JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Taxă de timbru calculată incorect în apel. Efecte în recurs
18.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când poate instanța de apel să preia în motivare din argumentele instanței de fond
17.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Obligația pentru instanță în cazul solicitării ”cu cheltuieli de judecată”
16.09.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Respingere cerere de reducere a onorariului de avocat
13.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea implicită a unor capete de cerere. Efecte
12.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Dezincriminare
11.09.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Executare silită împotriva unui debitor cabinet de avocatură. Instanța competentă
10.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Revizuire formulată de avocatul ales și neînsușită de client. Soarta cheltuielilor judiciare către stat
09.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Erori de redactare în sentința atacată fără a afecta legalitatea acesteia
06.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ordonanță președințială ref. legături personale cu minoră. Instanța competentă
05.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Admitere cerere sesizare Curtea Constituţională. Legile Justiţiei. Neclaritate
04.09.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Excepţie de neconstituţionalitate formulată după rămânerea cauzei în pronunţare
03.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Delapidare. Achitare. Opinie separată
02.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Competenţă. Motiv opţional de refuz al executării
30.08.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Efectele casării în privința jurisdicției
29.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Pasaje din întâmpinare reproduse amplu în hotărârea atacată
28.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Inconsecvența autorității fiscale. Suspendare decizie de impunere
27.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Interviu difuzat de Televiziunea Română ref. minoritățile sexuale. Lipsa punctului de vedere al acestora
26.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare act administrativ. Acordare daune materiale
23.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contestarea raportului Curții de Conturi de către fostul director general
22.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sintagma ”adunarea generală a asociaților” în cazul SRL cu asociat unic
21.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de executare silită împotriva unui debitor de profesie grefier. Competența teritorială
20.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul la apărare şi principiul egalităţii vs. dreptul terţului de a interveni în proces
19.08.2019 | JURIDICE.ro

Clauzele abuzive din convențiile de credit și restituirea prestațiilor percepute în baza acestora
16.08.2019 | Andreea DUMITRESCU

ÎCCJ. Depăşirea termenului contractual de predare a locuinţei. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune
16.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivare hotărâre cu argumente de ordin general vs. particularizare
15.08.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Amânare judecată motivată de efectuarea concediului de odihnă vs. declinare competență
14.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când instanța are în vedere doar practica judiciară depusă de reclamant…
13.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Evaluarea judiciară a prejudiciului moral
12.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Relevanța executării obligației în timpul procesului în privința cheltuielilor de judecată
09.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivare hotărâre judecătorească pe două rânduri
08.08.2019 | JURIDICE.ro | 5 comentarii

ÎCCJ. Cerere de sesizare pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile. Critica în recurs a respingerii
07.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reducerea onorariului de avocat cu ocazia completării dispozitivului
06.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Probe de la fond vs. probe în apel
05.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în cazul cererilor de suspendare a executării unei decizii
02.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența cererii de încuviinţare a executării silite în temeiul unui act de adjudecare
01.08.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cercetare disciplinară salariat. Cerere de intervenție accesorie formulată de două colege ale salariatului
31.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de expert și onorariu avocațial incluse în cheltuielile de judecată
30.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Evitarea nulității recursului în cazul neîncadrării în motivele de casare
29.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contract de credit. Comision de acordare a creditului – clauză legală
26.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Discriminare salarială. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Instanța competentă
25.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competenţă teritorială. Locul săvârşirii infracţiunii. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului
24.07.2019 | Adrian ŞANDRU

ÎCCJ. Drepturi salariale. Conflict de muncă vs. conflict de contencios administrativ
23.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fonduri europene. Abuz al autorității contractante
22.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii judecătorești
19.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Competența materială
18.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepția lipsei calităţii procesuale pasive vs. dreptul la apărare
17.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de avocat redus de la 18.000 RON la 1000 RON
16.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare decizie de impunere
15.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Discriminare pe criteriul gradului de rudenie
11.07.2019 | JURIDICE.ro