Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă

CEDO. Petro Carbo Chem S.E. v. România. Condamnarea civilă a unui acționar minoritar al Oltchim pentru critici în presă la adresa Directorului General a încălcat dreptul la libertatea de exprimare. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
03.07.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 26 din OUG pentru modificarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice. Decizia motivată
03.07.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative la cererea asociaţiilor, în calitate de organisme sociale interesate
03.07.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contract de credit. Excepția puterii de lucru judecat. Noțiunea de consumator
03.07.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă – sancţiunea nemotivării recursului
03.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Comisia Europeană sesizează CJUE ref. nerespectarea Directivei privind mărcile de către România
02.07.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-835/18. Directiva TVA – Corectare a facturii – Rambursarea impozitului plătit fără a fi datorat – Neutralitate fiscală
02.07.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-231/19. Directiva TVA – Scutiri – Prestație unică utilizată pentru gestionarea fondurilor comune de plasament și a altor fonduri. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
02.07.2020 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contract de dare în plată. Caz bine justificat (Legea nr. 554/2004)
02.07.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: contestația împotriva titlului executoriu (art. 260 alin. (3) din CPF)
02.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

România la CEDO: cauza Petro Carbo Chem. Răspunderea civilă delictuală, declarații în mass-media, libertatea de exprimare, daune de 1 leu și cerințele articolului 8. UPDATE: condamnare (fapta definitivă a Curții de Apel Pitești)
02.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Întrebare preliminară cu privire la elementele de siguranță ale unui ambajal exterior și închiderea artificială a piețelor (medicamente)
02.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Parchetul din Plovdiv, care invocă în observațiile sale aceeași hotărâre, citează în susținerea tezei sale privind validitatea confiscării o altă hotărâre ulterioară a Curții EDO
02.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele prevederi din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. UPDATE: Decizia motivată
01.07.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate parțial admisă ref. unele dispoziţii din Legea privind reforma în domeniul sănătății. UPDATE: Decizia motivată
01.07.2020 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Iași. Prezentarea sub o falsă identitate în fața unui echipaj de poliție reprezintă participație improprie la infracțiunea de fals intelectual
01.07.2020 | Smaranda POPESCU

ÎCCJ. Înşelăciune. Raporturi de încredere vs. raporturi de autoritate. Recurs în casaţie. Opinie minoritară
01.07.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: încetarea mandatului de consilier local şi de consilier judeţean
01.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la activarea lui ne bis in idem în materia concurenței
01.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În ceea ce privește modificarea de către instanţa de apel a obiectului acuzaţiei penale, prin menţionarea încălcării unor texte legale ce nu au fost indicate în actul de sesizare şi în sentinţa fondului, nefiind puse nici în discuţia părţilor, Înalta Curte constată că …
01.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CEDO. Cauze împotriva României – 30 iunie 2020. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completele de judecată
30.06.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: dreptul de a formula cerere reconvențională
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Diminuarea cheltuielilor de judecată proporţional cu pretenţiile admise
30.06.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la obligația de informare și condițiile generale. UPDATE: Hotărârea CJUE
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la confiscare în cazul unei anume infracțiuni (Uniunea vamală). UPDATE: Concluzii AG (dreptul UE s-ar opune)
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 4 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la eroarea de interpretare atât a autorității fiscale, cât și a furnizorului și comerciantului
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului, dar se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului
29.06.2020 | Andrei PAP

CJUE. Newsletter / 29 iunie – 10 iulie 2020
29.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Probă dispusă din oficiu de instanță
29.06.2020 | JURIDICE.ro

Ungaria a atacat pe rolul CJUE o rezoluție a Parlamentului European referitoare la existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea (Marea Cameră)
29.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CCR pendinte: suspendare de drept raport de serviciu funcționar public pe perioada cercetării administrative. UPDATE: decizia Curții Constituționale (admisă)
29.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” din Legea privind reforma în domeniul sănătății, neconstituțională. UPDATE: Decizia
26.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Facturile fiscale emise de furnizorul de utilități publice constituie titlu executoriu
26.06.2020 | Bogdan ILIE, Ștefania BOANCĂ

TUE. T-295/19, Klymenko/Consiliul. Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina. Înghețare a fondurilor. Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Menținerea numelui reclamantului pe listă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
26.06.2020 | JURIDICE.ro

T-651/19. Marcă a Uniunii Europene. Cerere de înregistrare a mărcii figurative Credit24. Motiv absolut de refuz. Caracter descriptiv. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
26.06.2020 | JURIDICE.ro

TUE. T-114/19, Pavel/EUIPO – bugatti (B). Marcă figurativă a Uniunii Europene „B”. Nulitate. Marcă figurativă internațională anterioară „b”. Risc de confuzie. Anulare parțială. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
26.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea tulburării anxioase pentru anularea unui contract de vânzare-cumpărare
26.06.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: regimul juridic general al coproprietății forțate (art. 647 alin. (1) Cod civil)
26.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la refuzul dreptului de deducere TVA, sarcina probei și persoana concretă
26.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

RIL admis. În noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea
25.06.2020 | Andrei PAP

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

RIL admis. Posibilitatea părţii de a formula critici care vizează amenda judiciară aplicată conform art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
25.06.2020 | Andrei PAP

CJUE. C-380/19. Protecția consumatorului. Soluționarea alternativă a litigiilor. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.06.2020 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CAB a suspendat Hotărârea de Guvern privind reorganizarea MFP prin care era desfiinţată Direcţia Generală Juridică
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-24/19. Un ordin și o circulară care stabilesc condițiile generale pentru eliberarea unor certificate de urbanism în scopul instalării și al exploatării de turbine eoliene trebuie să facă ele însele obiectul unei evaluări ecologice prealabile. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-762/18. Un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-36/20. Autoritățile jurisdicționale care trebuie să se pronunțe cu privire la plasarea în detenție a unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală pot primi o cerere de protecție internațională și trebuie să informeze persoana interesată cu privire la modalitățile concrete de depunere a unei astfel de cereri
25.06.2020 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului
25.06.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mărturie mincinoasă. Subiect activ. Recurs în casație
25.06.2020 | Adrian ŞANDRU

România la CEDO: cauza pendinte CAPRĂ. Accident rutier, deces fiu, și o posibilă lipsă de investigație eficientă (art. 2 din Convenție)
25.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL