Laureații Premiului cetățeanului european – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Republica Trinidad și Tobago este identificată ca terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se autorizează semnarea în numele UE a Acordului întemeiat pe Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

EPSO organizează o serie de concursuri pentru juriști-lingviști
19 septembrie 2023 | Elena ALBU

Ridicarea MCV pentru România
19 septembrie 2023 | Elena ALBU

Comisia Europeană închide în mod oficial MCV pentru Bulgaria
18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană închide în mod oficial MCV pentru România
 18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Stabilirea taxelor la import aplicabile anumitor tipuri de orez decorticat
7 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CE înregistrează inițiativa cetățenească europeană privind cultura și patrimoniul ucrainean
28 august 2023 | Elena ALBU

Propunere de regulament ref. modificarea etichetării digitale a produselor fertilizante UE
22 august 2023 | JURIDICE.ro

Avizul CESE ref. propunerea de modificare a Directivei privind extinderea proceselor digitale în dreptul societăților comerciale
21 august 2023 | JURIDICE.ro

A fost înregistrată inițiativa europeană cetățenească Cosmetice fără cruzime
21 august 2023 | JURIDICE.ro

Cerere înaintată de Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht pentru un aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS în Cauza E-2/23
17 august 2023 | JURIDICE.ro

Maria Moustakali este numită consilier-auditor în anumite proceduri din domeniul concurenței
17 august 2023 | JURIDICE.ro

TUE. Criterii pe baza cărora cauzele sunt atribuite camerelor
16 august 2023 | JURIDICE.ro

PE condamnă ferm uciderea avocatului Thulani Maseko
16 august 2023 | JURIDICE.ro

Banca Centrală Europeană – raportul anual pe 2022
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluție ref. înființarea unui organism de etică independent al UE
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluția PE din 16 februarie 2023 ref. împlinirea unui an de la începutul invaziei și al războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluția PE ref. elaborarea unei strategii a UE pentru deplasarea cu bicicleta
14 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluția PE ref. condițiile inumane de detenție ale lui Aleksei Navalnîi
14 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluția PE ref. prioritățile UE pentru cea de-a 67-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor
11 august 2023 | JURIDICE.ro

PE solicită autorităților georgiene să-l libereze pe fostul președinte Mihail Saakașvili
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Auditorii externi ai Băncii Centrale Europene pentru exercițiile financiare 2023 și 2024
7 august 2023 | JURIDICE.ro

Noul director executiv al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
7 august 2023 | JURIDICE.ro

Facturarea electronică este obligatorie din 2024 pentru toate tranzacțiile între firme
 28 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) privind ordinele europene de divulgare/păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale
28 iulie 2023 | Elena ALBU

Directiva (UE) de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea sediilor desemnate și numirea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe electronice în cadrul procedurilor penale
28 iulie 2023 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA
28 iulie 2023 | Elena ALBU

Lista apelor minerale naturale recunoscute de România
27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Comunicarea CE ref. spațiului european comun al datelor pentru turism
27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Se înființează Subcomitetul APE pentru agricultură și dezvoltare rurală
27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Consiliul UE numește doi procurori europeni
27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

EPSO organizează concurs pentru administratori în gestionarea crizelor și migrație și securitate internă
27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Estonia
27 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală recrutează administratori
24 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor ref. propunerea de Directivă privind asigurarea depozitelor
24 iulie 2023 | JURIDICE.ro

A fost înregistrată inițiativa europeană cetățenească Impozitarea marilor averi pentru a finanța tranziția ecologică și socială
20 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Acord UE – Noua Zeelandă privind participarea Noii Zeelande la programele Uniunii
19 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Lista platformelor online foarte mari și motoare de căutare foarte mari
17 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Raportul anual al inspectorului de garanții procedurale – 2022
13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

A fost înființat Comitetul pentru aderarea României la Programul de scutire de vize al SUA
13 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2023/1338 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite produse destinate copiilor
30 iunie 2023 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) privind aderarea la rețeaua mondială de certificare sanitară digitală instituită de OMS
30 iunie 2023 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2023/1322 cu privire la Agenția Uniunii Europene privind Drogurile
30 iunie 2023 | Elena ALBU

PE recrutează director în cadrul Direcției Generale Comunicare
30 iunie 2023 | Elena ALBU

Funcția de director al Agenției de sprijin pentru OAREC, vacantă
30 iunie 2023 | Elena ALBU

EPSO organizează concurs în vederea constituirii unor liste de rezervă din care instituțiile UE să poată recruta noi funcționari publici
22 iunie 2023 | Elena ALBU

Recomandarea Consiliului privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate”
22 iunie 2023 | Elena ALBU

Strategia pentru cooperarea vamală în domeniul asigurării respectării legii
22 iunie 2023 | Elena ALBU