ÎCCJ. Soluționarea apelului la primul termen vs. dreptul la un proces echitabil
 22 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când în motivarea hotărârii nu se regăseşte nici un argument juridic al instanţei care să fundamenteze soluţia…
 21 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune morale pentru arestare, solicitate după 10 ani de la luarea măsurii arestului preventiv
 20 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind procedeul probator al accesului la un sistem informatic
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind valabilitatea acordului de voință al asociației de proprietari
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 alin. (23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind termenul de apel aplicabil cererilor de apel care vizează acțiunile debitorilor având ca obiect adaptarea contractului
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind valorificarea bunurilor aparţinând unei persoane juridice aflate în procedura de insolvenţă
19 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. (Ne)citarea intervenientului. Sancțiunea procedurală
 19 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Angajarea răspunderii civile delictuale în procedura insolvenței
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Excluderea cumulului dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor şi salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul general de prescripție pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe în modalitatea violenței în familie
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 Cpp nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta de a încredința un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află sub influența alcoolului
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Încadrarea juridică a faptei constând în deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a unui număr de peste 10.000 de țigarete nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, cunoscând că acestea provin din contrabandă
 18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența de judecată când o parte este internată
 18 septembrie 2023 | Alina MATEI

Hotărâre de referință pentru procedurile amiabile interstatale în vederea evitării dublei impuneri: ÎCCJ a dispus obligarea ANAF la demararea MAP cu alte 8 jurisdicții
 15 septembrie 2023 | Vlad GROSU, Adelina URSĂȚEANU

RIL admis. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Codul penal privind recidiva internaţională, în situaţia existenţei unei condamnări definitive dispuse de o instanţă străină
 15 septembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Cerere de executare silită. Creditorul și debitorul au domiciliul în străinătate
 15 septembrie 2023 | Alina MATEI

Competența materială procesuală a instanței de control judiciar
 14 septembrie 2023 | Laura MIHALACHE

ÎCCJ. Clauza atributivă de competență dintr-un contract
 14 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune morale pentru traumele psihice suferite ca urmare a decesului fratelui
 13 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune pretinse de asigurătorul de răspundere facultativă de la șofer
 12 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recuperarea prejudiciului în cazul anulării intempestive a unei comenzi
 11 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prim termen de judecată: probe, dezbateri pe fond, rămânere în pronunțare, repunere pe rol pentru invocarea excepţiei necompetenţei materiale
 8 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Obligarea FGA la emiterea deciziei ref. admiterea/respingerea pretențiilor
 6 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Solicitarea de încheiere a contractului de concesiune cu ADS
 5 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Suspendarea judecății, deși apelanta a depus note de ședință
 4 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Tulburare de posesie
 1 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de retrocedare, nesoluționată 20 de ani
 31 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Prejudiciu creat de un minister. Competența în cazul recuperării
 30 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Spălare de bani. Modalități normative alternative. Unitate infracțională
 29 august 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la acordarea indemnizaţiei lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau unor norme metodologice referitoare la condiţiile şi criteriile de acordare a locuinţelor de serviciu pentru personalul silvic
 28 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţii publice înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022, aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
 28 august 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Întâmpinare necusută la dosar, ci anexată pe coperta dosarului și necomunicată
 28 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Infractiunea de bancrută frauduloasă. Tipicitate
 25 august 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Neatacarea cu recurs a încheierii interlocutorii prin care s-au respins obiecțiunile la expertiză
 24 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea unei hotărâri a Secției pentru procurori a CSM
 23 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motivarea actului administrativ emis de un consiliu județean
 22 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încetarea măsurilor privind declararea ca persoane indezirabile a unor cetățeni străini
 21 august 2023 | Alina MATEI

Contestarea actelor fiscale în instanță: O decizie ÎCCJ permite contribuabililor să invoce noi argumente în litigiile cu ANAF
 18 august 2023 | Radu IOSUB

ÎCCJ. Adaptarea contractului de credit
 18 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Depunerea a două rânduri de motive de recurs
 17 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motive de apel vs. note de ședință
 16 august 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Cererea de strămutare, de competenţa curţii de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluţionează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 15 august 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contestație la executare. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
 15 august 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale UE. Concurs de infracțiuni
 14 august 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Taxă de timbru neplătită pentru că instituția nu dispune de credite bugetare
 11 august 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
 10 august 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Recunoașterea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului ca act justificativ
 10 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuire fără indicarea vreunui motiv de revizuire
 9 august 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Data în raport cu care începe să curgă termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare aplicate de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene şi recunoscute prin hotărâre judecătorească de către autorităţile române este data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de autorităţile din statele membre prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
 8 august 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Sediul debitorului
 8 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Demitere din funcția de rector
 7 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Anularea unei facturi fiscale
 4 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de vânzare-cumpărare din 1998. Rezoluțiune
 3 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Infracțiuni săvârșite în Italia
 2 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Soluționarea cauzei în baza prescripției răspunderii penale
 1 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL și DCD nu sunt lege penală
 31 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Achitare
 28 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Considerentele care au stat la baza achitării în cazul Ursu
 27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 291/2020 privind aprobarea OUG nr. 117/2020 şi aflate în derulare sunt îndreptăţiţi la acordarea sumei de 10.000 lei lunar din bugetul A.N.S.V.S.A
 27 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Violarea vieții private prin mijloace tehnice de înregistrare audio. Tipicitate
 27 iulie 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Neacordarea cuvântului în dezbateri reprezentantului convenţional al apelantei
 26 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Împlinirea termenului de prescripție. Achitare
 25 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Tranzacție. Ofertă de preț făcută cu un an înainte de încheiere
 24 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa asupra incidenţei unei cauze de încetare a procesului penal în raport cu legea penală mai favorabilă de la data comiterii faptei până la data judecării cauzei în apel nu poate fi invocată prin intermediul contestaţiei în anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 426 lit. b) CPP
 24 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
 24 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Este posibilă fixarea sumei definitive ce i se datorează creditorului, cu titlu de penalităţi, pentru un interval de timp mai mare de 3 luni, dar compus numai din termene de câte 3 luni
 24 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Depozit bancar. Constatarea dreptului de proprietate asupra banilor, după închiderea insolvenței
 21 iulie 2023 | Alina MATEI

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale