« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Comisia Europeană. Prelungirea scutirii de taxe și exonerarea de TVA la import, pentru mărfurile necesare combaterii efectelor epidemiei de COVID-19
27.04.2021 | JURIDICE.ro

Scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din China
27.04.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Modificarea cerințelor aplicabile activităților de aviație cu pilot la bord care se desfășoară în spațiul aerian U-space
27.04.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Modificarea cerințelor de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană în spațiul aerian U-space
27.04.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Cadrul de reglementare pentru U-space
27.04.2021 | JURIDICE.ro

Tarifele maxime unice la nivelul UE de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe
27.04.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Aprobarea planurilor de monitorizare a reziduurilor, pentru importarea animalelor și produselor de origine animală
27.04.2021 | JURIDICE.ro

Decizia (PESC) 2021/649 a Consiliului privind sprijinul Uniunii pentru activitățile Secretariatului TCA de sprijinire a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme
21.04.2021 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/626 a Comisiei privind înființarea portalului InvestEU și stabilirea specificațiilor tehnice ale acestuia
21.04.2021 | Elena ALBU

Comisia Europeană. Regulament ref. tablourile situaționale ale Sistemului european de supraveghere a frontierelor
19.04.2021 | JURIDICE.ro

Completarea standardelor tehnice de reglementare pentru atribuirea ponderilor de risc în cazul expunerilor la atribuirea la finanțări specializate
19.04.2021 | JURIDICE.ro

Modificări privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Furnizarea de Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro pentru bănci centrale, țări din afara zonei euro și organizații internaționale
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Jean-Philippe Lecouffe – noul director executiv adjunct al Europol
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Actualizarea condiţiilor pentru omologarea de tip a vehiculelor | Proiect. UPDATE: Publicarea în Jurnalul Oficial
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Directiva privind controlul achiziționării și deținerii de arme
15.04.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) 2021/522 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății („programul «UE pentru sănătate»”) pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014
05.04.2021 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017
05.04.2021 | Elena ALBU

A intrat în vigoare programul „UE pentru sănătate”
02.04.2021 | JURIDICE.ro

UE acordă Estoniei un sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj
31.03.2021 | JURIDICE.ro

Instrumentul european pentru pace
29.03.2021 | JURIDICE.ro

BCE. Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2020
29.03.2021 | JURIDICE.ro

Regatul Unit va stabili TVA-ul pe carburant în Irlanda de Nord, pentru autovehiculele de serviciu utilizate în interes personal
29.03.2021 | JURIDICE.ro

Modificări privind utilizarea tehnologiilor inovatoare la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare
29.03.2021 | JURIDICE.ro

Suedia – asigurarea capacității de depozitare pentru misiunile civile de gestionare a crizelor
29.03.2021 | JURIDICE.ro

UE. Modificări privind documentele informative pentru produsul paneuropean de pensii personale
29.03.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

UE. Restricționarea unor drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal. UPDATE: Adoptarea deciziei de INEA. UPDATE: Adoptarea deciziei de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură
21.03.2021 | JURIDICE.ro

Programul „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Consiliul Uniunii Europene. Prelungirea unei derogări privind deciziile de utilizare a procedurii scrise obișnuite
17.03.2021 | JURIDICE.ro

UE. Rectificarea noţiunii de „întreprindere în dificultate” pentru acordarea unor ajutoare
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Raportarea către BCE a planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Poziția UE la Congresul ONU pentru prevenirea criminalității și justiția penală
17.03.2021 | JURIDICE.ro

UE. Prelungirea mandatului Comisiei de anchetă pentru protecția animalelor în timpul transportului
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Autorizație de export obligatorie pentru vaccinurile împotriva SARS-CoV
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Aplicarea provizorie a Acordului comercial dintre UE, CEEA și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Modificări privind abordarea standardizată alternativă pentru riscul de piață
17.03.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Monitorizarea și raportarea datelor ref. emisiile de CO2 ale autoturismelor și ale vehiculelor utilitare ușoare
05.03.2021 | JURIDICE.ro

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/371 al Consiliului privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
05.03.2021 | Elena ALBU

Regulament privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare
04.03.2021 | JURIDICE.ro

Țările de Jos, cotă redusă de impozitare pentru energia furnizată stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice
04.03.2021 | JURIDICE.ro

Modificări privind implementarea standardelor de bază comune în domeniul securității aviației
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Codul de conduită pentru membrii Tribunalului, Tribunalului de apel și mediatori
23.02.2021 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Aspecte administrative și organizatorice privind funcționarea Tribunalului de apel
23.02.2021 | JURIDICE.ro

Procedura de adoptare a unor interpretări privind investiţiile reglementate de CETA
23.02.2021 | JURIDICE.ro

Normele de mediere pentru părțile aflate în litigii de investiții
23.02.2021 | JURIDICE.ro

UE. Instituirea unui Instrument de sprijin tehnic
22.02.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Prelungirea unor derogări privind controalele la fața locului în domeniul agriculturii
22.02.2021 | JURIDICE.ro

Modificări privind momentul de la care se aplică anumite proceduri de gestionare a riscurilor în scopul schimbului de garanții
22.02.2021 | JURIDICE.ro

Intrarea în vigoare a Acordului de parteneriat între UE și EURATOM, statele membre ale acestora şi Armenia
22.02.2021 | JURIDICE.ro

Stabilirea repartizării pe stat membru a resurselor REACT-EU pentru anul 2021
17.02.2021 | JURIDICE.ro