« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurisprudenţă

ÎCCJ. Aplicarea de instanță a unor dispoziții abrogate
07.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bacău. Schimbarea măsurii educative a internării
07.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă
07.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Magistrat-asistent dr. Ionița Cochințu: Incidența arbitrajului în achizițiile publice reflectată în jurisprudența Curții Constituționale. Temă pregătită pentru Probleme dificile de arbitraj (ed. 3). CONFERINȚA BRÂNDUȘA ȘTEFĂNESCU / 10 iunie 2021
04.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galați. Îndestularea creanțelor. Tratamentul corect și echitabil
04.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 1 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
04.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

CJUE. C-910/19, Bankia SA. Prospect în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare. Ofertă adresată atât investitorilor individuali, cât și investitorilor calificați. Conținutul informațiilor furnizate în prospect. Cunoașterea situației economice a emitentului
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-635/18, Comisia/Germania. Directiva privind calitatea aerului. Depășirea sistematică a valorilor limită pentru dioxidul de azot
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-931/19, Titanium Ltd. Fiscalitate. TVA. Loc de impozitare. Noțiunea de «sediu comercial fix». Proprietar al unui bun imobil cu sediul social pe insula Jersey
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-822/19, Flavourstream. Uniunea vamală. Soluție apoasă
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-182/20, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. Drept de deducere. Procedura falimentului. Reglementare națională care prevede refuzul automat al deducerii TVA-ului aferent unor operațiuni taxabile anterioare deschiderii acestei proceduri
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-194/20, Stadt Duisburg. Acord de asociere CEE-Turcia. Decizia nr. 1/80. Integrare pe piața muncii. Accesul la educație pentru copiii unui lucrător turc. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-280/20, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria. Cooperare judiciară în materie civilă. Stabilirea competenței internaționale a instanțelor unui stat membru. Lucrător resortisant al unui stat membru. Contract încheiat cu o reprezentanță consulară a acestui stat membru într‑un alt stat membru. Atribuțiile lucrătorului. Lipsa unor prerogative de putere publică
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C‑762/19, CV‑Online Latvia. Interdicție pentru orice terț de «a extrage» sau de «a reutiliza» fără autorizarea producătorului ansamblul sau o parte substanțială a conținutului bazei de date. Bază de date accesibilă în mod liber pe internet. Metamotor de căutare specializat în căutarea anunțurilor de angajare. Extragere și/sau reutilizare a conținutului unei baze de date
03.06.2021 | jb

CJUE. C-39/20, Jumbocarry Trading. Comunicare a motivelor către persoana în cauză înainte de luarea unei decizii care ar avea consecințe nefavorabile pentru aceasta. Prescrierea datoriei vamale. Termen de notificare a datoriei vamale. Suspendarea termenului. Stingerea datoriei vamale în caz de prescriere
03.06.2021 | JURIDICE.ro

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII obține sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru o dezlegare de impact în domeniul piețelor de energie electrică europene
03.06.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CJUE. C-624/19, Tesco Stores. Principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin consacrat de dreptul Uniunii poate fi invocat în mod direct deopotrivă pentru „aceeași muncă” și pentru o „muncă de aceeași valoare”, în litigii între particulari
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-650/18, Ungaria/Parlamentul. Curtea respinge acțiunea Ungariei împotriva rezoluției Parlamentului care declanșează procedura de constatare a existenței unui risc clar de încălcare gravă de către acest stat membru a valorilor pe care se întemeiază Uniunea
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-784/19, Team Power Europe. Pentru a se considera că „își desfășoară în mod obișnuit activitățile” într-un stat membru, un agent de muncă temporară trebuie să realizeze o parte semnificativă a activităților sale de punere la dispoziție de lucrători în favoarea unor întreprinderi utilizatoare stabilite și care își desfășoară activitățile pe teritoriul statului membru respectiv. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
03.06.2021 | JURIDICE.ro

Luare de mită în formă continuată (modalitatea „primire”). Elemente constitutive. Infracțiunea continuată. Aprecierea probelor [notă de jurisprudență]
03.06.2021 | Vasile COMAN

ÎCCJ. Recunoasterea hotărârii străine privind obligarea pârâtului la plata unor cheltuieli de întreținere
03.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Timișoara. Prescripția dreptului de asigurare socială vs. prescripția contribuției sociale de sănătate
03.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 69 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
03.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Curtea de Apel Alba Iulia. Daunele morale trebuie să fie proporționale și echitabile, pentru a evita îmbogățirea fără justă cauză a celui care le pretinde
02.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Forma convențiilor privind punerea în aplicare a contractelor de vânzare între părți
02.06.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
02.06.2021 | Andrei Alexandru MARCU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CEDO nu a constatat nicio încălcare a Conveției în cauza Denis și Irvine împotriva Belgiei
01.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivele, mijloacele de apărare și dovezile de care se pot folosi părțile în apel
01.06.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bacău. Întreruperea cursului perimării
01.06.2021 | JURIDICE.ro

Actualități constituționale (mai 2021). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații
31.05.2021 | Marieta SAFTA

ÎCCJ. Declararea concomitentă a mai multor căi de atac
31.05.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Suspendarea actelor administrative cu conținut similar
31.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR: indemnizația de creștere copil poate fi urmărită silit
28.05.2021 | Cristi DANILEȚ

ÎCCJ. Sensul sintagmei ”partea care pierde procesul” în apel
28.05.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Suceava. Răspunderea funcționarului public cu statut special. Neindicarea clară a faptei ilicite şi lipsa legăturii de cauzalitate
28.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. UPDATE: decizia Curții Constituționale
28.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Caracterul neindexabil al pragurilor pentru ajutor public judiciar – excepţie de neconstituţionalitate
27.05.2021 | Daniel BANDOL

ÎCCJ. Natura dreptului patrimonial al fabricantului bazei de date
27.05.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Întreruperea prescripției. Predarea bunului ce face obiectul unui antecontract
27.05.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: mijloacele de apărare a drepturilor nepatrimoniale – art. 253 din Codul civil
27.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. dispozițiile art. 20 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. UPDATE: Decizia motivată
26.05.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „în vârstă de până la 16 ani” din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. UPDATE: Decizia motivată
26.05.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990
26.05.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ și CSM susțin numirea Laurei Mihaela Ivanovici în Comitetul Consultativ de Experți pentru candidații la funcția de judecător la CEDO
26.05.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Libertatea de expresie a presei audiovizuale
26.05.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Ploiești. Dreptul și obligația părților de a depune probe
26.05.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: înființarea popririi fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării – art. 783 alin. (1) din Codul de procedură civilă
26.05.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. DCD de respingere ref. procedura contestației la executare atunci când pentru o parte dintre pedepsele indicate în MEA emis de autoritatea judiciară solicitantă română, autoritatea judiciară de executare străină refuză predarea, iar pentru o altă parte dintre pedepse admite predarea
25.05.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. audierea în calitate de martor a organului de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante
25.05.2021 | JURIDICE.ro

CEDO. Big Brother Watch și alții împotriva Regatului Unit. Unele aspecte ale regimului de interceptare în masă sunt contrare Convenției. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
25.05.2021 | JURIDICE.ro