« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Apel declarat în termen, motive de apel depuse direct la instanța de apel
02.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiunea în constatarea unei situații de fapt, inadmisibilă
01.04.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de recuzare respinsă. Nelegala compunere a completului de judecată invocată, ulterior, în cadrul recursului formulat împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a CCR
31.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Pretenții pentru împiedicarea folosirii terenului potrivit scopului pentru care a fost achiziţionat. Instanța competentă teritorial
30.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Audierea martorului de către instanță de o manieră care să favorizeze o parte
29.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea schimbării în apel a cauzei cererii de chemare în judecată
26.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Calea de atac împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal în materia Legii nr. 10/2001
25.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Răspunderea solidară a administratorilor. Condiția relei-credințe
24.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Vânzarea unui imobil către un SRL, al cărei administrator este vânzătorul
23.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Citarea părții care a intrat în procedura insolvenței
22.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Citarea la revizuire
19.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Analiza calității procesuale a părților
18.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lipsa mențiunii exprese a numărului de dosar de pe factura depusă de avocat
17.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea unei probe, în condiții legale, nu constituie motiv de recuzare
16.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârilor: criticilor identice li se răspunde cu argumente identice
15.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs declarat de expertul judiciar
12.03.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Argumentele reclamantului, reținute de instanță, la motivarea hotărârii
11.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Modificarea contractului de achiziție publică, ulterior atribuirii
10.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Buna-credință se prezumă, nu şi reaua-credinţă
09.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Importanța motivării actului administrativ
08.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cererea disjunsă nu va fi repartizată aleatoriu, ci aceluiași complet de judecată
05.03.2021 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la înființarea unor completuri specializate la o instanță supremă (printre altele). UPDATE: Concluzii AG
05.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Nepublicarea actului atacat în Monitorul Oficial. Efecte
04.03.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de renunțare la judecată. Neexprimarea poziției de către cealaltă parte
03.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Jurisprudența din cauze similare nu este obligatorie pentru alte instanțe
02.03.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Lichidatorul poate încheia un contract de asistență juridică/reprezentare cu un avocat
01.03.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Rolul activ al judecătorului nu presupune să atragă atenția pârâtului că se poate opune probelor solicitate de reclamant. Opinie separată
27.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reținerea de către instanța de judecată, fără motivare, că „din întreg probatoriul administrat în cauză rezultă că…”
26.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Aspecte invocate în motivele de apel, neanalizate de instanța de judecată, invocate ulterior în motivele de recurs
25.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Malxpraxis. Sesizarea direct a instanței de judecată, fără parcurgerea precedurii prevăzute de legea specială
24.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză
23.02.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Introducerea forțată în cauză a altor persoane
22.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nulitatea vs. modificarea actelor juridice
19.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Taxa de timbru trebuie calculată de instanță pentru fiecare capăt de cerere
18.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Condiții pentru repunerea cauzei pe rol, suspendate pentru introducerea în cauză a moștenitorilor
17.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Starea de fapt reținută de instanță, nerelevantă pentru recursul în casație
16.02.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Militar, judecat de o instanță civilă. Recurs în casație admis
15.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prejudicii cauzate statului. AAAS are calitate procesuală activă în acțiunile în răspundere civilă delictuală
12.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Poștaș care completează în fals procesele-verbale de îndeplinirii a procedurii de citare. Competență teritorială
11.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată respinse ca nedovedite, deși erau la dosar. Casare cu trimitere
10.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Probă biologică ce atestă neafectarea funcțiilor cognitivie de drog
09.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Abuz procesual.1000 lei amendă judiciară
08.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ucidere din culpă. Daune morale reduse pentru fiicele decedatului pe motiv că nu locuiau împreună
05.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivare contradictorie a hotărârii recurate
04.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Repunerea părților în situația anterioară dispusă prin dispozitiv, nu și în considerente
03.02.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Alcoolul etilic din care se obține oțet, scutit de la plata accizelor
02.02.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recoltarea de probe biologice
01.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Netimbrare revizuire. Onorariu de avocat, redus
29.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Libertatea de exprimare a unui jurnalist/moderator
28.01.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul la replică. Condiționări
27.01.2021 | JURIDICE.ro