Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Viziunea Comisiei Europene privind achizițiile publice în contextul pandemiei COVID-19
02.04.2020 | George TRANDAFIR | 1 comentariu

Restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor
01.04.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului Consiliului în vederea acordării de asistență financiară statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică
01.04.2020 | Elena ALBU

Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus
01.04.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicarea Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2020-31 iulie 2021
01.04.2020 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/466 al Comisiei privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19)
31.03.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului de Administrație al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
30.03.2020 | Elena ALBU

Regulamentul delegat (UE) 2020/445 al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare
30.03.2020 | Elena ALBU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/437 a Comisiei privind standardele armonizate pentru dispozitive medicale elaborate în sprijinul Directivei 93/42/CEE a Consiliului
30.03.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/438 a Comisiei privind standardele armonizate pentru dispozitivele medicale implantabile active elaborate în sprijinul Directivei 90/385/CEE a Consiliului
30.03.2020 | Elena ALBU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/439 a Comisiei privind standardele armonizate pentru dispozitivele medicale destinate diagnosticului in vitro elaborate în sprijinul Directivei 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului
30.03.2020 | Elena ALBU

Orientarea (UE) 2020/428 a Băncii Centrale Europene de abrogare a Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar
30.03.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/452 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/570 în ceea ce privește capacitățile instituite pentru a interveni în cazul unor riscuri cu probabilitate redusă de producere și cu impact major
30.03.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/430 a Consiliului privind o derogare temporară de la Regulamentul de procedură al Consiliului având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19
30.03.2020 | Elena ALBU

Consiliul Uniunii Europene facilitează luarea de decizii prin procedură scrisă
24.03.2020 | JURIDICE.ro

A fost numit un nou avocat general la CJUE. UPDATE: Intrare în funcție
23.03.2020 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2020/407 a Băncii Centrale Europene de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung
23.03.2020 | Elena ALBU

Comunicarea Comisiei – Orientări interpretative privind reglementările UE în domeniul drepturilor pasagerilor în contextul evoluției situației privind Covid-19
23.03.2020 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse
23.03.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/396 a Comisiei din 4 martie 2020 referitoare la propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Alegători fără frontiere, drepturi politice depline pentru cetățenii UE”
23.03.2020 | Elena ALBU

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/414 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/570 în ceea ce privește capacitățile rescEU de constituire a unor stocuri medicale
23.03.2020 | Elena ALBU

Evaluarea conformității și procedurile de supraveghere a pieței în contextul amenințării COVID-19
17.03.2020 | JURIDICE.ro

Orientări UE privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale
17.03.2020 | JURIDICE.ro

Restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Eurofound
16.03.2020 | JURIDICE.ro

Avizul Comitetului European al Regiunilor ref. Planul de acțiune împotriva dezinformării
10.03.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea unor norme privind achizițiile Băncii Centrale Europene
09.03.2020 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2020/265 a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității
04.03.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/264 a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020
04.03.2020 | Elena ALBU

Noi prevederi cu referire la regimul special aplicabil întreprinderilor mici, reglementat de Directiva privind sistemul comun al TVA
03.03.2020 | JURIDICE.ro

În Directiva privind sistemul comun al TVA au fost introduse noi cerințe pentru prestatorii de servicii de plată
03.03.2020 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Decizia privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)
02.03.2020 | JURIDICE.ro

Directiva de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)
02.03.2020 | JURIDICE.ro

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul Eurojust
25.02.2020 | JURIDICE.ro

Regulamentul de procedură al Eurojust
25.02.2020 | JURIDICE.ro

Instrucțiuni practice ref. cauzele cu care este sesizată CJUE
17.02.2020 | JURIDICE.ro

Decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Comune Fusion for Energy privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Fusion for Energy
14.02.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului de Administrație al Agenției Uniunii Europene Pentru Securitate Cibernetică privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării ENISA
14.02.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare
14.02.2020 | Elena ALBU

Regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile
13.02.2020 | JURIDICE.ro

Codul de conduită a membrilor Comitetului European al Regiunilor
03.02.2020 | Elena ALBU

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Rezoluția Parlamentului European ref. apărarea cibernetică
31.01.2020 | JURIDICE.ro

Recomandările BCE ref. politicile de distribuire a dividendelor
31.01.2020 | JURIDICE.ro

A fost aprobat Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din UE
31.01.2020 | JURIDICE.ro

Rezoluția Parlamentului European ref. modernizarea educației în UE
31.01.2020 | JURIDICE.ro

Restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate ref. prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării OEDT
17.01.2020 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2019/2252 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stop Finning – Stop the trade” (Opriți practica de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor – Opriți comerțul cu înotătoare de rechini)
06.01.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2251 a Consiliului privind un mecanism de compensații pentru statul membru al cărui membru național este ales președinte al Eurojust
06.01.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2250 a Consiliului din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de procedură al Eurojust
06.01.2020 | Elena ALBU

Alinierea tratamentului în materie de TVA și de accize al acțiunilor de apărare din cadrul Uniunii și din cadrul NATO
06.01.2020 | JURIDICE.ro

Concluziile Consiliului UE ref. măsurile alternative detenției
16.12.2019 | JURIDICE.ro