JURIDICE.ro
JURIDICE

ÎCCJ. RIL admis ref. termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991
20.07.2020 | Andrei PAP

Alexandru Sitaru: În multe companii din România lipsesc codurile de integritate
20.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Care este momentul de la care asigurătorul RCA datorează penalităţi de întârziere, în cazul compensațiilor bănești pentru daune morale?
20.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Noțiunea de „colaborator al Securităţii”. Dovada
20.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este necesară atașarea ulterioară a cererii de chemare în judecată, semnată de reclamant, în ipoteza trimiterii acesteia pe e-mail/fax?
17.07.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

Modificarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia
16.07.2020 | JURIDICE.ro

Covid fără mască – Probleme și soluții legale privind criza Covid-19 [conf.]
16.07.2020 | JURIDICE.ro

Mirela Dragu: Profesia de consilier juridic este una demnă de orice absolvent de drept
16.07.2020 | Alina MATEI

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Care este soarta acțiunii în constatarea nelegalității grevei, introdusă după încetarea grevei?
16.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Noțiunea de „motive temeinice”
16.07.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Nicoleta Țăndăreanu: Responsabilitatea judecătorului este și trebuie să fie mare la orice nivel
15.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Cererea de de întoarcere a executării silite este supusă regularizării în condițiile art. 200 C. proc. civ.?
15.07.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

ÎCCJ. Suspendare judecată. Comunicarea încheierii de suspendare, nesemnată
14.07.2020 | JURIDICE.ro

Completarea Legii privind organizarea judiciară ref. stabilirea exclusiv de CSM a cauzelor care se soluționează în starea de asediu/urgență
13.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cum se apreciează reaua-credință în formularea plângerii contravenționale?
13.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea excepției necompetenței teritoriale la al doilea termen de judecată
13.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este admisibilă acțiunea având ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare când obiectul antecontractului este un teren extravilan care nu este înscris în CF?
10.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocare motiv de incompatibilitate: participarea judecătorului la soluționare RIL
10.07.2020 | JURIDICE.ro

Alexandru Peicea: Clientul apreciază seriozitatea, punctualitatea și promptitudinea avocatului său
09.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Se încalcă dreptul la apărare în situația administrării de probe după efectuarea în continuare a urmăririi față de o persoană, anterior aducerii la cunoștință a calității de suspect?
09.07.2020 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere sesizare CJUE
09.07.2020 | JURIDICE.ro

Completarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice
08.07.2020 | JURIDICE.ro

Irina Țuca: Dreptul e o știință atât de frumoasă și de complexă, încât nu cred că studiul lui e vreodată o pierdere de vreme
08.07.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor nu constituie obligaţie fiscală
08.07.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Criticile privind aplicarea de instanța de apel a teoriei impreviziunii în contractele de credit încheiate în monedă străină sunt susceptibile a fi încadrate în motivul de casare de la art. 488 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ.?
08.07.2020 | JURIDICE.ro

VIDEO
Informare vs. Demnitate. Etichetarea (tag) și aprecierea (like) în mediul online [dezb.]
08.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Desfacere căsătorie din culpă comună. Instanța competentă teritorial
08.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calculul pedepsei amenzii în caz de concurs de infracţiuni, în situaţia în care suma corespunzătoare unei zile-amendă stabilită pentru fiecare infracţiune concurentă este diferită
07.07.2020 | Andrei PAP

A fost aprobat acordul-cadru de împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ref. modernizarea infrastructurii judiciare în România
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Completarea Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Măsuri de prevenire a răspândirii Covid în cazul organizării cursurilor de formare
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Completarea Codului fiscal privind scutirea da la plata impozitului pe venit
07.07.2020 | JURIDICE.ro

Legea privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social
07.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Confiscare specială. Bunul imobil supus confiscării, înstrăinat
06.07.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990
03.07.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative la cererea asociaţiilor, în calitate de organisme sociale interesate
03.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contract de credit. Excepția puterii de lucru judecat. Noțiunea de consumator
03.07.2020 | JURIDICE.ro

Completarea Legii nr. 291/2018 privind Autostrada Unirii
02.07.2020 | JURIDICE.ro

Anca Mihăilescu: Esențial este să îți exerciți profesia în cel mai bun mod cu putință
02.07.2020 | Alina MATEI

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Deținerea la domiciliu de către o persoană fizică a unei cantități de țuică, produsă în gospodăria proprie sau la un punct de distilare constituie infracţiunea prevăzută de Codul fiscal?
02.07.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Contract de dare în plată. Caz bine justificat (Legea nr. 554/2004)
02.07.2020 | JURIDICE.ro

Octavian Popescu: Cartea de vizită a avocatului pledant nu se desenează cu premiile obținute, ci cu soluțiile primite și identificate pe parcursul timpului
01.07.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Cum se face reintegrarea salariatului pe postul avut anterior unei concedieri declarată nelegală de către instanţă și a desființării postului?
01.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Care este tipul ședinței și dacă se dispune citarea în cazul anulării cererii de chemare în judecată, conform art. 200 alin. 4 CPC?
30.06.2020 | JURIDICE.ro

VIDEO
29 iunie 2020: Non bis in idem față în față cu revizuirea [dezb.]
29.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului, dar se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului
29.06.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Este incident principul nominalismului monetar pentru contractele de împrumut încheiate pe teritoriul României între un consumator şi un furnizor de servicii financiare în cadrul cărora plăţile se realizează în monedă străină?
29.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Probă dispusă din oficiu de instanță
29.06.2020 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 28 iunie 2020
28.06.2020 | JURIDICE.ro