« Secţiuni « Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii

CCR pendinte: art. II din Legea nr. 175/2020
05.10.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Sesizare cu excepție de neconstituționalitate asupra Legii nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală. Excepția a fost ridicată de societatea de avocatură Budușan și Asociații
04.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 6 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
04.10.2021 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului nu este competent să atace la CCR Hotărârile de Guvern emise în contextul pandemiei de COVID-19
04.10.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prevederile art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
04.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 4-15 octombrie 2021
04.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Armurierul persoană fizică care are acces la arme nu săvărșește infracțiunea de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor
04.10.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Obligația debitorului de a plăti penalități de întârziere pentru neexecutarea hotărârii instanței de contencios administrativ
04.10.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: plafonul zilnic de 10.000 lei pentru efectuarea plăților în numerar
04.10.2021 | Andrei Alexandru MARCU

TUE. T-207/20. Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Condiții de admisibilitate a cererii de declarare a nulității. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.10.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-569/19. Acces la documente. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Documente aferente unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat incompatibil cu piața internă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
01.10.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
01.10.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter normativ
01.10.2021 | Andrei PAP

Titus Corlăţean a prezidat lucrările Comisiei APCE pentru alegerea judecătorilor la CEDO
01.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Denunț. Când există un dubiu puternic asupra situației de fapt din rechizitoriu
01.10.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Comunicarea deciziei de impunere la vechiul sediu social
01.10.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Camelia Toader participă la evenimentul „Limba de procedură în instanțele judiciare europene și internaționale – Chestiuni de justiție lingvistică”
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-299/20, Icade Promotion. Sistemul comun al TVA. Directiva 2006/112/CE. Articolul 392. Regim de impozitare a marjei. Livrare de imobile și de teren construibil achiziționate în scopul revânzării. Noțiunea de «teren construibil». Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-130/19, Curtea de Conturi/Pinxten. Curtea constată că un fost membru al Curții de Conturi Europene a încălcat obligațiile care decurg din funcția sa. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-296/20, Commerzbank. Cooperare judiciară în materie civilă. Convenția de la Lugano II. Competență în materia contractelor încheiate de consumatori. Transferul domiciliului consumatorului în alt stat obligat prin convenție. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Prof. univ. dr. Camelia Toader a participat la lansarea volumului In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. sintagma „înscrierea inițială la pensie”
30.09.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. unele prevederi din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 426 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală privind contestația în anulare
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 360 alin. (1) Cod penal privind accesul ilegal la un sistem informatic
30.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinței pronunțate în primă instanță, dintre care unul/unele sunt în favoarea inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiași inculpat
30.09.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dobânzile şi penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
30.09.2021 | Andrei PAP

Actualități constituționale (septembrie 2021). Jurisprudență relevantă a Curții Constituționale a României. Evenimente internaționale. Publicații
30.09.2021 | Marieta SAFTA

ÎCCJ. Semnificația noțiunii de ”inexistența faptei” de la art. 16 alin. 1 lit. a) C. proc. pen.
30.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Nelegalitatea emiterii deciziei de impunere pentru o persoană fizică privind obligațiile accesorii aferente PFA constituită de acea persoană fizică
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
30.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

România contribuie cu 50.000 de euro la fondul special destinat sprijinirii activității Grefei CEDO | Proiect
29.09.2021 | JURIDICE.ro

TUE. T-528/20, Kočner/Europol. Tribunalul respinge acțiunea introdusă de M. Kočner împotriva Europol în contextul anchetei privind asasinarea jurnalistului J. Kuciak și a logodnicei acestuia
29.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE pendinte: Cereri privind pronunțarea unor decizii preliminare în materie de TVA formulate de instanțele din România
29.09.2021 | Sorina HOMIȚCHI

Procedura insolvenței. Depășirea termenului de întocmire a tabelului definitiv nu duce automat la înscrierea provizorie a creanțelor pentru a căror soluționare este nevoie de administrarea de probe
29.09.2021 | Răzvan DOBRIN

ÎCCJ. Instanțele naționale nu pot analiza caracterul discriminatoriu al unei prevederi legale
29.09.2021 | Alina MATEI

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Momentul de la curge termenul de contestare a deciziei de impunere în cazul comunicării deciziei în Spațiul Privat Virtual (SPV)
29.09.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 8 alin. (3) și (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
29.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

RIL admis. Suma sporurilor acordate personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea nu trebuie să depăşească limita prevăzută de art. 25 din aceeaşi lege, raportată la ordonatorul de credite care stabileşte drepturile salariale
28.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. DCD de respingere privind ordinea și termenul de soluționare a dosarelor administrative de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind calea de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță în perioada în care era în vigoare OUG. nr. 23/2020
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind reținerea efectului pozitiv al lucrului judecat
28.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea majorării prevăzute de lege la salariul de bază în plată, începând cu data de 1 iulie 2017
28.09.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 27 septembrie – 8 octombrie 2021
28.09.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Cluj – Căi de atac – Imposibilitatea recalificării de instanță a căii de atac greșit exercitate în considerarea mențiunii inexacte din cuprinsul hotărârii atacate. Obligativitatea pronunțării inadmisibilității unei astfel de căi de atac (art. 457 alin. (3) și (4) Cod proc. civ.). Soarta cheltuielilor de judecată
28.09.2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel București. Nu se încadrează în sfera dispozițiilor art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fapta de a nu formula o cerere de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență
28.09.2021 | Răzvan DOBRIN

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CCR pendinte: părțile ce vor fi citate în cadrul procedurii insolvenței – art. 7 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
28.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Soluționarea cererii de recuzare prin încheiere separată sau nu?
28.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Brașov. Lipsa de la termen a avocatului ales al inculpatului. Apărare neefectivă realizată de avocatul din oficiu
28.09.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis ref. instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu
27.09.2021 | Andrei PAP