Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă

Curtea de Apel Oradea. Diligența medicului în efectuarea actului medical
10.11.2020 | Cristina CHIRIȚĂ

Întrebare preliminară cu privire la orele pe simulator de zbor pentru licența acordată piloților din aviație civilă (și efect în timp decizie CJUE)
10.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie
10.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

RIL admis. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de Legea nr. 50/1991, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției
09.11.2020 | Andrei PAP

CJUE. Newsletter / 9-20 noiembrie 2020
09.11.2020 | JURIDICE.ro

Notă de jurisprudență a Curții Constituționale [12 octombrie 2020 – 6 noiembrie 2020]. Limitele legiferării prin legile de aprobare a ordonanțelor/ordonanțelor de urgență ale Guvernului. Regimul juridic al moțiunii de cenzură
09.11.2020 | Marieta SAFTA

Accesarea unui sistem informatic și retragerea de numerar de la bancomat. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Inadmisibilitate?
09.11.2020 | George ZLATI

ÎCCJ. Competența materială în cazul recalculării drepturilor salariale în baza Legii nr. 153/2017
09.11.2020 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Turcia la CEDO: Avocat exclus din barou după ce a fost condamnat penal pentru că a afirmat: „Situația Curții de Casație este evidentă. În fiecare zi există știri în presă cu privire la corupția [acuzațiile] legată de Curtea de Casație, președintele acesteia este și judecat pentru corupție”
09.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la limba oficială ca manifestare a identității naționale (Curtea Constituțională a Letoniei)
09.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

CCR pendinte: art. 452 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
09.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

TUE. T-583/19. Electrolux Home Products v. EUIPO și D. Consult. Marcă verbală a Uniunii Europene FRIGIDAIRE. Decădere. Folosirea mărcii în cadrul bazelor militare americane de pe teritoriul Uniunii Europene. Absența utilizării efective a mărcii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
08.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului. UPDATE: Decizia motivată
06.11.2020 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate ref. Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea
06.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii privind Codul penal și Codul de procedură penală. UPDATE: Decizia motivată
06.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dovada depunerii acțiunii cu recipisa de la poștă
06.11.2020 | JURIDICE.ro

Olanda la CEDO: Decizie preliminară CJUE în temeiul căreia s-ar fi aplicat o sancțiune cu caracter penal în materie fiscală și articolul 7 CEDO (principiul legalității incriminării la momentul faptei)
06.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la reducerea bazei de impozitare TVA și falimentul celuilalt contribuabil
06.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: drepturile procurorului stagiar – art. 23 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
06.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Jurisdicții constituționale în UE. Observații succinte asupra compoziției curților constituționale, desemnării și calificării membrilor acestora: Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia, România
06.11.2020 | Marin VOICU

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Înțelesul sintagmei „la cerere” ref. introducerea în cauză a altor persoane
05.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: persoanele care răspund în solidar împreună cu debitorul insolvabil (art. 25 alin. (2) din Codul de procedură fiscală)
05.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la răspunderea civilă pentru operațiunile de plată neautorizată sau executate incorect
05.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Croația la CEDO: Respingerea unei acțiuni în despăgubire – în recurs – pe motiv că trebuia îndreptată împotriva statului, nu împotriva unui municipiu (drept de acces la o instanță)
05.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

70 de ani – Convenția Europeană a Drepturilor Omului
04.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele sesizări de neconstituționalitate
04.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia
04.11.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Instanța competentă să soluționeze acțiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de angajator, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, de primă instanță, care ulterior este desființată în calea de atac
04.11.2020 | Andrei PAP

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții ale Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. UPDATE: Decizia motivată
04.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii. Trimitere spre rejudecare
04.11.2020 | Adrian ŞANDRU

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Steliean CHIRILĂ. Argumentul dezincriminării cu privire la abuzul în serviciu și posibila lipsă de motivare a instanței (fapta ÎCCJ, 2017)
04.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la efectele în timp ale unei decizii CJUE care consideră că o lege națională este contrară unei directive (protecția consumatorului de credit)
04.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: articolul 318 alin. (16) teza a doua din Codul de procedură penală
04.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: De asemenea, se menţionează că, în eventualitatea admiterii cererii şi sesizării CJUE, nu se solicită suspendarea judecării cauzei (în penal, avocat anonimizat ales, 2019)
04.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind meșteșugarii tradiționali din România. UPDATE: Decizia motivată
03.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD ref. cererea de revizuire întemeiată pe art. 453 alin. 1 lit. f) CPP
03.11.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 2-13 noiembrie 2020
03.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. mecanismul de contopire a pedepselor
03.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. obligaţia prefectului de a verifica decizia de excludere din partid a consilierului
03.11.2020 | JURIDICE.ro

Tribunalul Constanța. Motivarea deciziei Comisiei de Monitorizare și Competență Profesională pentru cazurile de malpraxis pe baza criteriilor prevăzute de lege
03.11.2020 | Cristina CHIRIȚĂ

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Citatul zilei: Respectul acestui principiu ar fi putut fi asigurat dacă judecătorul de penal ar fi suspendat procesul după declanșarea procedurii administrative și, ulterior, ar fi dispus încetarea (CEDO, 2015)
03.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la locus standi împotriva lui Facebook (acțiune civilă având ca obiect încălcarea GDPR)
03.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 23 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
03.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „până la data de 14 august 2020”. UPDATE: Decizia motivată
02.11.2020 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. UPDATE: Decizia motivată
02.11.2020 | JURIDICE.ro

Catch 22: elemente de logică antijuridică. Analiză relaxată pe marginea unei hotărâri a CJUE (cauza C‑81/19)
02.11.2020 | Iulian DOBRINESCU | 1 comentariu

ÎCCJ. Soluțiile instanței de contencios administrativ vs. ingerința în atribuțiile autorităților
02.11.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la păstrarea generalizată, dar temporară a datelor de conectare, probe, abuz de piață și efect în timp
02.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 7 lit. (b) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale
02.11.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Buletinul jurisprudenţei în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor / 2019
30.10.2020 | JURIDICE.ro