JURIDICE.ro
JURIDICE

Sebastian Guțiu: Avocatura este o profesie care se adaptează ușor la schimbare
26.06.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea tulburării anxioase pentru anularea unui contract de vânzare-cumpărare
26.06.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cum se verifică respectarea limitei maxime a onorariului executorului judecătoresc?
26.06.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. În noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea
25.06.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Posibilitatea părţii de a formula critici care vizează amenda judiciară aplicată conform art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
25.06.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Care sunt consecințele nedepunerii actului de procedură la oficiul poștal prin scrisoare recomandată?
25.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Cumulul despăgubirii stabilite în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010 cu daunele moratorii întemeiate pe prevederile art. 1535 Cod civil
24.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul legal aplicabil cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform Legii nr. 18/1991
24.06.2020 | Andrei PAP

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Alexandru Ambrozie: Avocatul de penal nu trebuie să-l judece, pentru asta există judecătorul
24.06.2020 | Alina MATEI

Minută de practică neunitară. Cum se numește actul prin care se remediază neregularitățile rechizitoriului?
24.06.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. Respingere refacere raport de expertiză în apel. Încălcarea rolului activ
24.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Inadmisibilitatea ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, este titlu executoriu
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. evaluarea instanței asupra existenței unui risc real pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia
23.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Excepția necompetenței teritoriale vs. cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare formulată la primul termen de judecată
23.06.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. RIL admis ref. apelul sau recursul incident
22.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal privind noţiunea de „poliţist” care are în vedere şi persoana ce exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii nr. 155/2010
22.06.2020 | Andrei PAP

Minută de practică neunitară. Cum se stabilește taxa de timbru aferentă cererii de valoare redusă (procedură specială), atunci când obiectul său privește un debit principal și un debit accesoriu?
22.06.2020 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 21 iunie 2020
21.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 3 și art. 4 din Legea nr. 10/2001 coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013
19.06.2020 | Andrei PAP

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție, în ipoteza concursului de infracțiuni
19.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Natura juridică a mandatului acordat de asociatul unic al societăţii cu răspundere limită
19.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004
18.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul de regres al asigurătorului
18.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Semnificația dorinței de a fi soluționat dosarul de o anumită instanță
18.06.2020 | JURIDICE.ro

VIDEO
17 iunie 2020: Răspunderea civilă a avocatului [dezb.]
17.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Incompatibilitate judecător. Nulitatea hotărârii
17.06.2020 | JURIDICE.ro

Gabriel Biriș: Piața de avocatură este dominată de firmele românești
16.06.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Înțelesul sintagmei: «dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării»
16.06.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Reducere onorariu avocat din oficiu
16.06.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Flavius Crâznic: Pregătirea și experiența de procuror ajută enorm în avocatura de drept penal
15.06.2020 | Alina MATEI

ÎCCJ. Comunicare informaţii de interes public. Competența teritorială
15.06.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro recrutează redactor
14.06.2020 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 14 iunie 2020
14.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Întârzierea efectuării inspecției fiscale. Noțiunea de ”vătămare”
12.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-88/19. Protecția riguroasă a anumitor specii de animale prevăzută de Directiva habitate cuprinde și specimenele care părăsesc habitatul lor natural și se regăsesc în zone de așezări omenești
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-786/18. Întreprinderile farmaceutice nu pot distribui în mod gratuit farmaciștilor mostre de medicamente care se eliberează numai pe bază de prescripție
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-581/18. Interzicerea generală a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate nu poate fi invocată pentru contestarea unei clauze, cuprinsă într-un contract încheiat între un fabricant de dispozitive medicale și o companie de asigurări, care limitează din punct de vedere teritorial acoperirea asigurării de răspundere civilă
11.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-74/19. Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „împrejurare excepțională” care poate exonera operatorul de transport de obligația sa de compensare pentru anularea sau întârzierea prelungită a zborului în cauză sau a unui zbor următor operat de el însuși cu aceeași aeronavă
11.06.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal
10.06.2020 | Andrei PAP

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Conflict de interese. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane
10.06.2020 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Indemnizația de hrană acordată personalului din sistemul sanitar
09.06.2020 | Andrei PAP

CEDO. Cauze împotriva României – 9 iunie 2020. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completele de judecată
09.06.2020 | JURIDICE.ro

TUE. T-564/19, Lozano Arana și alții/EUIPO – Coltejer SA. Marca verbală a Uniunii Europene LIBERTADOR. Decăderea din dreptul la marcă. Dreptul de a fi ascultat. Lipsa dovezilor privind utilizarea efectivă a mărcii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
09.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Amendă pentru abuz procesual
09.06.2020 | JURIDICE.ro

Bogdan Palade: Un avocat trebuie să apere în cea mai bună modalitate drepturile clientului său
08.06.2020 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 2 București. Ștergerea datelor cu caracter personal de la Biroul de Credit
08.06.2020 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 7 iunie 2020
07.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Luare de mită. Valoarea derizorie a produsului primit
05.06.2020 | JURIDICE.ro

Andrei Ștefănescu: Avocatura e o cursă lungă și nu te poți lăsa de ea
04.06.2020 | Alina MATEI