Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Decizia Consiliului de administrație al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
26.08.2019 | JURIDICE.ro

Decizia Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru medicamente privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării agenției
15.08.2019 | Elena ALBU

Modificarea Orientării (UE) 2018/876 a BCE privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate
13.08.2019 | Elena ALBU

Recomandările CERS/2016/14 privind monitorizarea imobilelor au fost modificate
13.08.2019 | JURIDICE.ro

Publicarea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1725 care reglementează prelucrarea datelor de către instituțiile și organele Uniunii Europene
09.08.2019 | JURIDICE.ro

Modul de desemnare a judecătorului TFUE care îl înlocuiește pe judecătorul aflat într-un caz de împiedicare
08.08.2019 | JURIDICE.ro

Josep Borrell Fontelles este noul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate
08.08.2019 | JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1310 a Comisiei de stabilire a normelor privind funcționarea Rezervei europene de protecție civilă și a rescEU
07.08.2019 | Elena ALBU

Privire critică asupra dezincriminării infracțiunii de spălare a banilor. Remedii pentru alinierea legislației penale Calendarului Uniunii Europene în materia combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului – condiție sine qua non pentru îndeplinirea de către statul român a obligațiilor impuse de standardelor globale de protecție a societății
05.08.2019 | Camelia BOGDAN

Regulamentul (UE) 2019/1238 privind un produs paneuropean de pensii personale
31.07.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1268 propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să punem capăt erei plasticului în Europa”
30.07.2019 | Elena ALBU

Monede comemorative cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus
30.07.2019 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) ref. proiectul-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă
26.07.2019 | Elena ALBU

Decizia Agenției Europene pentru produse chimice privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
25.07.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE privind „Mutațiile economice, tehnologice și sociale ale serviciilor avansate de sănătate destinate persoanelor în vârstă”.
24.07.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE privind „Filantropia europeană: un potențial neexploatat”
24.07.2019 | Elena ALBU

Numire judecător la CJUE
23.07.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1199 privind stabilirea sediului Autorității Europene a Muncii
23.07.2019 | Elena ALBU

Numirea unor judecători la TUE
22.07.2019 | Elena ALBU

Instituirea Autorității Europene a Muncii
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Avizul CESE privind „Aspecte legate de egalitatea de gen”
22.07.2019 | Elena ALBU

UNBR. Implicațiile Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului asupra activității avocaților
22.07.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Directiva (UE) 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Directiva (UE) 2019/1153 pentru utilizarea informațiilor financiare în scopul depistării infracțiunilor
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2019/1184 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!”
15.07.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) 2019/1157 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor UE
15.07.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1135 de alegere a președintelui Consiliului European
08.07.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1144 a Comisiei privind ajutorul de stat pus în aplicare de România în favoarea Oltchim SA
08.07.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1086 a Consiliului privind poziția în ceea ce privește acordarea statutului de observator UE în cadrul GRECO
03.07.2019 | Elena ALBU

Informare privind data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor
03.07.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/1111 privind executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii
03.07.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/1009 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE
01.07.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor
28.06.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți
27.06.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2019/1023 privind remiterea de datorie și de modificare a Directivei privind insolvența
27.06.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2019/1024 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public
27.06.2019 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1026 privind modalitățile tehnice pentru utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului de informații și pentru stocare
25.06.2019 | Elena ALBU

Post vacant de consilier principal – OLAF
25.06.2019 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2019/1019 privind modernizarea clădirilor
25.06.2019 | Elena ALBU

Sinergiile dintre Eurojust și rețelele înființate de Consiliu în domeniul cooperării judiciare în materie penală
24.06.2019 | Elena ALBU

Modificarea Directivei privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
24.06.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul Delegat (UE) 2019/945 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord
21.06.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice
21.06.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică
20.06.2019 | Elena ALBU

UE a publicat două documente care reglementează viitorul pieței energetice
20.06.2019 | JURIDICE.ro

Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
20.06.2019 | JURIDICE.ro

Decizia UE privind numirea unor judecători la Tribunal
19.06.2019 | Elena ALBU

Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor
18.06.2019 | Elena ALBU

Concluziile Consiliului privind tinerele generații creative
18.06.2019 | Elena ALBU