ÎCCJ. DCD admis. Noțiunile de locuință, încăpere și dependință din conținutul infracțiunii de violarea vieții private au acelaşi înţeles cu cele din conținutul infracțiunii de violarea de domiciliu
 15 mai 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD admis. Recunoașterea unor drepturi proprii copilului minor sau copilului născut în timpul strămutării
13 mai 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii
 13 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Stabilirea instanței competente ca urmare a unei hotărâri de declinare pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 10 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Faptă ilicită. Exercitarea dreptului la acțiune
 9 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Preambulul unui act normativ nu reprezintă o normă juridică
 8 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea contravalorii energiei electrice recalculate
 7 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea în recurs a excepției lipsei calităţii de reprezentant a avocatului unei părți
 6 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Stabilirea unui program de consiliere psihologică pentru minori
 3 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competenţa instanţei de apel se stabileşte în raport cu instanţa ori, după caz, secţia ori completul (specializat sau nu) care a judecat procesul în primă instanţă
 2 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri de divorț pronunțate de o instanță judecătorească din Canada
 1 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Solicitarea tutorelui de a se constata descărcarea sa de gestiune. Competența
 30 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Noțiunea de „ultim domiciliu” al defunctului
 29 aprilie 2024 | Alina MATEI

CCR pendinte: magistrați – abatere disciplinară – art. 271 lit. g) din Legea nr. 303/2022
 26 aprilie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Instanța fondului divorțului (art. 920 C. proc. civ.) vs. instanța ordonanței președințiale (art. 114 C. proc. civ.)
 26 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Excepția nulității recursului pentru lipsa semnăturii vs. excepția inadmisibilității căii de atac
 25 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Excluderea unui membru dintr-un partid. Competența
 24 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind calea de atac a apelului împotriva sentinței de atragere a răspunderii patrimoniale pentru starea de insolvență în ipoteza rămânerii definitive prin neapelare a închiderii procedurii
23 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind stabilirea valorii despăgubirii solicitată în baza facturii de reparații emise de unitatea service
23 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale
 23 aprilie 2024 | Adrian ŞANDRU, Claudiu BULARDA

ÎCCJ. RIL admis. Prestarea activității de reprezentare juridică de către consilierii juridici
 22 aprilie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Timbrajul acțiunilor având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin punerea în aplicare a prevederilor prin care indemnizațiile demnitarilor (primar și viceprimar) au fost înghețate succesiv la același nivel cu cel corespunzător anului 2019, prin raportare la salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în anul 2019, introduse de sindicat în reprezentarea unor salariați, primari sau viceprimari ai unor comune sau orașe
 22 aprilie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Necunoașterea considerentelor unei hotărâri nu poate constitui temei pentru neexercitarea unei căi de atac
 22 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Semnătura nu poate fi imprimată
 19 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încălcarea principiului rolului activ al judecătorului
 18 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea procesului-verbal privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 17 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Turbinele eoliene sunt clădiri
 16 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
15 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Consilieri de probațiune. Stabilire drepturi salariale. Competența
 15 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Admitere cerere de sesizare CEDO ref. emitere aviz consultativ
 12 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Parchetul General poate contesta o hotărâre a CSM privind transferul unui procuror ca judecător
 11 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Solicitare CE pentru emiterea unui aviz ref. închiderea pieței serviciilor de pilotaj
 10 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea vârstelor standard de pensionare în cazul asiguraților care au realizat stagii de cotizare în sistemul pensiilor militare de stat în condiții speciale sau deosebite
9 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea majorării cuantumului brut al salariului de bază cu 30% și personalului militar din cadrul muzeelor de importanță națională
9 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Decizia RIL-ICCJ nr. 2/26.02.2024 privind obligația de plată a taxei judiciare de timbru pentru cererile anterioare deschiderii procedurii de insolvență însușite de către administratorul/lichidatorul judiciar. Notă critică și efecte practice
 9 aprilie 2024 | Cosmin Alin TURCU

ÎCCJ. Modificare raport de serviciu specialist DGA. Ordonanță președințială pentru suspendarea actului administrativ
 9 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Principiul disponibilității în apel
 8 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când instituția publică este persoană vătămată printr-un act administrativ
 5 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Concepția holistică de apreciere a probelor
 4 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Tratament oncologic. Limitarea abuzivă de către autoritîți a prescrierii medicamentului în vederea rambursării doar pentru anumite boli
 3 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Amendă pentru nedescărcarea datelor din tahograf
 2 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Depunerea în original a întâmpinării
 1 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Achiziție directă. Ordonanță de plată ref. plata prețului produselor
 29 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Aplicarea prin asemănare a jurisprudenței anterioare. Securizarea raporturilor juridice prin efectul reflex al hotărârilor judecătorești
 28 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Termenul general de prescripție pentru infracțiunea de loviri și alte violențe în modalitatea violenței în familie
 27 martie 2024 | Mădălina-Ioana CONSTANTINESCU

ÎCCJ. Decizie de sancționare emisă de Consiliul Naţional de Etică. Competența
 26 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind termenul de perimare a executării silite
25 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind cererea de înghețare (stabilizare) a cursului de schimb valutar la valoarea acestuia de la data încheierii unor contracte între profesioniști și consumatori
25 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins privind vechimea în muncă a persoanelor înrolate în armata maghiară și care au fost constituite prizonier de către partea sovietică
25 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Blocarea contului de către bancă
 25 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Renunțare recuzare. Restituire parțială taxă de timbru
 22 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Reducere onorariu de avocat
 21 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Forța probantă a unei expertize extrajudiciare
 20 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Simulația licită vs. simulația ilicită
 19 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acordarea indemnizației prevăzute de Legea nr. 303/2004 pentru judecătorii pensionari. Competența
 18 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL-urile și DCD-urile se pot aplica unui contract încheiat anterior pronunţării acestor decizii
 15 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Calitatea procesuală activă în cazul contestării raportului ANI
 14 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea modificării Codului fiscal ref. aplicarea cotei de contribuție la sănătate pentru pensiile de peste 4000 RON
 13 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea deciziei Colegiului Medicilor din România
 12 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind cursul valutar BNR aplicabil în situația infracțiunilor de evaziune fiscală
11 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind consecințele adopției cu efecte depline
11 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind diurna și concediul de odihnă suplimentar pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist
11 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Diferențele salariale rezultate din utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți pentru procurorii DNA și DIICOT sunt despăgubiri supuse plafonului prevăzut de art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017
 11 martie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. SRL nu este autoritate contractantă
 11 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Martor fără voie: reprezentantul legal
 8 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Strămutare admisă. Camera preliminară. Retrimitere în judecată
 7 martie 2024 | Adrian ŞANDRU, Claudiu BULARDA

ÎCCJ. Verificarea competenței instanței de fond de instanța de apel
 6 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Criteriul jurisprudenţial în evaluarea daunelor morale
 5 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dispunerea măsurii arestării preventive cu privire la cea de-a doua cauză, în baza art. 233 alin. 1 lit. d) CPP
 4 martie 2024 | Mădălina-Ioana CONSTANTINESCU

ÎCCJ. Executare silită formulată împotriva codebitorului
 4 martie 2024 | Alina MATEI

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale