Secţiuni » Jurisprudenţă » ÎCCJ
Jurisprudenţă ÎCCJ (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)
Profesionişti
Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Există îndoieli legitime cu privire la utilizarea prerogativelor şi a funcţiilor Inspecţiei Judiciare ca instrument de presiune asupra activităţii judecătorilor şi a procurorilor sau de control politic al acestei activităţi?
21.05.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Vânzarea unui imobil la un preț inferior valorii reale a bunului nu conduce la îmbogățirea fără justă cauză
20.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul contestării măsurii privind purtarea măștii în spațiile deschise
19.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate
18.05.2022 | Alina MATEICariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

ÎCCJ. Competența în cazul acțiunii privind cheltuielile de judecată, solicitate pe cale separată
17.05.2022 | Alina MATEI

RIL admis. Evaluarea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare în raport cu criteriile prevăzute de art. 488.5 alin. (2) din CPP, în cauzele cu autori necunoscuţi
16.05.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Indemnizația prevăzută de OUG 30/2020 în cazul avocaților care au intrat în profesie în anul 2020
16.05.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Judecătorul de cameră preliminară este competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a emis soluţia de clasare a admis-o, a infirmat soluţia procurorului de caz şi a dat o nouă soluţie de clasare, pentru alte motive decât cele invocate de petent, în raport cu dispoziţiile art. 339 alin. (5) CPP
12.05.2022 | Andrei PAPÎCCJ. Regulatorul de competență are caracter obligatoriu
12.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nelegala respingere ca inadmisibil a unui apel incident
11.05.2022 | Alina MATEI

Aspecte de neconstituționalitate referitoare la (im)posibilitatea instanței de a analiza proporționalitatea sancțiunii complementare constând în suspendarea dreptului de a conduce
10.05.2022 | Andrei BĂCĂUANU, Cosmin CADAR

ÎCCJ. Acțiune în rezoluțiunea vânzării unui imobil la licitație publică. Invocarea garanției pentru evicțiune
10.05.2022 | Alina MATEI | 1 comentariu

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de interpretare a incidenţei dispoziţiilor art. 2.551-2.553 din Codul civil în cazul termenelor stabilite pe zile calendaristice în convenţia părţilor
09.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind acțiunile ce au ca obiect acordarea de daune morale
09.05.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private nu este încadrat ope legis în condiţii speciale de muncă
09.05.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea efectelor Deciziei CCR nr. 189 din 18 martie 2021, în sensul de a stabili dacă declararea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, modificate prin Legea nr. 219/2020, are ca efect repunerea în vigoare a normei juridice în forma sa anterioară modificării declarate neconstituţionale
09.05.2022 | JURIDICE.roÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Judecătorul-sindic poate confirma un plan de reorganizare numai în măsura în care există o hotărâre de aprobare de către adunarea creditorilor a respectivului plan de reorganizare
09.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind admiterea cererii de chemare în judecată prin care se solicită instanţei să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în situaţia în care nu a fost finalizată procedura administrativă şi în lipsa unei hotărâri a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
09.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Greșita individualizare judiciară a pedepselor aplicate
09.05.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta unei persoane de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge şi aflându-se sub influenţa unor substanţe psihoactive, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) şi (2) din Codul penal, infracţiune unică
05.05.2022 | Andrei PAP

Obligarea instituției publice să analizeze solicitarea recurentului în raport de documentele depuse pe tot parcursul cercetării judecătorești
05.05.2022 | Alina-Mihaela ARSENE

ÎCCJ. Secția de muncă și asigurări sociale vs. Secția de contencios administrativ
05.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul prin care procurorul remediază neregularitățile rechizitoriului, în condițiile art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală, nu este supus verificării pentru legalitate și temeinicie de către procurorul ierarhic superior
04.05.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta oricărei persoane de a modifica starea locului are în vedere și schimbarea poziției vehiculului implicat într-un accident de circulație
04.05.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. DCD de respingere privind admiterea căii de atac exercitate împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de redeschidere a procesului penal
04.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Exercitarea dreptului de acces la arbitraj
04.05.2022 | Alina MATEIPractică ÎCCJ. Optica ÎCCJ referitoare la necesitatea expertizei judiciare. Casarea cu trimitere spre rejudecare
03.05.2022 | Cristian RADU

ÎCCJ. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant
03.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Achitare
02.05.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Caracterul (in)just al îmbogățirii
29.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nu se poate institui drept de retenție asupra unui imobil revendicat
28.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Hotărârea instanței trebuie să se bazeze pe probe administrate direct de instanță
27.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Inserarea unei clauze de anterioritate în contractul de asigurare încheiat de avocat
26.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dare și luare de mită. Achitare
25.04.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Neatacarea în termen a ordinului de trecere în rezervă vs. acțiune privind refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ
22.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când starea de sănătate a persoanei condamnate împiedică prestarea muncii neremunerate la una din entitățile stabilite prin hotărâre judecătorească
21.04.2022 | Alina MATEIÎCCJ. Admiterea în parte a acțiunii nu justifică reducerea onorariului avocațial
20.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Scutirea de taxa de timbru în cazul litigiilor de muncă nu se extinde și asupra incidentelor procedurale
19.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Consumarea infracţiunii în situaţia în care o persoană călătoreşte în România cu avionul având asupra sa droguri
18.04.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Legalitatea procedurii de extrădare active poate fi examinată doar în contextul examinării legalităţii detenţiei
18.04.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

RIL admis. Sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală
17.04.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Îmbolnăvirea avocatului poate justifica repunerea în termenul de recurs?
15.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul anulării proceselor-verbale de contravenție emise de CNAIR
14.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind utilizarea investigatorilor sub acoperire
13.04.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. În materia conteciosului administrativ, nu se poate deroga de la competența teritorială exclusivă
13.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Citație pentru repunerea cauzei pe rol. Discutarea la termen a perimării
12.04.2022 | Alina MATEIRIL admis. Cuantificarea diurnei de care beneficiază judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, care sunt delegaţi sau detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu
11.04.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD privind vârsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei de urmaş
11.04.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020
11.04.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Varianta calificată a infracţiunii de furt comisă de o persoană ce poartă o mască, într-un spaţiu unde purtarea măştii este obligatorie
11.04.2022 | Andrei PAP