ÎCCJ. Recunoaștere hotărâre arbitrală. Partea căreia i se opune hotărârea are sediul în Rusia. Competența
 20 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Ordonanță președințială pentru decontarea unui tratament medical
 19 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Alegerea domiciliului procesual, dar nu și a persoanei desemnate cu primirea corespondenței
 18 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Reclamant cu domiciliul în străinătate care contestă o decizie de impunere
 17 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când poate califica judecătorul cererea de chemare în judecată
 14 iulie 2023 | Alina MATEI

Hotărâri de speță care conturează sau reconfigurează practica ÎCCJ în domeniul dreptului civil
 13 iulie 2023 | Bianca NASTAC

ÎCCJ. Sesizarea CJUE. Inadmisibilitate
 13 iulie 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Semnarea cererii de chemare în judecată trimisă pe e-mail și în original?
 12 iulie 2023 | Alina MATEI 1 comentariu

ÎCCJ. Taxa de timbru poate fi trimisă pe e-mail
 11 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Interpretarea probatoriului de către instanță în favoarea uneia din părți
 10 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Momentul întocmirii actului sancţionator vs. momentul introducerii acțiunii
 7 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Amânarea cauzei pentru lipsă de apărare: posibilitate sau obligație pentru instanță?
 6 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare din funcția publică se realizează în condiţiile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, în raport cu prevederile art. 367 din Codul administrativ
 5 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. În situaţia în care titlul executoriu priveşte un dezmembrământ fără personalitate juridică, competenţa teritorială a instanţei de executare poate fi stabilită prin raportare la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, respectiv la sediul acestui dezmembrământ
 5 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Soluționarea cauzei fără a se comunica pârâtului modificarea acțiunii
 5 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încheierea de amânare pentru comunicarea înscrisurilor nu poate fi atacată cu recurs
 3 iulie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Spital vs. minister. Competența
 30 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de soluţionare a contestaţiei şi a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestaţia administrativă, iar anularea obligaţiei fiscale datorate de debitorul persoană fizică care desfăşoară activităţi în mod independent, ca urmare a radierii debitorului din registrul în care a fost înregistrat potrivit legii, nu împiedică preluarea obligaţiei fiscale de către persoana fizică în condiţiile art. 23 alin. (3) şi (4) din CPF
 29 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripţie aplicabil acţiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuţii sociale de asigurări de sănătate, reţinute din indemnizaţia de gratitudine prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, este termenul de prescripţie de 5 ani prevăzut de art. 219 alin. (1) din CPF
 29 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Primul termen de judecată nu e primul…
 29 iunie 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar se determină cu respectarea specializării primei instanţe (complet/secţie), care se aplică în mod corespunzător şi în calea de atac
 28 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Personalul silvic care a desfăşurat activităţile indicate la art. 20 alin. (2) din OUG nr. 59/2000, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 234/2019, beneficiază de încadrarea locului de muncă în condiţii speciale şi de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3) din OUG nr. 59/2000
 28 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contestare proces-verbal de contravenție. Competența exclusivă sau alternativă?
 28 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de judecare în lipsă trimisă pe e-mail în ziua termenului
 27 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind valoarea despăgubirilor în litigiile pentru emiterea unei decizii de compensare de către CNCI
26 iunie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică / şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi
 26 iunie 2023 | Paul-Augustin PUȘCAȘ

ÎCCJ. Rezoluție de clasare a Inspecției Judiciare. Ce trebuie să analizeze instanța în cazul contestării
 26 iunie 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Revine curţii de apel, prin secţia de contencios administrativ sau completurile specializate în litigii de contencios administrativ, competenţa de soluţionare a cererilor privind anularea deciziei directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenţie pentru executarea pedepsei sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Veniturile obţinute în mod legal între momentul încetării funcţiei publice şi momentul reintegrării efective în funcţia publică, care au legătură cu încetarea nelegală a raportului de serviciu, provenind dintr-o activitate care a înlocuit funcţia publică
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Impozitare folosită la determinarea impozitului minim în cotă de 5% în cazul pariurilor în cotă fixă se constituie din totalitatea sumelor colectate de operatorul economic de la jucătorii participanţi
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul, prin bruierea semnalului aferent acestui sistem, întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Suspendare autorizație jocuri de noroc. Motivarea deciziei
 23 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Interesul trebuie să fie prezent pe tot parcursul procesului
 22 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când nu există conflict negativ de competență
 21 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind prescripția răspunderii penale în camera preliminară
20 iunie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind stabilirea drepturilor bănești cuvenite polițiștilor de penitenciare
20 iunie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența alternativă în materia litigiilor de muncă
 20 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/ imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Cererea de strămutare, de competența curții de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluționează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea stării de recidivă internaţională se poate realiza numai în urma parcurgerii procedurii de recunoaştere a hotărârii străine de condamnare, exclusiv pe cale incidentală, iar nu pe baza mențiunilor existente în sistemul european al cazierului judiciar
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după data de 10 septembrie 2022 aparţine secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Ordinea soluționării excepțiilor
 19 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Degradarea bunului aflat sub sechestru. Cine răspunde?
 16 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Accident de circulație soldat cu deces. Acțiune în regres
 15 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nepredarea la termen a apartamentului de către ANL. Termenul de la care începe să curgă prescripția
 14 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere formulată de un judecător pensionar privind recalcularea indemnizației. Competența
 13 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Afirmații făcute de persoane publice sau cu notorietate
 12 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recuperarea cheltuielilor de judecată în cazul achitării
 9 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Exprimarea jurnalistului
 8 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când debitorul a fost radiat
 7 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dovedirea interesului unui acționar minoritar în promovarea acțiunii privind transferul acțiunilor
 6 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când în recepția unei clinici se difuzează muzică
 5 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Completarea hotărârii arbitrale. Termenul de declarare a acțiunii în anulare
 2 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Apel respins ca tardiv. Competența contestației în anulare
 1 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuire respinsă ca abuzivă
 31 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la acordarea indemnizației lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau norme metodologice referitoare la condițiile şi criteriile de acordare a locuințelor de serviciu pentru personalul silvic
30 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este exclusă existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie
 30 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Cameră preliminară. Excluderea probelor. Înregistrările efectuate de părți sau alte persoane
 30 mai 2023 | Camelia SUTIMAN

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 426 lit. b) și art. 431 din Codul de procedură penală
 29 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Dispoziţiile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 sunt aplicabile în absenţa adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 – 23 iulie 2020
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare reprezentând amenzi penale sau administrative aplicate de autorităţile din statele membre UE
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Aplicarea deciziilor CCR privind prescripția răspunderii penale
 29 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acțiune în constatare introdusă ulterior acțiunii în realizare
 26 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de revenire în magistratură. Competența
 25 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Judecător: ”Nu mă interesează ce zice Înalta Curte…”
 24 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Moștenire. Domiciliu vs. ultimul domiciliu al defunctului
 23 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea la plata impozitelor
22 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hărțuire prin SMS și apeluri de pe o aplicație
 22 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestație în anulare pentru necompetența instanței
 19 mai 2023 | Alina MATEI

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale