de actual este sistemul recompensă-sancțiune?

Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (1)

Scopul informării Având în vedere amploarea incidenței dispozițiilor europene recente asupra exercițiului profesiei de avocat  și faptul că acestea trebuie transpuse în legislația națională în următoarele 18 luni, este recomandabilă implicarea activă a avocaților în realizarea propunerilor legislative ce vizează implementarea directivelor privind prezumția de nevinovăție,  garanțiile speciale pentru copii și asistența judiciară în materie penală. Conducerea executivă a UNBR a propus și  propune în continuare tuturor Consiliilor barourilor  sa consulte avocații, în timp util, cu privire la proiectele de… Citește mai multStadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (1)

Probleme controversate privitoare la contractul de mandat

Unul din cele mai importante și complexe contracte, mandatul, deși beneficiază de o nouă reglementare cuprinsă în NCC (noul Cod civil), continuă să rămână învăluit într-un oarecare halou de terra incognita, în dreptul nostru fiind tratat de cele mai multe ori simplist. Dintre problemele dificile și controversate privitoare la acest contract ne-am propus în prezentul studiu să le abordăm pe cele referitoare la: obiectul prestației mandatarului (I); întinderea mandatului (II); Depășirea limitelor mandatului (III); dreptul mandatarului la remunerație (IV); mandatul… Citește mai multProbleme controversate privitoare la contractul de mandat

Logica și retorica în comunicare (ii)

RETORICA Motto: Când vorbești să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit 1. Ce este retorica? La fel ca logica, retorica este știință, tehnică și, totodată, artă. Retorica este arta oratorului (retorului) de a convinge auditoriul cu privire la justețea ideilor sale[1]. Sau, într-o altă formulare, retorica este arta al cărei obiectiv este elocvența[2] (elocința)[3]. Despre retorică, romanii spuneau că este fie arta de a vorbi… Citește mai multLogica și retorica în comunicare (ii)

Implicații ale azilului în procedura extrădării

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș 1. Introducere Recent, presa internațională a mediatizat intens demersul liderului separatist catalan, Carles Puigdemont, învinuit, după declararea independenţei Cataloniei, de rebeliune, răzvrătire şi deturnare de fonduri, de a se refugia în Belgia, speculându-se posibila intenție a acestuia de a solicita azil, în vederea evitării predării sale în Spania, în baza unui mandat european de arestare. În acest context, menționăm că, din punct de vedere statistic, anul trecut în Belgia s-au înregistrat… Citește mai multImplicații ale azilului în procedura extrădării

Logica și retorica în comunicare (i)

1. LOGICA ÎN COMUNICARE Motto 1. Mintea intuitivă e un dar sfânt, iar logica un servitor credincios (A. Einstein) Motto 2. În afara logicii totul este întâmplare (L. Wittgenstein) Motto 3. Logica nu este o doctrină, ci o imagine în oglindă a lumii (L. Wittgenstein) 1.1. Scurtă introducere Cât de importante sunt retorica și logica în cadrul relațiilor sociale, în general, sau pentru comunicarea de succes, în special? Întrebarea este mai degrabă retorică, răspunsul nu poate fi decât unul singur:… Citește mai multLogica și retorica în comunicare (i)