Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJDCDRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii

Tradiția constituțională și perspectivele dezvoltării constituționalismului în România – Ciclu de conferințe consacrate aniversării centenarului Constituției din 29 martie 1923
13.07.2022 | Mircea DUŢU

Abuzul sexual asupra copiilor. Drepturile acuzatului vs. interesul superior al copilului. Modelul norvegian și o soluție echitabilă
13.07.2022 | Alexandru-Adrian ANGHEL

ÎCCJ. Proces-verbal de contravenție întocmit de un comisariat regional pentru protecția consumatorului. Instanța competentă în cazul contestării
13.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Târgu Mureș. Acțiunea unei UAT ref. anularea unor acte emise de Curtea de Conturi este supusă taxei de timbru
13.07.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: gradele de invaliditate în vederea stabilirii pensiei – art. 40 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
13.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. faptul că doar hotărârile judecătoreşti prin care a fost soluţionat fondul cauzei pot fi atacate cu o cerere de revizuire
12.07.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7) din Codul de procedură civilă. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
12.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-348/20 P, Nord Stream 2/Parlamentul și Consiliul. Curtea declară parțial admisibilă acțiunea formulată de Nord Stream 2 AG împotriva directivei prin care anumite norme pentru piața internă în sectorul gazelor naturale sunt extinse în privința conductelor care provin din țări terțe
12.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu avocațial redus pe motiv că recursul a fost respins ca tardiv…
12.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Apel împotriva hotârârii prin care s-au admis pretențiile și cheltuielile de judecată. Calculul taxei de timbru
12.07.2022 | JURIDICE.ro

Tribunalul Arad. Înlocuirea amenzii cu avertisment nu atrage după sine și anularea sancțiunii complementare
11.07.2022 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea OUG nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM
11.07.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

CJUE. Newsletter / 11-22 iulie 2022
11.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Instanța nu poate valida formula de calcul a dobânzii într-un contract de credit
11.07.2022 | Alina MATEI | 1 comentariu

Curtea de Apel Iași. Corecții financiare finanțări UE. OUG nr. 66/2011. Publicarea anunțului procedurii de achiziție fără respectarea termenului minim legal nu implică automat culpa autorității contractante. Obligarea MIPE la restituirea a 1,75 milioane de lei
11.07.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

CCR pendinte: procedura de extrădare și arestarea provizorie – Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii
11.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU | 1 comentariu

CEDO. Hotărârea în Cauza Toma împotriva României – încălcarea dreptului de a nu fi supus la tratamente inumane sau degradante sub aspect procedural
08.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Promisiune de vânzare-cumpărare. Competența în cazul solicitării de obligare la încheierea actului autentinc de vânzare-cumpărare
08.07.2022 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Tribunalul Bacău. Emiterea unui ordin de protecție pentru violențe verbale și psihologice
08.07.2022 | Andreea MARCA

Judecătoria Gura Humorului. Lipsa unei cauze de întrerupere a cursului prescripției – lege penală mai favorabilă
08.07.2022 | Renata DUMITRAȘ

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. nereglementarea unui termen-limită pentru individualizarea localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute în timpul evenimentelor din Decembrie 1989
07.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. interzicerea aleşilor locali de a avea calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţ
07.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. la competența teritorială în caz de plângere împotriva procesului-verbal de contravenție
07.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-7/21, LKW WALTER. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie civilă. Notificarea sau comunicarea actelor. Regulamentul (CE) nr. 1393/2007. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
07.07.2022 | JURIDICE.roFORTINET
Porsche

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma «cu recurs (…) în termen de 48 de ore de la pronunţare» din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
07.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-261/21, F. Hoffmann-La Roche și alții. Trimitere preliminară. Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE. Obligația statelor membre de a stabili căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
07.07.2022 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate ref. vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan
07.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-83/21, Airbnb Ireland și Airbnb Payments UK. Regimul fiscal al închirierilor pe termen scurt care stabilește obligații în sarcina intermediarilor imobiliari: libera prestare a serviciilor nu se opune obligației de colectare și de comunicare a informațiilor și nici obligației de reținere la sursă a impozitului
07.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-576/20, Pensionsversicherungsanstalt. Perioadele de creștere a copilului realizate în alte state membre trebuie luate în considerare la calcularea pensiei pentru limită de vârstă
07.07.2022 | JURIDICE.ro

Cauza MGC contra României. Între afirmarea unor interese și nevoia de legiferare
07.07.2022 | Adina LAZAPORTALEX
Codul muncii

Servicii  J

ÎCCJ. Nelegalitatea art. 30 lit. h) din Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
07.07.2022 | Cătălin MUNTEANU

Curtea de Apel Cluj. Abținere admisă pe motiv de coleg cu reclamanții
07.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. neclaritatea dispozițiilor legale privind condiţiile în care poate fi formulată plângerea adresată autorităţii de supraveghere de către persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unor prelucrări
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. termenul de depunere a cererilor pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 în vederea constatării calităţilor de persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. respingerea de către prima instanţă a unei cereri de ajutor public judiciar
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. nespecificarea printre motivele de sancţionare cu nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție şi lipsa temeiului de drept sau indicarea greşită a acestui temei
06.07.2022 | JURIDICE.roSMARTBILL
JURIDICE CORPORATE

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a evalua suficienţa cantitativă a probelor rămase la dosar după înlăturarea celor obținute nelegal în vederea menținerii dispoziției trimiterii în judecată
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. imposibilitatea instanțelor de prelungire/neprelungire a dreptului inculpatului de a conduce pe drumurile publice în cazul persoanelor care săvârşesc fapta de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
06.07.2022 | JURIDICE.ro

CEE Attorneys – Boanță, Gîdei și Asociații obține în instanță anularea prevederilor din Ordinul 991/2021 în ceea ce privește formularea, transmiterea şi depunerea contestaţiei prin intermediul aplicaţiei electronice şi cu semnătură electronică
06.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Indemnizaţia pentru limită de vârstă cuvenită foştilor membri ai Parlamentului României. Competența în cazul refuzului acordării
06.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Semnificația expresiei ”durata estimată a procesului”
06.07.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii – art. 104 ind. (1) din O.U.G. nr. 195/2002
06.07.2022 | Andrei Alexandru MARCUJuristi
JURIDICE pentru studenti

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate admisă. Sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” limitează în mod nepermis controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ emise de CNSU
05.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă. Constituie contravenţie organizarea de petreceri care tulbură liniştea locuitorilor, indiferent că sunt în mediul rural sau urban
05.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. la neprevederea dreptului inculpatului de a fi prezent la efectuarea oricărui act de urmărire penală/audieri
05.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul prin care procurorul remediază neregularităţile rechizitoriului, în condiţiile prevăzute de art. 345 alin. (3) CPP, nu este supus verificării pentru legalitate şi temeinicie de către procurorul ierarhic superior
05.07.2022 | Andrei PAP

Avocatul Poporului. Sesizare de neconstituționalitate ref. Legea tineretului
05.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 4-15 iulie 2022
05.07.2022 | JURIDICE.roComunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Dezbateri juridice

Servicii  J

ÎCCJ. Probele în cazul casării cu trimitere spre rejudecare
05.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Exercitarea fără drept a unei profesii. Prescripția răspunderii penale
05.07.2022 | Andreea COMAN

Tribunalul București. Atragerea răspunderii civile delictuale a executorului judecătoresc în vederea acoperirii prejudiciului cauzat debitorului prin refuzul nejustificat de a permite studierea dosarului de executare silită
05.07.2022 | Constantin DUMITRAȘCU

Benke Károly a reprezentat CCR la lucrările reuniunii agenților corespondenți ai Rețelei Judiciare a Uniunii Europene
04.07.2022 | JURIDICE.ro

Vizita oficială a delegației Curţii Supreme a Ungariei la ÎCCJ și CCR
04.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Renunțare la judecată vs. achiesare
04.07.2022 | Alina MATEIInterviuri
VIDEO JURIDICE

Servicii  J

Curtea de Apel Timișoara. Înlăturarea răspunderii penale prin efectul prescripției
04.07.2022 | Renata DUMITRAȘ

Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal. Inaplicabilitatea dispozițiilor privind compensația de formare a jucătorilor de fotbal în cazul promovării echipei clubului în eșaloane superioare
04.07.2022 | Marian MIHAIL

CCR pendinte: verificarea periodică a judecătorilor și procurorilor în vederea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă
04.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CEDO. Măsuri provizorii privind prizonierii de război ucraineni
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-99/21 P, Danske Slagtermestre/Comisia. Ajutoare de stat. Regim privind contribuțiile pentru colectarea apelor uzate. Calitate procesuală activă. Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE. Act normativ care nu presupune măsuri de executare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-105/21, Spetsializirana prokuratura. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie penală. Dreptul la o cale de atac jurisdicțională efectivă. Principiile echivalenței și încrederii reciproce. Condițiile de emitere a unui MEA. Supremația dreptului Uniunii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
01.07.2022 | JURIDICE.roArbitraj
BizLawyer

Servicii  J


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti