Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJDCDRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii

Cauza MGC contra României. Între afirmarea unor interese și nevoia de legiferare
07.07.2022 | Adina LAZA

ÎCCJ. Nelegalitatea art. 30 lit. h) din Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
07.07.2022 | Cătălin MUNTEANU

Curtea de Apel Cluj. Abținere admisă pe motiv de coleg cu reclamanții
07.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. neclaritatea dispozițiilor legale privind condiţiile în care poate fi formulată plângerea adresată autorităţii de supraveghere de către persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unor prelucrări
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. termenul de depunere a cererilor pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 în vederea constatării calităţilor de persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. respingerea de către prima instanţă a unei cereri de ajutor public judiciar
06.07.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. nespecificarea printre motivele de sancţionare cu nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție şi lipsa temeiului de drept sau indicarea greşită a acestui temei
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a evalua suficienţa cantitativă a probelor rămase la dosar după înlăturarea celor obținute nelegal în vederea menținerii dispoziției trimiterii în judecată
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. imposibilitatea instanțelor de prelungire/neprelungire a dreptului inculpatului de a conduce pe drumurile publice în cazul persoanelor care săvârşesc fapta de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
06.07.2022 | JURIDICE.ro

CEE Attorneys – Boanță, Gîdei și Asociații obține în instanță anularea prevederilor din Ordinul 991/2021 în ceea ce privește formularea, transmiterea şi depunerea contestaţiei prin intermediul aplicaţiei electronice şi cu semnătură electronică
06.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Indemnizaţia pentru limită de vârstă cuvenită foştilor membri ai Parlamentului României. Competența în cazul refuzului acordării
06.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Semnificația expresiei ”durata estimată a procesului”
06.07.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

CCR pendinte: suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii – art. 104 ind. (1) din O.U.G. nr. 195/2002
06.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă. Sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” limitează în mod nepermis controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ emise de CNSU
05.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă. Constituie contravenţie organizarea de petreceri care tulbură liniştea locuitorilor, indiferent că sunt în mediul rural sau urban
05.07.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. la neprevederea dreptului inculpatului de a fi prezent la efectuarea oricărui act de urmărire penală/audieri
05.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Actul prin care procurorul remediază neregularităţile rechizitoriului, în condiţiile prevăzute de art. 345 alin. (3) CPP, nu este supus verificării pentru legalitate şi temeinicie de către procurorul ierarhic superior
05.07.2022 | Andrei PAP

Avocatul Poporului. Sesizare de neconstituționalitate ref. Legea tineretului
05.07.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

CJUE. Newsletter / 4-15 iulie 2022
05.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Probele în cazul casării cu trimitere spre rejudecare
05.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Exercitarea fără drept a unei profesii. Prescripția răspunderii penale
05.07.2022 | Andreea COMAN

Tribunalul București. Atragerea răspunderii civile delictuale a executorului judecătoresc în vederea acoperirii prejudiciului cauzat debitorului prin refuzul nejustificat de a permite studierea dosarului de executare silită
05.07.2022 | Constantin DUMITRAȘCU

Benke Károly a reprezentat CCR la lucrările reuniunii agenților corespondenți ai Rețelei Judiciare a Uniunii Europene
04.07.2022 | JURIDICE.ro

Vizita oficială a delegației Curţii Supreme a Ungariei la ÎCCJ și CCR
04.07.2022 | JURIDICE.roFORTINET
Porsche

Servicii  J

ÎCCJ. Renunțare la judecată vs. achiesare
04.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Înlăturarea răspunderii penale prin efectul prescripției
04.07.2022 | Renata DUMITRAȘ

Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal. Inaplicabilitatea dispozițiilor privind compensația de formare a jucătorilor de fotbal în cazul promovării echipei clubului în eșaloane superioare
04.07.2022 | Marian MIHAIL

CCR pendinte: verificarea periodică a judecătorilor și procurorilor în vederea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă
04.07.2022 | Andrei Alexandru MARCU

CEDO. Măsuri provizorii privind prizonierii de război ucraineni
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-99/21 P, Danske Slagtermestre/Comisia. Ajutoare de stat. Regim privind contribuțiile pentru colectarea apelor uzate. Calitate procesuală activă. Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE. Act normativ care nu presupune măsuri de executare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
01.07.2022 | JURIDICE.roPORTALEX
Codul muncii

Servicii  J

CJUE. C-105/21, Spetsializirana prokuratura. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie penală. Dreptul la o cale de atac jurisdicțională efectivă. Principiile echivalenței și încrederii reciproce. Condițiile de emitere a unui MEA. Supremația dreptului Uniunii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-149/21 P, Fakro/Comisia. Recurs. Concurență. Respingerea unei plângeri de către Comisia Europeană. Lipsa interesului Uniunii Europene. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CJUE. C-170/21, Profi Credit Bulgaria. Trimitere preliminară. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele de credit încheiate cu consumatorii. Consecințe referitoare la caracterul abuziv al unei clauze contractuale. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Reședința, importantă în stabilirea competenței în litigiile de muncă
01.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Brașov. Onorariu avocațial disproporționat (2975 RON)?
01.07.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: abandonul de familie – posibilitatea amânării aplicării pedepsei sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul îndeplinirii obligațiilor până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare
01.07.2022 | Andrei Alexandru MARCUSMARTBILL
JURIDICE CORPORATE

Servicii  J

CEDO. Măsuri provizorii în cazul celor doi prizonieri de război britanici condamnați la moarte în Donețk
30.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nu doar notarul public, ci și instanța poate constata existenţa unei succesiuni vacante
30.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Încetarea procesului penal pentru inexistența oricărui act de întrerupere a termenului prescripției generale a răspunderii penale
30.06.2022 | Renata DUMITRAȘ

CCR pendinte: art. 1 lit. c) teza II din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
30.06.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Întrevedere Marian Enache, președintele CCR – Věra Jourová, vicepreşedinta CE
29.06.2022 | JURIDICE.ro

CCR. Amânare dezbateri ref. unele obiecții de neconstituționalitate
29.06.2022 | JURIDICE.roJuristi
JURIDICE pentru studenti

Servicii  J

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Sesizare de neconstituţionalitate admisă
29.06.2022 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului. Sesizarea de neconstituționalitate ref. Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară. Sesizare de neconstituţionalitate admisă
29.06.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. criteriile de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant persoanele ale căror acţiuni au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989
29.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepţia autorităţii de lucru judecat poate fi invocată oricând
29.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Anulare amendă aplicată avocatului (5000 RON). Atenție la completarea împuternicirii avocațiale
29.06.2022 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

CCR pendinte: art. 74 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
29.06.2022 | Andrei Alexandru MARCUComunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Dezbateri juridice

Servicii  J

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. limitare nejustificată a veniturilor salariale la nivelul indemnizaţiei viceprimarului
28.06.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Suspendarea executării sesizărilor ref. teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă. Text integral  
28.06.2022 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
28.06.2022 | JURIDICE.ro

Daniel Morar: CCR n-a contestat niciodată prioritatea dreptului european asupra dreptului național
28.06.2022 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

ÎCCJ. Procesul-verbal de modificare a compunerii completului de judecată nu trebuie depus la dosar
28.06.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Înlocuire administrator judiciar. Solicitare suspendare provizorie înlocuire. Respingere în cazul în care nu se demonstrează un pericol concret. (art. 43.5 lit. g) și 57.4 din Legea nr. 85/2014, art. 450 Cod proc. civ.)
28.06.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂInterviuri
VIDEO JURIDICE

Servicii  J

Judecătoria Iași. Revendicare imobiliară. Obligația de a ridica gardul edificat pe terenul proprietatea vecinului sau autorizarea reclamantei de a efectua aceste lucrări pe cheltuiala pârâtelor
28.06.2022 | Paula-Alina LUPU

ÎCCJ. DCD de respingere privind normele de drept aplicabile în materie de asigurare
27.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind valoarea obiectului unui contract de mandat remunerat
27.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind sancțiunea înlăturării din probatoriu a înscrisului defăimat ca fals
27.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Recurs în Interesul Legii. În cazul în care pârâtul nu predă documentele contabile practicianului în insolvenţă, după prealabila notificare, se prezumă relativ întrunirea tuturor condiţiilor necesare atragerii răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvenţă
27.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind darea în plată
27.06.2022 | JURIDICE.roArbitraj
BizLawyer

Servicii  J


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti