Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Refuz de executare al instanței
21.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acordare onorariu de avocat considerat nedisproporționat
20.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fonduri europene. Intrare în insolvență beneficiar
17.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Societăți comerciale tranzacționate pe o bursă de valori mobiliare. Convocarea acționarilor
16.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
15.01.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Critici de netemeinicie vs. critici de nelegalitate
15.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Culpa comună a părților nu conduce la contradictorialitatea hotărârii
14.01.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte VOD BAUR IMPEX SRL. Cumpărarea unui bun de la stat, o acțiune a unui terț care duce la anularea parțială a cumpărării, și lipsa de despăgubiri (fapta ÎCCJ, 2015)
14.01.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fonduri europene. Culpa beneficiarului prin încheierea de convenții civile pe durată permanentă
13.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Restituire garanție de bună-execuție. Angajarea răspunderii administrative patrimoniale a Guvernului României
10.01.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. Respingere sesizare CCR pentru lipsa clarității și preciziei unui text de lege
09.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lipsa mențiunii ”definitivă” din finalul dispozitivului unei hotărâri judecătorești
08.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Titlu executoriu cu doi debitori entități juridice (cu personalitate juridică și fără personalitate juridică). Stabilirea competenței teritoriale de soluționare a contestației la executare
07.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs vs. îndreptare eroare materială
06.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Neactualizarea datelor existente în evidenţa autorităţii judiciare solicitante
03.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul martorului de a nu se auto-incrimina
02.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Verificarea aplicării principiului ne bis in idem în căile extraordinare de atac
01.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Denunț nereal
31.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Interceptarea convorbirilor telefonice. Recurs în casație
30.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Avertisment pentru lovire sau alte violențe. Opinie separată
27.12.2019 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Omisiunea discutării prescripţiei răspunderii penale în cursul judecăţii. Cale de atac
26.12.2019 | JURIDICE.ro | 3 comentarii

ÎCCJ. Anulare decizie de instituire a măsurilor asigurătorii dispuse de organul fiscal
25.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Tâlhărie. Recurs în casație pentru aplicarea unei pedepse mai mici decât prevede Codul penal
24.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sesizare ANI. Lipsa datelor de identificare ale petiționarului
23.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare act administrativ. Condiția cazului bine justificat
20.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Decizie pronunțată în recurs vs. decizie pronunțată în soluționarea completării dispozitivului
19.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Spor de fidelitate. Acordare
18.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990
17.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii
17.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea recursului ca inform
16.12.2019 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003
13.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Taxă de timbru nedatorată și necontestată
13.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Validare poprire. Declarație debitor ref. domiciliul de fapt. Competența teritorială
12.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contrarietate de hotărâri. Revizuire
11.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. protecţia şi promovarea drepturilor copilului
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea instanţei de a consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. incompatibilitatea judecatătorului de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Debitor instituție publică. Termen de grație de un an
10.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Partajare masă succesorală. Competența teritorială
09.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea recursului
06.12.2019 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Folosirea în mod uzual de expresii jignitoare la adresa altora. Analiza prejudiciului
05.12.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: O instanță supremă este instanță ultimă în grad și este obligată să sesizeze Curtea de Justiție chiar și în cazul unui recurs în interesul legii
05.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Exercitarea drepturilor cu rea-credință. Amendă judiciară
04.12.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Înțelesul sintagmei „poate formula”
03.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată. Lipsa dovezilor
02.12.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte BORGOVAN. Respingere înregistare în lista avocaților și principiul securității juridice (fapta Curții de Apel București, 2014)
02.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Depunerea doar a cererii de recurs, fără motive
29.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mențiune inexactă în dispozitivul unei hotărâri
28.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în străinătate. Competența teritorială
27.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Organul fiscal vs. organul de cercetare penală
26.11.2019 | JURIDICE.ro