România – 20 de ani de jurisdicție a CEDO – Privire statistică și de sinteză

* Datele statistice si exemplele de hotarari sunt preluate din Fisa dedicata Romaniei, elaborata in ianuarie 2017, de Grefa CEDO si din Raportul Curtii asupra anului judiciar 2016, publicate pe site-ul CEDO. SUMAR 1. Statistica judiciara a Curtii privind Romania. Privire selectiva 1.1. Date statistice asupra volumului de hotarari CEDO in perioada 1997-2016 privind Romania 1.2. Structura incalcarilor declarate de CEDO prin cele 1147 de hotarari/decizii, repartizata de textele din Conventie 1.3. Datele centralizate comparate asupra hotararilor CEDO pronuntate in 2016… Citește mai multRomânia – 20 de ani de jurisdicție a CEDO – Privire statistică și de sinteză

Contractul-cadru – contract numit sau nenumit? Calificare juridică și efecte. Răspundere pentru neexecutare. Studiu de caz

1. Într-o speță soluționată relativ recent de ÎCCJ s-a pus problema dacă contractul nr. 34/2009 încheiat între SC A SA (client sau beneficiar) și SC GFR SA (prestator) este un contract de transport (căruia i se aplică termenul scurt de prescripție de un an prevăzut la art. 68 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România aprobat prin OG nr. 7/2005) sau un contract-cadru nenumit (căruia i se aplică dispozițiile dreptului comun). Prin contractul mai sus menționat prestatorul (SC… Citește mai multContractul-cadru – contract numit sau nenumit? Calificare juridică și efecte. Răspundere pentru neexecutare. Studiu de caz

Valerius M. Ciucă: Un intelectual este acasă în permanență peste tot unde este nevoie de el

Roxana Elena Codreanu: De ce judecător, și nu procuror? Valerius M. Ciucă: În primul rând este vorba de vocație, este foarte greu să îți descoperi vocația. Se întâmplă, uneori, chiar la vârsta senectuții să îți surâdă adevărata voce care te cheamă și atunci să descoperi că ești artist, poet, romancier, poate chiar muzician. Nu am simțit chemare spre altceva și am apreciat dintotdeauna că această nobilă calitate de sorginte regală, aceea de judecător, ar trebui să reprezinte un ideal pentru… Citește mai multValerius M. Ciucă: Un intelectual este acasă în permanență peste tot unde este nevoie de el

Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor tranzitorii

Chestiune de drept[1] Subsemnatul Valerian Cioclei Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea I.C.C.J. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 4056/1/2016 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C.proc.pen. am formulat prezenta OPINIE JURIDICĂ Cu privire la următoarea chestiune de drept: „Interpretarea dispozițiilor art. 2531 din Codul penal din 1969, în sensul de a… Citește mai multIncidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor tranzitorii

Creanțe și creditori în procedura insolvenței (III)

* A se vedea prima parte a articolului aici. A doua parte, aici. 2. Creditori 2.1. Cel ce dobandeste calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura dobandeste, consecutiv, toate drepturile individuale si colective reglementate de Legea insolventei in favoarea creditorilor: dreptul de a primi tratamentul potrivit rangului si calitatii creantei sale, dreptul de concurenta egal cu ceilalti creditori din categoria sa, dreptul de a contesta mentiunile din tabelul creantelor (drepturi individuale), dar si dreptul de a participa la organele… Citește mai multCreanțe și creditori în procedura insolvenței (III)

Este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic?

C ă t r e Înalta Curte de Casație și Justiție – Cabinetul Președintelui – Ca urmare a solicitării dumneavoastră adresată domnului decan al Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pentru formularea unei opinii asupra sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care formează obiectul dosarului nr. 3996/1/2016 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, subsemnatul prof. univ. dr. DAN CHIRICĂ, titular al disciplinei „Drept civil” anul III… Citește mai multEste obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic?

Aplicabilitatea regulilor privind societățile pe acțiuni la societățile cu răspundere limitată. De când? De lege ferenda

Autori: prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA, Petre PIPEREA 1. Societatea cu răspundere limitată este concepută şi adaptată ca o formă juridică potrivită pentru operaţiuni comerciale de anvergură medie, dat fiind faptul că regulile de constituire şi funcţionare sunt mult mai simple decât în cazul societăţilor de capital. De asemenea, afacerile „de familie” se desfășoară prin societăți cu răspundere limitată, care sunt protejate de terţii interesaţi de preluarea societăţii prin caracterul intuitupersonae al societăţii, concretizat în regulile de transmitere a părţilor sociale,… Citește mai multAplicabilitatea regulilor privind societățile pe acțiuni la societățile cu răspundere limitată. De când? De lege ferenda

O lectură constituțională, dincoace și dincolo de Legea dării în plată

Atât prin soluțiile adoptate, cât și prin motivarea acestora, Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 a Curții Constituționale[1] constituie o nouă lectură – obligatorie – a Legii dării în plată[2]. Intervenția instanței de contencios-constituțional a fost necesară pentru a da acestui act normativ un înțeles în acord cu Legea fundamentală. Decizia menționată și întreaga dezbatere care a precedat-o în literatura de specialitate[3] îndreptățesc optimismul privind ”forța comunității juridice din România de a corecta un abuz legislativ, apărând rațiunea de… Citește mai multO lectură constituțională, dincoace și dincolo de Legea dării în plată

Abuzul în serviciu după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016

1. Aspecte introductive În acest articol vom examina consecințele Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 asupra cauzelor (proceselor) penale pendinte (aflate pe rolul organelor judiciare) și a celor soluționate în mod definitiv[1]. Prin Decizia nr. 405/2016, Curtea Constituțională a statuat că: dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (este vorba despre abuzul în serviciu – n.n.) sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma <<îndeplineşte în mod defectuos>> din cuprinsul acestora… Citește mai multAbuzul în serviciu după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016

Creanțe și creditori în procedura insolvenței (II)

*A se vedea prima parte a articolului aici. 1.4. Creante bugetare Conform definitiei din Legea insolventei nr. 85/2014, creantele bugetare sunt impozitele, contributiile, taxele, amenzile si celelalte venituri bugetare, inclusiv accesoriile acestora. Se observa ca, in intelesul Legii insolventei, conceptul de creanta are un caracter unilateral si restrans, intrucat se are in vedere nu legatura de drept dintre creditor si debitor, ci numai latura a activa a acestei legaturi, si nu orice fel de creanta, ci numai creanta baneasca a statului… Citește mai multCreanțe și creditori în procedura insolvenței (II)