« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Avizul CESE ref. propunerea de regulament de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
20.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de directivă privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
20.02.2019 | Elena ALBU

Avizul CESE ref. propunerea de modificare a Deciziei privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
20.02.2019 | Elena ALBU

Restricționarea anumitor drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către CE
12.02.2019 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu SIC 28
12.02.2019 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) privind formatul european pentru schimbul de dosare electronice de sănătate
11.02.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) de stabilire a normelor interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și restricționarea anumitor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană în scopuri de securitate internă a instituțiilor Uniunii
11.02.2019 | JURIDICE.ro

Protejarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni în contextul alegerilor
08.02.2019 | Raluca ONUFREICIUC

Doi judecători și un avocat general au fost numiți la CJUE
05.02.2019 | Elena ALBU

Rectificarea Directivei (UE) privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în UE
04.02.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) de înființare a Cedefop
04.02.2019 | Elena ALBU

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Decizia (UE) de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și privind restricționarea, de către Comisie, a anumitor drepturi în materie de protecție a datelor în contextul anchetelor administrative
04.02.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) de înființare a Eurofound
04.02.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Directivei UE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
04.02.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală
04.02.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/117 privind adoptarea Regulamentului de procedură pentru prevenirea și soluționarea litigiilor și a Codului de conduită aplicabil arbitrilor și mediatorilor
29.01.2019 | Elena ALBU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Directiva (UE) 2019/1 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre
18.01.2019 | Elena ALBU

Recomandarea Băncii Centrale Europene privind politicile de distribuire a dividendelor
16.01.2019 | Elena ALBU

Modificarea Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe
14.01.2019 | JURIDICE.ro

Avizul ref. propunerea de regulament de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
11.01.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/26 de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
10.01.2019 | Elena ALBU

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Selecţie de decizii pronunţate în perioada 1 ianuarie 2017  –  31 decembrie 2018  
09.01.2019 | Marieta SAFTA

Regulamentul (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare
08.01.2019 | Elena ALBU

Modificarea OUG privind produsele agroalimentare ecologice
07.01.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră
04.01.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice
03.01.2019 | Elena ALBU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Sărbători legale 2019 în UE
03.01.2019 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului (UE) privind publicarea electronică a JOUE
03.01.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
03.01.2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
24.12.2018 | Elena ALBU

Propunerea de regulament privind executarea hotărârilor în materie matrimonială
24.12.2018 | Elena ALBU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Rezoluția Parlamentului European referitoare la femei, egalitatea de gen și justiția climatică
22.12.2018 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare (UE) de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate
21.12.2018 | Elena ALBU

Decizia (UE) de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către (OLAF)
19.12.2018 | Elena ALBU

Post vacant – funcţia de Preşedinte în cadrul Autorității Bancare Europene
19.12.2018 | Elena ALBU

Promovarea recunoașterii reciproce prin sporirea încrederii reciproce
19.12.2018 | Elena ALBU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Decizia (UE) de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și de restricționare a unor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul activităților de audit intern
19.12.2018 | Elena ALBU

Avizul BCE ref. propunerea de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale
18.12.2018 | Elena ALBU

Codul european al comunicațiilor electronice (Directivă nouă)
18.12.2018 | Vlad BERCU

Decizia (UE) în materie de stabilire a normelor interne pentru furnizarea de informații persoanelor vizate și restricționarea anumitor drepturi ale acestora
18.12.2018 | Vlad BERCU

Promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior
12.12.2018 | Elena ALBU

Avizul BCE ref. propunerea de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale
11.12.2018 | Elena ALBU

Decizia (UE) a Comisiei de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către CE în domeniul concurenței
10.12.2018 | Vlad BERCU

Regulamentul (UE) privind utilizarea SIS în domeniul cooperării polițienești în materie penală
10.12.2018 | Elena ALBU

Respectarea vieții private pentru consumatori și întreprinderi în contextul internetului obiectelor
10.12.2018 | Elena ALBU

Inteligența artificială pentru Europa
10.12.2018 | Elena ALBU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Anunţul de post vacant — Director executiv adjunct
10.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE privind propunerea de regulament de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
10.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE privind propunerea de regulament ref. promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
10.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE pe tema „Impactul subsidiarității și al suprareglementării asupra economiei și ocupării forței de muncă”
10.12.2018 | Elena ALBU