« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurisprudenţă

CJUE. C-371/20, Peek & Cloppenburg. Concluziile avocatului general Szpunar. Protecția consumatorilor. Practici comerciale neloiale. Acțiune publicitară. Promovarea vânzării produselor întreprinderii mass‑media și ale comerciantului. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
24.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Imprescriptibilitatea acţiunii în tăgăduirea paternităţii introdusă de copilul născut în timpul căsătoriei, ca urmare a efectelor Deciziei CCR nr. 349/2001
24.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private în modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal
24.06.2021 | Andrei PAP

Transferul de date cu caracter personal către țări terțe
24.06.2021 | JURIDICE.ro

Mineriada din iunie 1990 și discutabila executare a Hotărârii pronunțate în Cauza Mocanu și alții împotriva României
24.06.2021 | Monica PÎRVULESCU

ÎCCJ. Efectele anulării unui act administrativ individual prin hotărâre judecătorească
24.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Constanța. Căsătoria de conveniență vs. încetarea relațiilor de familie
24.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă – art. 67 din Legea nr. 263/2010
24.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizare de neconstituţionalitate admisă ref. numirea directorilor generali interimari ai Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. UPDATE: Decizia motivată
23.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Uzucapiune. Calitatea procesuală pasivă a unității administrativ-teritoriale în ipoteza în care nu este posibilă identificarea fostului proprietar al terenului
23.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Refuzul prelevării de mostre biologice. Individualizarea pedepsei
23.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 26 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
23.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CEDO. Big Brother Watch și alții c. Regatul Unit. Unele aspecte ale regimului de interceptare în masă sunt contrare Convenției. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
22.06.2021 | Georgiana UNGHIANU

CJUE. C-872/19 P, Venezuela/Consiliul. Venezuela are în mod efectiv calitate procesuală pentru a formula o acțiune împotriva unui regulament care introduce măsuri restrictive împotriva sa
22.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-719/19, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Un cetățean al Uniunii care a făcut obiectul unei decizii de expulzare nu poate beneficia de un nou drept de ședere pe teritoriul statului membru gazdă decât după ce a pus capăt în mod real și efectiv șederii sale pe acest teritoriu
22.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-718/19, Ordre des barreaux francophones et germanophone și alții. Măsurile de executare a unei decizii de îndepărtare a unui cetățean al Uniunii și a membrilor familiei acestuia pentru motive de ordine publică sau de siguranță publică constituie restricții privind dreptul de circulație și de ședere care pot fi justificate atunci când se întemeiază exclusiv pe comportamentul persoanei în cauză și respectă principiul proporționalității
22.06.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CJUE. C-439/19, Latvijas Republikas Saeima. Dreptul Uniunii privind protecția datelor se opune reglementării letone prin care autoritatea pentru siguranța rutieră este obligată să asigure accesul publicului la datele referitoare la punctele de penalizare aplicate conducătorilor auto pentru încălcarea normelor de circulație
22.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-682/18, Youtube și C-683/18, Cyando. În stadiul actual al dreptului Uniunii, operatorii de platforme online nu fac în principiu ei înșiși o comunicare publică a conținuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le încarcă în mod nelegal
22.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Decădere vs. autoritate de lucru judecat
22.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galați. Calitatea procesuală pasivă în litigiile privind asigurările de sănătate
22.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 19 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
22.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. Newsletter / 21 iunie – 2 iulie 2021
21.06.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Instanța de judecată, învestită cu soluționarea plângerii contravenționale, nu are posibilitatea să examineze proporționalitatea sancțiunii complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul
21.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Refuzul unei autorități de a rezolva o situație concretă. Excepție de la obligativitatea plângerii prealabile
21.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Brașov. Tranzacții succesive prin societăți interpuse. Achitare pentru evaziune fiscală
21.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reunirea cauzelor în camera preliminară
18.06.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Condițiile concesionării unui teren pentru construcția locuințelor de tineri
18.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-180/20, Comisia/Consiliul. Acțiune în anulare. Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte. Decizii de stabilire a pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Uniunii. Concluziile avocatului general Pitruzzella. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
17.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-58/20 și C-58/20 K și DKAB. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Gestionarea de fonduri comune de plasament. Externalizare. Prestații furnizate de un terț. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
17.06.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate parțial admisă ref. unele prevederi din Legea privind darea în plată
17.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ: decizia CNSU privind carantinarea este nulă, nefiind publicată în M. Of.
17.06.2021 | Cristi DANILEȚ

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CJUE. C-55/20, Ministerstwo Sprawiedliwości. Întrebări preliminare. Declarații publice ale unui avocat cu privire la un client al său. Solicitarea procurorului-general adresată baroului de a se intiția acțiunea disciplinară împotriva avocatului. Avocatul General Bobek: O instanță națională trebuie, dacă este cazul, să nu țină seama de aprecierile unei instanțe superioare în cazul în care consideră că acestea sunt incompatibile cu dreptul Uniunii
17.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Raportul anual 2020
17.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-597/19, M.I.C.M. Înregistrarea sistematică a adreselor IP ale utilizatorilor și comunicarea numelui și a adreselor poștale ale acestora titularului unor drepturi intelectuale sau unui terț pentru a permite introducerea unei acțiuni în despăgubire sunt admisibile în anumite condiții
17.06.2021 | JURIDICE.ro

Noi hotărâri ale CJUE în materia contractelor de credit încheiate în monedă străină
17.06.2021 | Mircea Bogdan POPESCU | 1 comentariu

ÎCCJ. Daune morale solicitate în lei și acordate în euro
17.06.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bacău. Mărturia mincinoasă, după înlăturarea declarației din ansamblul probator
17.06.2021 | JURIDICE.ro

Tribunalul București a pronunțat primele condamnări în Dosarul „Colectiv”. UPDATE: Curtea de Apel București. Complet de divergenţă ref. schimbarea încadrărilor juridice. Crearea unui nou dosar. UPDATE: Se va analiza reconexarea celor două dosare și soluționarea lor ca întreg. UPDATE: Conexarea dosarelor
16.06.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și OUG nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea SIIJ. UPDATE: Decizia motivată
16.06.2021 | JURIDICE.ro

CJEU. C-684/20 P and C-685/20 P. The Court of Justice confirms the dismissal of two actions for annulment brought by Ms Eleanor Sharpston, seeking a finding that the premature end of her mandate as Advocate General by virtue of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was unlawful
16.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. solicitarea informațiilor de interes public de către societatea civilă de avocaţi
16.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Infecție nosocomială. Răspunderea spitalului și sarcina probei
16.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Autovehicul fără RCA. Răspunderea în solidar a șoferului și a proprietarului mașinii
16.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Pitești a decis că existența SIIJ nu este justificată de imperative obiective și verificabile legate de buna administrare a justiției. UPDATE: Inspecţia Judiciară s-a autosesizat ref. respectarea normelor de procedură
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Stelian Ion: Ne-am asumat sarcina de a repara legile şi asta facem foarte hotărât
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj a anulat prevederile care condiționează participarea la evenimente (vaccin sau rezultat negativ al unui test). UPDATE: Decizia motivată
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Koen Lenaerts, Președintele CJUE: Anul 2020 va rămâne, atât în Europa, cât și în restul lumii, o pagină neagră în istoria secolului XXI din cauza pandemiei
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind aprobarea OUG 31/2020 pentru completarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. UPDATE: Decizia motivată
15.06.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 13 alin. (5) din OUG nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție. UPDATE: Decizia motivată
15.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-645/19, Facebook Ireland și alții. Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD): Curtea precizează condițiile de exercitare a competențelor autorităților naționale de supraveghere pentru prelucrarea transfrontalieră a datelor
15.06.2021 | JURIDICE.ro