JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Promisiune de vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere
13.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Natura contractului de facilitate de credit
12.11.2019 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

ÎCCJ. Transferul dreptului de proprietate la o dată ulterioară încheierii contractului
11.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Bilet la ordin. Lipsa refuzului de plată. Încasare
08.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea actului administrativ nu poate fi analizată în recurs
07.11.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Litera și spiritul legii în materie de TVA
06.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Drepturi salariale necuvenite. Acțiune promovată de o subunitate
05.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Îmbogățirea fără justă cauză în materie fiscală
04.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs împotriva „tuturor hotărârilor pronunţate”
01.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Depășirea limitelor de reprezentare
31.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Calitate procesuală pasivă: Ministerul Justiției sau ministrul justiției
30.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Șansa unui câștig vs. riscul unei pierderi. Dovada prejudiciului
29.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere cerere de sesizare a CJUE
28.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lipsa personalității juridice în ceea ce privește stabilirea competenței teritoriale
25.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cameră preliminară. Încălcare drept la apărare
24.10.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Contestație în anulare. Calculul câtimii obiectului acțiunii – eroare materială (sau nu)
23.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Risc de vandalism vs. risc de furt
22.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Rolul activ al judecătorului vs. disponibilitatea părților
21.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Revizuire vs. practică neunitară
18.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de avocat nepotrivit de mare. Reducere
17.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Revizuire. Înscrisuri descoperite cu prilejul unui studiu realizat de profesioniști
16.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârii judecătorești, chestiune de conținut, și nu de cantitate
15.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Însușirea argumentelor instanței de fond de către instanța de control
14.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Instanța competentă în cazul executării pornite împotriva terților garanți
11.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Drept la acțiune prescris. Trei momente stabilite de la care începe să curgă prescripția
10.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare testament. Desființare sentință
09.10.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Soluționare apel înainte de comunicarea soluției cererii de reexaminare și de stabilire a noii taxe de timbru
08.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Renunțare la judecata recursului trimisă prin e-mail. Efecte
07.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Litigiu de muncă. Disjungere. Efecte asupra instanței învestite
04.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Adaptarea pedepsei. Contestaţie la executare. Cooperare judiciară internaţională
03.10.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Motivele de apel prezentate ca motive de recurs
02.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere cerere de reducere a onorariului de avocat
01.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiune în constatare vs. acțiune în realizare
30.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Petit nou formulat în recurs
27.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Schimbarea avocatului ales în timpul procesului
26.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat European de arestare. Condiţii de validitate. Autoritate emitentă
25.09.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Încălcarea art. 6 CEDO
24.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ordonanță asigurătorie europeană. Competența de soluționare a căii de atac
23.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reducere onorariu avocat la un cuantum rezonabil
20.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Procedura deliberării Plenului CSM care soluționează o cerere de apărare a reputației
19.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Taxă de timbru calculată incorect în apel. Efecte în recurs
18.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când poate instanța de apel să preia în motivare din argumentele instanței de fond
17.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Obligația pentru instanță în cazul solicitării ”cu cheltuieli de judecată”
16.09.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Respingere cerere de reducere a onorariului de avocat
13.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea implicită a unor capete de cerere. Efecte
12.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Dezincriminare
11.09.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Executare silită împotriva unui debitor cabinet de avocatură. Instanța competentă
10.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Revizuire formulată de avocatul ales și neînsușită de client. Soarta cheltuielilor judiciare către stat
09.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Erori de redactare în sentința atacată fără a afecta legalitatea acesteia
06.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ordonanță președințială ref. legături personale cu minoră. Instanța competentă
05.09.2019 | JURIDICE.ro