Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă

Notă de jurisprudență a Curții Constituționale [2-13 decembrie 2019]. Regimul juridic al încheierilor de sesizare a Curții Constituționale cu excepții de neconstituționalitate. Obligația instanței de judecată de a-și exprima opinia asupra excepției invocate
16.12.2019 | Marieta SAFTA

ÎCCJ. Anularea recursului ca inform
16.12.2019 | JURIDICE.ro

Tribunalul Vaslui. Raportul de expertiză singur nu este suficient
16.12.2019 | Anca VĂRZARU

Întrebare preliminară cu privire la validitatea deciziei-cadru privind mandatul european de arestare
16.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Prin urmare, o prezumtivă traducere eronată nu poate fundamenta în mod valid schimbarea soluţiei primei instanţe (CAB, noiembrie 2019)
16.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

C‑625/19 PPU. Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru pentru efectuarea urmăririi penale. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
13.12.2019 | JURIDICE.ro

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003
13.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Taxă de timbru nedatorată și necontestată
13.12.2019 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Tribunalul Timiș. Plata drepturilor salariale către moștenitorii salariatului
13.12.2019 | Anca VĂRZARU

România la CEDO: cauza pendinte Mladin. Sechestru impus în 2016, încă în vigoare și procesul penal împotriva unei alte persoane (fapta Tribunalului București și RIL ÎCCJ, 2007)
13.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Întrebare preliminară cu privire la stabilirea ratei dobânzii direct de către instanță
13.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 61 alin. (3) teza finală din Codul penal. UPDATE: decizia
13.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Amânarea pronunțărilor cu privire la unele cauze
12.12.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-435/18 Otis și alții/Land Oberösterreich și alții. Persoanele care nu acționează în calitate de furnizori sau de cumpărători pe piața afectată de o înțelegere pot solicita repararea prejudiciului cauzat de această înțelegere
12.12.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-566/19, C-626/19, C-625/19, C-627/19. Curtea apreciază că parchetele francez, suedez şi belgian răspund exigenţelor impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare şi clarifică totodată întinderea protecţiei jurisdicţionale de care beneficiază persoanele pe numele cărora a fost emis un astfel de mandat
12.12.2019 | JURIDICE.ro

TUE. T-683/18 Santa Conte/EUIPO. Un semn care evocă marijuana nu poate fi înregistrat, în stadiul actual al dreptului, ca marcă a Uniunii
12.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Validare poprire. Declarație debitor ref. domiciliul de fapt. Competența teritorială
12.12.2019 | JURIDICE.ro

Rezumatul ședinței de pe rolul Marii Camere în cauza Comisia/România (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
12.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: dispozițiile art. 28 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 115/1938 (înscriere drept uzucapat). UPDATE: decizia
12.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU | 12 comentarii

CJUE. C‑708/18. Legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Instalarea unui sistem de supraveghere video în părțile comune ale unui imobil cu destinație de locuință
11.12.2019 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CJUE. C-457/18 Republica Slovenia/Republica Croația. Potrivit avocatului general Pikamäe, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să se pronunțe asupra unui diferend frontalier cu caracter internațional care nu ține de dreptul Uniunii
11.12.2019 | JURIDICE.ro

Punctul de vedere ÎCCJ ref. existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României, pe de o parte, și ÎCCJ, pe de altă parte. UPDATE: CCR amână pronunțarea
11.12.2019 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Iulia Motoc, key-note speaker în cadrul conferinței Judging History: the ECHR in the European History
11.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contrarietate de hotărâri. Revizuire
11.12.2019 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Transferul de întreprindere vs. externalizarea activității
11.12.2019 | Andreea PRODAN

România la CEDO: cauza pendinte Camelia BOGDAN. Procedură disciplinară, interdicția automată de a exercita o activitate, lipsa de prescripție a răspunderii, un comunicat al Curții de Apel București, interpretări diferite între ANI și CSM. UPDATE: o nouă comunicare
11.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 4 comentarii

CCR pendinte: art. 2 alin. (11) din Legea nr. 61/1991 (contravenție pentru alarmarea publicului). UPDATE: decizia
11.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la o creanță dintr-un contract de vânzare de energie electrică (Republica Moldova)
11.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. protecţia şi promovarea drepturilor copilului
10.12.2019 | Andrei PAP

CJUE. Newsletter / 9-20 decembrie 2019
10.12.2019 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea instanţei de a consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. incompatibilitatea judecatătorului de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)
10.12.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. Debitor instituție publică. Termen de grație de un an
10.12.2019 | JURIDICE.ro

Situațiile în care este necesar (și, uneori, chiar obligatoriu) să se mai realizeze încă o trimitere preliminară: câteva exemple non-exhaustive
10.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 56 lit. (c) din Codul muncii (încetare de drept contract de muncă pentru pensionare). UPDATE: decizia Curții Constituționale
10.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la dreptul de deducere al unei sucursale (Bank of China)
10.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Partajare masă succesorală. Competența teritorială
09.12.2019 | JURIDICE.ro

Tribunalul Cluj. Sancționarea disciplinară a unui salariat nesancționabil
09.12.2019 | Anca VĂRZARU | 1 comentariu

România la CEDO: cauza BEN EZRA. Fapte de agresiune, prescripție, înregistrarea conversațiilor, arhivarea înregistrărilor și articolul 8 CEDO. UPDATE: decizia CEDO (legea oferă suficiente garanții)
09.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza Popoacă. Respingerea cererii de abținere și dreptul la o instanță imparțială. UPDATE: decizia
09.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza Dîcă. Accident de mașină, durata procesului penal, cuantumul daunelor, compensarea cheltuielilor de judecată și dreptul de proprietate. UPDATE: decizia
09.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 4 comentarii

CCR pendinte: plângerea împotriva soluțiilor de clasare (art. 339 alin. (4) CPP)
09.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la efectul direct al unui alineat dintr-un articol din GDPR (printre altele)
09.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Avocatul Poporului a sesizat CCR ref. excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (2) din Legea privind organizarea judiciară
08.12.2019 | JURIDICE.ro | 3 comentarii

Citatul zilei: Astfel, în timp ce, pe de o parte, consacră principiul prezumției de nevinovăție, acestea recurg, pe de altă parte, masiv la arestul preventiv
07.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Ministrul Justiției a participat la reuniunea de la Strasbourg a Comitetului Delegațiilor Miniștrilor în format Drepturile Omului (CM-DH)
06.12.2019 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. V din OUG nr. 43/2016 (nivel de salarizare maxim). UPDATE: decizia Curții Constituționale (neîntemeiată)
06.12.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Nemotivarea recursului
06.12.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C 398/18 Bocero Torrico și C 428/18 Bode. Neluarea în considerare a pensiei dobândite în alt stat membru. Diferență de tratament în privința lucrătorilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație
05.12.2019 | JURIDICE.ro

CCR. Sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” din Legea privind reforma în domeniul sănătății, neconstituțională
05.12.2019 | JURIDICE.ro