« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Jurisprudenţa curentăDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Curtea de Conturi poate controla atât băncile, cât și BNR
14.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. sancţiunile privind încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. calitatea procesuală pasivă a Biroul Executorului Judecătoresc în contestația la executare
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. posibilitatea personalului silvic de a beneficia de un spor de risc de 25% din salariul de bază, în absenţa elaborării normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici
13.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere, nu constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004
13.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calitatea de persoană îndreptăţită în cererile vizate de prevederile art. 43 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
13.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. încadrarea în concret a personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare în condiţii de muncă speciale
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariați
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Semnificația sintagmei ”faptă prevăzută de legea penală”
13.04.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Posibilitatea instanței de a înlătura sau reduce sancțiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce
12.04.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU | 1 comentariu

ÎCCJ. Hotărârea CNSU care certifică pandemia în România
12.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea schimbării cadrului procesual în calea de atac
09.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare facultativă nelegală pentru neîndeplinirea obligației de identificare a domiciliului intimatului (chinez)
08.04.2021 | JURIDICE.ro

Motivarea ÎCCJ în dosarul Ferma Băneasa
07.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reclamant cu domiciliu în stat UE. Competența teritorială în litigii de muncă
07.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Neînțelegerea părților cu privire la preț
06.04.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

RIL admis. Suspendarea executării silite este limitată în timp până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare
05.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit
05.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 24 alin. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
05.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Categoria „personalului numit/încadrat”, la care se referă prevederile art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017
05.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Radierea unei părți în timpul recursului
05.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Apel declarat în termen, motive de apel depuse direct la instanța de apel
02.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiunea în constatarea unei situații de fapt, inadmisibilă
01.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de recuzare respinsă. Nelegala compunere a completului de judecată invocată, ulterior, în cadrul recursului formulat împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a CCR
31.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Pretenții pentru împiedicarea folosirii terenului potrivit scopului pentru care a fost achiziţionat. Instanța competentă teritorial
30.03.2021 | JURIDICE.ro

DCD de respingere ref. interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2.523 din Codul civil
29.03.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. competenţa instanţei de judecată să soluţioneze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991
29.03.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Audierea martorului de către instanță de o manieră care să favorizeze o parte
29.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea schimbării în apel a cauzei cererii de chemare în judecată
26.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Calea de atac împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal în materia Legii nr. 10/2001
25.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Răspunderea solidară a administratorilor. Condiția relei-credințe
24.03.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Consideraţii privind aplicarea deciziei nr. 7/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
23.03.2021 | Elena Daniela OPRESCU

ÎCCJ. Vânzarea unui imobil către un SRL, al cărei administrator este vânzătorul
23.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Citarea părții care a intrat în procedura insolvenței
22.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

RIL admis. Încetarea de drept a mandatului de primar anterior constatării stării de incompatibilitate de către ANI prin raport de evaluare menţinut ca legal printr-o hotărâre judecătorească definitivă
21.03.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Citarea la revizuire
19.03.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Analiza calității procesuale a părților
18.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
17.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lipsa mențiunii exprese a numărului de dosar de pe factura depusă de avocat
17.03.2021 | JURIDICE.ro

România la CEDO: fapta definitivă ÎCCJ, 2020 (daune morale refuzate mamei – însoțitoare a unui copil cu dizabilități)
17.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Respingerea unei probe, în condiții legale, nu constituie motiv de recuzare
16.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. apelul declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare
15.03.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. modalitatea de actualizare a bazei de calcul a pensiei fostului magistrat care a beneficiat la data pensionării de o sumă compensatorie în cuantum de 15% din indemnizația brută lunară pentru titlul de doctor
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere. Hotărârea ÎCCJ ref. salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 reprezintă izvor de drept în materia salarizării personalului din justiţie?
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. aplicarea principiului nominalismului monetar
15.03.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. calitatea procesuală pasivă a Biroul Executorului Judecătoresc în contestația la executare în care se solicită anularea încheierii de stabilire avans cheltuieli necesare continuării procedurii de executare silită
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârilor: criticilor identice li se răspunde cu argumente identice
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs declarat de expertul judiciar
12.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Argumentele reclamantului, reținute de instanță, la motivarea hotărârii
11.03.2021 | JURIDICE.ro