JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Rolul activ al judecătorului vs. disponibilitatea părților
21.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Revizuire vs. practică neunitară
18.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de avocat nepotrivit de mare. Reducere
17.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. caracterul de titlu executoriu al contractului privind serviciile financiare încheiat la distanţă
16.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea și aplicarea art. 832 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003
16.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Revizuire. Înscrisuri descoperite cu prilejul unui studiu realizat de profesioniști
16.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârii judecătorești, chestiune de conținut, și nu de cantitate
15.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Însușirea argumentelor instanței de fond de către instanța de control
14.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Instanța competentă în cazul executării pornite împotriva terților garanți
11.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Drept la acțiune prescris. Trei momente stabilite de la care începe să curgă prescripția
10.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare testament. Desființare sentință
09.10.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Soluționare apel înainte de comunicarea soluției cererii de reexaminare și de stabilire a noii taxe de timbru
08.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Renunțare la judecata recursului trimisă prin e-mail. Efecte
07.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Litigiu de muncă. Disjungere. Efecte asupra instanței învestite
04.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Adaptarea pedepsei. Contestaţie la executare. Cooperare judiciară internaţională
03.10.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Motivele de apel prezentate ca motive de recurs
02.10.2019 | JURIDICE.ro

RIL admis. Renunțarea la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani
01.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Respingere cerere de reducere a onorariului de avocat
01.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiune în constatare vs. acțiune în realizare
30.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. procedura de revocare a suspendării pedepsei sub supraveghere
27.09.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Petit nou formulat în recurs
27.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Schimbarea avocatului ales în timpul procesului
26.09.2019 | JURIDICE.ro

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013
25.09.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Mandat European de arestare. Condiţii de validitate. Autoritate emitentă
25.09.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Încălcarea art. 6 CEDO
24.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ordonanță asigurătorie europeană. Competența de soluționare a căii de atac
23.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reducere onorariu avocat la un cuantum rezonabil
20.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor
19.09.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Procedura deliberării Plenului CSM care soluționează o cerere de apărare a reputației
19.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Taxă de timbru calculată incorect în apel. Efecte în recurs
18.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când poate instanța de apel să preia în motivare din argumentele instanței de fond
17.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Obligația pentru instanță în cazul solicitării ”cu cheltuieli de judecată”
16.09.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Respingere cerere de reducere a onorariului de avocat
13.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea implicită a unor capete de cerere. Efecte
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Rezumatul ședinței pe rolul Curții de Justiție în trimiterea preliminară C-676/17 Călin referitoare la ÎCCJ-DCD (HP) 45/2016. UPDATE: Hotărârea CJUE
11.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Dezincriminare
11.09.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Executare silită împotriva unui debitor cabinet de avocatură. Instanța competentă
10.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Revizuire formulată de avocatul ales și neînsușită de client. Soarta cheltuielilor judiciare către stat
09.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Erori de redactare în sentința atacată fără a afecta legalitatea acesteia
06.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ordonanță președințială ref. legături personale cu minoră. Instanța competentă
05.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Admitere cerere sesizare Curtea Constituţională. Legile Justiţiei. Neclaritate
04.09.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Excepţie de neconstituţionalitate formulată după rămânerea cauzei în pronunţare
03.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Delapidare. Achitare. Opinie separată
02.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Competenţă. Motiv opţional de refuz al executării
30.08.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Efectele casării în privința jurisdicției
29.08.2019 | JURIDICE.ro