« Secţiuni « Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii

Guvernul României a formulat o cerere de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională cu Parlamentul României
08.09.2021 | JURIDICE.ro

Tribunalul Maramureș (sentință definitivă) – Procedura insolvenței. Ordonanță președințială emisă de judecătorul sindic la solicitarea debitoarei obligând creditorul furnizor de utilități să continue prestarea serviciilor
08.09.2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Contract de împrumut. Valoarea probatorie a declarației sub semnătură legalizată
08.09.2021 | Alina MATEI | 2 comentarii

TUE. T-96/20 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO. Cerere de înregistrare a semnului verbal Limbic® Types ca marcă a Uniunii Europene. Decizie pronunțată de Camera extinsă a EUIPO după anularea de către Tribunal a unei decizii anterioare. Eroare de drept. Examinare din oficiu a faptelor. Autoritate de lucru judecat. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului
07.09.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-697/20 – Bimbo Donuts Iberia v. EUIPO – Hijos de Antonio Juan. Cerere de înregistrare a semnului verbal DONAS DULCESOL ca marcă a Uniunii Europene. Marcă națională verbală anterioară DONAS. Motive relative de refuz. Absența dovezilor privind utilizarea efectivă a mărcii anterioare. Calificarea produselor pentru care utilizarea efectivă a fost demonstrată. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
07.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Anulare proces-verbal întocmit de Biroul Federal al Federației Române de Polo, pentru aprobarea decernării titlului de campioană și decernarea medaliilor în Superligă
07.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. 17 ani și 4 luni – durata unui proces penal. Statul, obligat la plata daunelor morale
07.09.2021 | Alina MATEI

CCR pendinte: O.U.G. nr. 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
07.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Instrucțiuni privind accesul părților la dosarul electronic al CCR începând cu 1 septembrie 2021
06.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 6-17 septembrie 2021
06.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Încetarea de drept a sechestrului asigurător nu duce la radierea de către OCPI a menţiunilor din CF
06.09.2021 | Alina MATEI

Curtea Supremă de Justiţie din Polonia va trimite o cerere de decizie preliminară privind creditele în valută
03.09.2021 | JURIDICE.ro

CEDO. Zamfirescu împotriva României. Publicarea hotărârii în Monitorul Oficial
03.09.2021 | JURIDICE.ro

Posibilitatea instanței de judecată de a admite capătul de cerere privind dobânda legală penalizatoare, după constatarea caracterului abuziv al clauzei penale moratorii
03.09.2021 | Laura SOCOL

Sechestrul asigurător asupra bunurilor debitorului, în lipsa deținerii unui titlu executoriu
03.09.2021 | Alina-Mihaela ARSENE

ÎCCJ. Competența materială în litigiile privind drepturile salariale ale magistraților
03.09.2021 | Alina MATEI

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CJUE. C-790/19, LG și MH. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Directiva (UE) 2015/849. Directiva 2005/60/CE. Spălarea banilor săvârșită de autorul infracțiunii predicat
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-371/20, Peek & Cloppenburg. Practici comerciale considerate neloiale în orice situație. Acțiuni publicitare. Utilizarea unui conținut redacțional în mass-media pentru promovarea unui produs. Noțiunea de „plată”. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-932/19, OTP Jelzálogbank și alții. Legislația maghiară care interzice anularea unui contract de împrumut exprimat în monedă străină pentru motivul că acesta conține o clauză abuzivă referitoare la diferența de schimb valutar pare să fie compatibilă cu dreptul Uniunii
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-930/19, État belge. Resortisantul unei țări terțe, victimă a unor acte de violență domestică săvârșite de soțul său, cetățean al Uniunii, nu se află într-o situație comparabilă cu cea a resortisantului unei țări terțe, victimă a unor acte de violență domestică săvârșite de soțul său, resortisant al unei țări terțe
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-350/20, O.D. și alții/INPS. Resortisanții din țări terțe care dețin un permis unic de muncă obținut în temeiul legislației italiene care transpune o directivă a Uniunii au dreptul să beneficieze de o alocație de naștere şi de o alocație de maternitate, astfel cum sunt prevăzute de reglementarea italiană. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-928/19, EPSU/Comisia. Recurs EPSU: Comisia nu este obligată să dea curs cererii partenerilor sociali de punere în aplicare, la nivelul Uniunii, a acordului pe care l-au încheiat
02.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-180/20, Comisia/Consiliul. Curtea anulează deciziile Consiliului privind aplicarea Acordului de parteneriat cu Armenia. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
02.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Donație în timpul procedurii de executare. Promovarea acțiunii pauliene
02.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Bucureşti. Anularea hotărârilor CNCD de sancţionare a Federaţiei Române de Fotbal (FRF) pentru manifestări de tip xenofob ale unor suporteri ai echipei naţionale de fotbal
02.09.2021 | Andrei PAP

CCR pendinte: art. 108 alin. (1) lit. c) pct. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
02.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Avocatul Poporului. Excepție de neconstituționalitate ref. OUG nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
01.09.2021 | JURIDICE.ro

Câteva considerații privind propunerea probelor în susținerea apelului
01.09.2021 | Gabriel LEFTER

Cătălin Codescu
Aprecierea vătămării corporale în actul de justiție, în cazul accidentelor de circulație
01.09.2021 | Cătălin CODESCU

ÎCCJ. Clauza de dezicere vs. clauza de arvună
01.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Daune morale de 15.000 euro pentru vătămare corporală din culpă
01.09.2021 | Anca VĂRZARU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: întinderea în timp a obligației de întreținere a părinților față de copil – art. 499 alin. (3) din Codul civil
01.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. Newsletter / 30 august – 10 septembrie 2021
31.08.2021 | JURIDICE.ro

CEDO. Încălcarea dreptului de acces la un tribunal și a libertății de exprimare în cauza Üçdag v. Turcia, în care un imam a fost condamnat pentru postări pe Facebook
31.08.2021 | JURIDICE.ro

Actualități constituționale (august 2021). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații
31.08.2021 | Marieta SAFTA

ÎCCJ. Taxele care decurg din instalarea unui TV într-un restaurant
31.08.2021 | Alina MATEI

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Răspundere disciplinară. Personalul didactic nu se supune Codului muncii
31.08.2021 | Anca VĂRZARU, Cosmin GAVRIL

CCR pendinte: obligativitatea comunicării unei copii a plângerii celorlalte părți implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
31.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Curs online pentru avocați – „Unele considerații privind jurisprudența CEDO sub aspectul nondiscriminării”
30.08.2021 | JURIDICE.ro

CEDO: Măsuri provizorii pentru irakieni și afgaini la frontiera bielorusă cu Letonia și Polonia
30.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Grilă contestată la examenul de primire în profesia de avocat. Instanța nu poate analiza dacă grilele tratează o problemă controversată. Opinie separată
30.08.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Munca suplimentară vs. munca în zi de sărbătoare
30.08.2021 | Anca VĂRZARU, Răzvan CRĂCIUNAȘ

CCR pendinte: necesitatea avizului scris al comitetului executiv și al acordului scris al proprietarilor afectați pentru schimbarea destinației locuinței dintr-un condominiu
30.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Notă critică la Decizia civilă nr. 114/16.03.2021 a Tribunalului Covasna. Înțelesul art. 2320 alin. (1) din Codul civil
27.08.2021 | Fabian CREȚU

ÎCCJ. Anularea recursului trimis pe e-mail pentru lipsa semnăturii electronice
27.08.2021 | Alina MATEI | 4 comentarii

Curtea de Apel Galați. Plata creanței fiscale nu echivalează cu recunoașterea datoriei
27.08.2021 | Anca VĂRZARU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române
27.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Iulian Bulai câștigă procesul cu CNCD pentru amenda primită la postarea cu „Iisus”
26.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Rechizitoriul pe baza căruia a fost pronunţată o soluţie de achitare nu are la bază o faptă ilicită a organelor de urmărire penală
26.08.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Plata orelor suplimentare efectuate fără ca angajatorul să fi cerut
26.08.2021 | Anca VĂRZARU