ÎCCJ. Acte trimise prin curier(i)
 27 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Calitatea procesuală a denunțătorului în procesul penal
 26 septembrie 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Prizonieri de război vs. refugiați în România
 25 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soluționarea apelului la primul termen vs. dreptul la un proces echitabil
 22 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când în motivarea hotărârii nu se regăseşte nici un argument juridic al instanţei care să fundamenteze soluţia…
 21 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune morale pentru arestare, solicitate după 10 ani de la luarea măsurii arestului preventiv
 20 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. (Ne)citarea intervenientului. Sancțiunea procedurală
 19 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența de judecată când o parte este internată
 18 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de executare silită. Creditorul și debitorul au domiciliul în străinătate
 15 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Clauza atributivă de competență dintr-un contract
 14 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune morale pentru traumele psihice suferite ca urmare a decesului fratelui
 13 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune pretinse de asigurătorul de răspundere facultativă de la șofer
 12 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recuperarea prejudiciului în cazul anulării intempestive a unei comenzi
 11 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prim termen de judecată: probe, dezbateri pe fond, rămânere în pronunțare, repunere pe rol pentru invocarea excepţiei necompetenţei materiale
 8 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Obligarea FGA la emiterea deciziei ref. admiterea/respingerea pretențiilor
 6 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Solicitarea de încheiere a contractului de concesiune cu ADS
 5 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Suspendarea judecății, deși apelanta a depus note de ședință
 4 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Tulburare de posesie
 1 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de retrocedare, nesoluționată 20 de ani
 31 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prejudiciu creat de un minister. Competența în cazul recuperării
 30 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Spălare de bani. Modalități normative alternative. Unitate infracțională
 29 august 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Întâmpinare necusută la dosar, ci anexată pe coperta dosarului și necomunicată
 28 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Infractiunea de bancrută frauduloasă. Tipicitate
 25 august 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Neatacarea cu recurs a încheierii interlocutorii prin care s-au respins obiecțiunile la expertiză
 24 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea unei hotărâri a Secției pentru procurori a CSM
 23 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motivarea actului administrativ emis de un consiliu județean
 22 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încetarea măsurilor privind declararea ca persoane indezirabile a unor cetățeni străini
 21 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Adaptarea contractului de credit
 18 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Depunerea a două rânduri de motive de recurs
 17 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motive de apel vs. note de ședință
 16 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestație la executare. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
 15 august 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale UE. Concurs de infracțiuni
 14 august 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Taxă de timbru neplătită pentru că instituția nu dispune de credite bugetare
 11 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului ca act justificativ
 10 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuire fără indicarea vreunui motiv de revizuire
 9 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Sediul debitorului
 8 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Demitere din funcția de rector
 7 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Anularea unei facturi fiscale
 4 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de vânzare-cumpărare din 1998. Rezoluțiune
 3 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Infracțiuni săvârșite în Italia
 2 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soluționarea cauzei în baza prescripției răspunderii penale
 1 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL și DCD nu sunt lege penală
 31 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Achitare
 28 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Considerentele care au stat la baza achitării în cazul Ursu
 27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Violarea vieții private prin mijloace tehnice de înregistrare audio. Tipicitate
 27 iulie 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Neacordarea cuvântului în dezbateri reprezentantului convenţional al apelantei
 26 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Împlinirea termenului de prescripție. Achitare
 25 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Tranzacție. Ofertă de preț făcută cu un an înainte de încheiere
 24 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Depozit bancar. Constatarea dreptului de proprietate asupra banilor, după închiderea insolvenței
 21 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoaștere hotărâre arbitrală. Partea căreia i se opune hotărârea are sediul în Rusia. Competența
 20 iulie 2023 | Alina MATEI