« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Decizia (UE) 2020/969 a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare privind responsabilul cu protecția datelor
08.07.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului privind susținerea de către Uniune a activităților CTBTO ref. Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă
03.07.2020 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții
03.07.2020 | Elena ALBU

Concluziile Consiliului privind impactul pandemiei de COVID-19 și redresarea sectorului sportului
03.07.2020 | Elena ALBU

Rezumat al Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind începerea negocierilor pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit
03.07.2020 | Elena ALBU

Concluziile Consiliului privind combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 în educație și formare
03.07.2020 | Elena ALBU

Concluziile Consiliului UE privind conturarea viitorului digital al Europei
22.06.2020 | Elena ALBU

CJUE. Newsletter / 22 iunie – 3 iulie 2020
22.06.2020 | JURIDICE.ro

Orientări privind reluarea treptată și coordonată a operațiunilor în materie de vize
15.06.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19
15.06.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/466 în ceea ce privește utilizarea unei documentații electronice pentru efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale și în ceea ce privește perioada de aplicare a măsurilor temporare
05.06.2020 | Elena ALBU

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Decizia (PESC) a Consiliului în sprijinul mecanismului secretarului general al ONU de anchetă a utilizării prezumate a armelor chimice și biologice sau cu toxine
05.06.2020 | Elena ALBU

Acord privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene
05.06.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în perioada 2020-2024
05.06.2020 | Elena ALBU

Completare. Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
05.06.2020 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19
28.05.2020 | Elena ALBU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/674 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată „Introducerea unor venituri de bază necondiționate (VBN) în întreaga UE”
28.05.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/675 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată „Freedom to share”
28.05.2020 | Elena ALBU

Modificarea Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului
13.05.2020 | Elena ALBU

Al doilea mandat pentru secretarul general al Consiliului Uniunii Europene
12.05.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/637 a Băncii Centrale Europene privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro
12.05.2020 | Elena ALBU

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Opinie privind normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – actualizări la zi
04.05.2020 | Bogdan ILIE, Simona GHEORGHE

Normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Oficiul OAREC
29.04.2020 | Elena ALBU

Decizia de prelungire a derogării temporare de la Regulamentul de procedură al Consiliului introdusă prin Decizia (UE) 2020/430, având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19
29.04.2020 | Elena ALBU

Normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
29.04.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de procedură al Comisiei
29.04.2020 | Elena ALBU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse
29.04.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19
27.04.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19
27.04.2020 | Elena ALBU

Observații privind adeverința emisă de barou din care rezultă că solicitantul este în exercițiul profesiei de avocat cerută de Ordinul MMPS nr. 849/2020
25.04.2020 | Dan ȚOP | 1 comentariu

Comisia Europeană. Orientări ref. punerea în aplicare a normelor UE privind procedurile de azil și de returnare și privind relocarea
20.04.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Orientări ref. asigurarea unor standarde de protecție deplină a datelor de către aplicațiile care ajută la combaterea pandemiei
20.04.2020 | JURIDICE.ro

Derogarea de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) în ceea ce privește data finală de depunere a cererii unice în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2020
13.04.2020 | Elena ALBU

Decizia Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare privind adoptarea normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării AEA
13.04.2020 | Elena ALBU

Recomandările Consiliului Uniunii Europene ref. încetarea situației de deficit public excesiv din România
09.04.2020 | JURIDICE.ro

Comunicarea Comisiei privind modificarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19
07.04.2020 | Elena ALBU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Orientări privind Asistența de urgență acordată de UE în cadrul Cooperării transfrontaliere în materie de asistență medicală acordată în contextul crizei determinate de COVID-19
07.04.2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020
07.04.2020 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2020/493 privind sistemul Documente false și autentice online (FADO)
07.04.2020 | Elena ALBU

Recomandarea Băncii Centrale Europene privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19
07.04.2020 | Elena ALBU

Linii directoare privind punerea în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către UE, facilitarea modalităților de tranzit pentru repatrierea cetățenilor UE și efectele asupra politicii în domeniul vizelor
07.04.2020 | Elena ALBU

Orientări privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19
07.04.2020 | Elena ALBU

Ajutoare acordate de catre stat, pentru IMM-uri în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
06.04.2020 | Bogdan ILIE, Simona GHEORGHE

Viziunea Comisiei Europene privind achizițiile publice în contextul pandemiei COVID-19
02.04.2020 | George TRANDAFIR | 1 comentariu

Restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor
01.04.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului Consiliului în vederea acordării de asistență financiară statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică
01.04.2020 | Elena ALBU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus
01.04.2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicarea Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2020-31 iulie 2021
01.04.2020 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/466 al Comisiei privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19)
31.03.2020 | Elena ALBU

Decizia Consiliului de Administrație al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
30.03.2020 | Elena ALBU