Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă

Arhivarea datelor ce nu privesc fapta care formează obiectul cercetării. CCR-respingere. Opinia Tribunalului Iași
30.10.2020 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Încălcarea principiului „non bis in idem”
30.10.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la ariile de reproducere și ariile de odihnă eventual deteriorate sau distruse (mediu)
30.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-243/19. A/Veselības ministrija. Refuzul statului membru de afiliere a unui pacient de a acorda o autorizație prealabilă pentru rambursarea costurilor unei asistențe medicale transfrontaliere atunci când în acest stat este disponibil un tratament spitalicesc eficace, însă credințele religioase ale persoanei afiliate condamnă metoda de tratament folosită, instituie o diferență de tratament bazată indirect pe religie 
29.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Caz fortuit
29.10.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la accesul prioritar la rețele electrice pentru energie electrică produsă de două societăți și ajutorul de stat (Curtea de Apel București)
29.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 87 alin. (1) ind. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
29.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Citatul zilei: Protecția Uniunii înseși în cazuri extreme în care îndeplinirea misiunii sale ar fi pusă în pericol prin acțiunea instanțelor naționale (Comisia Europeană, 2020)
29.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. DCD de respingere ref. înţelesul sintagmei „rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică” (Legea privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România)
28.10.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

ÎCCJ. DCD de respingere ref. sintagma „contravaloarea medicamentelor”
28.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. natura juridică a „planului parcelar” prevăzut de Legea fondului funciar
28.10.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-313/19 P Associazione GranoSalus/Comisia. Punerea pe piață a produselor fitosanitare. Aprobarea substanței active glifosat. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
28.10.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-611/18 P Pirelli/Comisia. Piața europeană a cablurilor electrice. Prezumția exercitării efective a influenței decisive
28.10.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-521/18 Pegaso Srl Servizi Fiduciari. Achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale
28.10.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-608/19 Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ajutoare de stat. Companiile care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutorul obținut anterior
28.10.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-321/19 BY și CZ/Bundesrepublik Deutschland. Costurile legate de poliția rutieră nu pot fi luate în considerare la calculul taxelor de trecere pentru utilizarea rețelei rutiere transeuropene de către vehiculele grele de marfă. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
28.10.2020 | JURIDICE.ro

Obiecția de neconstituționalitate ref. Legea de modificare a Legii zootehniei, respinsă
28.10.2020 | JURIDICE.ro

Legea privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult, declarată neconstituțională
28.10.2020 | JURIDICE.ro

Lista legilor pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
28.10.2020 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea deducerii cheltuielilor fictive
28.10.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la deschiderea procedurii falimentului și ajustarea TVA în mod automat (Curtea de Apel Suceava)
28.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 211 lit. (c) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social
28.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Citatul zilei: Este lipsită de importanță împrejurarea că numai interceptările telefonice efectuate de o autoritate necompetentă pot să dovedească vinovăția acestuia și să justifice condamnarea (Curtea de Justiție, 2019)
28.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Președintele României a trimis CCR o sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
27.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile nelucrătoare
27.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017
27.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat
27.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident
27.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. procesele începute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
27.10.2020 | Andrei PAP

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. sporul salarial acordat personalului din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
27.10.2020 | Andrei PAP

Tribunalul Mehedinți. Persoana vătămată nu are obligația reparării prejudiciului suportat de furnizorul de servicii medicale
27.10.2020 | Cristina CHIRIȚĂ

Întrebare preliminară cu privire la dreptul de deducere TVA, anulare cod TVA, practică ANAF și principii de drept al Uniunii (Judecătoria Oradea)
27.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Rusia pendinte la CEDO: Stabilirea domiciliului copiilor la mamă în ciuda celor recomandate de experți, motivarea instanței și posibila discriminare a tatălui
27.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 11 lit. (c) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
27.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

VASILIU ȘI MICLEA. RIL admis – Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia
26.10.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

CJUE. Newsletter / 26 octombrie – 6 noiembrie 2020
26.10.2020 | JURIDICE.ro

LIVESCU & ASOCIAȚII. CEDO – ”Așteptarea legitimă” de protecție și respect pentru viața privată în proceduri penale
26.10.2020 | JURIDICE.ro

Dezvăluirea publică a datelor personale – piedică în calea liberei circulații a capitalurilor? O analiză a hotărârii CJUE în Cauza C-78/18
26.10.2020 | Ruxandra SAVA

ÎCCJ. Cerere de suspendare a executării formulată o dată cu revizuirea
26.10.2020 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la condițiile de eligibilitate pentru suprafața considerată supradeclarată (Curtea de Apel Constanța)
26.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Brădean și alții. Recalificarea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală într-una de contencios administrativ prescrisă (fapta Curții de Apel București, 2017)
26.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: art. 517 alin. (1) lit. (d) din Codul administrativ – caz de încetare de drept a raportului de muncă
26.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

CCR. Nu există conflict de natură constituțională între Guvern și Parlament ref. moțiunea de cenzură din 17 august 2020. UPDATE: Decizia motivată
23.10.2020 | JURIDICE.ro

CEDO. Napotnik împotriva României – 20 octombrie 2020. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
23.10.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Natura amenzii judiciare
23.10.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: interdicția polițistului de a ocupa orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu anumite excepții
23.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Întrebare preliminară cu privire la costurile pentru interceptările dispuse de autoritățile judiciare
23.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza Mariana Nedelcu. Decesul în urma nașterii, lipsă rezervă de sânge, handicapul sever al bebelușului și durata anchetei penale. UPDATE: decizia CEDO (neîncălcare)
23.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziții speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare
22.10.2020 | Andrei PAP