Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Anunț de post vacant: Secretar general – Secretariatul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor
21.03.2019 | Elena ALBU

Codul de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene
20.03.2019 | Elena ALBU

Anunţul de recrutare privind postul de Director general în cadrul Direcției Generale Politici Externe ale UE
20.03.2019 | Elena ALBU

Decizia BEI de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Serviciul Anchetarea fraudelor
12.03.2019 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/326 a Comisiei de stabilire a măsurilor pentru introducerea datelor în EES
07.03.2019 | Elena ALBU

Stabilirea specificațiilor în ceea ce privește utilizarea amprentelor digitale și a imaginii faciale
07.03.2019 | Elena ALBU

Înregistrarea băuturii spirtoase „Tequila” ca indicație geografică
05.03.2019 | Elena ALBU

Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit
26.02.2019 | Elena ALBU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Regulamentul de tarifare în cadrul cerului unic european
26.02.2019 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului ref. aplicarea art. 107 și art. 108 din TFUE ajutoarelor de minimis în sectorul agricol
26.02.2019 | Elena ALBU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Decizia ref. propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de țigarete electronice!”
26.02.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/293 privind ajutorul de stat pus în aplicare de România pentru restructurarea Complexului Energetic Hunedoara
25.02.2019 | Elena ALBU

Regulamentul CEE-ONU ref. dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește emisia de gaze poluante
21.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de modificare a Regulamentului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială
21.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de regulament de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
21.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de regulament de instituire a programului „Fiscalis”
21.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de modificare a Directivei privind utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale 
21.02.2019 | Elena ALBU

Propunerea de directivă de renunțare la schimbarea sezonieră a orei
20.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de regulament de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
20.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de directivă privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
20.02.2019 | Elena ALBU

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Avizul CESE ref. propunerea de modificare a Deciziei privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
20.02.2019 | Elena ALBU

Restricționarea anumitor drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către CE
12.02.2019 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu SIC 28
12.02.2019 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) privind formatul european pentru schimbul de dosare electronice de sănătate
11.02.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) de stabilire a normelor interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și restricționarea anumitor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană în scopuri de securitate internă a instituțiilor Uniunii
11.02.2019 | JURIDICE.ro

Protejarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni în contextul alegerilor
08.02.2019 | Raluca ONUFREICIUC

Doi judecători și un avocat general au fost numiți la CJUE
05.02.2019 | Elena ALBU

Rectificarea Directivei (UE) privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în UE
04.02.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) de înființare a Cedefop
04.02.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și privind restricționarea, de către Comisie, a anumitor drepturi în materie de protecție a datelor în contextul anchetelor administrative
04.02.2019 | Elena ALBU

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) de înființare a Eurofound
04.02.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Directivei UE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
04.02.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală
04.02.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/117 privind adoptarea Regulamentului de procedură pentru prevenirea și soluționarea litigiilor și a Codului de conduită aplicabil arbitrilor și mediatorilor
29.01.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2019/1 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre
18.01.2019 | Elena ALBU

Recomandarea Băncii Centrale Europene privind politicile de distribuire a dividendelor
16.01.2019 | Elena ALBU

Modificarea Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe
14.01.2019 | JURIDICE.ro

Avizul ref. propunerea de regulament de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
11.01.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/26 de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
10.01.2019 | Elena ALBU

Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Selecţie de decizii pronunţate în perioada 1 ianuarie 2017  –  31 decembrie 2018  
09.01.2019 | Marieta SAFTA

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare
08.01.2019 | Elena ALBU

Modificarea OUG privind produsele agroalimentare ecologice
07.01.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră
04.01.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice
03.01.2019 | Elena ALBU

Sărbători legale 2019 în UE
03.01.2019 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului (UE) privind publicarea electronică a JOUE
03.01.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
03.01.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
24.12.2018 | Elena ALBU

Propunerea de regulament privind executarea hotărârilor în materie matrimonială
24.12.2018 | Elena ALBU

Rezoluția Parlamentului European referitoare la femei, egalitatea de gen și justiția climatică
22.12.2018 | Elena ALBU