Secţiuni » Jurisprudenţă » ÎCCJ » Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă

ÎCCJ. Contract de asociere în participațiune din perspectiva impozitului pe profit
31.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Clauze implicite vs. clauze ce trebuie prevăzute expres într-un contract de vânzare imobiliară
30.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Comision de succes
29.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Apel scanat trimis pe e-mail
27.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Locul de detenție nu poate fi asimilat unei locuințe principale și statornice
24.12.2021 | Alina MATEIVOINESCU LAWYERS recrutează paralegal JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Consultanţă VOICU & FILIPESCU is looking for junior and mid-level business lawyers OGLINDĂ & PARTNERS recrutează avocați definitivi ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Banking & Finance BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a senior lawyer | Banking & Finance SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează avocat | Dreptul muncii EVERSHEDS SUTHERLAND ROMANIA is looking for lawyers BĂNCILĂ, DIACONU și ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță DENTONS is looking for associates / senior associates PELI PARTNERS is recruiting law school graduates MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Employment RADU BURLAN & IOANA BURLAN & SILVIU BURLAN recrutează consilier juridic GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv | Consultanţă POPESCU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi | Consultanţă VD LAW GROUP recrutează avocați definitivi D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați definitivi | Consultanţă HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a lawyer | Family law IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi stagiari CABA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Real estate ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for lawyers | Litigation HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a mid-level lawyer ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii VERNON | DAVID is looking for new law associates COJOCARU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for junior lawyers VLAD-ADRIAN MIHALACHE LAW FIRM recrutează avocaţi PETERKA & PARTNERS is recruiting an Attorney at law GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat | Consultanţă D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Data protection SIMION & BACIU is looking for an associate | Consumer Protection & Advertising SIMION & BACIU is looking for an associate | Corporate, M&A ROMPATENT DESIGN recrutează consilier / avocat | Proprietate industrială REWE ROMÂNIA recrutează consilier juridic SÎRBU & VORNICU LAW is looking for lawyers SÎRBU & VORNICU LAW is hiring an Associate lawyer | Public procurement & Litigation BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a legal secretary DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv SIMION, NERE & IORDACHE recrutează avocat MIHAI, LUCIAN și ASOCIAȚII is looking for a definitive lawyer CABINET DE AVOCAT recrutează personal secretariat DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi KREDYT INKASO recrutează avocat definitiv RĂDULESCU CĂTĂLINA MIHAELA recrutează avocat stagiar DURUIAN IONEL recrutează consilier juridic/ secretar/ paralegal PÂRVU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar COMAN MÎNDRU POPESCU recrutează avocat definitiv | Litigii BOGARU CRISTIAN recrutează avocat definitiv BOGARU CRISTIAN recrutează avocat stagiar TUDOR, ANDREI & ASOCIAŢII is recruiting an attorney at law
Cariere juridice
Cariere juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de lucru
23.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Calculul termenului pentru formularea contestației în anulare
22.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de restituire a taxei arbitrale
21.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Întoarcerea executării. Acțiune în constatarea nulității absolute a certificatului de adjudecare acțiuni
17.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea în revizuire a contrarietății față de un RIL
16.12.2021 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Determinarea sumei asigurate în cazul contractului de asigurare
15.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Inadmisibilitatea recursului în situația renunţării la judecata apelului prin achiesarea la hotărârea instanţei de fond
14.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune întemeiată pe art. 32 din Legea nr. 50/1991 (desființare construcții)
13.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Tipurile de clauză penală. Efectele inserării doar a unui tip de clauză penală în contract
10.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Pierderea șansei de a obține un câștig
09.12.2021 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Cerere de recunoaștere pe teritoriul României a hotărârii arbitrale pronunțate de Curtea de Arbitraj Maritim Comercial din Londra
08.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de recuzare admisă ca urmare a pronunțării de către judecătorul recuzat a aceleași chestiuni deduse judecății în ambele cicluri procesuale
07.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Luare de mită săvârșită de un polițist
06.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Evaluarea participării procurorului la ședința de judecată excede competenței instanței penale
03.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Favorizarea făptuitorului săvârșită de un avocat
02.12.2021 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Cazurile în care ordonanța de plată dobândește caracter de titlu executoriu
01.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Procurorul șef al DNA nu poate infirma o ordonanță a unui procuror din cadrul unei secții a DNA
30.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Clauză contractuală derogatorie de la dreptul comun înt-un contract de închiriere
29.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Conflict negativ între judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la un penitenciar și secția de contencios administrativ și fiscal a unei curți de apel. Instanța competentă să soluționeze conflictul
26.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Înlocuirea măsurii obligării la tratament medical cu măsura internării medicale
25.11.2021 | Alina MATEIMETA ESTATE
Porsche

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Soluționarea cererii de sesizare a CCR fără acordarea cuvântului procurorului
24.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Neaudierea inculpatului, legal citat, în apel, nu poate constitui motiv de contestație în anulare
23.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea excepțiilor procesuale absolute
22.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul contestației împotriva deciziei emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase
19.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri de divorț prin acordul părților, pronunțată în Spania
18.11.2021 | Alina MATEIPORTALEX
Codul muncii

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Începutul prescripției extinctive. Cunoașterea pagubei vs. cunoașterea întinderii pagubei
17.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Apel. Plata taxei de timbru acoperă nesemnarea apelului
16.11.2021 | Alina MATEI | 1 comentariu

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul acțiunii în răspundere civilă delictuală pentru o faptă săvârșită în mediul online
15.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune în contencios administrativ. Competența teritorială în cazul în care reclamantul este o UAT
12.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența de soluționare a unei plângeri contravenționale când petentul este judecător
11.11.2021 | Alina MATEIFORTINET
SMARTBILL

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Personalitatea juridică vs. capacitatea unei entităţi de drept public de a emite acte
10.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu de muncă al personalului auxiliar din instanțe. Competența materială și teritorială
09.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența de soluționare a cauzelor privind declararea stării de alertă
08.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Completarea hotărârii cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată
05.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Excepţia de arbitraj se poate invoca doar în fața tribunalului arbitral
04.11.2021 | Alina MATEIInterviuri
VIDEO JURIDICE

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Compunerea completului care soluționează o cerere de revizuire a unei hotărâri dintr-un litigiu de asigurări sociale
03.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Respingerea suspendării facultative în cazul admiterii sesizării CCR nu echivalează cu o încălcare a dreptului la un proces echitabil
02.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Situațiile în care declararea necorespunzătoare a adevărului constituie fals în declarații sau simple manifestări verbale/scripitce
01.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Superficie. Constructor de bună-credință
29.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dreptul la imagine este afectat de o durată foarte mare a unei proceduri penale
28.10.2021 | Alina MATEIImaginarul dreptului
Woman in Law

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Competența materială în cazul declinărilor succesive
27.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Antecontract de vânzare-cumpărare. Înstrăinarea bunului promis spre vânzare prin act cu titlu oneros
26.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea excepției inadmisibilităţii apelului incident la dezbateri, și nu prin întâmpinare
25.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recalificarea din oficiu a cererii de chemare în judecată în apel
22.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Sancțiunea în cazul în care procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare este atașat la dosar după termenul de judecată
21.10.2021 | Alina MATEIRomanian Lawyers Week
SERVICII JURIDICE.RO

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Hotărârea judecătorească dintr-un dosar, mijloc de probă într-un alt dosar
20.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu între două fonduri de garantare credite. Competența funcțională
19.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de asociere în participație încheiat prin corespondență
18.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Modificarea clauzei compromisorii în ceea ce privește forul arbitral
15.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Conducerea unei utilitare fără permis de conducere
14.10.2021 | Alina MATEIJURIDICE MOLDOVA
BizLawyer

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Motivarea hotărârii prin preluarea argumentelor din cererea de chemare în judecată
13.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Necompetența poate constitui motiv de casare numai dacă a fost invocată în condiţiile legii
12.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nu poate fi condamnat pentru abuz în serviciu cel care nu a aplicat o sancțiune pentru o contravenție comisă de el însuși
11.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Pronunțarea unei hotărâri CEDO în favoarea unei persoane pentru care s-a dispus extrădarea
08.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Persoana solicitată a fost privată de libertate o perioadă mai mare decât cea aplicată de statul care solicită predarea
07.10.2021 | Alina MATEI

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO