JURIDICE.ro
JURIDICE

ÎCCJ. Motivarea recursului
07.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Consecința invocării în susținerea recursului a unor critici care nu se încadrează în motivele de casare, când recurentul a indicat formal unul dintre aceste texte legale?
06.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Accident de circulație în Germania. Deces. Instanța competentă în cazul acțiunii în pretenți împotriva asigurătorului
06.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cine soluționează cererea de recuzare și plângerea formulate după emiterea soluției de clasare de către una dintre părți, care nu cunoștea soluția: procurorul de caz sau prim-procurorul parchetului?
05.08.2020 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Limitele principiului disponibilității. Nelegala invocare din oficiu a nulității. Schimbarea cadrului procesual fixat de reclamant prin cererea de chemare în judecată
05.08.2020 | Giulia SOLOGON

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative
04.08.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun
04.08.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Este posibilă acordarea penalităţilor de întârziere prevăzute în contractul de telefonie mobilă după rezilierea contractului şi apoi cesionarea obligaţiei de plată?
04.08.2020 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Noțiunea de lucrător al Securității
04.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are calitate procesuală activă în litigiile promovate în numele și pentru membrii săi de sindicat, având ca obiect pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea unor decizii de recalculare pensie?
03.08.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. Respingere cerere de completare a probatoriului
03.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. În acțiunile care au ca obiect partaj judiciar, stabilirea termenului de plată a sumelor ce se cuvin celorlalți coproprietari, datorate de către coproprietarul căruia i-a fost atribuit definitiv bunul, se face din oficiu sau la cerere?
31.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lovire polițist. Pedeapsă cu executare în închisoare
31.07.2020 | JURIDICE.ro

Paul Pop, Radu Rizoiu: Dreptul va fi făcut tot de oameni și peste 100 de ani
30.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Infracțiune simplă sau complexă: fapta inculpatului de a vinde atât droguri de risc, cât şi de mare risc la diferite perioade de timp/loc?
30.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Refuz de executare
30.07.2020 | JURIDICE.ro

Lista imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere pentru Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea Curtea de Argeș-Pitești
29.07.2020 | JURIDICE.ro

Domeniile de activitate/procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line
29.07.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare
29.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Se datorează taxă de timbru pentru cererile având ca obiect dizolvarea asociațiilor și fundațiilor, publicarea operațiunilor de lichidare a asociațiilor și fundațiilor prin afișare la ușa instanței, remiterea bunurilor și a sumelor rămase de la lichidare, eliberarea certificatului privind descărcarea de gestiune a lichidatorului și radierea asociațiilor și fundațiilor?
29.07.2020 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Refuzul emiterii unei HG. Inadmisibilitatea acțiunii în despăgubiri formulată pe calea dreptului comun
29.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Evaluarea instanței asupra existenței unui risc real pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia
28.07.2020 | Andrei PAP

Timeea Ciudin: Bucuria triumfului în instanță este partea cea mai frumoasă a vieții de avocat pledant
28.07.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Stabilirea unui program telefonic pentru a lua legătura cu minorii. Ordonanță președințială
28.07.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind asociațiile pensionarilor
27.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cine aplică sancțiunea disciplinară în cazul abaterii săvârșite de un asistent medical?
27.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când recursul e copy-paste întâmpinarea de la fond
27.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este posibilă schimbarea în apel a bunurilor solicitate în compensare, printr-un memoriu depus la dosar după expirarea termenului de apel?
24.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea probei cu interogatoriu vs. dreptul la apărare
24.07.2020 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale ASF
23.07.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Sunt admisibile probe noi în apel?
23.07.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Calitatea de profesionist a societății cu răspundere limitată
23.07.2020 | JURIDICE.ro

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii
22.07.2020 | JURIDICE.ro

Mihai Ioachimescu-Voinea: Fără îndoială, arbitrajul are capacitatea să evolueze în România
22.07.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Antecontract de vânzare-cumpărare. Suprafețe diferite rezultând din măsurători și acte
22.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Care este momentul în raport de care se determină alcoolemia în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe?
21.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Neasigurarea la trecerea de cale ferată. Săvârșirea infracțiunii de distrugere sau semnalizare falsă din culpă
21.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. competența materială de soluţionare a contestaţiilor privind executarea silită începută de creditorii bugetari în temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014
20.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. instanţa competentă să soluţioneze acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac
20.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991
20.07.2020 | Andrei PAP

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Alexandru Sitaru: În multe companii din România lipsesc codurile de integritate
20.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Care este momentul de la care asigurătorul RCA datorează penalităţi de întârziere, în cazul compensațiilor bănești pentru daune morale?
20.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Noțiunea de „colaborator al Securităţii”. Dovada
20.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este necesară atașarea ulterioară a cererii de chemare în judecată, semnată de reclamant, în ipoteza trimiterii acesteia pe e-mail/fax?
17.07.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

Modificarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia
16.07.2020 | JURIDICE.ro

Covid fără mască – Probleme și soluții legale privind criza Covid-19 [conf.]
16.07.2020 | JURIDICE.ro

Mirela Dragu: Profesia de consilier juridic este una demnă de orice absolvent de drept
16.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Care este soarta acțiunii în constatarea nelegalității grevei, introdusă după încetarea grevei?
16.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Noțiunea de „motive temeinice”
16.07.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Nicoleta Țăndăreanu: Responsabilitatea judecătorului este și trebuie să fie mare la orice nivel
15.07.2020 | Alina MATEI