« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurisprudenţă

CEDO. Prima decizie a Marii Camere asupra vaccinării infantile obligatorii
16.04.2021 | Marin VOICU

Reflecții pe marginea unei hotărâri a Curții Constituționale a României
16.04.2021 | Marian NAZAT

Curtea de Apel Timişoara. Obligarea clubului sportiv la restituirea sumelor plătite de suporterii echipei adverse, cărora le-a fost refuzat accesul pe stadion
16.04.2021 | Andrei PAP

Curtea de Apel București – Respingere acțiune în anulare hotărâre arbitrală CCI Paris pentru presupusa încălcare a ordinii publice sau dispozițiilor imperative ale legii: „acțiunea în anulare nu are efectul devolutiv al apelului, controlul efectuat de instanțele judecătorești fiind în exclusivitate unul de legalitate, iar nu de temeinicie a hotărârii arbitrale
16.04.2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Ștefan DUDAȘ

Tribunalul București. Administratorul judiciar nu are obligația de a comunica creditorilor care nu fac parte din comitet actele supuse aprobării acestuia
16.04.2021 | Răzvan DOBRIN

ÎCCJ. Modificarea contractului de achiziție publică
16.04.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Iași. Răspunderea administratorilor pentru insolvabilitatea societății
16.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: încălcarea de către autorităţile/organismele publice a principiilor de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul în ceea ce privește datele cu caracter personal
16.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. C-564/19, IS. Potrivit avocatului general Pikamäe, în temeiul supremației dreptului Uniunii, instanța națională trebuie să înlăture orice legislație sau practică jurisdicțională națională care aduce atingere posibilității sale de a adresa întrebări Curții de Justiție
15.04.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-561/19, Consorzio Italian Management and Catania. Avocatul general Bobek: Curtea ar trebui să își revizuiască jurisprudența (criteriile CILFIT) cu privire la obligația instanțelor naționale de ultim grad de a solicita o decizie preliminară
15.04.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-487/19, W.Ż., C-508/19, Prokurator Generalny. Avocatul general Tanchev: două camere nou create ale Curții Supreme poloneze pot determina neîndeplinirea cerințelor prevăzute de dreptul Uniunii într-o situație în care judecătorii în cauză au fost numiți pe posturile respective cu încălcarea flagrantă a legilor naționale aplicabile numirii judecătorilor la această instanță
15.04.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-490/20, Stolichna obshtina. În ceea ce privește recunoașterea în Uniune a filiației unui copil al unui cuplu căsătorit de același sex, avocata generală Kokott recomandă găsirea unui echilibru între identitatea națională a statelor membre și dreptul la liberă circulație al copilului și al părinților acestuia
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bucureşti. Obligarea pârâţilor să nu mai comercializeze produse care se confundă cu brandul Burberry
15.04.2021 | Andrei PAP

CJUE. C-515/19, Eutelsat. Serviciu de conectare la internet la bordul avioanelor: un sistem mobil de comunicații prin satelit care se bazează cu titlu principal, în ceea ce privește capacitatea datelor transmise, pe componente terestre complementare instalate astfel încât să acopere întreg teritoriul Uniunii nu este în mod necesar incompatibil cu cadrul de reglementare european
15.04.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-30/19, Braathens Regional Aviation AB. Dreptul Uniunii se opune unei legislații naționale care împiedică o instanță sesizată cu o acțiune în despăgubire întemeiată pe invocarea unei discriminări să constate existența acesteia atunci când pârâtul acceptă să plătească despăgubirea solicitată fără a recunoaște această discriminare
15.04.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-194/19, H. A./État belge. Un solicitant de azil trebuie să poată invoca împrejurări ulterioare adoptării unei decizii de transfer împotriva căreia exercită o cale de atac
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea excepţiei necompetenţei materiale procesuale a secției, după declinare, în recurs
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Târgu Mureș. Constituirea dreptului de administrare asupra proprietății publice
15.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă – amânarea pronunțării
15.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Judecătoria Ploieşti. Obligarea Facebook să comunice reclamanţilor informaţiile de bază (BSI) pentru identificarea abonatului unui cont, în vederea atragerii răspunderii juridice
14.04.2021 | Andrei PAP

TUE. T-388/20, Ryanair DAC/Comisia. Garanția acordată de Finlanda în favoarea companiei aeriene Finnair care vizează să ajute la obținerea de la un fond de pensii a unui împrumut de 600 mil. euro destinat acoperirii necesarului său de capital circulant ca urmare a pandemiei de COVID-19 este conformă cu dreptul Uniunii
14.04.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-378/20 și T-379/20, Ryanair DAC/Comisia. Măsurile de ajutor instituite de Suedia și Danemarca în favoarea SAS pentru pagubele rezultate din anularea sau din reprogramarea zborurilor ca urmare a restricțiilor de călătorie provocate de pandemia de COVID-19 sunt conforme cu dreptul Uniunii
14.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Curtea de Conturi poate controla atât băncile, cât și BNR
14.04.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Plata orelor suplimentare efectuate fără solicitarea expresă a angajatorului
14.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 14 alin. (6) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
14.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. DCD de respingere ref. sancţiunile privind încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare
13.04.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. calitatea procesuală pasivă a Biroul Executorului Judecătoresc în contestația la executare
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. posibilitatea personalului silvic de a beneficia de un spor de risc de 25% din salariul de bază, în absenţa elaborării normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici
13.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere, nu constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004
13.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calitatea de persoană îndreptăţită în cererile vizate de prevederile art. 43 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
13.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere ref. încadrarea în concret a personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare în condiţii de muncă speciale
13.04.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariați
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Semnificația sintagmei ”faptă prevăzută de legea penală”
13.04.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Constanța. Suspendarea judecății până la pronunțarea CJUE
13.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 302 alin. (2) teza II din Legea nr. 1/2011 a educației naționale. UPDATE: decizia Curții Constituționale
13.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

RIL admis. Posibilitatea instanței de a înlătura sau reduce sancțiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce
12.04.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU | 1 comentariu

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj. Anulare prevederi ref. suspendarea activității sălilor de sport/fitness
12.04.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 12-23 aprilie 2021
12.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hotărârea CNSU care certifică pandemia în România
12.04.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj. Încetarea plății pensiei de invaliditate
12.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: tulburarea de posesie (art. 256 alin. (1) din Codul penal). UPDATE: decizia Curții Constituționale
12.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Nu, CEDO nu a anulat dreptul la viață privată al cetățenilor europeni
09.04.2021 | Graziela BÂRLĂ

Lansare de carte: Great Judgments of the European Court of Justice | William Phelan / 15 aprilie 2021, Online
09.04.2021 | JURIDICE.ro

CEDO. Vavřička și alții împotriva Cehiei. Principiul solidarității sociale poate justifica impunerea vaccinării tuturor. UPDATE: Iulia Motoc: Sunt pure speculații că CEDO ar putea considera vaccinarea împotriva COVID-19 obligatorie
09.04.2021 | JURIDICE.ro

Tribunalul București. Condițiile de atragere a răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvență
09.04.2021 | Răzvan DOBRIN

ÎCCJ. Imposibilitatea schimbării cadrului procesual în calea de atac
09.04.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galați. Angajator în insolvență. Drepturile salariaților
09.04.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 153/2017 – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
09.04.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CtEDO: vaccinarea obligatorie nu încalcă drepturile omului
08.04.2021 | Cristi DANILEȚ

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
08.04.2021 | JURIDICE.ro