Newsletter CJUE / 2-13 octombrie 2023
2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Statele membre UE prelungesc protecția temporară pentru refugiații ucraineni
2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

România primește a doua tranșă de 2,76 miliarde EUR prin MRR
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Republica Moldova aderă la Mecanismul de protecție civilă al UE
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Consiliul UE numește un nou procuror european
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CEDO. Oprea și alții împotriva României. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului prin împlinirea termenului de prescripţie achizitivă
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Modificarea modului de publicare a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene ref. cauzele introduse în fața CJUE și TUE
 29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-320/21 P și C-321/21 P –  Ryanair/Comisia. Ajutor de stat acordat SAS în timpul pandemiei de COVID-19: Curtea de Justiție respinge definitiv acțiunile Ryanair privind garanțiile de împrumut instituite de Suedia și Danemarca. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-470/21 | La Quadrature du Net și alții. Avocatul general Szpunar: păstrarea și accesul la datele de identitate civilă corelate cu adresa IP utilizată ar trebui să fie permise în cazul în care aceste date constituie singurul mijloc de investigare ce permite identificarea autorilor infracțiunilor săvârșite exclusiv pe internet
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Recomandările Camerei Deputaţilor ref. aprovizionarea sigură şi durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziţii
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Noi modificări aduse procedurilor de evaluare a operațiunilor de concentrare economică prin Pachetul legislative de modernizare 2023
 28 septembrie 2023 | Ioan LAZĂR

Urbanismul și CEDO
 28 septembrie 2023 | Marius CHELARU

Recomandările Senatului privind reformarea legislației UE în domeniul farmaceutic
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Senatul României susţine necesitatea coordonării acţiunilor UE în domeniul spaţial cu cele întreprinse la nivelul NATO
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Google, Meta, Microsoft și TikTok publică primul set de rapoarte privind dezinformarea
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CEDO. România are obligația de a asigura recunoașterea și protecția adecvată a relațiilor între persoane de același sex. UPDATE: Hotărârea este definitivă
 27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Hotărârea Senatului ref. propunerea de regulament în ceea ce privește cerințele minime privind pauzele minime și perioadele minime de repaus zilnic și săptămânal în sectorul transportului ocazional de călători
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

TUE. T-172/21 | Valve Corporation/Comisia. Jocuri video online: Tribunalul confirmă că geoblocarea unor chei de activare pentru platforma Steam a încălcat dreptul Uniunii în domeniul concurenței
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Intrarea în funcție a doi noi membri ai Tribunalului Uniunii Europene. Ședință solemnă a Curții de Justiție / 27 septembrie 2023, Luxemburg
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CEDO. Turcia trebuie să abordeze problema sistemică a condamnărilor pentru terorism bazate în mod decisiv pe utilizarea aplicației de mesagerie ByLock
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Opinia Senatului ref. propunerea de regulament privind transferul de proceduri în materie penală
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Opinia Senatului ref. Directiva privind afirmațiile legate de mediu
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Laureații Premiului cetățeanului european – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Republica Trinidad și Tobago este identificată ca terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se autorizează semnarea în numele UE a Acordului întemeiat pe Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Consiliul UE suplimentează locurile din Parlamentul European
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

25 septembrie 2023: Legile proprietății încotro? Efectele hotărârii Văleanu și alții c. României [dezb.] VIDEO
 26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

România se aliniază legislației europene și raportările bancare pentru persoanele fizice cu venituri mari au devenit realitate
 26 septembrie 2023 | Corina MÎNDOIU, Alexandra PĂTRĂSCIOIU

Newsletter CJUE / 25 septembrie – 6 octombrie 2023
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană adoptă măsuri de restricționare a microplasticelor
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Suplimentarea numărului de posturi alocate Structurii de sprijin a Parchetului European în România
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Parlamentul și Consiliul UE iau măsuri pentru a combate practicile de greenwashing
 25 septembrie 2023 | Irina OPREA SALARU

Quo vadis selectivitatea ajutorului de stat? Deciziile fiscale anticipate analizate de Tribunal în cadrul Hotărârii din 20 septembrie 2023 (T‑131/16 RENV) reprezintă o schemă de ajutor de stat incompatibilă și ilegală
 25 septembrie 2023 | Larisa-Cătălina IONESCU

CJUE. C-210/22 | Stappert Deutschland. Mărfuri în producerea cărora intervin mai multe țări sau teritorii – Noțiunea de «profil tubular». Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-139/22 | mBank. Registrul național al clauzelor din condițiile generale declarate ilicite. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-143/22 | ADDE și alții. Reintroducerea controlului la frontierele interne: Directiva privind returnarea se aplică oricărui resortisant al unei țări terțe care intră pe teritoriul unui stat membru fără a îndeplini condițiile de intrare, de ședere sau de reședință. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
 21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Nominalizările la Premiul Saharov 2023 pentru libertate de gândire
21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Ministerul Justiției declanșează procedura privind selectarea supleantului membrului național la Eurojust
20 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Susținere publică teză de doctorat: George-Mihai Irimescu / 29 septembrie 2023
20 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Camelia Toader a fost aleasă în Consiliul ELI
 20 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Iliana Ivanova este noul comisar european pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret
20 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Consiliul UE pregătește terenul pentru ratificarea Convenției privind violența și hărțuirea la locul de muncă
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Un nou act legislativ al UE pentru modernizarea cooperării judiciare în cazurile de terorism
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

EPPO anchetează ULBS pentru fraudă cu fonduri Erasmus
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Ne/conformitatea unor prelevări de probe ADN cu principiile dreptului Uniunii Europene, 28 septembrie 2023
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

EPSO organizează o serie de concursuri pentru juriști-lingviști
19 septembrie 2023 | Elena ALBU

Ridicarea MCV pentru România
19 septembrie 2023 | Elena ALBU

Newsletter CJUE / 18-29 septembrie 2023
18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

UE acordă 33,9 mil. euro României
18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Mecanismul de protecție civilă al UE a fost activat pentru a sprijini Libia
18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro