JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Jurisprudenţă

CJUE. C-299/17. Dispoziția din dreptul german care interzice motoarelor de căutare să utilizeze „snippet-uri” (un text scurt sau un fragment de text) de presă fără autorizația editorului nu este aplicabilă în lipsa unei notificări prealabile a Comisiei
12.09.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-683/17. Protecția prin dreptul de autor nu poate fi acordată unor modele industriale pentru simplul motiv că, dincolo de scopul utilitar pe care îl urmăresc, acestea produc un efect estetic specific
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la concedierea colectivă și perioada de referință (mod de calcul)
12.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Motivarea implicită a unor capete de cerere. Efecte
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Deși este adevărat că, prin simpla eroare, procurorul-șef l-a informat pe reclamant că …
12.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Rezumatul ședinței pe rolul Curții de Justiție în trimiterea preliminară C-676/17 Călin referitoare la ÎCCJ-DCD (HP) 45/2016. UPDATE: Hotărârea CJUE
11.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la refuzul deducerii dobânzilor plătite unei societăți
11.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Dezincriminare
11.09.2019 | Adrian ŞANDRU

Citatul zilei: Principiul interzicerii arbitrariului autorităților publice
11.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la combaterea fraudei fiscale și ne bis in idem (Tribunalul București). UPDATE: Inadmisibilitate din cauza faptei Tribunalului București (neîndeplinire cerințe conținut decizie de trimitere)
10.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

GCEU. T-883/16 Press and Information Poland v Commission. The General Court annuls the Commission decision approving the modification of the exemption regime for the operation of the OPAL gas pipeline
10.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Executare silită împotriva unui debitor cabinet de avocatură. Instanța competentă
10.09.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 9-20 septembrie 2019
09.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la vânzarea de apartamente și deducerea TVA
09.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Revizuire formulată de avocatul ales și neînsușită de client. Soarta cheltuielilor judiciare către stat
09.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la o acțiune în constarea încălcării drepturilor protejate de o marcă UE. UPDATE: Hotărâre CJUE (favorabilă)
06.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la operatorul unei platforme video online și a sa răspundere (Google și YouTube)
06.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la condițiile în care cota redusă de TVA se aplică în cazul fotografiilor. UPDATE: Hotărârea CJUE (favorabilă contribuabilului)
06.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la posibilitatea instanței din statul de origine de a exercita din oficiu prerogative pentru a proteja un consumator de servicii avocațiale. UPDATE: Dreptul UE se opune
06.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la scutirea de TVA a vânzării unui teren construibil. UPDATE: Hotărârea CJUE
06.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Erori de redactare în sentința atacată fără a afecta legalitatea acesteia
06.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Directiva se aplică efectelor viitoare ale unei decizii disciplinare rămase definitivă, adoptată înainte de intrarea în vigoare a directivei
06.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C 468/18 R împotriva P. Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de obligații de întreținere 
05.09.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-417/18 AW și alții/Lietuvos valstybė. Întreprinderile de telecomunicaţii trebuie să transmită gratuit informaţiile care permit localizarea apelantului autorităţii care tratează apelurile de urgenţă la „112”
05.09.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Ordonanță președințială ref. legături personale cu minoră. Instanța competentă
05.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Statele membre trebuie să asigure că normele de procedură penală permit o sancționare efectivă
05.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

CJUE. C-347/18 Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte. La emiterea certificatului referitor la forţa executorie a unei somaţii de plată definitive, instanţa naţională nu poate verifica din oficiu dacă au fost încălcate normele de competenţă jurisdicţională, chiar dacă este vizat un consumator. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
04.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la posibilitatea ca dreptul Uniunii să se opună condamnării unei persoane
04.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Admitere cerere sesizare Curtea Constituţională. Legile Justiţiei. Neclaritate
04.09.2019 | Adrian ŞANDRU

Partajul bunurilor coproprietate forțată se poate face numai prin buna învoială a coproprietarilor. CCR-respingere
04.09.2019 | Alina GAJA

Citatul zilei: Protecția împotriva intervențiilor puterii publice …
04.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a OUG pentru modificarea Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
03.09.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la decizia de retragere a autorizației unui asigurator (Solvabilitate II)
03.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Excepţie de neconstituţionalitate formulată după rămânerea cauzei în pronunţare
03.09.2019 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: În speța Fransson, Comisia Europeană a susținut că nu e aplicabilă Carta DFUE
03.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Carte nouă: Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l’homme | Roberto Chenal, Iulia Motoc, Robert Spano, Linos-Alexandre Sicilianos
02.09.2019 | Daria NICULCEA

Întrebare preliminară cu privire la avocatul-persoană impozabilă și autoritatea de lucru judecat
02.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Delapidare. Achitare. Opinie separată
02.09.2019 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Revizuire. Caracter de noutate al unui înscris dispărut din dosarul primei instanțe
02.09.2019 | Alina GAJA

Citatul zilei: Guvernul a invocat două hotărâri judecătorești în care cererea a fost întemeiată direct pe Carta DFUE sau pe Convenție (Bulgaria)
02.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Solicită Curții să stabilească dacă încălcările pentru care sunt urmăriți penal inculpații din litigiul principal constituie încălcări grave în sensul …
01.09.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la momentul final până la care avem o încălcare a normelor privind concurența
30.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la concurența pe piața produselor agricole. UPDATE: decizia finală Cour de Cassation
30.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE | 1 comentariu

ÎCCJ. Mandat european de arestare. Competenţă. Motiv opţional de refuz al executării
30.08.2019 | Adrian ŞANDRU

Tribunalul Maramureș. Trafic de minori, trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal. Arestare preventivă
29.08.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la implementarea deciziilor CCR
29.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Efectele casării în privința jurisdicției
29.08.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la obligația de informare și condițiile generale
28.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Pasaje din întâmpinare reproduse amplu în hotărârea atacată
28.08.2019 | JURIDICE.ro

Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară. CCR-respingere
28.08.2019 | Alina GAJA