Secţiuni » Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. formula executorie din partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite
20.05.2022 | JURIDICE.ro

Implicațiile Deciziei nr. 176/2022 a Curții Constituționale a României în privința infracțiunilor la regimul vamal. Relația dintre infracțiunile de contrabandă asimilată, evaziune fiscală specială și regimul contravențional în materia operațiunilor ilicite vizând produse din tutun
20.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Vânzarea unui imobil la un preț inferior valorii reale a bunului nu conduce la îmbogățirea fără justă cauză
20.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Cine stabilește perioada în care se prestează munca în folosul comunității
20.05.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

CCR pendinte: art. 17 alin. (9) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
20.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. C-569/20, Spetsializirana prokuratura. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie penală. Directiva (UE) 2016/343. Dreptul de a fi prezent la proces. Informare cu privire la proces. Imposibilitatea de a localiza persoana suspectată sau acuzată în pofida eforturilor rezonabile depuse de autoritățile competente. Posibilitatea unui proces și a unei condamnări în lipsă. Dreptul la un nou proces sau la o altă cale de atac care să permită o reexaminare a fondului cauzei. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
19.05.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-466/20 HEITEC. Trimitere preliminară. Mărci. Directiva 2008/95/CE. Regulamentul (CE) nr. 207/2009. Decădere din drepturi ca urmare a toleranței. Noțiunea de «toleranță». Întreruperea termenului de decădere. Punere în întârziere. Data întreruperii termenului de decădere în cazul introducerii unei acțiuni în justiție. Efectele decăderii. Cereri de acordare a unor daune interese, de furnizare de informații și de distrugere de produse. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
19.05.2022 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană trimite România în fața CJUE și cere sancțiuni financiare pentru nerespectarea obligației de a transpune Directiva serviciilor mass-media audiovizuale
19.05.2022 | JURIDICE.roCEDO. L.F. v. Hungary. Inspecția locuinței unei familii de etnie romă nu a avut un temei legal
19.05.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-569/20. Spetsializirana prokuratura. În cazul imposibilității localizării unei persoane urmărite în justiție, aceasta poate fi judecată sau condamnată în lipsă, însă are dreptul, ulterior, să obțină redeschiderea procesului pe fondul cauzei în prezența sa
19.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența în cazul contestării măsurii privind purtarea măștii în spațiile deschise
19.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Amenințări transmise prin mesaje vocale
19.05.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: acordarea cu titlu gratuit a unui volum de lemn fasonat de foc personalului silvic – art. 33 din O.U.G. nr. 59/2000
19.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” în interpretarea ÎCCJ-DCD din 18 iunie 2018
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Laura-Iuliana Scântei – numire în funcţia de judecător la CCR. UPDATE: Sesizare de neconstituţionalitate respinsă
18.05.2022 | JURIDICE.roBogdan Licu – numire în funcţia de judecător la CCR. UPDATE: Sesizare de neconstituţionalitate respinsă
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții privind comunicațiile electronice
18.05.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-577/20, Ryanair/Comisia. Tribunalul Uniunii Europene confirmă compatibilitatea ajutorului german de salvare în favoarea Condor cu dreptul Uniunii
18.05.2022 | JURIDICE.ro

TUE. T-609/19, Canon/Comisia. Tribunalul respinge acțiunea formulată de Canon, căreia Comisia i-a aplicat o amendă de 28 de milioane de euro pentru nerespectarea normelor în materie de control al concentrărilor cu ocazia achiziționării Toshiba Medical Systems Corporation
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Instituția căilor de atac – unde și de ce greșește CCR
18.05.2022 | Dorin FITCHEVICI

ÎCCJ. Admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate
18.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Nemenționarea grupei de muncă în carnetul de muncă
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Ploiești. Abandonul de familie
18.05.2022 | Teodora-Elena GÎDOIU

CCR pendinte: contestarea rezultatului evaluării de serviciu a polițistului – art. 26 ind. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
18.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
17.05.2022 | JURIDICE.roExcepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7) din Codul de procedură civilă
17.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții din Legea notarilor publici și a activității notariale
17.05.2022 | JURIDICE.ro

CEDO. Libertatea de exprimare vs. sfidarea instanței. Sancționarea unui avocat pentru remarci critice
17.05.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii: principiile procedurale naționale nu pot constitui un obstacol în calea drepturilor conferite justițiabililor de dreptul Uniunii
17.05.2022 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Avocatul Poporului. Excepție de neconstituționalitate ref. unele dispoziții din Legea privind reforma în sănătate
17.05.2022 | JURIDICE.ro

Ordonanță președințială. Ștergerea unui articol de presă on-line cu conținut defăimător. Invocarea faptului că articolul reprezintă un pamflet
17.05.2022 | Paula-Alina LUPU

ÎCCJ. Competența în cazul acțiunii privind cheltuielile de judecată, solicitate pe cale separată
17.05.2022 | Alina MATEI

Tribunalul Timiș. Sentimentul de iubire și dorința de a întemeia o familie nu constituie motive temeinice pentru autorizarea căsătoriei minorului
17.05.2022 | Cristina BLACIOTI

CCR pendinte: art. 94 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
17.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

RIL admis. Evaluarea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare în raport cu criteriile prevăzute de art. 488.5 alin. (2) din CPP, în cauzele cu autori necunoscuţi
16.05.2022 | Andrei PAPCJUE. Newsletter / 16-27 mai 2021
16.05.2022 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Indemnizația prevăzută de OUG 30/2020 în cazul avocaților care au intrat în profesie în anul 2020
16.05.2022 | JURIDICE.ro

Iulia Motoc în dialog cu Mihaela Crăciun
16.05.2022 | JURIDICE.ro

Schimbarea de sex pe cale judiciară. Lipsa unor intervenții chirurgicale de schimbare de sex
16.05.2022 | Andrei LĂSCĂRACHE-ȚIFREA | 1 comentariu

ÎCCJ. Judecătorii nu se pot eschiva de la motivarea hotărârii
16.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Lipsa minutei. Nulitate absolută. Rejudecare
16.05.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel București. Eliminarea unor atribuții din fișa postului nu echivalează cu modificarea CIM
13.05.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: indemnizația pentru urmașii personalului decedat ca urmare a participării la misiuni militare – art. 18 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 168/2020
13.05.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. C-719/20, Comune di Lerici. Trimitere preliminară. Achiziții publice. Gestionarea deșeurilor. Atribuire in house. Directiva 2014/24/UE. Pierderea condițiilor privind «controlul similar» ca urmare a combinării unor întreprinderi. Imposibilitatea operatorului succesor de a continua prestarea de servicii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
12.05.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-644/20 – W. J. Trimitere preliminară. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de obligații de întreținere. Stabilirea legii aplicabile. Protocolul de la Haga privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere. Articolul 3. Reședința obișnuită a creditorului. Momentul în care se stabilește reședința obișnuită. Reținere ilicită a unui copil. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
12.05.2022 | JURIDICE.roCurtea de Apel București. Condamnări definitive în Dosarul „Colectiv”
12.05.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Judecătorul de cameră preliminară este competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a emis soluţia de clasare a admis-o, a infirmat soluţia procurorului de caz şi a dat o nouă soluţie de clasare, pentru alte motive decât cele invocate de petent, în raport cu dispoziţiile art. 339 alin. (5) CPP
12.05.2022 | Andrei PAP

Noi provocări ale dialogului jurisprudență-doctrină în cadrul constituționalismului contemporan
12.05.2022 | Mircea DUŢU

Contract de mandat încheiat cu o societate de colectare debite. Nulitate absolută
12.05.2022 | Cătălin MUNTEANU

Cărţi juridice. Ultimele apariţii editoriale

Evenimente recente

Evenimente programate

Anunţuri de recrutare active