« Secţiuni « Jurisprudenţă « ÎCCJ « Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii
Jurisprudenţă ÎCCJ (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)
Profesionişti
Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. DNA, obligată la plata daunelor morale pentru divulgarea în presă a unor informaţii din dosarul de urmărire penală
17.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. încadrarea asistenţilor medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau de moaşă
16.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I care beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei
16.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Limitările rolului activ al judecătorului
16.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere ref. efectele institurii stării de urgenţă asupra cursului termenului de perimare
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. aplicarea termenului de prescripție de 10 ani în ceea ce privește prescripția dreptului de a obține executarea silită a unui contract de ipotecă
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. plata unor despăgubiri pentru săvârșirea unor fapte de discriminare salarială
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. egalizarea în cadrul familiei ocupaționale justiție între valoarea de referință sectorială acordată consilierilor de probațiune și cea acordată magistraților
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. lămurirea întinderii aplicării dispozitivului Deciziei nr. 22/2020
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contract de credit în franci elvețieni
15.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată solicitate de intervenientul voluntar accesoriu
14.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Determinarea subiecţilor infracţiunii de incest prevăzută de art. 377 din Codul penal, în cazul în care unul dintre aceştia este adoptat
13.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Privare nelegală de libertate ca urmare a dezincriminării faptei penale
13.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Respingerea excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă. Imposibilitatea invocării în recurs a acestei excepții, în lipsa neexercitării apelului împotriva soluţiei de respingere a excepţiei
10.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Începutul prescripției în cazul acțiunilor în despăgubiri ca urmare a accidentelor rutiere
09.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de împrumut. Valoarea probatorie a declarației sub semnătură legalizată
08.09.2021 | Alina MATEI | 2 comentarii

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. 17 ani și 4 luni – durata unui proces penal. Statul, obligat la plata daunelor morale
07.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încetarea de drept a sechestrului asigurător nu duce la radierea de către OCPI a menţiunilor din CF
06.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența materială în litigiile privind drepturile salariale ale magistraților
03.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Donație în timpul procedurii de executare. Promovarea acțiunii pauliene
02.09.2021 | Alina MATEI

Câteva considerații privind propunerea probelor în susținerea apelului
01.09.2021 | Gabriel LEFTER

ÎCCJ. Clauza de dezicere vs. clauza de arvună
01.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Taxele care decurg din instalarea unui TV într-un restaurant
31.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Grilă contestată la examenul de primire în profesia de avocat. Instanța nu poate analiza dacă grilele tratează o problemă controversată. Opinie separată
30.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Anularea recursului trimis pe e-mail pentru lipsa semnăturii electronice
27.08.2021 | Alina MATEI | 3 comentarii

ÎCCJ. Rechizitoriul pe baza căruia a fost pronunţată o soluţie de achitare nu are la bază o faptă ilicită a organelor de urmărire penală
26.08.2021 | Alina MATEI

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Motivarea Deciziei ÎCCJ: Hotărârile CNSU nepublicate în Monitorul Oficial sunt inexistente
25.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea ca tardivă a unei probe în apel, deși în cererea de apel se solicitase ”orice alte dovezi a căror necesitate ar reieşi din dezbateri”
25.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune în constatare interogatorie
24.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dreptul la uitare (art. 17 GDPR). Competența de judecată. Acțiune formulată de un judecător detașat la INM
23.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dreptul la reputație aparține și persoanei juridice
20.08.2021 | Alina MATEI

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Codul de procedură fiscală vs. Legea contenciosului administrativ
19.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Natura termenului de 15 zile în care se poate formula cerere de completare a dispozitivului hotărârii
18.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. O creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței nu poate fi valorificată pe calea unei acțiuni în pretenții formulată ulterior închiderii procedurii insolvenței
17.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivele de fapt și de drept invocate de părți trebuie analizate temeinic de instanță
16.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Transfer bancar vs. plată nedatorată
13.08.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Proceduri de insolvenţă deschise în două țări UE
12.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Autoritatea de lucru judecat a regulatorului de competență
11.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea la plată a accesoriilor fiscale, calculate pentru perioada când executarea actului administrativ fiscal, pe cale contencioasă, era suspendată. Aplicabilitate art. 278 alin. (4) Cod proc. fiscală
10.08.2021 | Valentin MATEI

ÎCCJ. Natura juridică a bursei auditorilor de justiție de la INM
10.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Înțelesul sintagmei o ”nouă cerere” de la art. 2539 alin. 2 teza a II-a C. civ.
09.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Denunțarea unilaterală a promisiunii bilaterale de cesiune de părți sociale
06.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Amendă aplicată de Consiliul Concurenței. Invocarea unei situații financiare negative
05.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea probelor cu martori/expertiză contabilă
04.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dispozițiile din Legea nr. 165/2013 care și-au încetat efectele și nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate
03.08.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Refuzul FGA de a achita despăgubiri în urma producerii evenimentului asigurat
03.08.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Apărări formulate direct în concluziile scrise depuse după închiderea dezbaterilor
02.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acordarea Semnului Onorific în Serviciul Patriei. Cerere formulată de pensionar, în prezent polițist. Competența materială
30.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prejudiciu cauzat de un urs
29.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Conținutul dreptului patrimonial al fabricantului bazei de date
28.07.2021 | JURIDICE.ro