« Secţiuni « Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii

Curtea de Apel București. Indicarea unei adrese de e-mail nu echivalează cu o alegere a locului comunicării actelor de procedură
07.10.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 51 alin. (6) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
07.10.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. C-538/19, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa. Asigurare de sănătate. Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Cerința unui raport emis de un medic din sistemul public de asigurări de sănătate național care să prescrie un tratament. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-119/20, Lauku atbalsta dienests. Politica agricolă comună. Finanțare prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Ajutor la înființarea de întreprinderi pentru tinerii fermieri. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-136/20, LU. Spațiul de libertate, securitate și justiție. Decizia cadru 2005/214/JAI. Verificare de către statul membru executant a calificării juridice date infracțiunii de către statul membru emitent în certificatul care însoțește decizia de sancționare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Curtea respinge recursurile formulate împotriva hotărârilor Tribunalului prin care a fost confirmată calificarea regimului fiscal spaniol de amortizare a fondului comercial financiar (goodwill) drept ajutor de stat incompatibil cu piața internă
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-35/20, A. Un stat membru poate obliga, sub sancțiune, resortisanții săi să dețină o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil atunci când călătoresc într-un alt stat membru, independent de mijlocul de transport utilizat și de itinerar
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-487/19, W. Z. Mutarea unui judecător fără consimțământul acestuia la o altă instanță sau între două secții ale aceleiași instanțe poate aduce atingere principiilor inamovibilității și independenței judecătorilor
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-882/19, Sumal. Victima unei încălcări a dreptului concurenței al Uniunii care este săvârșită de o societate-mamă poate solicita filialei acesteia din urmă repararea prejudiciilor rezultate din încălcare
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Avizul 1/19, Convenția de la Istanbul. Tratatele nu interzic Consiliului să aștepte, înainte de adoptarea deciziei privind încheierea de către Uniune a Convenției de la Istanbul, „acordul comun” al statelor membre, însă această instituție nu poate modifica procedura de încheiere a convenției menționate prin condiționarea acestei încheieri de constatarea prealabilă a unui astfel de „acord comun”
06.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Perpetuarea prin acte administrative succesive, emise de aceeaşi autoritate, a punerii în aplicare în mod greșit a legii
06.10.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Ucidere din culpă. Achitare
06.10.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 2 din Legea nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
06.10.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Romanian High Court rules on amount to be covered to benefit from impunity in tax evasion crimes
05.10.2021 | Mihai JIGANIE-ȘERBAN, Cosmin CREȚU

Noțiunea măsură necesară în materia sechestrului judiciar. Interpretarea sistematică a prevederilor art. 973 alin. (1) și (2) Cod proc. civ.
05.10.2021 | Vlad NICOLAE

ÎCCJ. Amendă de circulație primită în străinătate. Instanța competentă pentru recunoașterea în România a dispoziției din statul UE
05.10.2021 | Alina MATEI

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Revocarea din funcție a administratorului unei SRL este exceptată de la controlul instanței de judecată
05.10.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. II din Legea nr. 175/2020
05.10.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizare cu excepție de neconstituționalitate asupra Legii nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală. Excepția a fost ridicată de societatea de avocatură Budușan și Asociații
04.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 6 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
04.10.2021 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului nu este competent să atace la CCR Hotărârile de Guvern emise în contextul pandemiei de COVID-19
04.10.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prevederile art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
04.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 4-15 octombrie 2021
04.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Armurierul persoană fizică care are acces la arme nu săvărșește infracțiunea de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor
04.10.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Obligația debitorului de a plăti penalități de întârziere pentru neexecutarea hotărârii instanței de contencios administrativ
04.10.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: plafonul zilnic de 10.000 lei pentru efectuarea plăților în numerar
04.10.2021 | Andrei Alexandru MARCU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

TUE. T-207/20. Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Condiții de admisibilitate a cererii de declarare a nulității. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.10.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-569/19. Acces la documente. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Documente aferente unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat incompatibil cu piața internă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.10.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
01.10.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter normativ
01.10.2021 | Andrei PAP

Titus Corlăţean a prezidat lucrările Comisiei APCE pentru alegerea judecătorilor la CEDO
01.10.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Denunț. Când există un dubiu puternic asupra situației de fapt din rechizitoriu
01.10.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Comunicarea deciziei de impunere la vechiul sediu social
01.10.2021 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Camelia Toader participă la evenimentul „Limba de procedură în instanțele judiciare europene și internaționale – Chestiuni de justiție lingvistică”
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-299/20, Icade Promotion. Sistemul comun al TVA. Directiva 2006/112/CE. Articolul 392. Regim de impozitare a marjei. Livrare de imobile și de teren construibil achiziționate în scopul revânzării. Noțiunea de «teren construibil». Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-130/19, Curtea de Conturi/Pinxten. Curtea constată că un fost membru al Curții de Conturi Europene a încălcat obligațiile care decurg din funcția sa. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CJUE. C-296/20, Commerzbank. Cooperare judiciară în materie civilă. Convenția de la Lugano II. Competență în materia contractelor încheiate de consumatori. Transferul domiciliului consumatorului în alt stat obligat prin convenție. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Camelia Toader a participat la lansarea volumului In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. sintagma „înscrierea inițială la pensie”
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. unele prevederi din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 426 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală privind contestația în anulare
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 360 alin. (1) Cod penal privind accesul ilegal la un sistem informatic
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinței pronunțate în primă instanță, dintre care unul/unele sunt în favoarea inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiași inculpat
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
30.09.2021 | Andrei PAP

Actualități constituționale (septembrie 2021). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații
30.09.2021 | Marieta SAFTA

ÎCCJ. Semnificația noțiunii de ”inexistența faptei” de la art. 16 alin. 1 lit. a) C. proc. pen.
30.09.2021 | Alina MATEI

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Nelegalitatea emiterii deciziei de impunere pentru o persoană fizică privind obligațiile accesorii aferente PFA constituită de acea persoană fizică
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
30.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

România contribuie cu 50.000 de euro la fondul special destinat sprijinirii activității Grefei CEDO | Proiect
29.09.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-528/20, Kočner/Europol. Tribunalul respinge acțiunea introdusă de M. Kočner împotriva Europol în contextul anchetei privind asasinarea jurnalistului J. Kuciak și a logodnicei acestuia
29.09.2021 | JURIDICE.ro