« Secţiuni « Jurisprudenţă « ÎCCJ « Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă

ÎCCJ. Anularea recursului pentru lipsa motivării
21.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Critici invocate direct în recurs
20.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. DNA, obligată la plata daunelor morale pentru divulgarea în presă a unor informaţii din dosarul de urmărire penală
17.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Limitările rolului activ al judecătorului
16.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de credit în franci elvețieni
15.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată solicitate de intervenientul voluntar accesoriu
14.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Privare nelegală de libertate ca urmare a dezincriminării faptei penale
13.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Respingerea excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă. Imposibilitatea invocării în recurs a acestei excepții, în lipsa neexercitării apelului împotriva soluţiei de respingere a excepţiei
10.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Începutul prescripției în cazul acțiunilor în despăgubiri ca urmare a accidentelor rutiere
09.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de împrumut. Valoarea probatorie a declarației sub semnătură legalizată
08.09.2021 | Alina MATEI | 2 comentarii

ÎCCJ. 17 ani și 4 luni – durata unui proces penal. Statul, obligat la plata daunelor morale
07.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încetarea de drept a sechestrului asigurător nu duce la radierea de către OCPI a menţiunilor din CF
06.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența materială în litigiile privind drepturile salariale ale magistraților
03.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Donație în timpul procedurii de executare. Promovarea acțiunii pauliene
02.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Clauza de dezicere vs. clauza de arvună
01.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Taxele care decurg din instalarea unui TV într-un restaurant
31.08.2021 | Alina MATEI

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Grilă contestată la examenul de primire în profesia de avocat. Instanța nu poate analiza dacă grilele tratează o problemă controversată. Opinie separată
30.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Anularea recursului trimis pe e-mail pentru lipsa semnăturii electronice
27.08.2021 | Alina MATEI | 3 comentarii

ÎCCJ. Rechizitoriul pe baza căruia a fost pronunţată o soluţie de achitare nu are la bază o faptă ilicită a organelor de urmărire penală
26.08.2021 | Alina MATEI

Motivarea Deciziei ÎCCJ: Hotărârile CNSU nepublicate în Monitorul Oficial sunt inexistente
25.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea ca tardivă a unei probe în apel, deși în cererea de apel se solicitase ”orice alte dovezi a căror necesitate ar reieşi din dezbateri”
25.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune în constatare interogatorie
24.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dreptul la uitare (art. 17 GDPR). Competența de judecată. Acțiune formulată de un judecător detașat la INM
23.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dreptul la reputație aparține și persoanei juridice
20.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Codul de procedură fiscală vs. Legea contenciosului administrativ
19.08.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Natura termenului de 15 zile în care se poate formula cerere de completare a dispozitivului hotărârii
18.08.2021 | Alina MATEI

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. O creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței nu poate fi valorificată pe calea unei acțiuni în pretenții formulată ulterior închiderii procedurii insolvenței
17.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivele de fapt și de drept invocate de părți trebuie analizate temeinic de instanță
16.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Transfer bancar vs. plată nedatorată
13.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Proceduri de insolvenţă deschise în două țări UE
12.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Autoritatea de lucru judecat a regulatorului de competență
11.08.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea la plată a accesoriilor fiscale, calculate pentru perioada când executarea actului administrativ fiscal, pe cale contencioasă, era suspendată. Aplicabilitate art. 278 alin. (4) Cod proc. fiscală
10.08.2021 | Valentin MATEI

ÎCCJ. Natura juridică a bursei auditorilor de justiție de la INM
10.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Înțelesul sintagmei o ”nouă cerere” de la art. 2539 alin. 2 teza a II-a C. civ.
09.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Denunțarea unilaterală a promisiunii bilaterale de cesiune de părți sociale
06.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Amendă aplicată de Consiliul Concurenței. Invocarea unei situații financiare negative
05.08.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea probelor cu martori/expertiză contabilă
04.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Refuzul FGA de a achita despăgubiri în urma producerii evenimentului asigurat
03.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Apărări formulate direct în concluziile scrise depuse după închiderea dezbaterilor
02.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acordarea Semnului Onorific în Serviciul Patriei. Cerere formulată de pensionar, în prezent polițist. Competența materială
30.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prejudiciu cauzat de un urs
29.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Conținutul dreptului patrimonial al fabricantului bazei de date
28.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Analiza condiției pagubei iminente la suspendarea actului administrativ
27.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiune în despăgubiri îndreptată împotriva soției defunctului
26.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Promisiune de vânzare-cumpărare a bunului viitor. Rezoluțiunea contractului
23.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Rambursare anticipată a creditului, urmată de acțiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze din contractul de credit
22.07.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Interesul intimatei de a exercita apel incident ia naştere abia din momentul în care ia cunoştinţă de apelul principal
21.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Verificarea respectării normelor legale de interpretare a contractelor poate face obiectul unei critici de nelegalitate
20.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Starea de temere a cumpărătorului cu privire la o posibilă avarie a bunului cumpărat nu constituie viciu ascuns
19.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Frauda debitorului în acţiunea pauliană
16.07.2021 | JURIDICE.ro