« Secţiuni « Jurisprudenţă « ÎCCJ « Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii
Jurisprudenţă ÎCCJ (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)
Profesionişti
Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Evaluarea participării procurorului la ședința de judecată excede competenței instanței penale
03.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Favorizarea făptuitorului săvârșită de un avocat
02.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cazurile în care ordonanța de plată dobândește caracter de titlu executoriu
01.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Procurorul șef al DNA nu poate infirma o ordonanță a unui procuror din cadrul unei secții a DNA
30.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Clauză contractuală derogatorie de la dreptul comun înt-un contract de închiriere
29.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Conflict negativ între judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la un penitenciar și secția de contencios administrativ și fiscal a unei curți de apel. Instanța competentă să soluționeze conflictul
26.11.2021 | Alina MATEI

JURISPRUDENȚA NICULEASA LAW FIRM (1) – Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție disting definitiv între cheltuielile de publicitate și cele de protocol, reținând încălcarea libertății de gestiune a contribuabilului de către organele fiscale
25.11.2021 | Niculeasa Law Firm

RIL admis. Stabilirea competenţei teritoriale, în funcţie de interpretarea dată noţiunii de „loc al producerii prejudiciului”, în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, acţiuni având ca obiect obligarea utilizatorilor de a achita remuneraţiile cuvenite pentru comunicarea publică/radiodifuzarea neautorizată a operelor muzicale/fonograme de comerţ sau publicate în scop comercial
25.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
25.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării medicale
25.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soluționarea cererii de sesizare a CCR fără acordarea cuvântului procurorului
24.11.2021 | Alina MATEI

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracțiuni
23.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Neaudierea inculpatului, legal citat, în apel, nu poate constitui motiv de contestație în anulare
23.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea excepțiilor procesuale absolute
22.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. aplicarea beneficiului dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 faţă de inculpatul care are calitatea de denunţător într-o cauză penală
19.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Competența în cazul contestației împotriva deciziei emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase
19.11.2021 | Alina MATEI

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri de divorț prin acordul părților, pronunțată în Spania
18.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Începutul prescripției extinctive. Cunoașterea pagubei vs. cunoașterea întinderii pagubei
17.11.2021 | Alina MATEI

Romanian High Court rules on DNA’s jurisdiction to investigate abuse of office crimes
16.11.2021 | Mihai JIGANIE-ȘERBAN, Cosmin CREȚU

RIL admis ref. stabilirea drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor de penitenciare pentru perioada concediului de odihnă
16.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. momentul de la care personalul didactic beneficiază de gradaţia de merit sau de majorarea de dirigenţie
16.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. competenţa instanţei civile de a soluţiona litigii având ca obiect anularea documentului constatator care conţine informaţii referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi la eventualele prejudicii, în condiţiile art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016
16.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. competenţa de a cerceta infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 din Codul penal, care a cauzat o pagubă materială mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, comisă de o persoană a cărei calitate nu determină incidenţa dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 43/2002
16.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. determinarea cuantumului despăgubirilor în etapa judiciară a procedurii de expropriere
16.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Apel. Plata taxei de timbru acoperă nesemnarea apelului
16.11.2021 | Alina MATEI | 1 comentariu

ÎCCJ. DCD de respingere privind raportul juridic având ca obiect obţinerea fondurilor necesare plăţii indemnizaţiei de care beneficiază salariații pe perioada stării de urgență, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
15.11.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind sintagma ”partea care pierde procesul”, respectiv noțiunea ”procesul” din perspectiva Codului de procedură civilă
15.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul acțiunii în răspundere civilă delictuală pentru o faptă săvârșită în mediul online
15.11.2021 | Alina MATEI

RIL admis. Instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu
14.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Competența materială procesuală a secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor de a soluționa în primă instanță cauzele având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora
12.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Acțiune în contencios administrativ. Competența teritorială în cazul în care reclamantul este o UAT
12.11.2021 | Alina MATEI

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența de soluționare a unei plângeri contravenționale când petentul este judecător
11.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Personalitatea juridică vs. capacitatea unei entităţi de drept public de a emite acte
10.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu de muncă al personalului auxiliar din instanțe. Competența materială și teritorială
09.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența de soluționare a cauzelor privind declararea stării de alertă
08.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Completarea hotărârii cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată
05.11.2021 | Alina MATEI

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private în modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal
04.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit, constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit
04.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Încadrarea asistenţilor medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau de moaşă
04.11.2021 | Andrei PAP

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. unele dispoziții privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea pronunţată de ÎCCJ-DCD
04.11.2021 | Silvia BĂLAN

ÎCCJ. Excepţia de arbitraj se poate invoca doar în fața tribunalului arbitral
04.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Compunerea completului care soluționează o cerere de revizuire a unei hotărâri dintr-un litigiu de asigurări sociale
03.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Respingerea suspendării facultative în cazul admiterii sesizării CCR nu echivalează cu o încălcare a dreptului la un proces echitabil
02.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Situațiile în care declararea necorespunzătoare a adevărului constituie fals în declarații sau simple manifestări verbale/scripitce
01.11.2021 | Alina MATEI

RIL admis. Stabilirea unui termen de recomandare în ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcţiei
30.10.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Superficie. Constructor de bună-credință
29.10.2021 | Alina MATEI

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul la imagine este afectat de o durată foarte mare a unei proceduri penale
28.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența materială în cazul declinărilor succesive
27.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Antecontract de vânzare-cumpărare. Înstrăinarea bunului promis spre vânzare prin act cu titlu oneros
26.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea excepției inadmisibilităţii apelului incident la dezbateri, și nu prin întâmpinare
25.10.2021 | Alina MATEI