Secţiuni » Jurisprudenţă » ÎCCJ » Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă

ÎCCJ. Vânzarea unui imobil la un preț inferior valorii reale a bunului nu conduce la îmbogățirea fără justă cauză
20.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul contestării măsurii privind purtarea măștii în spațiile deschise
19.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate
18.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul acțiunii privind cheltuielile de judecată, solicitate pe cale separată
17.05.2022 | Alina MATEICariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

ÎCCJ. Regulatorul de competență are caracter obligatoriu
12.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nelegala respingere ca inadmisibil a unui apel incident
11.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune în rezoluțiunea vânzării unui imobil la licitație publică. Invocarea garanției pentru evicțiune
10.05.2022 | Alina MATEI | 1 comentariu

ÎCCJ. Greșita individualizare judiciară a pedepselor aplicate
09.05.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOBObligarea instituției publice să analizeze solicitarea recurentului în raport de documentele depuse pe tot parcursul cercetării judecătorești
05.05.2022 | Alina-Mihaela ARSENE

ÎCCJ. Secția de muncă și asigurări sociale vs. Secția de contencios administrativ
05.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Exercitarea dreptului de acces la arbitraj
04.05.2022 | Alina MATEI

Practică ÎCCJ. Optica ÎCCJ referitoare la necesitatea expertizei judiciare. Casarea cu trimitere spre rejudecare
03.05.2022 | Cristian RADU

ÎCCJ. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant
03.05.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Achitare
02.05.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Caracterul (in)just al îmbogățirii
29.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nu se poate institui drept de retenție asupra unui imobil revendicat
28.04.2022 | Alina MATEIÎCCJ. Hotărârea instanței trebuie să se bazeze pe probe administrate direct de instanță
27.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Inserarea unei clauze de anterioritate în contractul de asigurare încheiat de avocat
26.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dare și luare de mită. Achitare
25.04.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Neatacarea în termen a ordinului de trecere în rezervă vs. acțiune privind refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ
22.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când starea de sănătate a persoanei condamnate împiedică prestarea muncii neremunerate la una din entitățile stabilite prin hotărâre judecătorească
21.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Admiterea în parte a acțiunii nu justifică reducerea onorariului avocațial
20.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Scutirea de taxa de timbru în cazul litigiilor de muncă nu se extinde și asupra incidentelor procedurale
19.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Legalitatea procedurii de extrădare active poate fi examinată doar în contextul examinării legalităţii detenţiei
18.04.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Îmbolnăvirea avocatului poate justifica repunerea în termenul de recurs?
15.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul anulării proceselor-verbale de contravenție emise de CNAIR
14.04.2022 | Alina MATEIÎCCJ. În materia conteciosului administrativ, nu se poate deroga de la competența teritorială exclusivă
13.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Citație pentru repunerea cauzei pe rol. Discutarea la termen a perimării
12.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Judecarea cauzei de un complet nespecializat. Legalitate
11.04.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Competența materială privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene. Corecții financiare OUG nr. 66/2011
08.04.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Restituirea creditului în moneda acordată
07.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prestațiile executate în baza unei clauze abuzive trebuie restituite
05.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Evaluarea procurorului cu privire la inexistența unei cauze justificative poate fi cenzurată doar în cadrul cercetării judecătorești
04.04.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Instanța competentă în cazul promovării unui litigiu de muncă de un grefier arhivar de la judecătorie
01.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Onorariu avocațial redus pentru depunerea unei întâmpinări și neprezentarea la singurul termen
31.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu de muncă promovat de un grefier de la parchetul de pe lângă o judecătorie. Competența
30.03.2022 | Alina MATEIÎCCJ. Imposibilitatea completării hotărârii în cazul casării cu trimitere
29.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Un contract de cesiune de creanță are efect asupra competenței?
28.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Inadmisibilitatea acțiunii în constatare a avalistului privind inexistența unui drept de creanță
25.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Inspectorul de integritate trebuie să se asigure că invitarea persoanei evaluate ajunge la aceasta, inclusiv dacă se află în arest preventiv
24.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL-ul privind un articol de lege nu devine caduc după modificarea acelui text
23.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dare de mită. Achitare
22.03.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Este posibilă cererea de completare a dispozitivului hotărârii ref. aplicarea amenzii judiciare uneia dintre părți?
21.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prorogarea convențională a competenței
18.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Insuficienta timbrare în apel nu are ca efect casarea deciziei din apel
17.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. (Im)posibilitatea analizării impreviziunii în recurs
16.03.2022 | Alina MATEIÎCCJ. Scopul CAEJ
15.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Alienare parentală din partea tatălui, avocat. Executarea pedepsei în regim de detenție
14.03.2022 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

ÎCCJ. Remediul procedural în cazul pierderii titlului executoriu
11.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Distincția dintre motive şi argumente
10.03.2022 | Alina MATEI