ÎCCJ. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului vs. răspunderea prepusului pentru fapta comitentului
 18 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dacă debitorul a executat obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, chiar şi pe parcursul soluţionării cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (4) CPC, creditorul nu mai poate obţine stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
 17 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Abuz de încredere
 17 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind eroarea de procedură
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind ipoteza acoperirii prejudiciului
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind abilitarea procurorului de a încuviința continuarea efectuării percheziției în locurile învecinate celui cu privire la care JDL a autorizat efectuarea percheziției
16 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dispoziții general obligatorii prin hotărârile instanței (funcția publică – daune morale)
 16 mai 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Locurile de muncă din domeniul silvicultură ce se încadrează în condiții speciale
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive datorate cu titlu de penalități
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența teritorială a instanței de executare poate fi stabilită la sediul dezmembrământului fără personalitate juridică
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Ordonanță președințială. Asigurarea accesului la medicaţie cu prescriere off-label
 15 mai 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Bun second-hand vs. deșeu
 12 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Valorificarea dreptului la indemnizaţia de încadrare brute lunare pentru procurorii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul SIIJ
 11 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Întreruperea executării pedepsei. Competența
 11 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Flexibilitatea principiului proporționalității
 10 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Raport de serviciu al unui funcţionar public. Competența materială specială
 9 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motivarea luării de procuror a măsurilor asigurătorii nu trebuie să fie amplă
 8 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Retragerea parțială a finanţării nerambursabile. Instanța competentă
 5 mai 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activităţii desfăşurate cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010
 4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salariatului detaşat de la un angajator în cadrul căruia drepturile salariale se stabilesc prin negociere nu îi pot fi plătite de către angajatorul cesionar, instituţie sau autoritate publică, drepturi care depăşesc nivelul maxim prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017
 4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Ordonanță președințială. Aparența de drept este în favoarea reclamantului
 4 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Argumente vs. motive de recurs
 3 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Standardul de comportament al unui politician
 2 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată cerute pe cale separată. Instanța competentă
 1 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Declarație de recunoaștere a faptei și ulterior negare
 28 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de bursă. Competența
 27 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Când semnătura de pe împuternicirea avocațială este ilizibilă
 26 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripție aplicabil acțiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuții sociale de asigurări de sănătate reținute din indemnizația de gratitudine
 25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind hotărârile pronunţate de judecătorie prin care se soluţionează o cerere privind anularea hotărârii pronunţate de SAL-FIN
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind concursul între efectul pozitiv al autorității de lucru judecat și caracterul obligatoriu al deciziei ÎCCJ vizând dezlegarea dată unei probleme de drept
25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
 25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Tribunalul este competent material să judece cauze având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale
 25 aprilie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Contravenție. Două capete de cerere. Competența
 25 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. RIL admis. Instanța competentă material să soluționeze cererea privind anularea deciziei directorului ANP
 24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Determinarea competenței materiale procesuale a instanței de control judiciar
 24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Prezumția judiciară vs. Prezumția legală
 24 aprilie 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

ÎCCJ. Curtea de Apel care judecă în complet de apel o cale de atac ce trebuia să fie recurs – casare art. 488 alin. (1) pct. 1 Cod proc. civ.
 21 aprilie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Anularea deciziei unei universități privind recuperarea cheltuielilor de şcolarizare
 20 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Perioada în care, după numirea în magistratură, judecătorul sau procurorul a satisfăcut stagiul militar obligatoriu constituie vechime în magistratură
 19 aprilie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Ordonanță de plată. Verificarea competenței în funcție de contract
 19 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor nu este motiv de anulare a hotărârii arbitrale
 18 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Restituirea unui produs confiscat printr-un proces verbal. Competența
 17 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cererea privind situația juridică a unui drum are natură civilă sau de contencios administrativ?
 14 aprilie 2023 | Alina MATEI 1 comentariu

ÎCCJ. Demarcarea arborilor pe care a fost aplicată marca
 13 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Provocarea nu poate fi analizată pe calea recursului în casație
 12 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea faptei direct în apel
 11 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Purtare abuzivă. Calitatea de subiect activ
 10 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Droguri comandate pe Darknet
 7 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Probe excluse de judecătorul de cameră preliminară, dar redate pe larg în rechizitoriu
 6 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Luare de mită servicii de manichiură/pedichiură
 5 aprilie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind persoanele înrolate în armata maghiară care au fost constituite în prizonieri de război
4 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Elementul material al infracțiunii de trafic de influență
 4 aprilie 2023 | Camelia SUTIMAN

CCR pendinte: intedicția de înstrăinare a acțiunilor deținute de stat în cadrul diverselor companii – art. 1 din Legea nr. 173/2020
 4 aprilie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

Întâlnirea procurorilor șefi de secție din cadrul PÎCCJ, DNA, DIICOT şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel / 3-4 aprilie 2023
 3 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Calcularea termenului pe ore
 3 aprilie 2023 | Alina MATEI, Alina GAJA

RIL promovat de Avocatul Poporului: dacă art. IV alin. 1 din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea art. 15 din OG nr. 42/2004 sunt sau nu aplicabile în absența normelor metodologice de aplicare 
31 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Denunț făcut cu privire la fapte cunoscute de organele judiciare
 31 martie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. În lipsa persoanei condamnate nu se poate recunoaște o hotărâre străină
 30 martie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Acordarea unui împrumut de către un judecător nu constituie incompatibilitate
 29 martie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 din Codul penal, iar aceasta nu poate fi autor al infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal
 28 martie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Reconstituire vechime în muncă. Instanța competentă
 28 martie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este exclusă existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială
 27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea unor dispoziții legale referitoare la detașare
 27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea art. 27 alin. (2^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind pensiile de serviciu
27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind demersul de complinire a obligației de achitare a taxei judiciare de timbru
27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de actualizare a pensiei de serviciu a unui judecător ce deține titlul de doctor în drept
27 martie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Drepturi salariale solicitate de aprozi. Instanța competentă
 27 martie 2023 | Alina MATEI

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale