JURIDICE.ro
JURIDICE

CEDO. Cauza Spoială și alții împotriva României – 27 iunie 2019
28.06.2019 | JURIDICE.ro

Georgiana Trandafir: CNSC îşi face bine treaba
28.06.2019 | Alina MATEI | 2 comentarii

Hotărârea arbitrală anulată în statul de origine sau lipsită de obligativitate – temei de refuz a eficacității
28.06.2019 | Alina GAJA

Principiul legalității în materia pedepselor aplicabile persoanei juridice
28.06.2019 | Raluca Isabelle PACIOAGĂ

CJUE. C-518/18 RD. Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate. Certificarea unei hotărâri judecătorești ca titlu executoriu european. Prof. univ. dr. Camelia Toader, președinte de cameră
27.06.2019 | JURIDICE.ro

C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie. Principiul neutralității fiscale. Menținerea efectelor unei reglementări naționale incompatibile cu dreptul Uniunii. Prof. univ. dr. Camelia Toader, președinte de cameră
27.06.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-723/17 Craynest. Evaluarea calității aerului. Criterii care permit să se constate o depășire a valorilor. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
27.06.2019 | JURIDICE.ro

Natura contractului trebuie să fie determinată de completurile specializate în materie de achiziții publice
27.06.2019 | Elena IACOB

ÎCCJ. Întoarcerea executării silite. Instanța competentă
27.06.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motive de recurs vizând hotărârea instanței de fond și nu a instanței de apel. Efecte
26.06.2019 | JURIDICE.ro

Motivele limitativ prevăzute de lege pentru declararea recursului în casație. CCR-respingere
26.06.2019 | Alina GAJA

TUE. T-230/18 Czarnecki / Parlamentul. Drept instituțional. Membru al Parlamentului European. Decizia Parlamentului de a pune capăt mandatului unui vicepreședinte. Jud. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
25.06.2019 | JURIDICE.ro

Paul Ciucur: Dreptul sportului reprezintă o dezvoltare organică până într-o ramură de drept de sine stătătoare
25.06.2019 | Alina MATEI

ÎCCJ. Neglijenţă în serviciu. Medic. Lipsa tipicităţii obiective
25.06.2019 | Adrian ŞANDRU

Căutarea pietrei filosofale în scrierea unui text juridic. How I Write (colecție de eseuri despre stil în scrierea textelor juridice)
25.06.2019 | Ionela CUCIUREANU | 3 comentarii

Noua Convenție OIM privind violența și hărțuirea la locul de muncă
25.06.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-619/18 Comisia/Polonia. Dispozițiile legislației poloneze privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme sunt contrare dreptului Uniunii
24.06.2019 | JURIDICE.ro

Emeric Domokos-Hancu: Cerințele clienților se axează pe soluții practice. Magdalena Roibu: Avocații specializați în domeniul infracțiunilor de tip white-collar crime trebuie să aibă o pregătire multidisciplinară. Andreea Neagu: Avocatul joacă un rol extrem de important în analizarea potențialelor riscuri
24.06.2019 | Alina MATEI

Atribuțiile Șefului Statului în desemnarea șefului Statului Major al Apărării – neconstituționalitatea prevederii legale privind prelungirea mandatului șefului Armatei
24.06.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dare în plată. 8 declinări de competență și un conflict negativ
24.06.2019 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Aplicarea principiului in dubio pro reo
24.06.2019 | Alina GAJA

Evenimente juridice programate 23 iunie 2019
23.06.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii și motivarea contradictorie a hotărârii judecătorești
21.06.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-291/18 Grup Servicii Petroliere. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Scutiri legate de transportul internațional
20.06.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-192/18 Comisia împotriva Poloniei. Avocatul General Tanchev: Polonia a încălcat dreptul european prin introducerea noii legi din 12 iulie 2017 privind pensionarea judecătorilor polonezi
20.06.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Protocol de constituire a unei alianțe electorale. De cine trebuie semnat
20.06.2019 | JURIDICE.ro

TUE. T‑624/15, T‑694/15 și T‑704/15 Micula. Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia
19.06.2019 | JURIDICE.ro

Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept (ed. 11) / 21 iunie 2019, Timișoara
19.06.2019 | Irina RÎMARU

Gabriel Albu: Dreptul penal al afacerilor este ramura care solicită gândirea „outside-the-box”
19.06.2019 | Alina MATEI

ÎCCJ. Impreviziunea vs. caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de credit
19.06.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Condițiile de acordare a ajutorului public judiciar. CCR-respingere
19.06.2019 | Alina GAJA

Dacă vreți o Românie europeană, asigurați-vă că aveți judecători liberi cu adevărat
18.06.2019 | Adriana STOICESCU

Ionuț Sandu: Executarea silită are ceva matematic în ea
18.06.2019 | Alina MATEI

Polemica dintre Hans Kelsen şi Carl Schmitt despre garantul Constituţiei. The Guardian Of The Constitution: Hans Kelsen And Carl Schmitt On The Limits Of Constitutional Law
18.06.2019 | Andreea Ana-Maria STĂNCIULESCU | 4 comentarii

ÎCCJ. Plângere privind tergiversarea procesului. Limite
18.06.2019 | JURIDICE.ro

Nereguli la scrutinurile electorale?
17.06.2019 | Vladimir Adrian COSTEA

ÎCCJ. Excludere membri de partid. Natura juridică a actului de excludere
17.06.2019 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Brașov. Admisibilitatea acţiunii în regres în cadrul procesului penal exercitată de partea responsabilă civilmente împotriva inculpatului
17.06.2019 | Alina GAJA

Evenimente juridice programate 16 iunie 2019
16.06.2019 | JURIDICE.ro

Încălcarea drepturilor procedurale în arbitraj – temei de refuz a eficacității sentințelor arbitrale străine
15.06.2019 | Alina GAJA

Filip Neagu: Există în zona avocaturii de business o efervescență aparte
14.06.2019 | Alina MATEI

ÎCCJ. Plângere împotriva soluţiei de clasare. Plângere formulată de procuror. Inadmisibilitate
14.06.2019 | Adrian ŞANDRU

Idealuri mărețe asumate în Acordul politic național pentru consolidarea parcursului european al României
14.06.2019 | Vladimir Adrian COSTEA

Curtea de Apel Brașov. Exprimarea acordului pentru prestarea unei munci neremunerate
14.06.2019 | Alina GAJA

TUE. T 399/17 Dalli/Comisia. Violare suficient de caracterizată a unei reguli de drept care conferă drepturi particularilor. Prejudiciu moral. Jud. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
13.06.2019 | JURIDICE.ro

Aplicarea Directivei privind garanțiile speciale pentru copii
13.06.2019 | Vladimir Adrian COSTEA

Contestația împotriva dispoziției de începere a judecății. CCR-admitere
13.06.2019 | Andreea COMAN

VIDEO
Ordinul de protecție / 12 iunie 2019 [dezb.]
12.06.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-43/18 CFE. Stabilirea obiectivelor de conservare, precum și a anumitor măsuri de prevenire. Noțiunea de planuri și programe
12.06.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-321/18 Terre wallone. Evaluarea efectelor asupra mediului ale anumitor planuri și programe. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
12.06.2019 | JURIDICE.ro