Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
03.04.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD. Sesizare respinsă ref. cererile de restituire a terenurilor agricole care nu pot fi restituite pe vechiul amplasament
31.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD. Sesizare respinsă ref. calitatea de instituţie sau serviciu public de interes judeţean a spitalului judeţean de urgenţă
31.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contestație ref. cuantumul onorariului apărătorului din oficiu
31.03.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Proces civil. Sensul noţiunii de „probe noi” din apel
30.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Admitere recurs pentru lipsa solicitării părtilor de casare a hotărârii
30.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de intervenție principală formulată direct în apel
27.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Invocarea compensaţiei legale a datoriilor reciproce dintre un creditor înscris la masa credală şi debitorul aflat în insolvenţă
26.03.2020 | Andrei PAP

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contract de credit bancar. Dobândă variabilă
26.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contract consensual încheiat în faţa notarului public. Reguli aplicabile în analiza contractului
25.03.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. Avocat din oficiu. Anulare recurs
24.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Avertisment
23.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Achitare pentru evaziune fiscală. Soluționarea acțiunii civile
20.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Instigare. Desfiinţarea unui înscris
19.03.2020 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Intervenirea prescripției răspunderii penale. Soarta acțiunii civile
18.03.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere
17.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Măsuri asigurătorii. Contestație în vederea ridicării
17.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motive de recurs generice
16.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competenţa de soluţionare a cererii de suspendare provizorie a executării silite
13.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Opozabilitatea hotărârii judecătorești în cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate)
12.03.2020 | Andrei PAP

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Consecința lipsei elementelor obligatorii de pe factura fiscală
12.03.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Conflict de competenţă. Judecător de cameră preliminară. Declinare de competenţă
11.03.2020 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Natura activității Comisiei de cercetare a averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere. Opinie minoritară
10.03.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza Brădățeanu și alții. Francii elvețieni, practica neunitară, clauze abuzive, dreptul de proprietate și articolele 6 și 14 din Convenție. UPDATE: vădit nefondată
10.03.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 11 comentarii

RIL admis. Imposibilitatea executării silite prin poprire a sumelor destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare
09.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Cerere de suspendare a executării deciziei (titlul executoriu) în lipsa declanșării procedurii execuționale
09.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Discriminare salarială
06.03.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Motivul de recurs prin care se critică modalitatea în care instanța de fond s-a pronunțat asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) CPC
05.03.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Netimbrarea căilor de atac privind soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată
05.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Libertatea de exprimare. Comunicat emis prin preluarea unor informații dintr-un comunicat DIICOT
05.03.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Elemente constitutive
04.03.2020 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal
03.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea dispozițiilor art. 3 și art. 4 din Legea nr. 10/2001 coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013)
03.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. cumulul despăgubirii stabilite în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010 cu daunele moratorii întemeiate pe prevederile art. 1535 Cod civil
03.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dreptul de regres al asigurătorului
03.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. inadmisibilitatea ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică
03.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative la cererea asociaţiilor, în calitate de organisme sociale interesate
03.03.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Onorarii de avocat (fond și recurs) reduse
03.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prematuritatea recursului
02.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotârării fără raportare la cererea de modificare a acțiunii
28.02.2020 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

RIL admis. Imposibilitatea instanţei de a consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei. UPDATE: Precizările Consiliului de Mediere
27.02.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Existența unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenței
27.02.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acțiunea în anularea hotărârilor adoptate de adunarea specială a acţionarilor
27.02.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Bani ajunși din eroare în conturile unei societăți comerciale și încasați de administrator
27.02.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Incompatibilitatea judecătorului de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)
26.02.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Indemnizațiile cuvenite titularilor dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice
26.02.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Neinvocarea în apel a aplicării pedepsei
26.02.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea motivului de casare privind ”depășirea atribuțiilor puterii judecătorești”
25.02.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Categoria „personalului de specialitate” din direcțiile de sănătate publică
24.02.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracțiunea comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credință de documente false
24.02.2020 | Andrei PAP