JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Jurisprudenţă

CJUE. C-507/17. Operatorul unui motor de căutare nu este obligat să efectueze dezindexarea în ansamblul versiunilor motorului său de căutare
24.09.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-136/17 GC. Interdicția privind prelucrarea anumitor categorii de date personale sensibile se aplică și operatorilor de motoare de căutare
24.09.2019 | JURIDICE.ro

TUE. T-105/17. Amenda aplicată grupului HSBC pentru practici anticoncurențiale în sectorul instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii este anulată
24.09.2019 | JURIDICE.ro

TUE. T-391/17 România/Comisia. Tribunalul UE confirmă decizia Comisiei de a înregistra propunerea de inițiativă cetățenească europeană „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”
24.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la prelevările din sectorul laptelui și al produselor lactate
24.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauzele pendinte Regional Air Services SRL și Dorin Ivașcu. Articole în presă, folosirea apelativului de „securist”, pătare imagine SRL, și fapta Curții de Apel București
24.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Încălcarea art. 6 CEDO
24.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: În cazul unui conflict între o legislație penală și o reglementare UE, aceasta din urmă se aplică cu prioritate, exonerând de răspundere penală
24.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. Newsletter / 23 septembrie – 4 octombrie 2019
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrevedere Președintele ÎCCJ – Președintele CEDO
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Președintele CEDO, în vizită de lucru la PÎCCJ
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la interdicția de a instala antene în anumite zone sau la o anumită distanță de clădiri
23.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Șimandan. Cauza de nepedepsire, evaziune fiscală și drept la recurs. UPDATE: Comunicare suplimentară a cauzei (două noi întrebări)
23.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Teodor PAPUC

ÎCCJ. Ordonanță asigurătorie europeană. Competența de soluționare a căii de atac
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Schimbarea încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare, în apel, se face prin încheiere, și nu direct prin decizie
23.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Judecătorul național este obligat să respecte aplicarea prioritară a dreptului UE și să „decriminalizeze” comportamentul care este, potrivit dreptului național, penal
22.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Avocatul Poporului a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate ref. unele prevederi din Legea pentru modificarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrevedere Ministrul Justiției – Delegație a Curții Europene a Drepturilor Omului
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la dependența de instrucțiuni a unui parchet și controlul jurisdicțional efectiv (MEA)
20.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Reducere onorariu avocat la un cuantum rezonabil
20.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor
19.09.2019 | Andrei PAP

Întrebare preliminară cu privire la repartizarea aleatorie a unui dosar, transparența, regulile interne, și dreptul fundamental la respectarea „judecătorului legitim”
19.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Procedura deliberării Plenului CSM care soluționează o cerere de apărare a reputației
19.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Cum e posibil ca o speță să fie respinsă deoarece ar fi vădit nefondată deși nu toți judecătorii completului sunt de acord? (CEDO)
19.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR. Amânare dezbateri ref. unele sesizări de neconstituționalitate
18.09.2019 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. UPDATE: Decizia CCR
18.09.2019 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecție de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea unor acte normative în domeniul ordinii și siguranței publice. Decizia
18.09.2019 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecție de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. I pct. 28 din Legea pentru aprobarea OUG ref. măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport. Decizia
18.09.2019 | JURIDICE.ro

Supravegherea tehnică în lumina noilor soluții ale Curții Constituționale – interpretarea și aplicarea deciziilor în materie ale instanței constituționale
18.09.2019 | Cristinel GHIGHECI, Vlad NEAGOE

Mama, copilul și experții: hotărârea Marii Camere din 10 septembrie 2019 în cauza Strand Lobben și alții împotriva Norvegiei
18.09.2019 | Lavinia TEC

ÎCCJ. Taxă de timbru calculată incorect în apel. Efecte în recurs
18.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la taxele administrative percepute de autoritatea analoagă ANCOM
17.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CCR pendinte: ridicarea unei excepții de neconstituționalitate nu suspendă cauza (art. 367 alin. (9) CPP). UPDATE: Decizia CCR (consecințe viitoare)
17.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Când poate instanța de apel să preia în motivare din argumentele instanței de fond
17.09.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 16-27 septembrie 2019
16.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la confiscare în cazul unei anume infracțiuni (Uniunea vamală)
16.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 4 comentarii

ÎCCJ. Obligația pentru instanță în cazul solicitării ”cu cheltuieli de judecată”
16.09.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Citatul zilei: Principiul judecătorului legal impune ca dispozițiile care reglementează procedura de numire a judecătorilor să fie respectate
16.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la expresia „să acorde […] o despăgubire corespunzătoare”. UPDATE: Hotărârea CJUE (Dreptul Uniunii nu se opune, cu condiția ca …)
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 4 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la protecția prin intermediul drepturilor de autor în cazul operelor de design. UPDATE: Hotărârea CJUE
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la dreptul la retragere dintr-un contract de credit încheiat la distanță. UPDATE: Hotărârea CJUE (Dreptul Uniunii se opune)
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la modul de calcul al dobânzii la sumele ce trebuie restituite de autoritatea fiscală, sume percepute în temeiul unei legislații declarate a fi contrară dreptului UE. UPDATE: Concluzii AG
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la protecția conferită de un brevet de bază. UPDATE: Concluzii AG
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la indicele de referință pentru împrumuturile ipotecare. UPDATE: Concluzii AG (favorabile consumatorului)
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la decădere și dreptul la restituire (clauze abuzive)
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la apelul 112. UPDATE: Hotărârea CJUE
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la acordul de vinovăție și prezumția de nevinovăție a coinculpaților. UPDATE: Dreptul UE nu se opune, cu condiția ca…
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Respingere cerere de reducere a onorariului de avocat
13.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Ce ar trebui să se întâmple dacă candidații calificați pentru a îndeplini funcția de judecător la Tribunalul Funcției Publice UE sunt numiți în urma unei proceduri care se dovedește a fi neregulată
13.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Avocatul Poporului a formulat o excepție de neconstituționalitate ref. OUG privind Sistemul național unic pentru apeluri de urgență
12.09.2019 | JURIDICE.ro