Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate. UPDATE: Decizia
05.06.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul de completare a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic
05.06.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046
04.06.2019 | JURIDICE.ro

Completarea Regulamentului (UE) ref. conflictele de interese în domeniul fondurilor europene de antreprenoriat social
03.06.2019 | Elena ALBU

Viorel Ștefan, numit membru al Curții Europene de Conturi
03.06.2019 | Elena ALBU

Completarea Regulamentului (UE) ref. conflictele de interese în domeniul fondurilor europene cu capital de risc
29.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) privind reclamațiile candidaților pentru funcția de procuror-șef european
29.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) privind propunerea de inițiativă cetățenească „Salvați albinele!”
29.05.2019 | Elena ALBU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Decizia (UE) privind încheierea în numele UE a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă
29.05.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri
23.05.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Directiva (UE) privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale
23.05.2019 | Vlad BERCU

Directiva UE de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio
20.05.2019 | JURIDICE.ro

Directiva (UE) privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală
20.05.2019 | Vlad BERCU

Regulamentul (UE) 2019/712 privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian
17.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/721 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale”
17.05.2019 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
17.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/719 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Soluția rapidă, echitabilă și eficace la schimbările climatice”
17.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/718 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „PRO-NUTRISCORE”
17.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/720 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa”
17.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/722 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stoparea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate”
17.05.2019 | Elena ALBU

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Directiva UE 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI
16.05.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul Delegat (UE) 2019/758 de completare a Directivei (UE) în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)
16.05.2019 | JURIDICE.ro

Decizia Biroului Paramentului European privind normele de punere în aplicare privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește transferul de date cu caracter personal de către Parlamentul European autorităților naționale în contextul anchetelor penale sau financiare
16.05.2019 | Vlad BERCU

Proiect-pilot de punere în aplicare a anumitor dispoziții privind cooperarea administrativă prevăzută în Directiva 91/477/CEE a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
14.05.2019 | Elena ALBU

Declarație transmisă Secretariatului Tratatului privind Carta energiei (TCE)
14.05.2019 | Elena ALBU

Decizia Curţii de Justiţie privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești
09.05.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
07.05.2019 | Elena ALBU

Regulamentul delegat (UE) 2019/686 de stabilire a modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul de arme de foc în interiorul Uniunii
06.05.2019 | Elena ALBU

Decizia BCI de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor de către Direcția de personal a BCI
04.05.2019 | Vlad BERCU

Decizia (UE) 2019/682 a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul UE, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
03.05.2019 | Elena ALBU

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2019/683 de autorizare a statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță la meciurile de fotbal
03.05.2019 | Elena ALBU

Rezoluţia PE referitoare la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016
02.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Respectarea statului de drept în cadrul Uniunii Europene”
23.04.2019 | Elena ALBU

Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea unor măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
22.04.2019 | JURIDICE.ro

Recomandarea (UE) privind securitatea cibernetică în sectorul energetic
19.04.2019 | Elena ALBU

Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro
19.04.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) privind instituirea unui Grup la nivel înalt de înțelepți
19.04.2019 | Elena ALBU

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
17.04.2019 | Elena ALBU

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la două propuneri legislative privind combaterea fraudei în domeniul TVA
17.04.2019 | Vlad BERCU

Decizia (UE) 2019/598 privind normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui
17.04.2019 | Vlad BERCU

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Decizia AEPD privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
12.04.2019 | Vlad BERCU

Modificarea Directivei 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar
12.04.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/515 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
05.04.2019 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2019/534 privind Securitatea cibernetică a rețelelor 5G
02.04.2019 | Elena ALBU

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării
01.04.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al BCE
01.04.2019 | Elena ALBU

Lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale
01.04.2019 | Elena ALBU

Noi reglementări la nivelul UE în ceea ce privește procedura de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
01.04.2019 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) privind încheierea Tratatului de instituire a Comunității transporturilor
25.03.2019 | Elena ALBU

Avizul CER pe tema „Impozitarea economiei digitale”
22.03.2019 | Elena ALBU