JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Contestarea raportului Curții de Conturi de către fostul director general
22.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sintagma ”adunarea generală a asociaților” în cazul SRL cu asociat unic
21.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de executare silită împotriva unui debitor de profesie grefier. Competența teritorială
20.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul la apărare şi principiul egalităţii vs. dreptul terţului de a interveni în proces
19.08.2019 | JURIDICE.ro

Clauzele abuzive din convențiile de credit și restituirea prestațiilor percepute în baza acestora
16.08.2019 | Andreea DUMITRESCU

ÎCCJ. Depăşirea termenului contractual de predare a locuinţei. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune
16.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivare hotărâre cu argumente de ordin general vs. particularizare
15.08.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Amânare judecată motivată de efectuarea concediului de odihnă vs. declinare competență
14.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când instanța are în vedere doar practica judiciară depusă de reclamant…
13.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Evaluarea judiciară a prejudiciului moral
12.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Relevanța executării obligației în timpul procesului în privința cheltuielilor de judecată
09.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivare hotărâre judecătorească pe două rânduri
08.08.2019 | JURIDICE.ro | 5 comentarii

ÎCCJ. Cerere de sesizare pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile. Critica în recurs a respingerii
07.08.2019 | JURIDICE.ro

Decizia ÎCCJ nr. 20/2019 pentru dezlegarea unei chestiuni de drept – suspendarea dreptului de a beneficia de indemnizații/ajutoare conform legii
06.08.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Reducerea onorariului de avocat cu ocazia completării dispozitivului
06.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Probe de la fond vs. probe în apel
05.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în cazul cererilor de suspendare a executării unei decizii
02.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența cererii de încuviinţare a executării silite în temeiul unui act de adjudecare
01.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cercetare disciplinară salariat. Cerere de intervenție accesorie formulată de două colege ale salariatului
31.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de expert și onorariu avocațial incluse în cheltuielile de judecată
30.07.2019 | JURIDICE.ro

RIL admis. Competența funcțională privind soluționarea apelurilor declarate în materia executărilor silite pornite în temeiul art. 260 Cod procedură fiscală
29.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea caracterului legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin hotărâre definitivă
29.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Evitarea nulității recursului în cazul neîncadrării în motivele de casare
29.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contract de credit. Comision de acordare a creditului – clauză legală
26.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Discriminare salarială. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Instanța competentă
25.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competenţă teritorială. Locul săvârşirii infracţiunii. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului
24.07.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Drepturi salariale. Conflict de muncă vs. conflict de contencios administrativ
23.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fonduri europene. Abuz al autorității contractante
22.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii judecătorești
19.07.2019 | JURIDICE.ro

RIL admis. Sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura insolvenței, grevate de o cauză de preferinţă în favoarea unui creditor
18.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (2) din Codul penal privind infracțiunile concurente
18.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Competența materială
18.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepția lipsei calităţii procesuale pasive vs. dreptul la apărare
17.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nulitatea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia
16.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Onorariu de avocat redus de la 18.000 RON la 1000 RON
16.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare decizie de impunere
15.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Discriminare pe criteriul gradului de rudenie
11.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cameră preliminară. Competenţa DIICOT. Nulitatea absolută a urmăririi penale
10.07.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Contestare proces-verbal pentru lipsa rovinietei. Instanța competentă teritorial
09.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Eroare materială vs. eroare de judecată
08.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Înregistrare marcă. Analizarea relei-credințe în recurs
05.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Măsuri de ocrotire a minorului. Instanța competentă
04.07.2019 | Igor LĂCĂTUŞ

RIL admis. Imposibilitatea pronunţării unei soluţii de achitare în cazul judecării inculpatului în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii
03.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Cameră preliminară. Excludere declaraţie martor care a dobândit calitatea de inculpat
03.07.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Recuzare formulată într-un dosar de strămutare. Cale de atac
02.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Noțiunea de ”domiciliu” din perspectiva dreptului la apărare
01.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Participarea procurorului la ședințele de judecată în cauzele de competența PÎCCJ – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție
28.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Întoarcerea executării silite. Instanța competentă
27.06.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. data la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire de către persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal
26.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
26.06.2019 | Andrei PAP