ÎCCJ. DCD de respingere ref. natura obligației debitorului MFP cuprinsă în titlurile executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din justiție
29 ianuarie 2024 | JURIDICE.ro

Excluderea membrilor din cadrul partidelor politice. Căi de atac
 29 ianuarie 2024 | Larisa PRISĂCARIU

ÎCCJ. DCD admis. Principiul nediscriminării nu poate fi invocat pentru acordarea sporurilor în sistemul justiției dacă astfel s-ar depăși plafonul de 30%
 29 ianuarie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Limitele instanței în cazul retragerii unei decorații
 29 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nesemnarea statelor de plată de salariați
 26 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de valoare redusă pentru plata biletelor de avion
 25 ianuarie 2024 | Alina MATEI

Sancțiunea și momentul până la care poate fi invocată lipsa autorizării speciale a colaboratorului și investigatorului de a efectua înregistrări conform deciziei 64/2023 a ÎCCJ
 24 ianuarie 2024 | Răzvan DOSEANU, Cosmin BUTA

ÎCCJ. Respingere cerere de extrădare în Belarus
 24 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încălcarea principiului loialităţii în administrarea probelor
 23 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere ref. intrarea în legalitate a construcțiilor realizate fără autorizație de construire
22 ianuarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Abatere disciplinară pentru comportament neadecvat
 22 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Întârzieri mari la motivarea hotărârilor
 19 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Renunțare la judecată trimisă pe e-mail
 18 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Falsul nu există când ești administrator în fapt
 17 ianuarie 2024 | Alina MATEI, Răzvan CRĂCIUNAȘ

ÎCCJ. Acordare termen pentru stabilirea competenței
 16 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune soluționată de un tribunal arbitral în lipsa convenției arbitrale
 15 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Formularea unei plângeri la CEDO în legătură cu procedura de extrădare reprezintă o împiedicare la executarea cererii de extrădare. Cazul de contestaţie la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) a doua teză din C. proc. pen.
 12 ianuarie 2024 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. NICULEASA LAW FIRM. Client FMCG. Jurisprudență 2023
 11 ianuarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivele de ordine publică
 11 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Calea de atac în cazul acțiunilor în pretenții formulate de unitatea administrativ-teritorială în temeiul Legii nr. 51/2006
 10 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Duplicare apel
 9 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Federațiile au calitate procesuală activă de a promova acțiuni în numele membrilor de sindicat
 8 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuirea pentru decizii potrivnice
 5 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Orice împrejurare (de drept/de fapt) trebuie pusă în discuția părților
 4 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Lipsa menționării căii de atac din decizia de impunere
 3 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Obligativitatea televiziunilor de a solicita puncte de vedere
 2 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Îmbogățirea fără justă cauză trebuie motivată prin prisma raporturilor dintre părți, nu formal
 1 ianuarie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul contestării unei OUG
 29 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuire respinsă ca inadmisibilă. Inadmisibilitatea unei noi revizuiri
 28 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cale ferată ce afectează un teren proprietate privată. Natura litigiului
 27 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul constatării caracterului abuziv al clauzei de risc valutar
 26 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Stabilirea competenței în contract
 25 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de valoare redusă ref. facturi telefonice neachitate
 22 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când instanța – sesizată de reclamant și de instanța de control – trimite dosarul la Înalta Curte
 21 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere trimisă pe e-mail în ultima zi a termenului, dar înregistrată a doua zi
 20 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Renunțare la judecată vs. netimbrare
 19 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Respingerea excepției inadmisibilității raportată la lipsa procedurii prealabile
 18 decembrie 2023 | Alexandru SOCEANU

ÎCCJ. Calificarea legală a bunului revendicat
 15 decembrie 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

ÎCCJ. Eroare materială vs. eroare de judecată
 14 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Analiza în cazul revizuirii în cazul invocării autorității de lucru judecat
 13 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea noțiunii de „spațiu minim locuit de debitor și familia sa”
12 decembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu avocațial redus la jumătate
 12 decembrie 2023 | Alina MATEI

Considerații cu privire la efectele recursului în interesul legii admis prin Decizia nr. 18/2023 privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 21 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 132/2017
 11 decembrie 2023 | Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE

ÎCCJ. Motivare foarte scurtă privind reducerea onorariului avocațial
 11 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD admis. Principiul nediscriminării poate fi invocat pentru egalizarea la nivelul maxim al salariilor de bază în contextul majorărilor stabilite prin hotărâri judecatorești
 11 decembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. DCD admis. Concediul de odihnă al magistraților nu se cumulează cu concediul suplimentar
 11 decembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Prejudiciul moral nu poate fi reparat în funcție de numărul de cititori ai unor articole defăimătoare postate pe Facebook
 8 decembrie 2023 | Alina MATEI

Asigurări. Înalta Curte de Casație și Justiție clarifică un aspect decisiv pentru litigiile dintre asigurători și unitățile service și stabilește că respingerea cererii de despăgubire pe baza unor obiecții serioase și rezonabile nu poate fi sancționată cu obligarea societății de asigurare la plata penalităților de 0,2% pe zi întârziere
 7 decembrie 2023 | Valentin MOROEANU

ÎCCJ. Teren restituit de stat, dar pe care se află o trecere de pietoni
 7 decembrie 2023 | Alina MATEI

Amicus curiae cu privire la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj referitor la penalitățile de întârziere prevăzute de Legea nr. 132/2017. UPDATE: RIL admis
 6 decembrie 2023 | Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE

ÎCCJ. Vânzarea unei mașini puse sub sechestru
 6 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Divorț. Părțile locuiesc în Marea Britanie
 5 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Pornografie infantilă. Lipsa materialelor pornografice
 4 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Schimbarea judecătorului în faza admiterii în principiu a cererii de revizuire
 1 decembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Inculpat decedat pe parcursul derulării cercetării judecătoreşti și față de care instanța nu s-a pronunțat
 30 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recalificarea greșită a căii de atac
 29 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere ref. sintagma „indemnizația de încadrare brută lunară avută” din Legea nr. 303/2004
27 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Asistentul personal nu beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
 27 noiembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Măsura arestării preventive în baza art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală
 27 noiembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Partea care solicită cheltuielile de judecată nu trebuie să facă dovada suportării acestora de către ea însăși
 27 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Apărare neinvocată de parte, dar creată de instanță
 24 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică
 23 noiembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dispozițiile legale aplicabile în cazul soluționării cererii de redobândire a cetățeniei române
 23 noiembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contradicție între considerente și dispozitiv
 23 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea calificării profesionale dobândite într-un stat terț
 22 noiembrie 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 5 din OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
21 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
21 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin termenul de „militar” din Legea nr. 295/2004 se înţelege şi noţiunea de „soldaţi şi gradaţi profesionişti” din Legea nr. 384/2006
 21 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral cu caracter normativ nu poate solicita instanţei anularea acestuia
 21 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (2) teza a II-a din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
21 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale