ÎCCJ. Completarea hotărârii arbitrale. Termenul de declarare a acțiunii în anulare
 2 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Apel respins ca tardiv. Competența contestației în anulare
 1 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuire respinsă ca abuzivă
 31 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la acordarea indemnizației lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau norme metodologice referitoare la condițiile şi criteriile de acordare a locuințelor de serviciu pentru personalul silvic
30 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este exclusă existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie
 30 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Cameră preliminară. Excluderea probelor. Înregistrările efectuate de părți sau alte persoane
 30 mai 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 426 lit. b) și art. 431 din Codul de procedură penală
 29 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Dispoziţiile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 sunt aplicabile în absenţa adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 – 23 iulie 2020
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare reprezentând amenzi penale sau administrative aplicate de autorităţile din statele membre UE
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Aplicarea deciziilor CCR privind prescripția răspunderii penale
 29 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune în constatare introdusă ulterior acțiunii în realizare
 26 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de revenire în magistratură. Competența
 25 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Judecător: ”Nu mă interesează ce zice Înalta Curte…”
 24 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Moștenire. Domiciliu vs. ultimul domiciliu al defunctului
 23 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea la plata impozitelor
22 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hărțuire prin SMS și apeluri de pe o aplicație
 22 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestație în anulare pentru necompetența instanței
 19 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului vs. răspunderea prepusului pentru fapta comitentului
 18 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dacă debitorul a executat obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, chiar şi pe parcursul soluţionării cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (4) CPC, creditorul nu mai poate obţine stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
 17 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Abuz de încredere
 17 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind eroarea de procedură
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind ipoteza acoperirii prejudiciului
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind abilitarea procurorului de a încuviința continuarea efectuării percheziției în locurile învecinate celui cu privire la care JDL a autorizat efectuarea percheziției
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dispoziții general obligatorii prin hotărârile instanței (funcția publică – daune morale)
 16 mai 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Locurile de muncă din domeniul silvicultură ce se încadrează în condiții speciale
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive datorate cu titlu de penalități
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența teritorială a instanței de executare poate fi stabilită la sediul dezmembrământului fără personalitate juridică
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Ordonanță președințială. Asigurarea accesului la medicaţie cu prescriere off-label
 15 mai 2023 | Renata DUMITRAȘ

ÎCCJ. Bun second-hand vs. deșeu
 12 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Valorificarea dreptului la indemnizaţia de încadrare brute lunare pentru procurorii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul SIIJ
 11 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Întreruperea executării pedepsei. Competența
 11 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Flexibilitatea principiului proporționalității
 10 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Raport de serviciu al unui funcţionar public. Competența materială specială
 9 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motivarea luării de procuror a măsurilor asigurătorii nu trebuie să fie amplă
 8 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Retragerea parțială a finanţării nerambursabile. Instanța competentă
 5 mai 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activităţii desfăşurate cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010
 4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salariatului detaşat de la un angajator în cadrul căruia drepturile salariale se stabilesc prin negociere nu îi pot fi plătite de către angajatorul cesionar, instituţie sau autoritate publică, drepturi care depăşesc nivelul maxim prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017
 4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Ordonanță președințială. Aparența de drept este în favoarea reclamantului
 4 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Argumente vs. motive de recurs
 3 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Standardul de comportament al unui politician
 2 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată cerute pe cale separată. Instanța competentă
 1 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Declarație de recunoaștere a faptei și ulterior negare
 28 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de bursă. Competența
 27 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când semnătura de pe împuternicirea avocațială este ilizibilă
 26 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripție aplicabil acțiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuții sociale de asigurări de sănătate reținute din indemnizația de gratitudine
 25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind hotărârile pronunţate de judecătorie prin care se soluţionează o cerere privind anularea hotărârii pronunţate de SAL-FIN
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind concursul între efectul pozitiv al autorității de lucru judecat și caracterul obligatoriu al deciziei ÎCCJ vizând dezlegarea dată unei probleme de drept
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro