« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Curtea de Conturi poate controla atât băncile, cât și BNR
14.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Semnificația sintagmei ”faptă prevăzută de legea penală”
13.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hotărârea CNSU care certifică pandemia în România
12.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea schimbării cadrului procesual în calea de atac
09.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare facultativă nelegală pentru neîndeplinirea obligației de identificare a domiciliului intimatului (chinez)
08.04.2021 | JURIDICE.ro

Motivarea ÎCCJ în dosarul Ferma Băneasa
07.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reclamant cu domiciliu în stat UE. Competența teritorială în litigii de muncă
07.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Neînțelegerea părților cu privire la preț
06.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit
05.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Radierea unei părți în timpul recursului
05.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Apel declarat în termen, motive de apel depuse direct la instanța de apel
02.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiunea în constatarea unei situații de fapt, inadmisibilă
01.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de recuzare respinsă. Nelegala compunere a completului de judecată invocată, ulterior, în cadrul recursului formulat împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a CCR
31.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Pretenții pentru împiedicarea folosirii terenului potrivit scopului pentru care a fost achiziţionat. Instanța competentă teritorial
30.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Audierea martorului de către instanță de o manieră care să favorizeze o parte
29.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea schimbării în apel a cauzei cererii de chemare în judecată
26.03.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Calea de atac împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal în materia Legii nr. 10/2001
25.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Răspunderea solidară a administratorilor. Condiția relei-credințe
24.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Vânzarea unui imobil către un SRL, al cărei administrator este vânzătorul
23.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Citarea părții care a intrat în procedura insolvenței
22.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Citarea la revizuire
19.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Analiza calității procesuale a părților
18.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lipsa mențiunii exprese a numărului de dosar de pe factura depusă de avocat
17.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea unei probe, în condiții legale, nu constituie motiv de recuzare
16.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârilor: criticilor identice li se răspunde cu argumente identice
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs declarat de expertul judiciar
12.03.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Argumentele reclamantului, reținute de instanță, la motivarea hotărârii
11.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Modificarea contractului de achiziție publică, ulterior atribuirii
10.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Buna-credință se prezumă, nu şi reaua-credinţă
09.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Importanța motivării actului administrativ
08.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cererea disjunsă nu va fi repartizată aleatoriu, ci aceluiași complet de judecată
05.03.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la înființarea unor completuri specializate la o instanță supremă (printre altele). UPDATE: Concluzii AG
05.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Nepublicarea actului atacat în Monitorul Oficial. Efecte
04.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de renunțare la judecată. Neexprimarea poziției de către cealaltă parte
03.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Jurisprudența din cauze similare nu este obligatorie pentru alte instanțe
02.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Lichidatorul poate încheia un contract de asistență juridică/reprezentare cu un avocat
01.03.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Rolul activ al judecătorului nu presupune să atragă atenția pârâtului că se poate opune probelor solicitate de reclamant. Opinie separată
27.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reținerea de către instanța de judecată, fără motivare, că „din întreg probatoriul administrat în cauză rezultă că…”
26.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Aspecte invocate în motivele de apel, neanalizate de instanța de judecată, invocate ulterior în motivele de recurs
25.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Malxpraxis. Sesizarea direct a instanței de judecată, fără parcurgerea precedurii prevăzute de legea specială
24.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză
23.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Introducerea forțată în cauză a altor persoane
22.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nulitatea vs. modificarea actelor juridice
19.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Taxa de timbru trebuie calculată de instanță pentru fiecare capăt de cerere
18.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Condiții pentru repunerea cauzei pe rol, suspendate pentru introducerea în cauză a moștenitorilor
17.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Starea de fapt reținută de instanță, nerelevantă pentru recursul în casație
16.02.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Militar, judecat de o instanță civilă. Recurs în casație admis
15.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prejudicii cauzate statului. AAAS are calitate procesuală activă în acțiunile în răspundere civilă delictuală
12.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Poștaș care completează în fals procesele-verbale de îndeplinirii a procedurii de citare. Competență teritorială
11.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată respinse ca nedovedite, deși erau la dosar. Casare cu trimitere
10.02.2021 | JURIDICE.ro