Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. RIL admis ref. judecătorul învestit să judece o cale extraordinară de atac de retractare împotriva unei decizii date tot într-o cale extraordinară de atac de retractare exercitată succesiv împotriva hotărârii sale din apel sau recurs
20.10.2020 | JURIDICE.ro

Buletinul Casației nr. 1/2020
20.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Ipoteza în care se scade din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenție perioada executării măsurii educative a internării într-un centru educativ
19.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Expertiză contabilă întocmită de expert contabil și nu de un consultant fiscal
19.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Drepturi salariale solicitate de Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul”. Competența teritorială
16.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare cerere de revizuire. Limitele revizuirii
15.10.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Neculai MIRON. Respingerea recursului pe motiv că avocatul avea o împuternicire incompletă (fapta ÎCCJ și articolul 6 CEDO)
15.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Poprire dispusă de organele fiscale
14.10.2020 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la comunicarea publică a operelor muzicale și obligația de a emite facturi (ÎCCJ). UPDATE: Concluzii AG
13.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Învocarea încălcării dreptului la apărare ca motiv de recurs
12.10.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. Cerere de întrerupere a executării pedepsei
09.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea recursului
08.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Operațiunea de stabilire a pedepsei rezultante, în cazul recidivei postcondamnatorii
07.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Problema cheltuielilor de judecată în soluționarea contestației la titlu
07.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. creditorul bugetar și dreptul de preferință
06.10.2020 | JURIDICE.ro

Cinci ani de procese pentru a beneficia de amnistia fiscală din 2015. În soluția dată, CAB a acordat facilități fiscale unui contribuabil care nu se încadra în ipoteza prevăzută de lege, întrucât inspecția fiscală nu a început în termen legal și nici cererea acestuia nu a fost soluționată în termenul legal. ÎCCJ a respins recursul ANAF
06.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lansarea proiectului de instanță digitală – serviciul de comunicare acte de procedură
06.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuielile de judecată în cazul admiterii parțiale a acțiunii
06.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere sesizare CCR
05.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fals intelectual. Renunțare la aplicarea pedepsei
02.10.2020 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Buletinul jurisprudenţei 2019
01.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare recurs
01.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Revizuire. Onorariu de avocat redus
30.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază
28.09.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Apelul sau recursul incident nu poate fi limitat la obiectul apelului sau recursului principal, ci poate viza orice alte soluții cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate și/sau considerentele acesteia
28.09.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal privind noţiunea de „poliţist” care are în vedere şi persoana ce exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii nr. 155/2010
28.09.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Apel declarat de toate părțile. Soarta cheltuielilor de judecată
28.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Strămutare pe motiv că avocatul părților a fost judecător la instanța unde se judecă dosarul. Competența materială
22.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziții speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare
21.09.2020 | JURIDICE.ro

Înalta Curte repune inspecția fiscală în termenul legal. Avocații RADU & ASOCIAȚII au contribuit la obținerea deciziei
21.09.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de avocat solicitat în revizuire
21.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune în răspunderea civilă delictuală în cazul faptelor ilicite cu caracter continuu
17.09.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

ÎCCJ. Data de la care se poate face revizuire în cazul prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ.
17.09.2020 | JURIDICE.ro | 4 comentarii

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. hotărârile pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
16.09.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Excepția de necompetență teritorială. Invocarea ei de instanță
16.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența materială a cererii de strămutare când o parte este judecător, dar nu la o instanţă din circumscripţia curţii de apel în care se judecă litigiul
15.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Procurorul general al PÎCCJ nu are în toate situaţiile calitatea expres prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală în care se face referire la „procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia”
14.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate
14.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. termenul de 5 ani de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit
14.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. comunicarea informaţiilor de interes public în format electronic
14.09.2020 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Înșelăciune. Achitare. Lipsă tipicitate
14.09.2020 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Revenire asupra probelor încuviințate
10.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Carantinare comuna Gornet. Obligațiile statului
09.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice
08.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare recurs
08.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepţie de necompetenţă teritorială, invocată în apel
07.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Radiere societate
04.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Amendă. Recurs în casație
02.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în soluționarea căii de atac împotriva încheierii prin care a fost admisă strămutarea
01.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Extrădare. Condiția dublei încriminări a faptei
31.08.2020 | JURIDICE.ro