« Secţiuni « Jurisprudenţă « ÎCCJ « Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă

ÎCCJ. Evaluarea participării procurorului la ședința de judecată excede competenței instanței penale
03.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Favorizarea făptuitorului săvârșită de un avocat
02.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cazurile în care ordonanța de plată dobândește caracter de titlu executoriu
01.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Procurorul șef al DNA nu poate infirma o ordonanță a unui procuror din cadrul unei secții a DNA
30.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Clauză contractuală derogatorie de la dreptul comun înt-un contract de închiriere
29.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Conflict negativ între judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la un penitenciar și secția de contencios administrativ și fiscal a unei curți de apel. Instanța competentă să soluționeze conflictul
26.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării medicale
25.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soluționarea cererii de sesizare a CCR fără acordarea cuvântului procurorului
24.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Neaudierea inculpatului, legal citat, în apel, nu poate constitui motiv de contestație în anulare
23.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea excepțiilor procesuale absolute
22.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul contestației împotriva deciziei emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase
19.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri de divorț prin acordul părților, pronunțată în Spania
18.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Începutul prescripției extinctive. Cunoașterea pagubei vs. cunoașterea întinderii pagubei
17.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Apel. Plata taxei de timbru acoperă nesemnarea apelului
16.11.2021 | Alina MATEI | 1 comentariu

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul acțiunii în răspundere civilă delictuală pentru o faptă săvârșită în mediul online
15.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune în contencios administrativ. Competența teritorială în cazul în care reclamantul este o UAT
12.11.2021 | Alina MATEI

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența de soluționare a unei plângeri contravenționale când petentul este judecător
11.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Personalitatea juridică vs. capacitatea unei entităţi de drept public de a emite acte
10.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu de muncă al personalului auxiliar din instanțe. Competența materială și teritorială
09.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența de soluționare a cauzelor privind declararea stării de alertă
08.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Completarea hotărârii cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată
05.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Excepţia de arbitraj se poate invoca doar în fața tribunalului arbitral
04.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Compunerea completului care soluționează o cerere de revizuire a unei hotărâri dintr-un litigiu de asigurări sociale
03.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Respingerea suspendării facultative în cazul admiterii sesizării CCR nu echivalează cu o încălcare a dreptului la un proces echitabil
02.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Situațiile în care declararea necorespunzătoare a adevărului constituie fals în declarații sau simple manifestări verbale/scripitce
01.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Superficie. Constructor de bună-credință
29.10.2021 | Alina MATEI

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul la imagine este afectat de o durată foarte mare a unei proceduri penale
28.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența materială în cazul declinărilor succesive
27.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Antecontract de vânzare-cumpărare. Înstrăinarea bunului promis spre vânzare prin act cu titlu oneros
26.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea excepției inadmisibilităţii apelului incident la dezbateri, și nu prin întâmpinare
25.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recalificarea din oficiu a cererii de chemare în judecată în apel
22.10.2021 | Alina MATEI

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sancțiunea în cazul în care procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare este atașat la dosar după termenul de judecată
21.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Hotărârea judecătorească dintr-un dosar, mijloc de probă într-un alt dosar
20.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu între două fonduri de garantare credite. Competența funcțională
19.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de asociere în participație încheiat prin corespondență
18.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Modificarea clauzei compromisorii în ceea ce privește forul arbitral
15.10.2021 | Alina MATEI

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Conducerea unei utilitare fără permis de conducere
14.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motivarea hotărârii prin preluarea argumentelor din cererea de chemare în judecată
13.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Necompetența poate constitui motiv de casare numai dacă a fost invocată în condiţiile legii
12.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nu poate fi condamnat pentru abuz în serviciu cel care nu a aplicat o sancțiune pentru o contravenție comisă de el însuși
11.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Pronunțarea unei hotărâri CEDO în favoarea unei persoane pentru care s-a dispus extrădarea
08.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Persoana solicitată a fost privată de libertate o perioadă mai mare decât cea aplicată de statul care solicită predarea
07.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Perpetuarea prin acte administrative succesive, emise de aceeaşi autoritate, a punerii în aplicare în mod greșit a legii
06.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Amendă de circulație primită în străinătate. Instanța competentă pentru recunoașterea în România a dispoziției din statul UE
05.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Armurierul persoană fizică care are acces la arme nu săvărșește infracțiunea de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor
04.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Denunț. Când există un dubiu puternic asupra situației de fapt din rechizitoriu
01.10.2021 | Alina MATEI

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Semnificația noțiunii de ”inexistența faptei” de la art. 16 alin. 1 lit. a) C. proc. pen.
30.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Instanțele naționale nu pot analiza caracterul discriminatoriu al unei prevederi legale
29.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soluționarea cererii de recuzare prin încheiere separată sau nu?
28.09.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nesemnarea încheierii comunicate nu vizează un motiv de nelegalitate
27.09.2021 | Alina MATEI