« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurisprudenţă

CJUE. C-742/19, Ministrstvo za obrambo. Curtea precizează cazurile în care Directiva privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru nu se aplică activităților exercitate de militari
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-795/19, Tartu Vangla. Reglementarea estoniană care prevede o imposibilitate absolută de menținere în funcție a unui agent de penitenciar a cărui acuitate auditivă nu respectă praguri minime de percepție sonoră, fără a permite să se verifice dacă acesta este în măsură să își îndeplinească funcțiile, este contrară dreptului Uniunii
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-535/19, A. Curtea confirmă dreptul cetățenilor Uniunii inactivi din punct de vedere economic, cu reședința în alt stat membru decât statul lor membru de origine, de a fi afiliați la sistemul public de asigurări de sănătate al statului membru gazdă
15.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența soluționării acțiunii privind anularea Hotărârii CNSU de carantinare a persoanelor care sosesc din teritoriile de risc epidemiologic ridicat
15.07.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Ploiești. Dovada comunicării informațiilor de interes public prin serviciul WeTransfer
15.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 23 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
15.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU

TUE. T-677/20, Ryanair și Laudamotion/Comisia. Tribunalul confirmă că ajutorul acordat de Austria în favoarea Austrian Airlines pentru a o despăgubi pentru pagubele care rezultă din anularea sau din reprogramarea zborurilor sale ca urmare a pandemiei de COVID-19 este compatibil cu piața internă
14.07.2021 | JURIDICE.ro

CEDO. Bio Farmland Betriebs SRL împotriva României. Refuzul instanței naționale de a adresa CJUE o cerere de trimitere preliminară. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
14.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența materială în cazul acțiunilor patrimoniale având ca obiect obligarea unei instituţii publice la plata unei sume de bani
14.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR – Sisif sau Zeus?
14.07.2021 | Elena SÂRGHI

Curtea de Apel Suceava. Refuzul prelungirii raportului de muncă după vârsta de pensionare
14.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: instanța competentă să soluționeze contestația în anulare – art. 505 alin. (1) din CPC
14.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021. UPDATE: Decizia motivată. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
13.07.2021 | JURIDICE.ro

Implicațiile Deciziei CCR nr. 392/08.06.2021 prin care s-a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 cu referire la art. 42 din OUG nr. 21/2004, precum și neconstituționalitatea dispozițiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 12 iulie 2021)
13.07.2021 | Elena RADU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „alte instituţii de spectacole sau concerte” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. UPDATE: Decizia motivată
13.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Publicarea de materiale pe site-uri. Analiza limitelor libertății de exprimare
13.07.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galați. Penalități de întârziere pentru neexecutarea hotărârii de organul fiscal
13.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: posibilitatea ASF de a impune efectuarea unui audit în alt scop decât cel de expunere a situațiilor financiare
13.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Doi judecători și doi avocați generali au fost numiți la CJUE. UPDATE: Publicare decizie în JOUE
12.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Comunicarea hotărârii la mai mult de un de la data pronunțării. Data de la care curge termenul de introducere a contestației în anulare
12.07.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Riscul valutar în contractul de credit
12.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 32 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
12.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Măsuri temporare ref. concursul de admitere la INM | Proiect. UPDATE: Adoptare. UPDATE: CSM depune la CCR un memoriu amicus curiae. UPDATE: Obiecție de neconstituţionalitate parțial admisă. UPDATE: Decizia motivată. UPDATE: Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege. UPDATE: Raport de admitere al Comisiei juridice a Senatului. UPDATE: Se pot organiza concursuri de admitere în magistratură. UPDATE: Promulgare Lege. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
12.07.2021 | JURIDICE.ro

CEDO solicită Poloniei să justifice înăsprirea legislaţiei privind avortul
09.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de transfer la un alt penitenciar formulată de un deținut pentru acces la învățătură
09.07.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timişoara. Clauza penală în contractul individual de muncă
09.07.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CCR pendinte: posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege
09.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. C-428/19, Rapidsped. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Conducători auto din domeniul transportului rutier internațional. Respectarea salariului minim din țara de detașare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-422/20, RK. Concluziile avocatului general Szpunar. Succesiune și certificat european de moștenitor. Competență în cazul în care s-a optat pentru o lege. Declinare de competență a unei instanțe judecătorești sesizate anterior. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-830/19, Région Wallonne. Politica europeană de dezvoltare rurală: criteriul de determinare care permite unui tânăr fermier să aibă acces la ajutorul la înființarea întreprinderii este cel al producției brute standard a întregii exploatații agricole, iar nu doar a părții pe care o deține din aceasta. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CtEDO: Georgia, vinovată de omorârea unei victime a violenţei domestice
08.07.2021 | Gianina CLOP

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CJUE. C-178/20, Pharma Expressz. Un medicament care se eliberează fără prescripție medicală într-un stat membru nu poate fi comercializat în alt stat membru decât dacă acesta din urmă a autorizat la rândul său introducerea sa pe piață
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-132/20, Getin Noble Bank. Avocatul general Bobek: împrejurările evocate de Curtea Supremă poloneză nu sunt de natură să pună la îndoială independența și imparțialitatea potențial ale tuturor judecătorilor polonezi numiți înainte de anul 2018
08.07.2021 | JURIDICE.ro

Apărarea dreptului de proprietate în sistemul Codului civil român – Cauza Simion contra României
08.07.2021 | Maria-Alexandra ITU

Curtea de Apel Craiova. Munca suplimentară vs. munca în zi de sărbătoare
08.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 72 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
08.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. UPDATE: Decizia motivată
07.07.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale. UPDATE: Decizia motivată
07.07.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO. Tribunalul se pronunță, pentru prima dată, cu privire la înregistrarea unei mărci sonore prezentate în format audio. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
07.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 336 alin. (1) NCP şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice
07.07.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Edificarea unei construcții cu acordul proprietarului terenului. Îmbogățire fără just temei. Acțiune în restituire
07.07.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Ploiești. Comisie de licitație incompletă. Anularea și reluarea procedurii
07.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
07.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Intrarea în funcție a unui nou membru al Tribunalului Uniunii Europene – Ședință solemnă / 6 iulie 2021, ora 16:00
06.07.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-5120, Mélin/Parlamentul European. Drept instituțional. Indemnizație de asistență parlamentară. Recuperarea sumelor plătite nejustificat. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
06.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR și CC a Republicii Moldova au organizat seminarul online având ca temă Interpretarea Constituției – între originalism și drept viu
06.07.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului. UPDATE: Decizia motivată
06.07.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Efectul menționării în contractul de vânzare-cumpărare a unei interdicții temporare de construire
06.07.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Târgu Mureș. Existența raporturilor juridice de muncă. Regimul probator
06.07.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: violența în familie prevăzută de Codul penal
06.07.2021 | Andrei Alexandru MARCU