ÎCCJ. Concepția holistică de apreciere a probelor
 4 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Tratament oncologic. Limitarea abuzivă de către autoritîți a prescrierii medicamentului în vederea rambursării doar pentru anumite boli
 3 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Amendă pentru nedescărcarea datelor din tahograf
 2 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Depunerea în original a întâmpinării
 1 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Achiziție directă. Ordonanță de plată ref. plata prețului produselor
 29 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Aplicarea prin asemănare a jurisprudenței anterioare. Securizarea raporturilor juridice prin efectul reflex al hotărârilor judecătorești
 28 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Termenul general de prescripție pentru infracțiunea de loviri și alte violențe în modalitatea violenței în familie
 27 martie 2024 | Mădălina-Ioana CONSTANTINESCU

ÎCCJ. Decizie de sancționare emisă de Consiliul Naţional de Etică. Competența
 26 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind termenul de perimare a executării silite
25 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind cererea de înghețare (stabilizare) a cursului de schimb valutar la valoarea acestuia de la data încheierii unor contracte între profesioniști și consumatori
25 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins privind vechimea în muncă a persoanelor înrolate în armata maghiară și care au fost constituite prizonier de către partea sovietică
25 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Blocarea contului de către bancă
 25 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Renunțare recuzare. Restituire parțială taxă de timbru
 22 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Reducere onorariu de avocat
 21 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Forța probantă a unei expertize extrajudiciare
 20 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Simulația licită vs. simulația ilicită
 19 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acordarea indemnizației prevăzute de Legea nr. 303/2004 pentru judecătorii pensionari. Competența
 18 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL-urile și DCD-urile se pot aplica unui contract încheiat anterior pronunţării acestor decizii
 15 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Calitatea procesuală activă în cazul contestării raportului ANI
 14 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea modificării Codului fiscal ref. aplicarea cotei de contribuție la sănătate pentru pensiile de peste 4000 RON
 13 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea deciziei Colegiului Medicilor din România
 12 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind cursul valutar BNR aplicabil în situația infracțiunilor de evaziune fiscală
11 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind consecințele adopției cu efecte depline
11 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind diurna și concediul de odihnă suplimentar pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist
11 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Diferențele salariale rezultate din utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți pentru procurorii DNA și DIICOT sunt despăgubiri supuse plafonului prevăzut de art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017
 11 martie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. SRL nu este autoritate contractantă
 11 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Martor fără voie: reprezentantul legal
 8 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Strămutare admisă. Camera preliminară. Retrimitere în judecată
 7 martie 2024 | Adrian ŞANDRU, Claudiu BULARDA

ÎCCJ. Verificarea competenței instanței de fond de instanța de apel
 6 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Criteriul jurisprudenţial în evaluarea daunelor morale
 5 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dispunerea măsurii arestării preventive cu privire la cea de-a doua cauză, în baza art. 233 alin. 1 lit. d) CPP
 4 martie 2024 | Mădălina-Ioana CONSTANTINESCU

ÎCCJ. Executare silită formulată împotriva codebitorului
 4 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prescripția în cazul îmbogăţirii fără justă cauză
 1 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Ordonanță președințială ref. exercitarea exclusivă a autorității părintești. Competența
 1 martie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Producerea unei pagube prin publicarea de anunțuri fictive online – fraudă informatică sau înșelăciune?
 29 februarie 2024 | Mădălina-Ioana CONSTANTINESCU

ÎCCJ. Poprire
 28 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. Tipicitate
 27 februarie 2024 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. RIL admis. Însușirea cererii de chemare în judecată sau a căii de atac de către practicianul în insolvență desemnat în procedura ulterior declanșată nu atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
 26 februarie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Avocatul Poporului sesizează ÎCCJ ref. modalitatea de calcul a termenului de preaviz în contextul încetării CIM
 26 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. MF vs. ANRP
 26 februarie 2024 | Alina MATEI

Practică ÎCCJ comentată. Decizia instanţei de recurs este obligatorie în toate elementele ei, inclusiv în ceea ce priveşte desemnarea instanţei de trimitere care urmează să rejudece cauza. Cererea din apel de trimitere a cauzei spre rejudecare nu poate fi dedusă din elemente grafice, ci trebuie să fie formulată explicit, în scris. Instanţa de apel este obligată să pună în discuţie o eventuală soluţie de judecare a fondului cauzei
 23 februarie 2024 | Gabriel LEFTER

Efectele Deciziei ÎCCJ nr. 16/2023 în materia plângerilor contravenționale
 23 februarie 2024 | Andreea DUMITRESCU

ÎCCJ. Aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen.
 23 februarie 2024 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Motiv de refuz. Prescripție
 22 februarie 2024 | Adrian ŞANDRU, Claudiu BULARDA

ÎCCJ. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen.
 21 februarie 2024 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. DCD de respingere privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
20 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea capitalului social prin micșorarea numărului de acțiuni sau părti sociale
20 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Executare silită. Debitori cu sediul în Luxembourg
 20 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea drepturilor salariale ale personalului poliţiei locale nu trebuie să se facă în acelaşi cuantum cu drepturile salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului
 19 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Act administrativ vs. document tehnic
 19 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Respingerea probei cu expertiză, dar valorificarea de instanță a unei expertize extrajudiciare
 16 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Pretenții pentru condițiile din penitenciar
 15 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recurs în casație admis
 14 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Autorizarea mamei (judecător) să asiste copiii minori la dezbaterea succesiunii
 13 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Măsurile energice pe care le poate lua instanța de apel
 12 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL admis. Plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare a unei contravenţii poate fi motivată până la primul termen de judecată
 9 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Contestarea măsurii interzicerii intrării în România
 9 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocare excepției de neconstituționalitate într-o cale de atac inadmisibilă
 8 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motive de nelegalitate vs. argumente
 7 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acordarea sporului de 35% pentru activitatea prestată pentru PNRR
 6 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind modificarea bazei de calcul pentru pensia de urmaș
5 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de stabilire a indicelui de corecție pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate
5 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD admis. Sintagma „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” reprezintă momentul maxim până la care hotărârea prin care a fost admisă o cerere având ca obiect atribuirea beneficiului locuinţei conjugale la desfacerea căsătoriei îşi produce efectele juridice
 5 februarie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Amendă pentru nedeținerea rovinietei pentru un vehicul aparținând unei societăți comerciale
 5 februarie 2024 | Alina MATEI

Neregularitatea rechizitoriului. Omisiunea indicării probelor și a mijloacelor de probă. Restituirea cauzei la parchet
 2 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acordarea gratuității pentru transportul elevilor
 2 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. În recurs în casație nu se pot analiza actele de la urmărire penală
 1 februarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Colet neexpediat. Competența în cazul acțiunii în pretenții
 31 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Durata arestării preventive menționată în mandatul de arestare, dar nu și în încheiere
 30 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere ref. plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială
29 ianuarie 2024 | JURIDICE.ro

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale