Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

România la CEDO: cauza pendinte PĂCURAR. Polițist controlat de ANI, confiscarea averii, o decizie CCR din 2010 și fapta definitivă ÎCCJ din 2017
16.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Noțiunea de „motive temeinice”
16.07.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Complicitate. Fapta nu există. Relația cu fapta autorului
15.07.2020 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Suspendare judecată. Comunicarea încheierii de suspendare, nesemnată
14.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea excepției necompetenței teritoriale la al doilea termen de judecată
13.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocare motiv de incompatibilitate: participarea judecătorului la soluționare RIL
10.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. operațiunea de stabilire a pedepsei rezultante, în cazul recidivei postcondamnatorii
09.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Respingere sesizare CJUE
09.07.2020 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor nu constituie obligaţie fiscală
08.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Desfacere căsătorie din culpă comună. Instanța competentă teritorial
08.07.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calculul pedepsei amenzii în caz de concurs de infracţiuni, în situaţia în care suma corespunzătoare unei zile-amendă stabilită pentru fiecare infracţiune concurentă este diferită
07.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Incompatibilitate primar – administrator SRL. Reorientarea jurisprudenței. Anulare raport ANI
07.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Confiscare specială. Bunul imobil supus confiscării, înstrăinat
06.07.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative la cererea asociaţiilor, în calitate de organisme sociale interesate
03.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contract de credit. Excepția puterii de lucru judecat. Noțiunea de consumator
03.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contract de dare în plată. Caz bine justificat (Legea nr. 554/2004)
02.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Înşelăciune. Raporturi de încredere vs. raporturi de autoritate. Recurs în casaţie. Opinie minoritară
01.07.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: În ceea ce privește modificarea de către instanţa de apel a obiectului acuzaţiei penale, prin menţionarea încălcării unor texte legale ce nu au fost indicate în actul de sesizare şi în sentinţa fondului, nefiind puse nici în discuţia părţilor, Înalta Curte constată că …
01.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Diminuarea cheltuielilor de judecată proporţional cu pretenţiile admise
30.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului, dar se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului
29.06.2020 | Andrei PAP

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Probă dispusă din oficiu de instanță
29.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea tulburării anxioase pentru anularea unui contract de vânzare-cumpărare
26.06.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. În noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea
25.06.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Posibilitatea părţii de a formula critici care vizează amenda judiciară aplicată conform art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
25.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Mărturie mincinoasă. Subiect activ. Recurs în casație
25.06.2020 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cumulul despăgubirii stabilite în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010 cu daunele moratorii întemeiate pe prevederile art. 1535 Cod civil
24.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul legal aplicabil cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform Legii nr. 18/1991
24.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Respingere refacere raport de expertiză în apel. Încălcarea rolului activ
24.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Inadmisibilitatea ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, este titlu executoriu
23.06.2020 | Andrei PAP

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. evaluarea instanței asupra existenței unui risc real pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. actele de procedură transmise prin fax sau e-mail în ultima zi a termenului procedural care se socoteşte pe zile
23.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepția necompetenței teritoriale vs. cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare formulată la primul termen de judecată
23.06.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. RIL admis ref. apelul sau recursul incident
22.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal privind noţiunea de „poliţist” care are în vedere şi persoana ce exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii nr. 155/2010
22.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Hotărâre CEDO. Revizuire
22.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ a sesizat CCR pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a modificărilor Codului penal (PL-x 286/2018) și Codului fiscal (PL-x nr. 396/2019)
19.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 3 și art. 4 din Legea nr. 10/2001 coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013
19.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție, în ipoteza concursului de infracțiuni
19.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Natura juridică a mandatului acordat de asociatul unic al societăţii cu răspundere limită
19.06.2020 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004
18.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul de regres al asigurătorului
18.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Semnificația dorinței de a fi soluționat dosarul de o anumită instanță
18.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Incompatibilitate judecător. Nulitatea hotărârii
17.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Înțelesul sintagmei: «dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării»
16.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Reducere onorariu avocat din oficiu
16.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Comunicare informaţii de interes public. Competența teritorială
15.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Întârzierea efectuării inspecției fiscale. Noțiunea de ”vătămare”
12.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Trafic de influenţă. Achitare. Activitatea investigatorului sub acoperire
11.06.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte DOGAR. Imposibilitatea verificării autenticității înregistrărilor, condamnare în baza acestora, și articolul 6 din Convenție (fapta ÎCCJ)
11.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL