« Secţiuni « Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii

CEDO a respins cererea a sute de pompieri privind vaccinarea obligatorie în Franța
25.08.2021 | JURIDICE.ro

Motivarea Deciziei ÎCCJ: Hotărârile CNSU nepublicate în Monitorul Oficial sunt inexistente
25.08.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
25.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Respingerea ca tardivă a unei probe în apel, deși în cererea de apel se solicitase ”orice alte dovezi a căror necesitate ar reieşi din dezbateri”
25.08.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Stingerea creanței din titlul de credit. Competența materială procesuală
25.08.2021 | Anca VĂRZARU, Cosmin GAVRIL

Prof. Dr. Iulia Motoc, judecătorul României la CEDO, a fost aleasă membru al Institutului de Drept Internațional de la Geneva
24.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Acțiune în constatare interogatorie
24.08.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timişoara. Clauza penală în contractul individual de muncă
24.08.2021 | Anca VĂRZARU, Răzvan CRĂCIUNAȘ

CCR pendinte: art. III din Legea nr. 240/2019
23.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Dreptul la uitare (art. 17 GDPR). Competența de judecată. Acțiune formulată de un judecător detașat la INM
23.08.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Non reformatio in pejus, după casarea cu trimitere
23.08.2021 | Anca VĂRZARU

Un pericol major: dezintegrarea juridică a Uniunii Europene!
20.08.2021 | Mircea DUŢU

ÎCCJ. Dreptul la reputație aparține și persoanei juridice
20.08.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Accesiune imobiliară artificială. Dreptul la acțiune al constructorului de bună-credință
20.08.2021 | Anca VĂRZARU, Cosmin GAVRIL

CJUE caută traducători externi (freelance)
19.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Codul de procedură fiscală vs. Legea contenciosului administrativ
19.08.2021 | Alina MATEI

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj. Casare cu trimitere. Soarta cheltuielilor de judecată
19.08.2021 | Anca VĂRZARU, Răzvan CRĂCIUNAȘ

ÎCCJ. Natura termenului de 15 zile în care se poate formula cerere de completare a dispozitivului hotărârii
18.08.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Instanța de recurs nu poate constata existența unei stări de fapt
18.08.2021 | Anca VĂRZARU

Tribunalul Iaşi. Obligarea spitalului la eliberarea către aparţinători a unor fotocopii ale documentelor din dosarul medical al pacientului decedat
18.08.2021 | Andrei PAP

CEDO. Gerom Real Estate S.A. împotriva României. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
17.08.2021 | JURIDICE.ro

Tribunalul Timiș a suspendat aplicarea noii organigrame a Primăriei Municipiului Timişoara
17.08.2021 | JURIDICE.ro

Tribunalul Gorj. Anularea situaţiei şcolare în urma desfăşurării activităţilor on-line la care elevul-reclamant nu a putut efectiv participa
17.08.2021 | Andrei PAP

Curtea de Apel Ploiești. Reluarea argumentelor din cererea introductivă nu constituie motiv de recurs
17.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. O creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței nu poate fi valorificată pe calea unei acțiuni în pretenții formulată ulterior închiderii procedurii insolvenței
17.08.2021 | JURIDICE.ro

Tribunalul Constanţa. Ordonanţă preşedinţială pentru suspendarea procedurii de incinerare a trupului neînsuflețit al defunctei
16.08.2021 | Andrei PAP

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivele de fapt și de drept invocate de părți trebuie analizate temeinic de instanță
16.08.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bacău. Polițist condamnat pentru fals intelectual și uz de fals, pentru lipsa consemnării în procesul-verbal a tuturor contravențiilor constatate
16.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Transfer bancar vs. plată nedatorată
13.08.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Întreruperea cursului prescripției prin posesia bunului
13.08.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. V din O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
13.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Ce viitor pentru instanțele supreme în Europa? O dilemă majoră, întrebări aferente și răspunsuri posibile
12.08.2021 | Mircea DUŢU

ÎCCJ. Proceduri de insolvenţă deschise în două țări UE
12.08.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Culpa angajatului nu se prezumă în cazul răspunderii patrimoniale
12.08.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 93 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor
12.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Autoritatea de lucru judecat a regulatorului de competență
11.08.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Alba Iulia. Interesul mandantului în cererea de intervenție accesorie
11.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea la plată a accesoriilor fiscale, calculate pentru perioada când executarea actului administrativ fiscal, pe cale contencioasă, era suspendată. Aplicabilitate art. 278 alin. (4) Cod proc. fiscală
10.08.2021 | Valentin MATEI

ÎCCJ. Natura juridică a bursei auditorilor de justiție de la INM
10.08.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Ploiești. Revizuire. Circumstanțe nou descoperite vs. circumstanțe noi
10.08.2021 | JURIDICE.ro

Asociațiile magistraților subliniază că lipsa reformelor reale în justiție poate duce la sancțiuni pecuniare imense aplicate României
09.08.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Înțelesul sintagmei o ”nouă cerere” de la art. 2539 alin. 2 teza a II-a C. civ.
09.08.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Obligarea părții câștigătoare la plata cheltuielilor de judecată
09.08.2021 | JURIDICE.ro

Neregularități cu privire la măsurile de izolare/carantină a persoanelor în contextul pandemiei de COVID-19
06.08.2021 | Andreea DUMITRESCU

ÎCCJ. Denunțarea unilaterală a promisiunii bilaterale de cesiune de părți sociale
06.08.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Încadrarea într-un grad de handicap pe cale judecătorească
06.08.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 72 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
06.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Amendă aplicată de Consiliul Concurenței. Invocarea unei situații financiare negative
05.08.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galați. Rejudecarea cauzei de trei ori. Pronunțare asupra tuturor infracțiunilor din rechizitoriu
05.08.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: regimul juridic al contravențiilor prevăzute în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale
05.08.2021 | Andrei Alexandru MARCU