« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Decizia (UE) 2019/720 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa”
17.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/722 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stoparea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate”
17.05.2019 | Elena ALBU

Directiva UE 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI
16.05.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul Delegat (UE) 2019/758 de completare a Directivei (UE) în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)
16.05.2019 | JURIDICE.ro

Decizia Biroului Paramentului European privind normele de punere în aplicare privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește transferul de date cu caracter personal de către Parlamentul European autorităților naționale în contextul anchetelor penale sau financiare
16.05.2019 | Vlad BERCU

Proiect-pilot de punere în aplicare a anumitor dispoziții privind cooperarea administrativă prevăzută în Directiva 91/477/CEE a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
14.05.2019 | Elena ALBU

Declarație transmisă Secretariatului Tratatului privind Carta energiei (TCE)
14.05.2019 | Elena ALBU

Decizia Curţii de Justiţie privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești
09.05.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
07.05.2019 | Elena ALBU

Regulamentul delegat (UE) 2019/686 de stabilire a modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul de arme de foc în interiorul Uniunii
06.05.2019 | Elena ALBU

Decizia BCI de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor de către Direcția de personal a BCI
04.05.2019 | Vlad BERCU

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Decizia (UE) 2019/682 a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul UE, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
03.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/683 de autorizare a statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță la meciurile de fotbal
03.05.2019 | Elena ALBU

Rezoluţia PE referitoare la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016
02.05.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Respectarea statului de drept în cadrul Uniunii Europene”
23.04.2019 | Elena ALBU

Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea unor măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
22.04.2019 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Recomandarea (UE) privind securitatea cibernetică în sectorul energetic
19.04.2019 | Elena ALBU

Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro
19.04.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) privind instituirea unui Grup la nivel înalt de înțelepți
19.04.2019 | Elena ALBU

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
17.04.2019 | Elena ALBU

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la două propuneri legislative privind combaterea fraudei în domeniul TVA
17.04.2019 | Vlad BERCU

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Decizia (UE) 2019/598 privind normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui
17.04.2019 | Vlad BERCU

Decizia AEPD privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
12.04.2019 | Vlad BERCU

Modificarea Directivei 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar
12.04.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/515 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
05.04.2019 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2019/534 privind Securitatea cibernetică a rețelelor 5G
02.04.2019 | Elena ALBU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării
01.04.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al BCE
01.04.2019 | Elena ALBU

Lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale
01.04.2019 | Elena ALBU

Noi reglementări la nivelul UE în ceea ce privește procedura de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
01.04.2019 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) privind încheierea Tratatului de instituire a Comunității transporturilor
25.03.2019 | Elena ALBU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Avizul CER pe tema „Impozitarea economiei digitale”
22.03.2019 | Elena ALBU

Anunț de post vacant: Secretar general – Secretariatul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor
21.03.2019 | Elena ALBU

Codul de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene
20.03.2019 | Elena ALBU

Anunţul de recrutare privind postul de Director general în cadrul Direcției Generale Politici Externe ale UE
20.03.2019 | Elena ALBU

Decizia BEI de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Serviciul Anchetarea fraudelor
12.03.2019 | Elena ALBU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/326 a Comisiei de stabilire a măsurilor pentru introducerea datelor în EES
07.03.2019 | Elena ALBU

Stabilirea specificațiilor în ceea ce privește utilizarea amprentelor digitale și a imaginii faciale
07.03.2019 | Elena ALBU

Înregistrarea băuturii spirtoase „Tequila” ca indicație geografică
05.03.2019 | Elena ALBU

Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit
26.02.2019 | Elena ALBU

Regulamentul de tarifare în cadrul cerului unic european
26.02.2019 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului ref. aplicarea art. 107 și art. 108 din TFUE ajutoarelor de minimis în sectorul agricol
26.02.2019 | Elena ALBU

Decizia ref. propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de țigarete electronice!”
26.02.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/293 privind ajutorul de stat pus în aplicare de România pentru restructurarea Complexului Energetic Hunedoara
25.02.2019 | Elena ALBU

Regulamentul CEE-ONU ref. dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește emisia de gaze poluante
21.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de modificare a Regulamentului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială
21.02.2019 | Elena ALBU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Avizul CESE ref. propunerea de regulament de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
21.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de regulament de instituire a programului „Fiscalis”
21.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de modificare a Directivei privind utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale 
21.02.2019 | Elena ALBU

Propunerea de directivă de renunțare la schimbarea sezonieră a orei
20.02.2019 | Elena ALBU