Servicii de psihoterapie decontate parţial de CNAS pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Parlamentarii pot sesiza CCR ref. Legea privind unele măsuri-fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
 29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 29 septembrie 2023
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Alex Florenţa și Marian Anghel sunt noii membri ai Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Conducerea Senatului va fi asigurată de Sorin Cîmpeanu / 29 septembrie 2023
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se majorează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CEDO. Oprea și alții împotriva României. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului prin împlinirea termenului de prescripţie achizitivă
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 28 septembrie 2023
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se modifică infracțiunea de incitare la violenţă, ură sau discriminare
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar
 29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Metodologia de identificare și declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Din 7 noiembrie intră în vigoare schimbări ale procedurilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: noi modele de raportări și reguli noi de raportare a entităților raportoare
 29 septembrie 2023 | Filip Justin CUCU

CCR. Termen unic de prescripţie în vederea introducerii contestaţiei în anulare. Constituționalitate
 29 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Modificări privind recunoașterea și executarea hotărârilor străine în materie civilă sau comercială
 28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 28 septembrie 2023. UPDATE: Actele normative adoptate
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se prelungește termenul de limitare a cotelor de adaos comercial la alimentele de bază
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Completarea OUG nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare | Proiect
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Biroul permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se extinde termenul de finalizare a lucrărilor la Magistrala 5 de metrou
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se aprobă suplimentarea bugetului SGG pentru Agenţia Naţională pentru Sport
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Amendament la acordul de împrumut privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Recomandările Camerei Deputaţilor ref. aprovizionarea sigură şi durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziţii
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 27 septembrie 2023
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Noi modificări aduse procedurilor de evaluare a operațiunilor de concentrare economică prin Pachetul legislative de modernizare 2023
 28 septembrie 2023 | Ioan LAZĂR

CCR. Creşterea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Constituționalitate
 28 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Avocații pot fi mandatari autorizați în cadrul procedurilor în fața OSIM | Proiect
 27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Modificări privind mecanismul de feedback al pacientului în spitalele publice | proiect
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Avocatul Poporului sesizează CCR ref. serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. UPDATE: Obiecție de neconstituționalitate respinsă
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Baroul Vaslui. Notă de protest față de intenția de modificare a prevederilor art. 170 alin. (1) Cod fiscal prin asumarea răspunderii Guvernului
 27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Recomandările Senatului privind reformarea legislației UE în domeniul farmaceutic
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Senatul României susţine necesitatea coordonării acţiunilor UE în domeniul spaţial cu cele întreprinse la nivelul NATO
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Norme tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere | Proiect
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Hotărârea Senatului ref. propunerea de regulament în ceea ce privește cerințele minime privind pauzele minime și perioadele minime de repaus zilnic și săptămânal în sectorul transportului ocazional de călători
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 27 septembrie 2023
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 26 septembrie 2023
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Când obiectul sesizării instanţei de contencios constituţional se identifică cu obiectul acţiunii introduse în faţa instanţei judecătoreşti
 27 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Metodologia de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Opinia Senatului ref. propunerea de regulament privind transferul de proceduri în materie penală
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se înfiinţează Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării jalonului 432
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Opinia Senatului ref. Directiva privind afirmațiile legate de mediu
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Laureații Premiului cetățeanului european – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Republica Trinidad și Tobago este identificată ca terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Modificarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ | Proiect
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se autorizează semnarea în numele UE a Acordului întemeiat pe Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
 26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 25 septembrie 2023
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro