JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Jurisprudenţă

ÎCCJ. Adaptarea pedepsei. Contestaţie la executare. Cooperare judiciară internaţională
03.10.2019 | Adrian ŞANDRU

CCR a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între primul-ministru, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, determinat de refuzul revocării unor miniștri. UPDATE: Motivarea. Opinie separată: Jud. prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și jud. dr. Livia Doina Stanciu
02.10.2019 | JURIDICE.ro

Decizia CCR ref. contestaţiile împotriva înregistrării și respingerii înregistrării unor candidaturi la funcția de Președinte al României. UPDATE: Motivarea deciziilor
02.10.2019 | JURIDICE.ro

Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociaţia de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj a formulat o trimitere preliminară la CJUE – Cauza C-185/19, KE. UPDATE: Respingere
02.10.2019 | Daniel-Mihail ȘANDRU

Întrebare preliminară cu privire la ajutorul de stat și programele de reciclare
02.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte ÁRUS. Declarație de avere completată în maghiară, amendă contravențională, articolul 7 CEDO și lipsă motivare într-un termen rezonabil
02.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 2 alin. (6) ind. 1) din O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. UPDATE: decizia Curții Constituționale (inadmisibilă)
02.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Motivele de apel prezentate ca motive de recurs
02.10.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: O dispoziție dintr-o directivă UE poate reprezenta o „ așteptare legitimă” în sensul care face aplicabil articolul 1 din Protocolul nr. 1
02.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

TUE. T 673/17, T-674/17 și T-696/17. Ajutoare de stat. Decizie privind declararea regimului de ajutor incompatibil cu piața internă. Jud. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
01.10.2019 | JURIDICE.ro

CCR. Excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Codul de procedură fiscală. Decizia
01.10.2019 | JURIDICE.ro

NICULEASA LAW FIRM convinge Curtea Constituțională asupra neconstituționalității dispozițiilor legale ce permiteau subzistența măsurilor asigurătorii până ce în procedura penală se dispunea o soluție/măsură
01.10.2019 | JURIDICE.ro

Încălcarea drepturilor de către ANI. Decizia CEDO în cauza Manta împotriva României
01.10.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände Verbraucherzentrale Bundesverband eV/Planet49 GmbH. Plasarea de cookie-uri necesită consimțământul activ al internauților. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
01.10.2019 | JURIDICE.ro

RIL admis. Renunțarea la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani
01.10.2019 | Andrei PAP

CCR pendinte: obligativitatea sau posibilitatea instanței de a impune condamnatului obligații în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere
01.10.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Respingere cerere de reducere a onorariului de avocat
01.10.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-600/18 UTEP 2006. Tratament diferit al încălcării regulilor rutiere între întreprinderile rezidente și nerezidente în Ungaria. Hotărârea
30.09.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-95/18 și C-96/18 Sociale Verzekeringsbank. Securitatea socială a lucrătorilor migranți și alocațiile familiale. Hotărârea
30.09.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 30 septembrie – 11 octombrie 2019
30.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la nulitatea expresă a actului administrativ fiscal și dreptul la apărare
30.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Acțiune în constatare vs. acțiune în realizare
30.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. procedura de revocare a suspendării pedepsei sub supraveghere
27.09.2019 | Andrei PAP

Întrebare preliminară cu privire la „locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă” (Volkswagen AG)
27.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

30 de ani de existență a Tribunalului Uniunii Europene
27.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Petit nou formulat în recurs
27.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Un angajament evaziv față de Cartă dăunează așteptărilor cetățenilor europeni că sistemul judiciar își va îndeplini sarcina de gardian
27.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Reînnoirea parțială și intrarea în funcție a 14 noi membri ai Tribunalului Uniunii Europene
26.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la protecția jurisdicțională efectivă și posibilitatea de a utiliza în procedurile disciplinare împotriva judecătorilor probe obținute în mod ilicit (printre altele). UPDATE: Concluzii AG (inadmisibilă)
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la dreptul de a nu mai apărea în rezultate de căutare Google. UPDATE: Hotărârea CJUE
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la compatibilitatea procedurii măsurilor de siguranță cu caracter medical cu directivele UE de drept procesual penal (printre altele). UPDATE: Hotărârea CJUE (Dreptul UE se opune, printre altele)
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la competența de a dispune măsuri provizorii și conservatorii. UPDTE: Concluzii AG (am avea competență)
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la impozitarea plusvalorii. UPDATE: Hotărârea CJUE
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la inversarea sarcinii probei, jurisprudența neunitară și protecția consumatorului de credit. UPDATE: Hotărârea CJUE (nefavorabilă parțial consumatorului)
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la sistemul de protecție în cascadă a unui soi de plante. UPDATE: Concluzii AG
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Schimbarea avocatului ales în timpul procesului
26.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Poziția Curții Constituționale a României este una neașteptată
26.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Prof. univ. dr. Iulia Motoc, key-note speaker la International Law and Cybersecurity Conference / Helsinki
25.09.2019 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al județului Giurgiu. UPDATE: Decizia
25.09.2019 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unor imobile din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al comunei Cetate. UPDATE: Decizia
25.09.2019 | JURIDICE.ro

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013
25.09.2019 | Andrei PAP

CEDO. Cauze împotriva României – 24 septembrie 2019
25.09.2019 | JURIDICE.ro

TUE. T 219/18 Piaggio & C. SpA. (Vespa) Desen sau model industrial comunitar (moped). Procedură de declarare a nulității. Jud. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
25.09.2019 | JURIDICE.ro

TUE. T 121/15 Fortischem a.s./Comisia. Ajutoare de stat. Industria chimică. Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă. Noțiunea de ajutor de stat. Jud. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
25.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la impozitul pe venit asupra veniturilor din anumite fonduri de investiții
25.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza Antohi. Schimbare componență complet unic și condiții neadecvate de detenție. UPDATE: Hotărârea CEDO (rejudecare + 4.000 de euro)
25.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

ÎCCJ. Mandat European de arestare. Condiţii de validitate. Autoritate emitentă
25.09.2019 | Adrian ŞANDRU

Utilizarea sintagmei „efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț” la incriminarea faptelor de corupție. CCR-respingere
25.09.2019 | Alina GAJA

Citatul zilei: Totuși, în prezenta cauză, nu exista nicio dispoziție de drept care să stabilească un anume termen. Această lacună nu avea cum să fie suplinită, prin interpretare, de instanțe
25.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR. Excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 589 alin. (1) lit. b) Codul de procedură penală. Decizia
24.09.2019 | JURIDICE.ro