Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie „durabilă”, indusă, multianual în societate: „magistratul procuror/magistratul judecător”

Motto: Nu se mai poate merge înainte, dacă nu ne oprim la timp! 1. Asociația „Themis-Casatia” a foștilor judecători și magistrați asistenți ai ÎCCJ, luând cunoștință de anteproiectul de lege pentru modificarea și completarea Legilor nr. 303/2004, 304/2004 și 317/2004 precum și de pozițiile exprimate public de reprezentanții Ministerului Public, de AMR și UNBR, susține principalele propuneri ale Ministrului Justiției și toate sugestiile formulate de Uniunea Națională a Judecătorilor din România. 2. Totodată, Asociația „Themis-Casatia” a foștilor judecători și magistrați… Citește mai multLegile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie „durabilă”, indusă, multianual în societate: „magistratul procuror/magistratul judecător”

Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român

I. Introducere Trei precizări cu caracter introductiv sunt utile. Mai întâi, cum rezultă chiar din titlul acestui articol, noțiunea de bun incorporal este abordată din perspectiva dreptului civil român, așadar fără incursiuni în dreptul străin și, cu atât mai puțin, în dreptul comparat[1]. Nu va fi avută în vedere nici accepția specială a noțiunii de bun conturată în dreptul european al drepturilor omului prin jurisprudența instanței de la Strasbourg[2]. Însăși logica cercetării impune o asemenea autolimitare. Cunoașterea rațională, deci și cunoașterea juridică,… Citește mai multNoțiunea de bun incorporal în dreptul civil român

Probleme de drept privind răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții aplicabile judecătorilor și procurorilor. Privire specială asupra cumulării de “funcții”

1. OBIECTUL STUDIULUI. SCURTĂ ENUNȚARE A CONCLUZIILOR ACESTUIA [1] Prezentul studiu[2] are ca obiect unele probleme de drept care în practica administrativă și jurisdicțională primesc rezolvări contrare dispozițiilor constituționale și legale aplicabile. [2] Aceste probleme de drept se ridică în situația în care, în mod cumulativ: (a) un judecător sau procuror este supus acțiunii disciplinare în vederea sancționării pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor[3], text conform căruia… Citește mai multProbleme de drept privind răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții aplicabile judecătorilor și procurorilor. Privire specială asupra cumulării de “funcții”

Unele considerații privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicțional internă și europeană (2014-2017)

 SUMAR I. Tribunalul arbitral – jurisdicție deplină și „instanță” („tribunal”) cu însușirile conferite de art. 6 (1) din CEDO, art. 21 alin. (2) din Constituție, art. 267 din TFUE, art. 6 C. proc. civ. și art. 7 alin. (1) din RPA-2014 1. Doctrina și jurisprudența CEDO, a ÎCCJ și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, în materie 2. Tribunalul arbitral – „instanță” în sensul art. 267 din TFUE, competentă să sesizeze CJUE în procedura chestiunii prejudiciale,… Citește mai multUnele considerații privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicțional internă și europeană (2014-2017)

Din nou despre incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive

Chestiune de drept[1] Subsemnatul Valerian Cioclei, Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea ÎCCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 2090/1/2017 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C. proc. pen. am formulat prezenta OPINIE JURIDICĂ Cu privire la următoarea chestiune de drept: Dacă în conținutul sintagmei „lege de dezincriminare” sunt avute în vedere… Citește mai multDin nou despre incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive

Dreptul la minciună?  

În cadrul rubricii sale Idées d’été, sub titlul La vérité si je mens, prestigiosul jurnal francez Le Monde a întreprins o anchetă insolită, dar de mare interes, cu ajutorul a șase personalități din tot atâtea domenii de activitate, pe tema Comment affronte-t-on la vérité dans l’exercice de son métier? Pentru profesia de avocat, sarcina de a aborda subiectul, atât de sensibil și de particular pentru apărătorii la bară a revenit maestrului François Saint-Pierre (membru al Baroului din Lyon, specializat în drept penal, autor al… Citește mai multDreptul la minciună?  

O „declarație comună” de renunțare la garanțiile fundamentale pentru înfăptuirea justiției: independența, imparțialitatea, echitatea procedurilor și dreptul la apărare și de înrolare nelegitimă într-un „front” de luptă anticorupție și un „Protocol” de trădare a justiției

I. „Cele două PERLE” 1. „Declarația comună” – a se vedea anexa 1 2. „Protocolul, intitulat” 2.1. „Plan de măsuri al grupului Operativ Central” – a se vedea anexa 2 Iată, deci, cum funcționa statul de drept în anul 2000, care era cooperarea „loială” dintre puterile statului, cum se efectua, prin fărădelege, obstrucționarea înfăptuirii justiției de către judecători și poziția Ministerului Public în corupția politică realizată efectiv de puterea executivă, în raport cu puterea judecătorească. Unde se afla, oare, atunci CSM?!,… Citește mai multO „declarație comună” de renunțare la garanțiile fundamentale pentru înfăptuirea justiției: independența, imparțialitatea, echitatea procedurilor și dreptul la apărare și de înrolare nelegitimă într-un „front” de luptă anticorupție și un „Protocol” de trădare a justiției

AVOCATUL în jurisprudența CEDO. Noi accente asupra libertății de exprimare a avocatului privind modul de înfăptuire a justiției

I. Publicitate profesională clandestină. Acuzații nedemne aduse procurorilor de către un avocat deputat, într-o conferință de presă specială, privind reținerea clientului său, fără, însă, a exercita calea legală de atac. Hotărârea Schöpfer c. Elveția din 26.03.1998 – dosar nr. 56/1997/840/1046[1]  1. Faptele imputate avocatului Reclamantul, era, de profesie avocat, exercitând și funcția de deputat cantonal, fiind, totodată, avocatul ales al unui acuzat, arestat pentru mai multe furturi. În această calitate, avocatul a organizat, la sediul cabinetului său din Lucerna, o conferință… Citește mai multAVOCATUL în jurisprudența CEDO. Noi accente asupra libertății de exprimare a avocatului privind modul de înfăptuire a justiției

Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive. Chestiune de drept

Subsemnatul Valerian Cioclei Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea ÎCCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 1998/1/2017 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C. proc. pen. am formulat prezenta OPINIE JURIDICĂ Cu privire la următoarea chestiune de drept: În interpretarea art. 4 Cod penal, dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr…. Citește mai multIncidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive. Chestiune de drept

„Soluții stranii” în viața judiciară

I. „Reaua-credință” și „grava neglijență” profesională – concepte constituționale, tradiționale 1. Deseori, suntem surprinși de unele din soluțiile instanțelor judecătorești și ale parchetelor care, sugerează, fie superficialitatea și dezinteresul profesional, fie o pregătire juridică de specialitate precară, dar, mai grav, chiar „reaua credință” sau „grava neglijență”, prevăzută în art. 52 alin. (3) din Constituția României. 1.1. Întâlnim, din păcate, unii „practicieni în robă”, care clamează arogant sau prostesc: „părerea MEA”, „opinia MEA și a colegilor de birou”, „astfel înțeleg și… Citește mai mult„Soluții stranii” în viața judiciară