Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate
21.12.2018 | Elena ALBU

Decizia (UE) de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către (OLAF)
19.12.2018 | Elena ALBU

Post vacant – funcţia de Preşedinte în cadrul Autorității Bancare Europene
19.12.2018 | Elena ALBU

Promovarea recunoașterii reciproce prin sporirea încrederii reciproce
19.12.2018 | Elena ALBU

Decizia (UE) de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și de restricționare a unor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul activităților de audit intern
19.12.2018 | Elena ALBU

Avizul BCE ref. propunerea de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale
18.12.2018 | Elena ALBU

Codul european al comunicațiilor electronice (Directivă nouă)
18.12.2018 | Vlad BERCU

Decizia (UE) în materie de stabilire a normelor interne pentru furnizarea de informații persoanelor vizate și restricționarea anumitor drepturi ale acestora
18.12.2018 | Vlad BERCU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior
12.12.2018 | Elena ALBU

Avizul BCE ref. propunerea de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale
11.12.2018 | Elena ALBU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Decizia (UE) a Comisiei de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către CE în domeniul concurenței
10.12.2018 | Vlad BERCU

Regulamentul (UE) privind utilizarea SIS în domeniul cooperării polițienești în materie penală
10.12.2018 | Elena ALBU

Respectarea vieții private pentru consumatori și întreprinderi în contextul internetului obiectelor
10.12.2018 | Elena ALBU

Inteligența artificială pentru Europa
10.12.2018 | Elena ALBU

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Anunţul de post vacant — Director executiv adjunct
10.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE privind propunerea de regulament de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
10.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE privind propunerea de regulament ref. promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
10.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE pe tema „Impactul subsidiarității și al suprareglementării asupra economiei și ocupării forței de muncă”
10.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE privind propunerea de modificare a Directivei ref. asigurarea de răspundere civilă auto
09.12.2018 | Elena ALBU

Decalajul digital dintre sexe
09.12.2018 | Elena ALBU

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Avizul CESE privind propunerea de directivă de modificare a Directivei privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
09.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE privind propunerea de regulament privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”)
07.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE pe tema „Inteligența artificială: anticiparea impactului său asupra muncii pentru asigurarea unei tranziții echitabile”
07.12.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală
07.12.2018 | Elena ALBU

Propunerea de inițiativă cetățenească „Referendum la nivelul întregii UE pentru a stabili dacă cetățenii europeni vor ca Regatul Unit să rămână sau nu în Uniune!”
07.12.2018 | Elena ALBU

Legea pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene
05.12.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare
29.11.2018 | Elena ALBU

Regulamentul UE privind libera circulație a datelor fără caracter personal
28.11.2018 | Alexandru MATEI

Sărbători legale în anul 2019: statele SEE/AELS și instituțiile SEE
27.11.2018 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare ref. lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda
27.11.2018 | Elena ALBU

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

C-716/18, AJFP Caraş-Severin și DGRFP Timişoara, trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel Timișoara
26.11.2018 | Daniel-Mihail ȘANDRU | 1 comentariu

Legea secretă
22.11.2018 | Mihai PAȘCA

Regulamentul (UE) privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
22.11.2018 | Elena ALBU

Noi condiții referitoare la depunerea și notificarea de acte de procedură prin intermediul e-Curia
21.11.2018 | Vlad BERCU

Anunț de post vacant pentru funcția de procuror-șef european — Luxemburg
19.11.2018 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) ref. acordarea protecției pentru denumirea „Însurăței”
14.11.2018 | Elena ALBU

Inițiativa cetățenească „Etichetarea obligatorie nevegetarian/vegetarian/vegan a produselor alimentare” | Proiect
14.11.2018 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) privind controlul numerarului care intră/iese din UE
14.11.2018 | Elena ALBU

San Marino. Noua monedă de 2 euro
14.11.2018 | Elena ALBU

TUE. Postul de grefier adjunct, vacant
14.11.2018 | Elena ALBU

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Vatican. Noua monedă de 2 euro
14.11.2018 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) privind regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la art. 14 alin. 3 din Regulamentul (UE) ref. instituirea Parchetului European
13.11.2018 | Elena ALBU

Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale
13.11.2018 | Elena ALBU

TUE. Repartizarea judecătorilor pe camere
12.11.2018 | Elena ALBU

Directiva UE privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
12.11.2018 | JURIDICE.ro

Avizul Comitetului European al Regiunilor – Pachetul privind achizițiile publice
26.10.2018 | Elena ALBU

Avizul BCE ref. propunerea de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere
26.10.2018 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2018/1599 a Consiliului privind semnarea Acordului de liber schimb între UE și Republica Singapore
26.10.2018 | Elena ALBU

ENISA. Anunț de post vacant pentru funcția de director executiv
26.10.2018 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 și (UE) 2017/2454 ref. măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul TVA
24.10.2018 | Elena ALBU