« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
ÎCCJ. Jurisprudenţă curentă
Dezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

ÎCCJ. Stabilirea despăgubirilor de către instanță în EURO, și nu în RON
27.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere sesizare CJUE
24.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hotărâre atacată parțial cu apel. Efectul devolutiv al apelului
23.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Solicitarea standardului ISO de către autoritatea contractantă: obligație legală vs. conduită abuzivă
22.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Refuz de executare al instanței
21.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acordare onorariu de avocat considerat nedisproporționat
20.01.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

ÎCCJ. Fonduri europene. Intrare în insolvență beneficiar
17.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Societăți comerciale tranzacționate pe o bursă de valori mobiliare. Convocarea acționarilor
16.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Critici de netemeinicie vs. critici de nelegalitate
15.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Culpa comună a părților nu conduce la contradictorialitatea hotărârii
14.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fonduri europene. Culpa beneficiarului prin încheierea de convenții civile pe durată permanentă
13.01.2020 | JURIDICE.ro

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

ÎCCJ. Restituire garanție de bună-execuție. Angajarea răspunderii administrative patrimoniale a Guvernului României
10.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere sesizare CCR pentru lipsa clarității și preciziei unui text de lege
09.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lipsa mențiunii ”definitivă” din finalul dispozitivului unei hotărâri judecătorești
08.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Titlu executoriu cu doi debitori entități juridice (cu personalitate juridică și fără personalitate juridică). Stabilirea competenței teritoriale de soluționare a contestației la executare
07.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs vs. îndreptare eroare materială
06.01.2020 | JURIDICE.ro | 3 comentarii

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Neactualizarea datelor existente în evidenţa autorităţii judiciare solicitante
03.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul martorului de a nu se auto-incrimina
02.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Verificarea aplicării principiului ne bis in idem în căile extraordinare de atac
01.01.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Denunț nereal
31.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Interceptarea convorbirilor telefonice. Recurs în casație
30.12.2019 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

ÎCCJ. Avertisment pentru lovire sau alte violențe. Opinie separată
27.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Omisiunea discutării prescripţiei răspunderii penale în cursul judecăţii. Cale de atac
26.12.2019 | JURIDICE.ro | 3 comentarii

ÎCCJ. Anulare decizie de instituire a măsurilor asigurătorii dispuse de organul fiscal
25.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Tâlhărie. Recurs în casație pentru aplicarea unei pedepse mai mici decât prevede Codul penal
24.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sesizare ANI. Lipsa datelor de identificare ale petiționarului
23.12.2019 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare act administrativ. Condiția cazului bine justificat
20.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Decizie pronunțată în recurs vs. decizie pronunțată în soluționarea completării dispozitivului
19.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Spor de fidelitate. Acordare
18.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii
17.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea recursului ca inform
16.12.2019 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Taxă de timbru nedatorată și necontestată
13.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Validare poprire. Declarație debitor ref. domiciliul de fapt. Competența teritorială
12.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contrarietate de hotărâri. Revizuire
11.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Debitor instituție publică. Termen de grație de un an
10.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Partajare masă succesorală. Competența teritorială
09.12.2019 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea recursului
06.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Folosirea în mod uzual de expresii jignitoare la adresa altora. Analiza prejudiciului
05.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Exercitarea drepturilor cu rea-credință. Amendă judiciară
04.12.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Înțelesul sintagmei „poate formula”
03.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată. Lipsa dovezilor
02.12.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Depunerea doar a cererii de recurs, fără motive
29.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mențiune inexactă în dispozitivul unei hotărâri
28.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în străinătate. Competența teritorială
27.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Organul fiscal vs. organul de cercetare penală
26.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Îndeplinirea obligațiilor de către pârât în timpul procesului. Soarta cheltuielilor de judecată
25.11.2019 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte CONSTANDA. Întârzierea autorităților într-o procedură de expropriere și refuzul de a acorda daune pentru întârziere (fapta Curții de Apel București și fapta ÎCCJ)
22.11.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Malpraxis. Instanța competentă teritorial
22.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Fonduri europene. Nereguli ale autorității de management
21.11.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârii cu argumente din concluziile scrise ale uneia din părţi
20.11.2019 | JURIDICE.ro | 2 comentarii