« Secţiuni « Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii

CJUE pendinte: Cereri privind pronunțarea unor decizii preliminare în materie de TVA formulate de instanțele din România
29.09.2021 | Sorina HOMIȚCHI

Procedura insolvenței. Depășirea termenului de întocmire a tabelului definitiv nu duce automat la înscrierea provizorie a creanțelor pentru a căror soluționare este nevoie de administrarea de probe
29.09.2021 | Răzvan DOBRIN

ÎCCJ. Instanțele naționale nu pot analiza caracterul discriminatoriu al unei prevederi legale
29.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Momentul de la curge termenul de contestare a deciziei de impunere în cazul comunicării deciziei în Spațiul Privat Virtual (SPV)
29.09.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 8 alin. (3) și (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
29.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

RIL admis. Suma sporurilor acordate personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea nu trebuie să depăşească limita prevăzută de art. 25 din aceeaşi lege, raportată la ordonatorul de credite care stabileşte drepturile salariale
28.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind ordinea și termenul de soluționare a dosarelor administrative de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind calea de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță în perioada în care era în vigoare OUG. nr. 23/2020
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind reținerea efectului pozitiv al lucrului judecat
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea majorării prevăzute de lege la salariul de bază în plată, începând cu data de 1 iulie 2017
28.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 27 septembrie – 8 octombrie 2021
28.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj – Căi de atac – Imposibilitatea recalificării de instanță a căii de atac greșit exercitate în considerarea mențiunii inexacte din cuprinsul hotărârii atacate. Obligativitatea pronunțării inadmisibilității unei astfel de căi de atac (art. 457 alin. (3) și (4) Cod proc. civ.). Soarta cheltuielilor de judecată
28.09.2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel București. Nu se încadrează în sfera dispozițiilor art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fapta de a nu formula o cerere de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență
28.09.2021 | Răzvan DOBRIN

CCR pendinte: părțile ce vor fi citate în cadrul procedurii insolvenței – art. 7 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
28.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Soluționarea cererii de recuzare prin încheiere separată sau nu?
28.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Brașov. Lipsa de la termen a avocatului ales al inculpatului. Apărare neefectivă realizată de avocatul din oficiu
28.09.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

RIL admis ref. instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu
27.09.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. competența materială procesuală a secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelorde de a soluționa în primă instanță cauzele având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora
27.09.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracțiuni
27.09.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Stabilirea competenței teritoriale în funcție de interpretarea dată noțiunii de ”loc al producerii prejudiciului” în acțiunile în pretenții formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor
27.09.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prevederile art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
27.09.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. unele prevederi din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
27.09.2021 | JURIDICE.ro

Pēteris Zilgalvis – numit judecător la TUE. UPDATE: Intrare în funcție
27.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nesemnarea încheierii comunicate nu vizează un motiv de nelegalitate
27.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Frauda informatică este o variantă a înșelăciunii
27.09.2021 | Luciana NEAMȚU

CCR pendinte: plata prin virament bancar – art. 1504 alin. (1) din Codul civil
27.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Comisia Europeană trimite Polonia în fața CJUE pentru subminarea independenței autorității naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor
24.09.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. dispozițiile art. 66 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 757 alin. (3) din Codul de procedură civilă
24.09.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană trimite Luxemburg în fața CJUE pentru netranspunerea normelor UE privind achiziționarea și deținerea de arme de foc
24.09.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană solicită Croației să respecte hotărârea CJUE privind gestionarea deșeurilor
24.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Necesitatea existenței unui raport de drept administrativ în cazul refuzului de rezolvare a unei cereri
24.09.2021 | Alina MATEI

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Refuzul de încheiere de către o autoritate publică a contractului individual de muncă nu poate fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ
24.09.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 84 alin. (5) din Codul fiscal
24.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. unele dispoziții din Codul de procedură penală și din OUG nr. 74/2013 privind ANAF
23.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-128/20 GSMB Invest, C-134/20 Volkswagen și C-145/20 Porsche Inter Auto et Volkswagen. Potrivit avocatului general Rantos, instalarea unui software integrat care modifică, în funcţie de temperatura exterioară şi altitudine, nivelul emisiilor de gaze poluante provenind de la vehicule contravine dreptului Uniunii şi un astfel de vehicul nu este conform cu contractul de vânzare în sensul Directivei 1999/44
23.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Partajul voluntar nu conduce la pierderea de către polițistul de penitenciar a dreptului privind compensarea chiriei
23.09.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 94 teza a doua din Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
23.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

RIL admis. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 37 din Codul penal, în ipoteza în care se constată existența unei condamnări definitive pentru o infracțiune continuată
22.09.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, care nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii de recuzare
22.09.2021 | Andrei PAP

TUE. T-425/18, Altice Europe/Comisia. Tribunalul respinge acțiunea formulată de Altice Europa împotriva deciziei Comisiei prin care i s-au aplicat două amenzi în cuantum total de 124,5 milioane de euro în cadrul achiziționării PT Portugal
22.09.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-639/14 RENV, T-352/15 și T-740/17 DEI/Comisia. Tribunalul anulează deciziile prin care Comisia a constatat că o sentință arbitrală de stabilire a unui tarif pentru energie electrică pretins preferențial nu presupunea acordarea unui avantaj producătorului de aluminiu Mytilinaios
22.09.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate parțial admisă ref. unele prevederi din Legea privind darea în plată. UPDATE: Decizia motivată. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
22.09.2021 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

Anularea deciziilor de impunere ca urmare a constatării îndeplinirii condițiilor privind radierea de drept
22.09.2021 | Alina-Mihaela ARSENE

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată acordate în cazul constatării perimării
22.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Galați. Drept prevăzut de o ordonanță de urgență, dar acordarea subsumată cuprinderii în bugetul instituției
22.09.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: indisponibilizarea cauțiunii în cazul respingerii contestației la executare – art. 720 alin. (6) din Codul de procedură civilă
22.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CEDO. Carter v. Russia. Rusia este responsabilă pentru asasinarea lui Aleksandr Litvinenko în Marea Britanie
21.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind dreptul la indemnizație al copilului unei persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
21.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea recursului pentru lipsa motivării
21.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Constanța. Imposibilitatea obiectivă de a achita creanțele fiscale nu este motiv pentru instituirea măsurilor asigurătorii
21.09.2021 | JURIDICE.ro