Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă

Citatul zilei: La fel ca pentru actele Comisiei, principiul securității juridice impune ca terții să dispună de un mijloc de a verifica dacă actele Consiliului care sunt publicate sau notificate corespund celor care au fost adoptate
17.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: definiția accidentului de circulație. UPDATE: decizia Curții Constituționale
17.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Lawless v. Irlanda – Prima hotărâre a CEDO
16.11.2020 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii educației naționale
16.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 16-27 noiembrie 2020
16.11.2020 | JURIDICE.ro

Curțile Constituționale și Justiția Constituțională în Statele Europene
16.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Persoană atacată de câini fără stăpân. Noțiunea de faptă ilicită
16.11.2020 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Nelu Iordache. Măsura arestării preventive, termenul rezonabil al acesteia și posibila motivare într-o formă destul de stereotipă și de sumară. UPDATE: o nouă comunicare cu privire la arestul la domiciliu
16.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la minorul devenit între timp major și viața de familie efectivă (reîntregirea familiei)
16.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 36 alin. (2) lit. d) și art. 38 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
16.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

9 decembrie 2020: Convenția Europeană a Drepturilor Omului la 70 de ani – Între ”conștiința Europei” și ”un instrument viu” [conf.]
15.11.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Cazul în care un act este afectat de o neregulă a cărei gravitate este atât de evidentă încât nu poate fi acceptată de ordinea juridică a Uniunii (excepția de la principiul ne ultra petita)
14.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Titlul II al OUG pentru modificarea şi completarea Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Decizia CCR. UPDATE: Decizia motivată
13.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Redactarea hotărârii de către alt judecător decât judecătorul fondului
13.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la decizia de retragere a autorizației unui asigurator (Solvabilitate II). UPDATE: Hotărârea CJUE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la deducerea TVA chiar și atunci când achiziția nu s-a mai realizat. UPDATE: Hotărârea CJUE (avem drept de deducere și nu avem drept de deducere)
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la concedierea colectivă și perioada de referință (mod de calcul). UPDATE: Hotărârea CJUE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la serviciile de plată, funcția NFC a unui card bancar, plata wireless și acordul tacit. UPDATE: Hotărârea CJUE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Citatul zilei: O sancțiune sau amendă contravențională dispusă în temeiul unei dispoziții naționale recunoscută ca fiind contrară dreptului UE, e și ea incompatibilă cu dreptul UE
13.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. UPDATE: Decizia motivată
12.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-734/19, ITH Comercial Timișoara SRL. Abandonarea activității prevăzute inițial. Regularizarea deducerilor TVA-ului achitat în amonte. Activitate imobiliară
12.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-354/20 PPU și C-412/20 PPU. Avocatul general Campos Sánchez-Bordona: agravarea deficiențelor generalizate care afectează independența justiției în Polonia nu justifică neexecutarea automată a tuturor mandatelor europene de arestare provenite din acest stat membru 
12.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Răspunderea civilă vs. răspunderea penală. Termenul de prescripție al acțiunii civile în despăgubiri
12.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: anularea înregistrării unei persoane în scopuri de TVA – art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal
12.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la impozitul pe venit al persoanelor fizice, prescripție și proporționalitate
12.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Sigur că este nu doar de dorit, ci imperativ ca instanţa de judecată să nu transgreseze reglementările naţionale şi/sau convenţionale privind principiul securităţii juridice
12.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-61/19, Orange România. Colectarea și stocarea copiilor actelor de identitate de către un furnizor de servicii de telecomunicații mobile. Declarație de consimțământ prin intermediul unei căsuțe care trebuie bifată
11.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-300/19, Marclean Technologies. Politică socială. Concedieri colective. Metode de calcul a numărului de concedieri. Perioada de referință care trebuie luată în considerare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
11.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-433/19, Ellmes Property. Cooperare judiciară în materie civilă. Acțiune în justiție a unui coproprietar care dorește să înceteze utilizarea în scopuri turistice, de către un alt coproprietar, a unei proprietăți imobiliare în coproprietate. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
11.11.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CJUE. C-287/19, DenizBank AG. Servicii de plată pe piața internă. Carduri bancare multifuncționale personalizate. Instrument de plată care nu poate fi blocat. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
11.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. Cauza C-585/19, Academia de Studii Economice din București. Durata timpului de lucru per lucrător sau per contract. Concluziile Avocatului general Pitruzzella
11.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele sesizări de neconstituționalitate
11.11.2020 | JURIDICE.ro

Amenzile aplicate de Consiliul Concurenței nu pot fi reduse de prevederile altor legi
11.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. alocația de stat pentru copii. UPDATE: Decizia motivată
11.11.2020 | JURIDICE.ro

Judecătoria Buzău. Săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor de către inculpatul testat negativ pentru virusul SARS-CoV-2 ca urmare a nerespectării măsurilor de spitalizare
11.11.2020 | Smaranda POPESCU | 1 comentariu

România la CEDO: cauza pendinte Petrescu și alții. Jurisprudența contradictorie a curților de apel în dispute pentru a constata dacă reclamanții, angajați ai serviciilor de medicină legală, lucrează sau nu în „condiții speciale” (și RIL abia în 2019, fără efect retroactiv total)
11.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la egalitatea de tratament între bărbați și femei, pensiile funcționarilor publici și limitarea domeniului de aplicare temporal
11.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: daunele moratorii în cazul obligațiilor bănești – art. 1535 din Codul civil
11.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Citatul zilei: Co-inculpații sunt martori diferiți de cei obișnuiți și consecințele importante care decurg din acest aspect pentru dreptul la apărare al celorlalți co-inculpați (CEDO, octombrie 2019, încălcare drept la un proces echitabil)
11.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

CEDO. Cauze împotriva României – 10 noiembrie 2020. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. perceperea de dobânzi penalizatoare pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD. Dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. sintagma „în cererile (…) privind (…) activitatea în porturi”
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. atestarea datei unui înscris de către avocat
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. instanţa competentă din punct de vedere material procesual de a soluţiona apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în litigiile având ca obiect anularea deciziilor de instituire a carantinei
10.11.2020 | JURIDICE.ro

Tribunalul Bacău. Anularea hotărârii CJSU pentru nelegalitatea măsurilor de combatere COVID-19 în industria HORECA
10.11.2020 | Andrei PAP

CJUE. C-644/18. Italia a încălcat dreptul Uniunii cu privire la calitatea aerului înconjurător
10.11.2020 | JURIDICE.ro

Scurte considerații asupra Deciziei nr. 452 din 24 iulie 2020 a Curții Constituționale asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
10.11.2020 | Bartis ELŐD