JURIDICE.ro
JURIDICE

Măsuri de prevenire a răspândirii Covid în cazul organizării cursurilor de formare
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Completarea Codului fiscal privind scutirea da la plata impozitului pe venit
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Legea privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social
07.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Confiscare specială. Bunul imobil supus confiscării, înstrăinat
06.07.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990
03.07.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative la cererea asociaţiilor, în calitate de organisme sociale interesate
03.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contract de credit. Excepția puterii de lucru judecat. Noțiunea de consumator
03.07.2020 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Completarea Legii nr. 291/2018 privind Autostrada Unirii
02.07.2020 | JURIDICE.ro

Anca Mihăilescu: Esențial este să îți exerciți profesia în cel mai bun mod cu putință
02.07.2020 | Alina MATEI

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Minută de practică neunitară. Deținerea la domiciliu de către o persoană fizică a unei cantități de țuică, produsă în gospodăria proprie sau la un punct de distilare constituie infracţiunea prevăzută de Codul fiscal?
02.07.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Contract de dare în plată. Caz bine justificat (Legea nr. 554/2004)
02.07.2020 | JURIDICE.ro

Octavian Popescu: Cartea de vizită a avocatului pledant nu se desenează cu premiile obținute, ci cu soluțiile primite și identificate pe parcursul timpului
01.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Cum se face reintegrarea salariatului pe postul avut anterior unei concedieri declarată nelegală de către instanţă și a desființării postului?
01.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Care este tipul ședinței și dacă se dispune citarea în cazul anulării cererii de chemare în judecată, conform art. 200 alin. 4 CPC?
30.06.2020 | JURIDICE.ro

VIDEO
29 iunie 2020: Non bis in idem față în față cu revizuirea [dezb.]
29.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului, dar se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului
29.06.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Este incident principul nominalismului monetar pentru contractele de împrumut încheiate pe teritoriul României între un consumator şi un furnizor de servicii financiare în cadrul cărora plăţile se realizează în monedă străină?
29.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Probă dispusă din oficiu de instanță
29.06.2020 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 28 iunie 2020
28.06.2020 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Sebastian Guțiu: Avocatura este o profesie care se adaptează ușor la schimbare
26.06.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea tulburării anxioase pentru anularea unui contract de vânzare-cumpărare
26.06.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cum se verifică respectarea limitei maxime a onorariului executorului judecătoresc?
26.06.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. În noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea
25.06.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Posibilitatea părţii de a formula critici care vizează amenda judiciară aplicată conform art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
25.06.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Care sunt consecințele nedepunerii actului de procedură la oficiul poștal prin scrisoare recomandată?
25.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cumulul despăgubirii stabilite în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010 cu daunele moratorii întemeiate pe prevederile art. 1535 Cod civil
24.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul legal aplicabil cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform Legii nr. 18/1991
24.06.2020 | Andrei PAP

Alexandru Ambrozie: Avocatul de penal nu trebuie să-l judece, pentru asta există judecătorul
24.06.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Cum se numește actul prin care se remediază neregularitățile rechizitoriului?
24.06.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere refacere raport de expertiză în apel. Încălcarea rolului activ
24.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Inadmisibilitatea ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, este titlu executoriu
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. evaluarea instanței asupra existenței unui risc real pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Excepția necompetenței teritoriale vs. cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare formulată la primul termen de judecată
23.06.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. RIL admis ref. apelul sau recursul incident
22.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal privind noţiunea de „poliţist” care are în vedere şi persoana ce exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii nr. 155/2010
22.06.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Cum se stabilește taxa de timbru aferentă cererii de valoare redusă (procedură specială), atunci când obiectul său privește un debit principal și un debit accesoriu?
22.06.2020 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 21 iunie 2020
21.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 3 și art. 4 din Legea nr. 10/2001 coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013
19.06.2020 | Andrei PAP

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție, în ipoteza concursului de infracțiuni
19.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Natura juridică a mandatului acordat de asociatul unic al societăţii cu răspundere limită
19.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004
18.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul de regres al asigurătorului
18.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Semnificația dorinței de a fi soluționat dosarul de o anumită instanță
18.06.2020 | JURIDICE.ro

VIDEO
17 iunie 2020: Răspunderea civilă a avocatului [dezb.]
17.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Incompatibilitate judecător. Nulitatea hotărârii
17.06.2020 | JURIDICE.ro

Gabriel Biriș: Piața de avocatură este dominată de firmele românești
16.06.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Înțelesul sintagmei: «dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării»
16.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Reducere onorariu avocat din oficiu
16.06.2020 | JURIDICE.ro