JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Jurisprudenţă

Întrebare preliminară cu privire la condițiile pentru acordarea ajutorului financiar al statului pentru studii superioare. UPDATE: Hotărârea CJUE (dreptul UE se opune)
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la o acțiune formulată de un barou pentru plata unor contribuții anuale. UPDATE: Concluzii AG
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la fuziunea inversă și deducerea fiscală. UPDATE: Ordonanța CJUE (Dreptul UE nu se opune)
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la o legislație privind ipoteca și posibilul ajutor de stat. UPDATE: Ordonanța CJUE (vădit inadmisibilă)
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la sarcina probei în cazul mențiunilor de sănătate nepermise
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Ioniță-Ciurez. Lipsa unei reglementări cadru cu privire la nașterea la domiciliu, dreptul la viață privată și eventuala discriminare. UPDATE: Decizia CEDO (lipsă solicitare măsură provizorie în temeiul unei dispoziții generale din Noul Cod civil)
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Valeria BĂLĂNEL | 17 comentarii

România la CEDO: cauza pendinte BUJOR. Deținut care are nevoie de un tratament psihiatric, lipsă implementare corespunzătoare și respingere cerere eliberare condiționată (fapta Tribunalului Iași)
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte BARTIC. Majorarea pedepsei în apel, reformatio in pejus, CAB și articolul 7 din Convenție. UPDATE: Radiere cauză din cauza lipsei reacției și returnării scrisorii
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina Maria MURGILĂ

Întrebare preliminară în legătură cu apariția unei hotărâri CJUE în apel, ignorarea ei ca fiind tardivă, și răspunderea Kobler (printre altele). UPDATE: Hotărârea CJUE
09.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

ÎCCJ. Relevanța executării obligației în timpul procesului în privința cheltuielilor de judecată
09.08.2019 | JURIDICE.ro

Decizia CCR nr. 419/2019. Dispozițiile Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 sunt constituționale
08.08.2019 | Andreea COMAN

Întrebare preliminară cu privire la discriminarea indirectă pe motive de apartenență religioasă și normele constituționale mai favorabile
08.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte TUSĂ. Pacientă detectată în mod eronat cu cancer la sân, ablația sânului, lipsă de acordare de despăgubiri și lipsa de tragere la răspundere penală
08.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Motivare hotărâre judecătorească pe două rânduri
08.08.2019 | JURIDICE.ro | 5 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la oferta la un preț de 0 EUR (printre altele)
07.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte Victor-Viorel PONTA. Daune morale pentru mesaj pe Facebook în 2016 cu încălcarea reputației unui politician (fapta Trib. București)
07.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Cerere de sesizare pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile. Critica în recurs a respingerii
07.08.2019 | JURIDICE.ro

Decizia ÎCCJ nr. 20/2019 pentru dezlegarea unei chestiuni de drept – suspendarea dreptului de a beneficia de indemnizații/ajutoare conform legii
06.08.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Decizia CCR nr. 463/2019 asupra propunerii legislative de revizuire a Constituției. Limitarea dreptului de a fi ales pentru cei condamnați definitiv – text integral
06.08.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la măsurile asiguratorii privind asistența reciprocă în materie de recuperarea creanțelor
06.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

România la CEDO: cauza pendinte BIO FARMLAND BETRIEBS. Refuz realizare trimitere preliminară CJUE (fapta Curții de Apel Timișoara)
06.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Reducerea onorariului de avocat cu ocazia completării dispozitivului
06.08.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte OPREA. Mamă decedată, acuze cu privire la neglijența gravă a personalului de pe ambulanță și respingere recuzare judecător de cameră preliminară
05.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Deținerea de către judecător a unor acțiuni la compania uneia dintre părți nu înseamnă automat încălcare art. 6 CEDO
05.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea „alimente destinate consumului uman”
05.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Probe de la fond vs. probe în apel
05.08.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte LINCAR. Despăgubiri pentru detenție ilegală în cuantum de doar 6.000 lei pentru două săptămâni și două zile (fapta Curții de Apel Oradea)
02.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: Principiul jura novit curia precum e aplicat de CEDO
02.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în cazul cererilor de suspendare a executării unei decizii
02.08.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Lup. Autoritatea de lucru judecat a unei decizii în contencios administrativ, inadmisibilitatea revizuirii unei hotărâri penale și dreptul la un proces echitabil. UPDATE: Recunoașterea încălcării prin fapta Curții de Apel Oradea (declarație unilaterală)
01.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Citatul zilei: Declarațiile unui Președinte cu privire la necesitatea de a proteja interesele statului și legitima îndoială cu privire la imparțialitatea unei instanțe (violare art. 6 CEDO)
01.08.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Competența cererii de încuviinţare a executării silite în temeiul unui act de adjudecare
01.08.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte PRICOPE. Considerarea de către instanța națională că numai un jurnalist profesionist se bucură de protecția articolului 10 CEDO (fapta Curții de Apel Pitești)
31.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la modificarea prețului unui contract printr-un act legislativ ulterior (energie solară)
31.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Cercetare disciplinară salariat. Cerere de intervenție accesorie formulată de două colege ale salariatului
31.07.2019 | JURIDICE.ro

România la CEDO: cauza pendinte Ioan Țiriac. Articol publicat în Financiarul, respingerea unei acțiuni în răspundere, dreptul la onoare și reputație, și libertatea de exprimare (fapta ÎCCJ)
30.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Citatul zilei: În speță, nu era necesar să se ofere posibilitatea avocatului inculpatului să citească și să asculte fiecare înregistrare rezultată în urma supravegherii telecomunicațiilor
30.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la copiile unui program informatic (produse)
30.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Onorariu de expert și onorariu avocațial incluse în cheltuielile de judecată
30.07.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-468/18. R/P. Recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere. Concluziile avocatului general
29.07.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-555/18 K.H.K. Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare. Noțiunea de «act autentic». Concluziile Avocatului general
29.07.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-40/17, Fashion ID/Verbraucherzentrale. Operatorul paginii de internet trebuie să obțină consimțământul utilizatorilor înainte ca datele să fie colectate și transferate. Concluziile avocatului general. UPDATE: Decizia. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
29.07.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-680/17 Vethanayagam/Ministrul afacerilor externe neerlandez. Statul membru competent să examineze și să decidă o cerere de viză. Noțiunea de reprezentare. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
29.07.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-516/17 Spiegel Online/Volker Beck, Marea Cameră. Citate – Utilizarea legăturilor hipertext. Punerea la dispoziție legitimă publicului. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
29.07.2019 | JURIDICE.ro

CJUE. C-451/18 Tibor Trans/DAF Trucks, Camera a șasea. Locul unde s‑a produs fapta prejudiciabilă. Acțiune în despăgubire. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor și președinte de cameră
29.07.2019 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legilor de modificare a Codurilor penale. UPDATE: Amânare continuare dezbateri. Decizia CCR
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Tribunalul Bacău a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la Curtea de Justiție, C-354/18, Rusu și Rusu. UPDATE: Decizia
29.07.2019 | Daniel-Mihail ȘANDRU

Curtea de Apel Oradea. Anularea unei hotărâri a Guvernului care adaugă la Codul fiscal
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la protecția consumatorului de credit în cazul unei jurisprudențe posibil contrare dreptului UE
29.07.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

RIL admis. Competența funcțională privind soluționarea apelurilor declarate în materia executărilor silite pornite în temeiul art. 260 Cod procedură fiscală
29.07.2019 | Andrei PAP