« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Jurisprudenţa curentăDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Motivarea hotărârii
22.01.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la comunicarea publică a operelor muzicale și obligația de a emite facturi (ÎCCJ). UPDATE: Hotărârea CJUE (avem obligația de a se emite facturi)
22.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. DCD de respingere. Elementele constitutive ale cărei infracțiunii sunt întrunite în cazul retragerii de numerar cu carduri falsificate, folosind datele cardurilor copiate?
21.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. subiectul activ al infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art. 275 alin. (1) din Codul penal
21.01.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Competența materială de soluţionare a contestaţiilor privind executarea silită începută de creditorii bugetari în temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014
21.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, respectiv hotărârile pronunţate în cererile formulate în temeiul art. 538 din CPP
21.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Imposibilitatea invocării din oficiu a excepţiei necompetenţei teritoriale de instanță
21.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Data de la curge termenul de prescripție în cazul plății nedatorate
20.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017
19.01.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Procurorul general al PÎCCJ nu are în toate situaţiile calitatea expres prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală în care se face referire la „procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia”
19.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Exercitarea drepturilor cu rea-credință. Inadmisibilitatea respingerii aplicării amenzii judiciare
19.01.2021 | JURIDICE.ro

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

ÎCCJ. RIL admis ref. încetarea de drept a mandatului de primar anterior constatării stării de incompatibilitate de către ANI prin raport de evaluare menţinut ca legal printr-o hotărâre judecătorească definitivă
18.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. efectul de întrerupere a prescripției extinctive
18.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Condițiile desființării hotărârii arbitrale
18.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Domiciliul comun efectiv, nu cel din CI, determină competența în cazul desfacerii căsătoriei
15.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile nelucrătoare
14.01.2021 | Andrei PAP

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la suspendarea fiscalului până se judecă penalul (ÎCCJ – din oficiu)
14.01.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL | 6 comentarii

ÎCCJ. Revizuirea unei hotărâri prin care a fost respinsă ca inadmisibilă o cerere de revizuire. Inadmisibilitate
14.01.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident
13.01.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Procesele începute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
13.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Înscrisuri declarate false și invocate în revizuire. Condiții
13.01.2021 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază
12.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Tranzacția părților – obligatoriu să fie scrisă și prezentată instanței
12.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cererea de recuzare anulată ca netimbrată nu împiedică formularea unei noi cereri de recuzare, dar va fi inadmisibilă
11.01.2021 | JURIDICE.ro | 3 comentarii

ÎCCJ. Trimiterea cauzei spre rejudecare vs. evocarea fondului în apel
08.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea ca prescrisă a cererii de chemare în judecată în apel. Consecințe
07.01.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Asigurare CASCO. Necompetența ASF în soluțiuonarea unui dosar de daună
06.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul la demnitate vs. dreptul la libertatea de exprimare
05.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată solicitate în cadrul dezbaterilor și ulterior pronunțării
04.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de îndreptare a unei hotărâri judecătoreşti
03.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Puterea autorității de lucru judecat
02.01.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

RIL admis. Competenţa materială a secţiilor specializate în judecarea litigiilor privind despăgubirile acordate în baza poliţelor RCA ca urmare a accidentelor de circulaţie
30.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Vicierea consimțământului prin dol. Schimbarea de către reclamant în apel a elementului material din structura dolului
30.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat
29.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contract de achiziție publică. Tranzacție judiciară. Nerespectare
23.12.2020 | JURIDICE.ro

Câteva comentarii la cald cu privire la Decizia nr. 21/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (pronunțată în Complet RIL): disputele fiscale privind impozitul pe profit în care aceasta se aplică în practică și incidența sa în privința altor impozite și taxe
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Factura privind achitarea onorariului de avocat, depusă în copie. Efecte
22.12.2020 | JURIDICE.ro | 5 comentarii

RIL admis. Momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar
20.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Sesizare CJUE. Lipsa căii de atac în caz de respingere
18.12.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

Inculpatul Bogdan Dumitrache a fost condamnat. UPDATE: Achitare
17.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de intervenție voluntară accesorie. Menționarea soluției în practicaua sau dispozitivul deciziei
17.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea micșorării pretențiilor în recurs
16.12.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate
11.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Despre ”transmiterea suferinței resimțite”
11.12.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza Panioglu. Critică Președinte ÎCCJ de către un judecător printr-un articol, aplicare sancțiune în temeiul unui cod deontologic și libertatea de exprimare. UPDATE: Hotărârea CEDO (neîncălcare)
11.12.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

ÎCCJ. Instanța competentă în cazul cererii de chemare în judecată ref. mai multe moșteniri deschise
10.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD respins ref. nulitatea clauzelor din contractele colective de muncă
09.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. comunicarea informațiilor de interes public în format electronic. Motivarea Deciziei
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII obține o soluție definitivă la ÎCCJ în cadrul unui litigiu privind un debit fiscal de aproximativ 1,9 milioane euro
08.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Calitatea procesuală activă în acțiunile privind nerambursarea unor cheltuieli
08.12.2020 | JURIDICE.ro