Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Comisia Europeană. Regulamentul de punere în aplicare nr. 1801/2020 de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe pentru anul 2020
03.12.2020 | JURIDICE.ro

Recomandarea (UE) 2020/1743 a Comisiei privind utilizarea testelor antigenice rapide în diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2
23.11.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Comune pentru Bioindustrii de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării IC BI
16.11.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/1575 a Băncii Centrale Europene privind evaluarea informațiilor și acțiunile ulterioare corespunzătoare în cazul încălcărilor raportate prin intermediul instrumentului de avertizare de integritate atunci când persoana vizată este un înalt funcționar al BCE
01.11.2020 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2020/1595  a Comisiei privind strategiile de testare vizând COVID-19, inclusiv utilizarea testelor rapide de detecție a unui antigen
01.11.2020 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2020/1563 a Comisiei privind sărăcia energetică
29.10.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/1512 a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
23.10.2020 | Elena ALBU

Modificare Regulament (UE) nr. 360/2012 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a acestuia și o derogare limitată în timp pentru întreprinderile aflate în dificultate cu scopul de a se ține seama de impactul pandemiei de COVID-19
14.10.2020 | Elena ALBU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19
14.10.2020 | Elena ALBU

Decizia 2019/15 a Consiliului de Administrație al  Agenției Europene pentru Securitate și Sănatate în Muncă privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării EU-OSHA
07.09.2020 | Elena ALBU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Informarea privind intrarea în vigoare a Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene
06.09.2020 | Elena ALBU

EASO. Normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării EASO
04.09.2020 | Elena ALBU

Normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților Eurojust
04.09.2020 | Elena ALBU

De mâine, se aplică Regulamentul UE privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor
31.08.2020 | JURIDICE.ro

Modificare. Recomandare (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții
11.08.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului de Administraţie al Europol de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol
11.08.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/1075 a Consiliului privind încheierea Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze
28.07.2020 | Elena ALBU

Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
28.07.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/1089 privind stabilirea responsabilităților Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul/în afara UE
24.07.2020 | Elena ALBU

Orientări privind lucrătorii sezonieri din UE în contextul pandemiei de COVID-19
23.07.2020 | Elena ALBU

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Decizia Fondului European de Investiţii privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Fondul European de Investiții
22.07.2020 | Elena ALBU

Decizia nr. 1/2020 a Consiliului de Administraţie al întreprinderii comune Shift2Rail de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării întreprinderii comune S2R
22.07.2020 | Elena ALBU

Orientări privind aplicarea practică a criteriului funcționalității esențiale din definiția „serviciilor de platformă de partajare a materialelor video” în temeiul Directivei serviciilor mass-media audiovizuale
08.07.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/969 a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare privind responsabilul cu protecția datelor
08.07.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului privind susținerea de către Uniune a activităților CTBTO ref. Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă
03.07.2020 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții
03.07.2020 | Elena ALBU

Concluziile Consiliului privind impactul pandemiei de COVID-19 și redresarea sectorului sportului
03.07.2020 | Elena ALBU

Rezumat al Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind începerea negocierilor pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit
03.07.2020 | Elena ALBU

Concluziile Consiliului privind combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 în educație și formare
03.07.2020 | Elena ALBU

Concluziile Consiliului UE privind conturarea viitorului digital al Europei
22.06.2020 | Elena ALBU

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter / 22 iunie – 3 iulie 2020
22.06.2020 | JURIDICE.ro

Orientări privind reluarea treptată și coordonată a operațiunilor în materie de vize
15.06.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19
15.06.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/466 în ceea ce privește utilizarea unei documentații electronice pentru efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale și în ceea ce privește perioada de aplicare a măsurilor temporare
05.06.2020 | Elena ALBU

Decizia (PESC) a Consiliului în sprijinul mecanismului secretarului general al ONU de anchetă a utilizării prezumate a armelor chimice și biologice sau cu toxine
05.06.2020 | Elena ALBU

Acord privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene
05.06.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în perioada 2020-2024
05.06.2020 | Elena ALBU

Completare. Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
05.06.2020 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19
28.05.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/674 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată „Introducerea unor venituri de bază necondiționate (VBN) în întreaga UE”
28.05.2020 | Elena ALBU

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/675 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată „Freedom to share”
28.05.2020 | Elena ALBU

Modificarea Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului
13.05.2020 | Elena ALBU

Al doilea mandat pentru secretarul general al Consiliului Uniunii Europene
12.05.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/637 a Băncii Centrale Europene privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro
12.05.2020 | Elena ALBU

Opinie privind normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – actualizări la zi
04.05.2020 | Bogdan ILIE, Simona GHEORGHE

Normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Oficiul OAREC
29.04.2020 | Elena ALBU

Decizia de prelungire a derogării temporare de la Regulamentul de procedură al Consiliului introdusă prin Decizia (UE) 2020/430, având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19
29.04.2020 | Elena ALBU

Normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
29.04.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de procedură al Comisiei
29.04.2020 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse
29.04.2020 | Elena ALBU