Florin MANGU

Florin Mangu

Florin Mangu

Informații de contact
florin.mangu@e-uvt.ro

Cursurile predate
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Răspunderea civilă delictuală
Protecţia şi asistenţa persoanelor aflate în situaţii speciale