ÎCCJ. Comunicare publică de fonograme
 21 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta de a încredinţa un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului, dar care a refuzat sau s-a sustras de la prelevarea de mostre biologice şi care este trimisă în judecată pentru infracţiunea prevăzută de art. 337 Cod penal, nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (3) Cod penal
 20 noiembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Hotărâre neredactată după un an de la pronunțare. Contestație privind tergiversarea procesului
 20 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Solicitare făcută în interioriul e-mailui, și nu atașată
 17 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de îndreptare a erorii materiale formulată pe baza minutei
 16 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Pentru a beneficia de compensaţia lunară pentru chirie în vederea plăţii ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului ipotecar/imobiliar, nu este necesar ca locuinţa achiziţionată de poliţist să fie situată în localitatea în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea, locuinţa putând fi situată şi în altă localitate aflată în proximitate (limitrofă)
 15 noiembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Calitatea procesuală pasivă a conducătorului autorității publice sancționat pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești
 15 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Plata pensiei de întreținere. Instanța competentă
 14 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL admis. Sintagma „imobile care au aparținut cultelor religioase” are în vedere exclusiv patrimoniul unităţilor componente ale cultelor religioase
 13 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Calculul perioadei de prizonierat pentru stabilirea bazei de calcul a indemnizației prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990
 13 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Afilierea de noi membri ai unei fundaţii sportive reprezintă o modificare de act constitutiv sau, după caz, de statut
 13 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
 13 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Suspendarea efectelor actului administrativ. Condiția pagubei iminente
 10 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoaşterea hotărârilor de schimbare a numelui pronunțate în SUA
 9 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Perimarea executării silite
 8 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Creditor vs. garant
 7 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Riscul de confuzie al unei mărci
 6 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Excluderea cumulului dintre indemnizaţia lunară pentru titlul ştiinţific de doctor şi salarizarea aferentă gradului didactic I obţinut în baza aceluiaşi titlu ştiinţific de doctor
 6 noiembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Deţinerea în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, provenind din contrabandă, fapte anterioare intrării în vigoare a OUG nr. 85/2022, constituie infracţiunea prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal
 6 noiembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Încuviințarea executării silite în baza contractului de asistență juridică
 3 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Creditor vs. moștenitori
 2 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei, legalitatea acestei hotărâri putând fi analizată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
 1 noiembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Măsurile de siguranţă şi măsurile asigurătorii în situația achitării ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale
 1 noiembrie 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Caracterul determinant al înscrisului nou în cazul revizuirii
 31 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (2) teza a II-a din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
30 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. aplicarea și interpretarea HG nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice
30 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cazul în care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit prevederilor legislaţiei privind insolvenţa, în pasivul debitorului insolvent fiind cuprinse şi creanţe fiscale, termenul de prescripţie a executării silite este cel de 3 ani prevăzut de Codul de procedură civilă
 30 octombrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul general de prescripţie pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe în modalitatea violenţei în familie
 30 octombrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Suspendarea pentru lipsa părților în apel nu poate fi atacată cu recurs
 30 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nivel de trai mic = daune morale mici
 27 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. (Ne)repunerea în termenul de revizuire
 26 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Radierea numelui de la rubrica „tatăl minorului”. Competența
 25 octombrie 2023 | Alina MATEI

Efectele Deciziei 18/2023 privind dispozițiile art. 14 alin. (3) teza a doua din Legea 132/2017
 24 octombrie 2023 | Florin IORDACHE

RIL admis. Penalitǎțile de întârziere în procentaj de 0,2% datorate de asigurǎtori în cazul prejudiciilor produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante
 24 octombrie 2023 | Elin ANDRII

ÎCCJ. Judecătorul nu poate schimba temeiul juridic al acțiunii
 24 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind suspendarea facultativă dispusă de instanță
23 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 23 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Penalitățile de 0,2% pe zi de întârziere curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante
 23 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivele de casare de ordine publică pot fi invocate doar de instanță în recurs
 23 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Instanţa nu poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute obligaţia de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanţă
 23 octombrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dispozițiile legale incidente în ipoteza pronunțării unei soluții de condamnare a inculpatului care achită integral pretențiile părții civile
 23 octombrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Domiciliul vs. reședința
 20 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestatori cu domiciliul în Australia
 19 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Stabilire locuință minor. Instanța competentă
 18 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Minor cu domiciliul stabilit prin hotărâre judecătorească la mamă, dar care locuiește, în fapt, la tată. Competența în cazul schimbării domiciliului minorului
17 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Introducerea în cauză a părții responsabile civilmente în procesul penal
 16 octombrie 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Drept de acces pe proprietatea pârâtului
 13 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Natura juridică a litigiului privind suspendarea deciziei unei asociații privind drepturile salariale ale angajaților
 12 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cererea reconvețională se poate formula în cazul casării și trimiterii spre rejudecarea fondului?
 11 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (3) din OG nr. 105/1999
 10 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dispozițiile legale aplicabile în cazul soluționării cererii de redobândire a cetățeniei române
 10 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nulitatea hotărârii pentru lipsa semnăturii unui judecător
 10 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența în cazul constatării stingerii ipotecii imobiliare
 9 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când Guvernul solicită anularea unei executări silite
 6 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Infracţiunea de mărturie mincinoasă. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare
 5 octombrie 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Nepunerea în discuția părților a calificării exacte a cauzei de nulitate a unui contract
 4 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea dispozițiilor art. 705 alin. (1) Cod procedură civilă
3 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind momentul de la care se calculează termenul procedural de 10 zile pentru complinirea lipsei dovezii achitării taxei judiciare de timbru
3 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind delegarea în cauzele în care urmărirea penală este obligatoriu a fi efectuată de către procuror
3 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea prevederilor art. 49 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 217/2003
3 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când recurentul solicită instanței să invoce toate excepţiile de ordine publică
 3 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică
 2 octombrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Daune morale pentru genocid. Începutul termenului de prescripție
 29 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune morale de 5000 RON pentru o reținere de 24 de ore
 28 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acte trimise prin curier(i)
 27 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ modifică condițiile de scutire de TVA pentru activitățile de formare profesională prevăzute în Normele de aplicare a Codului Fiscal
 26 septembrie 2023 | Kinga SCHULLERI

ÎCCJ. Calitatea procesuală a denunțătorului în procesul penal
 26 septembrie 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de soluționare a unei plângeri contravenționale în cazul în care a fost aplicată o sancțiune contravențională peste limita maximă stabilită de lege
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Compensația lunară aferentă chiriei polițistului
 25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prizonieri de război vs. refugiați în România
 25 septembrie 2023 | Alina MATEI

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale