Evelina OPRINA

Evelina Oprina

Evelina Oprina

Experiență profesională
7 ianuarie 2017: judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii
2013-6 ianuarie 2017: judecător, președinte Tribunalul Ilfov
2011-2013: judecător, președinte secția civilă Tribunalul Ilfov
2010-2011: judecător Tribunalul București, secția a V-a civilă
2004-2010: judecător, Judecătoria sectorului 6 București
2014-prezent: profesor universitar la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil și la Masteratul „Carieră Judiciară” din cadrul aceleiași universități, la disciplina Drept execuțional civil
1998-2014: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar dr., conferențiar universitar dr. la Facultatea de Știinte Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil

Educație
2007: absolvent al modulului de psihopedagogie și metodică, departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București
2004: doctor în drept, Facultatea de Drept a Universității din București
1997: licență în drept, Facultatea de Drept a Universității din București

Activități
– coordonator al Colecției „Noul Cod de procedură civilă”, editată de Editura Universul Juridic
– membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă
– membru în comisii de doctorat și în comisii de ocupare a posturilor didactice din învațământul superior

Publicații
Executarea silită – dificultăți și soluții practice, (în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan, Ed. Universul Juridic, București, 2016
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II. Art. 527-1.134, (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2016
Minispețe – Drept procesual civil, coordonator, Ed. Solomon, București, 2016
Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite. Comentarii pe articole. Modele orientative de acte (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2015
Tratat teoretic și practic de executare silită, vol. I și II (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2013
Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garanții. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat (în coautorat), Ed. Hamangiu, București, 2012
Executarea silită în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2007, 2008, 2009, 2011
Instituții de drept procesual civil, vol. I și II, Ed. Universul Juridic, București, 2010
Participanții la procesul civil, Ed. Rosetti, București, 2005
Drept procesual civil – Culegere de spețe pentru seminarii și examene (în coautorat), Grupul Editorial National – Editura pentru Știinte Naționale, București, 2003
Îngrijire și adnotare Codul de procedură civilă, Ed. Rosetti Internațional, București, 2011, 2013, 2015
– alte articole, studii, note, comentarii, în diverse reviste de specialitate juridică

Premii
premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Participanții la procesul civil”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2005
premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista Română de Executare Silită, 2011
premiul „I. L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic și practic de executare silită”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2013
premiul ”Mihail Eliescu” pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II. Art. 527-1.134”, 2016

Lasă un răspuns