Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. protecţia şi promovarea drepturilor copilului
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea instanţei de a consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. incompatibilitatea judecatătorului de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Debitor instituție publică. Termen de grație de un an
10.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Partajare masă succesorală. Competența teritorială
09.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea recursului
06.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Folosirea în mod uzual de expresii jignitoare la adresa altora. Analiza prejudiciului
05.12.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: O instanță supremă este instanță ultimă în grad și este obligată să sesizeze Curtea de Justiție chiar și în cazul unui recurs în interesul legii
05.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Exercitarea drepturilor cu rea-credință. Amendă judiciară
04.12.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Înțelesul sintagmei „poate formula”
03.12.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată. Lipsa dovezilor
02.12.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte BORGOVAN. Respingere înregistare în lista avocaților și principiul securității juridice (fapta Curții de Apel București, 2014)
02.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Depunerea doar a cererii de recurs, fără motive
29.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mențiune inexactă în dispozitivul unei hotărâri
28.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în străinătate. Competența teritorială
27.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Organul fiscal vs. organul de cercetare penală
26.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Îndeplinirea obligațiilor de către pârât în timpul procesului. Soarta cheltuielilor de judecată
25.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire
22.11.2019 | Andrei PAP

Rezumatul ședinței pe rolul Curții de Justiție în trimiterea preliminară C-676/17 Călin referitoare la ÎCCJ-DCD (HP) 45/2016. UPDATE: Decizia finală
22.11.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte CONSTANDA. Întârzierea autorităților într-o procedură de expropriere și refuzul de a acorda daune pentru întârziere (fapta Curții de Apel București și fapta ÎCCJ)
22.11.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Malpraxis. Instanța competentă teritorial
22.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fonduri europene. Nereguli ale autorității de management
21.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârii cu argumente din concluziile scrise ale uneia din părţi
20.11.2019 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

ÎCCJ. Măsura de interzicere a intrării în România. Cale de atac
19.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere onorariu curator special
18.11.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la comunicarea publică a operelor muzicale și obligația de a emite facturi (ÎCCJ)
15.11.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Răspundere civilă delictuală. Inexistența faptei ilicite
15.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs depus de doi avocați și susținut doar de unul
14.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. indemnizațiile cuvenite titularilor dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice
13.11.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea aplicării unor pedepse accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
13.11.2019 | Andrei PAP

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. natura juridică a normelor referitoare la cheltuielile indirecte şi de profit, cheltuielile de proiectare şi inginerie, consultanţă şi asistenţă tehnică
13.11.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. situația în care instanţa învestită prin hotărârea de declinare a competenţei poate invoca necompetenţa materială procesuală
13.11.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. identificarea categoriilor de personal plătit din fonduri publice cărora le este aplicabil nivelul maxim de salarizare
13.11.2019 | Andrei PAP

Și Decizia ÎCCJ nr. 56/2019 menține impreviziunea din Legea dării în plată în matca ei judiciară originară…
13.11.2019 | Marieta AVRAM

ÎCCJ. Promisiune de vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere
13.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Natura contractului de facilitate de credit
12.11.2019 | JURIDICE.ro | 3 comentarii

RIL admis. Recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată cererea de revizuire întemeiată pe motivul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
11.11.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Transferul dreptului de proprietate la o dată ulterioară încheierii contractului
11.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Bilet la ordin. Lipsa refuzului de plată. Încasare
08.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea actului administrativ nu poate fi analizată în recurs
07.11.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Litera și spiritul legii în materie de TVA
06.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Drepturi salariale necuvenite. Acțiune promovată de o subunitate
05.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Calitatea serviciului de probațiune în cadrul procedurii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere
04.11.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Îmbogățirea fără justă cauză în materie fiscală
04.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs împotriva „tuturor hotărârilor pronunţate”
01.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar
31.10.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
31.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Depășirea limitelor de reprezentare
31.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Calitate procesuală pasivă: Ministerul Justiției sau ministrul justiției
30.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Șansa unui câștig vs. riscul unei pierderi. Dovada prejudiciului
29.10.2019 | JURIDICE.ro