Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJDCDRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii

CEDO. Negulescu împotriva României. Condamnarea pentru infracţiuni minore pe baza declaraţiilor decisive ale unui martor absent
03.02.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ridicarea sechestrului asigurător
03.02.2023 | Camelia SUTIMAN

CJUE. Ajutoare de stat: Curtea anulează în parte decizia Comisiei privind „sistemul fiscal spaniol în materie de leasing”
02.02.2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Scopul diurnei este compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului statului român, în zonele de operaţii
02.02.2023 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa instanţei de judecată în soluţionarea cauzelor penale având ca obiect infracţiuni săvârşite de judecători şi procurori care au dobândit un grad profesional superior celui al instanţei/parchetului în care îşi desfăşoară efectiv activitatea se determină prin raportare la instanţa/parchetul la care îşi desfăşoară efectiv activitatea magistratul cercetat, şi nu la gradul profesional superior al acestuia
02.02.2023 | Andrei PAP

CCR pendinte: protocolul încheiat între UNBR, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public – actul în baza căruia sunt stabilite onorariile cuvenite avocaților desemnați pentru acordarea asistenței judiciare
02.02.2023 | Andrei Alexandru MARCU

CEDO. Nedelcu împotriva României. Încălcarea dreptului la viață al victimei unui accident într-o stație de metrou din București
01.02.2023 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice
Cariere juridice
Evenimente juridice
 

Premierul Nicolae Ciucă a câștigat procesul prin care a cerut suspendarea analizei tezei de doctorat
01.02.2023 | JURIDICE.ro

Actualități constituționale (ianuarie 2023). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente naționale și internaționale
01.02.2023 | Marieta SAFTA

ÎCCJ. Două excepții de inadmisibilitate. Ordinea soluționării
01.02.2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Soluție de achitare a inculpatului raportat la acuzația de ucidere din culpă în cadrul activităților ce implică norme de securitate și sănătate în muncă. Analiza comparativă a infracțiunilor prevăzute de art. 192 alin. (2) din Codul penal și respectiv art. 349 alin. (2) din Codul penal din perspectiva raportului de cauzalitate
01.02.2023 | Claudiu MINCIC

CCR pendinte: administrarea fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale – art. 12 alin. (1) din Codul silvic
01.02.2023 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. cheltuielile de transport pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu
31.01.2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. lipsa enumerării judecătorului de cameră preliminară printre organele judiciare care pot dispune valorificarea bunurilor mobile sechestrate
31.01.2023 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
31.01.2023 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. eliminarea sancțiunii contravenționale pentru nerespectarea obligației de vaccinare antirabică a câinilor
31.01.2023 | JURIDICE.ro

Franța nu a încălcat CEDO când a refuzat să înscrie în certificatul de naștere genul neutru/intersexual
31.01.2023 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 30 ianuarie – 10 februarie 2023
31.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hotărâri potrivnice. Respingere revizuire ca tardivă
31.01.2023 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
 

Curtea de Apel București. Dare de mită, luare de mită, spălare a banilor. Achitare
31.01.2023 | Andreea COMAN

Tribunalul Dolj. Anulare act administrativ. Decizie privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de indemnizație lunară acordată în temeiul OUG nr. 30/2020. Interpretarea sintagmei „întreruperea activității” în cazul agricultorilor
31.01.2023 | Bogdan-Gabriel DINCU

Judecătoria Sectorului 5 București. Violator pus în libertate
31.01.2023 | Andrei PINTILIE

CCR pendinte: adaptarea pedepsei aplicate de instanța străină – art. 141 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 302/2004
31.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. DCD de respingere privind modificarea suprafeței unui imobil
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind acțiunea în regres a asigurătorului împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind cererea de validare a popririi
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de restabilire a situației anterioare în cazul în care bunurile executate silit au fost valorificate
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Copilul înfiat cu efectele filiaţiei fireşti de alte persoane nu este exclus, pentru acest motiv, de la beneficiul drepturilor solicitate, în considerarea persecuţiei politice a părintelui său biologic
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Plafonarea cuantumului net al pensiilor de serviciu ale consilierilor de conturi
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Scopul diurnei este compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului statului român
30.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
30.01.2023 | Andrei PAPEvenimente juridice
Evenimente juridice
FORTINET
PORTALEX
 

ÎCCJ. Contestație privind tergiversarea procesului
30.01.2023 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Plângere contravenţională. Depunerea peste termen a declaraţiei de impunere în cazul achiziţionării unui mijloc de transport. Nulitatea procesului verbal de contravenţie
30.01.2023 | Elin ANDRII

CCR pendinte: îngrijirea copilului după divorț de către o altă persoană decât părinții – art. 399 alin. (1) și art. 400 alin. (3) din Codul civil
30.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

Síofra O’Leary va prezenta activitatea CEDO pentru anul 2022. UPDATE: Raportul
27.01.2023 | JURIDICE.ro

Marian Enache, Președintele CCR, s-a întâlnit cu elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București
27.01.2023 | JURIDICE.ro

Marian Enache, Președintele CCR: Legea fundamentală adoptată în 1991 este o Constituție a Libertății
27.01.2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Procedura insolvenţei nu poate fi închisă înainte de soluţionarea prin hotărâre definitivă a acţiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014
27.01.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Refuzul FGA de a emite decizia prin care soluționează cererea de despăgubiri
27.01.2023 | Alina MATEI

CCR pendinte: protecția consilierului juridic în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat – art. 23 din Legea nr. 514/2003
27.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

Șase noi membri ai Curții de Conturi Europene
26.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-205/21 | Ministerstvo na vatreshnite raboti. Colectarea sistematică a datelor biometrice și genetice ale oricărei persoane urmărite penal în scopul înregistrării lor de către poliție este contrară cerinței de a asigura o protecție sporită în privința prelucrării datelor cu caracter personal sensibile
26.01.2023 | JURIDICE.ro

CJUE. C-817/21 | Inspecția Judiciară. Organe de cercetare disciplinară a magistraților: potrivit avocatului general Collins, dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale care încredințează inspectorului-șef adjunct sarcina de a supraveghea examinarea sesizărilor formulate împotriva inspectorului-șef
26.01.2023 | JURIDICE.roSMARTBILL
Codul muncii
Ucraina
Comunicate profesionisti - avocati, executori, notari
 

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dacă se admite recursul, casându-se decizia atacată, ÎCCJ va reţine cauza spre judecare în fond numai atunci când nu ar fi pusă în situaţia de a proceda la analizarea stării de fapt prin recalificarea faptelor sau prin completarea sau readministrarea probatoriului
26.01.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Ștergerea datelor din sistemul de evidenţă al Biroului de Credit. Instanța competentă
26.01.2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Ploiești. Nulitate relativă. Restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale
26.01.2023 | Andreea COMAN

TUE. T-163/21 | De Capitani/Consiliul. Consiliul trebuie să acorde accesul la documentele întocmite în cadrul grupurilor sale de lucru privind procedura legislativă având ca obiect modificarea Directivei privind situațiile financiare anuale
25.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea anunțului ANAF privind înştiinţarea de valorificare a bunurilor imobile sechestrate prin vânzarea la licitaţie. Instanța competentă
25.01.2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Distrugere. Constatarea prescripției. Acordarea cheltuielilor cu onorariul avocațial suportate de persoana vătămată
25.01.2023 | Dan-Sebastian CHERTES

CCR pendinte: sporul de risc în cuantum de 25% pentru personalul silvic – art. 120 alin. (5) din Codul silvic
25.01.2023 | Andrei Alexandru MARCU

Etichetarea unei cărți de basme ca fiind dăunătoare pentru copii doar din cauza conținutului LGBTI încalcă CEDO
24.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea probei cu expertiză topografică doar ca ”neutilă cauzei”
24.01.2023 | Alina MATEI

Judecătoria Cluj. Ucidere involuntară
24.01.2023 | Andrei PINTILIEArbitraj
Interviuri
Woman in Law
JURIDICE Vizual
 

Rusia a încălcat CEDO prin refuzul oricărei forme de recunoaștere și protecție juridică a cuplurilor de același sex
23.01.2023 | JURIDICE.ro

Newsletter CJUE / 23 ianuarie – 3 februarie 2023
23.01.2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența în cazul suplinirii acordului parental
23.01.2023 | Renata DUMITRAȘ

Curtea de Apel Iași. Nulitate parțială a raportului de expertiză psiho-criminalistică
23.01.2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Modalitatea de determinare a cuantumului pensiei de urmaş conform art. 731 alin. (13) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
20.01.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Conducerea unui vehicul de către o persoană care deţine un permis de conducere provizoriu valabil, eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie („Provisional Driving Licence”), constituie infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal, în situaţia în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România
20.01.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Recurs, copie fidelă a cererii de chemare în judecată
20.01.2023 | Alina MATEI

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro